Deposit Insurance_Arthur Pokrikyan

494 views

Published on

Published in: Economy & Finance
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
494
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
3
Actions
Shares
0
Downloads
2
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide
 • {"6":"Մոդելի հիմքում ընկած է հանրորեն հասանելի տեղեկատվություն\nՄոդելը հիմնված է անցումային երկրների օրինակի վրա\n","7":"2011 թ. Տարեկան հաշվետվությունների հիման վրա\n","9":"Pricing of Deposit Insurance\nLuc Laeven model\n","4":"Pricing of Deposit Insurance - Laeven model, World Bank Policy Research Working Paper 2871, July 2002\nԳոյություն ունեցող սնանկության գնահատման մեթոդները կարող ենք դասակարգել հետևյալ սկզբունքով՝\n1. շուկայական ցուցանիշների վրա հիմնված մոտեցումներ (Մերթոնի գնագոյացման մոդելը, Ռոն և Վերմա մոդելը և այլն),\n2. ֆինանսական ցուցանիշների վրա հիմնված մոտեցումներ (ֆունդամենտալ վելուծություն հաշվետվությունների վրա հիմնված):\n"}
 • Deposit Insurance_Arthur Pokrikyan

  1. 1. Ավանդների երաշխավորման համակարգի կատարելագործման հիմնախնդիրները ՀՀ -ում : Փոքրիկյան Արթուր | Երևանի պետական համալսարան 20.10.2013 | Երևան
  2. 2. ՀՀ ավանդների ե րաշխավորման համակարգ ի կարգավորման դաշտը :  ՀՀ-ում ավանդների երաշխավորման համակարգը կարգավորվում է <<ՖԻԶԻԿԱԿԱՆ ԱՆՁԱՆՑ     ԲԱՆԿԱՅԻՆ ԱՎԱՆԴՆԵՐԻ ՀԱՏՈՒՑՈՒՄԸ ԵՐԱՇԽԱՎՈՐԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ >> ՀՀ օրենքով: ՀՀ տարածքում գործող բանկերը պարբերական և միանվագ երաշխիքային վճարներ են կատարում ավանդների հատուցումը երաշխավորող հիմնադրամին ե ռամսյակը մեկ անգամ ֆիզիկական անձանց և ԱՁ ներին պատկանող ավանդների միջին օրական ցուցանիշի 0,05%-ի չափով : (Հոդված 12, 13) Լրացուցիչ երաշխիքային վճարներ կատարվում են, եթե Հիմնադրամի միջոցները բավարար չեն երաշխավորված ավանդների հատուցումն իրականացնելու համար: (Հոդված 14) Երաշխավորված ավանդների ընդհանուր գումարը 217.93 մլրդ . Է , որը կազմում է ֆիզիկական անձանց և ԱՁ -ներին պատկանող ավանդների ընդհանուր գումարի 30.76% -ը : Երաշխավորված ավանդ ունեցող անձանց թիվը կազմում է մոտ 1366.5 հազ ., որից 83.5%-ի ավանդները ՀՀ դրամով են :
  3. 3. Ավանդների երաշխավորման համակարգերի կիրառման հիմնական մոտեցումների համադրման արդյունքները : Զարգացած երկրներ Զարգացող երկրներ Ավանդների երաշխավորման համակարգի ստեղծում բանկային համակարգի կայունության բավարար մակարդակին հասնելուն պես : պես: Ավանդների երաշխավորման համակարգի ստեղծում ոչ զարգացած բանկային համակարգի պայմաններում , ինչը բերում է մի շարք խնդիրների առաջացման (բարձր տոկոսադրույքներ , ֆինանսական անկայունություն ): անկայունություն): Ֆինասական համակարգի կայունության ապահովմանն ուղղված մոտեցում : մոտեցում: Ֆինասական համակարգի կայունությունը գերակա խնդիր չէ : Երաշխավորված գումարների արագ փոխհատուցում : Վճարումների ուշացում վերը նշված գործակալական խնդիրների առկայության պատճառով : Երաշխավորման համար բավարար աղբյուրների ապահովում : Ավանդների երաշխավորման համակարգի անբավարար ֆինանսավորում : ֆինանսավորում: Երաշխիքային վճարումների սահմանում՝ հաշվի առնելով ռիսկայնությունը : ռիսկայնությունը: Երաշխիքային վճարումների սահմանում՝ առանց ռիսկայնությունը հաշվի առնելու : Տեղեկատվական հոսքերի կազմակերպում : Տեղեկատվության ոչ համարժեք բաշխում : Հիմնադրամի ` որպես անկախ գործակալի ստեղծում : Հիմնադրամի ենթարկվածություն ԿԲ -ին : Մասնավոր երաշխավորման հիմնադրամների առկայություն : Մասնավոր երաշխավորման հիմնադրամների բացակայություն :
  4. 4. Ավանդների երաշխավորման գնագոյացման՝ ռիսկերի վրա հիմնված մոդել : Սպասվելիք Կորուստ (EL) = Սնանկության հավանականություն (PD) x Ընդհանուր ավանդներ (EAD) x Կորուստի գործակից (LGD) որտեղ՝ Սպասվելիք Կորուստ (EL) – երաշխավորման համակարգի կորուստը հաշվի առնելով երաշխավորված ավանդների քանակը, Սնանկության հավանականություն (PD) – բանկերի սնանկության հավանականություն Ընդհանուր ավանդներ (EAD) – երաշխավորման ենթակա ընդհանուր ավանդներ, Կորուստի գործակից (LGD) – ցույց է տալիս բանկի՝ ավանդների գծով պարտավորությունները ինքնուրույն մարելու ունակությունը
  5. 5. Հեսելման -Վաչթելի մոդել : Բանկերի սնանկության հավանականության լոգիթ հավասարում որտեղ՝ Z – թաքնված փոփոխական է գծայնորեն կախված Xij անկախ փոփոխականներից, Xij – մոդելում դիտարկվող ֆինանսական ցուցանիշները δ j – կախվածությունը ֆինանսական ցուցանիշների և լատենտ փոփոխականի միջև, i – դիտարկվող տարի j – ֆինանսական ցուցանիշի հերթական համար
  6. 6. Հեսելման -Վաչթելի մոդել : δ j փոփոխականների որոշումը Վարկային պորտֆելի որակ = Վարկերի արժեզրկումից պահուստ / Վարկեր δj 4.641 Վարկային գործունեություն = Վարկեր / Ընդհանուր ակտիվներ -16.122 Կառավարման որակ = Աշխատակազմի վրա կատարված ծախսեր / Գործառնական ծախսեր -2.209 Իրացվելիություն = Բարձր իրացվելի ակտիվներ / Ընդհանուր ակտիվներ -19.909 Բանկի չափ = Ln (Ընդհանուր ակտիվներ ) -1.218 Պարտավորությունների կառավարում = Ավանդներ / Ընդհանուր ակտիվներ 9.545
  7. 7. Բանկերի սնանկության հավանականության գնահատումը ՀՀ բանկերի օրինակով z ACBA-Credit Agricole Bank CJSC AreximBank CJSC InecoBank CJSC AmeriaBank CJSC Anelik Bank CJSC Prometey Bank LLC ArdshininvestBank CJSC Converse Bank CJSC VTB-Armenia Bank CJSC ArmeconomBank CJSC ArmbusinessBank CJSC Artsakh Bank CJSC UniBank CJSC HSBC Bank Armenia CJSC ProCredit Bank CJSC BTA InvestBank CJSC Ararat Bank OJSC Mellat Bank CJSC Armenian Development Bank OJSC ArmSwissBank CJSC Biblos Bank Armenia CJSC P(L) (x10-9) -25.2866 -25.0362 -24.5961 -23.5572 -23.3722 -22.5778 -22.4349 -22.2399 -22.1687 -21.5605 -21.4153 -20.8074 -20.7884 -20.5985 -20.5713 -20.4203 -20.005 -19.9975 -19.8713 -18.7039 -18.5807 0.01043 0.0134 0.02081 0.05879 0.07073 0.15653 0.18058 0.21946 0.23565 0.4329 0.50058 0.9193 0.93694 1.13294 1.16414 1.35394 2.05086 2.06626 2.34424 7.53363 8.52134
  8. 8. Բանկերի սնանկության հավանականության խմբավորման հիման վրա տարբերակված մոտեցման կիրառում Ռիսկի կատեգորիա PD, *10-9 Բանկերի քանակ Ավանդների տեսակարար կշիռը Առաջարկվող տարբերակ Ներկայիս տարբերակ Ցածր ռիսկային <0.1 5 25% 0,035 0,05% Միջին ռիսկային [0.1; 2] 11 64% 0,055 0,05% Բարձր ռիսկային 2> 5 11% 0,08 0,05% Առավել իրատեսական մոդել քննարկելու համար անհրաժեշտ է կիրառել առավել խորը ֆինասական , շուկայական և մակրոտնտեսական ցուցանիշներ, ինպես նաև հանրորեն ոչ հայտնի գնահատականներ ինչպես օրինակ CAMELS-ը:
  9. 9. Շնորհակալություն
  10. 10. Շնորհակալություն

  ×