Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
„Connect to market“
Propojení s prodejní sítí
Detailní informace okamžitě
Přehled a kontrola

Zvyšte produktivitu
obchodní...
p o i nt x .c z /m o b i x

2

Jak to funguje?
Tradiční způsob práce obchodního zástupce
spočívá ve vyplňování papírových ...
3

Charakteristika SW
Komplexní podpora práce obchodního zástupce (OZ) v terénu, přístup k vždy aktuálním
informacím o zák...
4

Funkční moduly
Práce s databází prodejních míst (POS)
	Evidence podrobných informací k POS, přehledné rozdělení do něko...
5

Univerzální formuláře (dotazníky)
Jedná se vysoce flexibilní mechanismus pro sběr libovolných údajů obchodníkem „v teré...
6

Objednávkový portál (volitelný)
	Internetový portál pro zákazníky, velkoobchody a OZ
	Seznam objednávek (volitelně dlou...
7

Reporting
Vytvářejte jakékoli reporty z dat pořízených OZ. MOBIX poskytuje i funkci „datového skladu“ pro
uchování hist...
8

Financování
dodávky řešení
MOBIX C2M dodáváme jak tradiční formou prodeje licencí (jednorázový nebo splátkový prodej), ...
9

O technologii MOBIX
MOBIX je komplexní softwarová platforma pro
rychlý vývoj, spolehlivý provoz a integraci mobilních ř...
HW a systémový SW pro MOBIX C2M
Mobilní zařízení
Minimální konfigurace HW

HW		
Tablet, Smartphone
CPU		
Single-Core 1 GHz...
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Mobilní řešení pro obchodní zástupce

1,830 views

Published on

Komplexní řešení pro podporu práce obchodního zástupce v terénu a rychlé vyhodnocování sebraných dat. Scénáře návštěv, promo akce, cenové průzkumy, reporty.

 • Be the first to comment

Mobilní řešení pro obchodní zástupce

 1. 1. „Connect to market“ Propojení s prodejní sítí Detailní informace okamžitě Přehled a kontrola Zvyšte produktivitu obchodního týmu v terénu Redukujte zbytečnou administrativu Dostupnost aktuálních reportů pro řízení obchodních aktivit
 2. 2. p o i nt x .c z /m o b i x 2 Jak to funguje? Tradiční způsob práce obchodního zástupce spočívá ve vyplňování papírových formulářů o návštěvě prodejny, záznamu objednávek, cenových průzkumů atp. Večer následuje zpracování denních reportů a odeslání informací do centrály (faxem nebo emailem). Zde jsou pak informace opět ručně zpracovávány a vytvářeny příslušné reporty pro vedení, soupisy objednávek pro logistiku/velkoobchody. Poměrně značná část pracovní doby obchodního zástupce je tak spotřebována na administrativní, tedy neproduktivní činnosti. Stejně tak na straně centrály je objem administrativy spojené se zpracováním dat značný. Nutnost přepisování dat od obchodních zástupců do počítače navíc přináší zpoždění dostupnosti reportů, vyřizování objednávek a také vnáší chyby (které při přepisování nutně vznikají). Naše SFA řešení (sales force automation) tyto problémy beze zbytku řeší! Data se pořizují pouze jednou (na prodejně) pomocí chytrého telefonu nebo tabletu a následné zpracování již probíhá zcela automaticky. Veškeré potřebné reporty pro OZ, vedení společnosti nebo logistiku jsou přístupné odkudkoli přes internetový prohlížeč. OZ má navíc k dispozici vždy aktuální údaje o zákaznících, produktech, cenách, promo akcích, marketingových materiálech atd. Může dokonce na tabletu/telefonu zobrazit prezentaci či video k danému produktu. Vedoucí obchodního týmu pak má detailní přehled o denní činnosti OZ, včetně zobrazení jejich pohybu v mapě! MOBIX C2M využívá např. Redbull ČR/SK, Vodafone ČR, Fieldresearch, Naturprodukt, MOTIP…
 3. 3. 3 Charakteristika SW Komplexní podpora práce obchodního zástupce (OZ) v terénu, přístup k vždy aktuálním informacím o zákaznících, produktech, promo akcích atd. reporting na základě údajů pořízených OZ, aktuální a přesné údaje pro rozhodování vedení bez prodlevy na zpracování! Sběr objednávek a jejich předávání k vyřízení vlastní logistice firmy nebo velkoobchodům (transferové objednávky) Vysoce flexibilní řešení, přizpůsobení požadavkům konkrétní firmy
 4. 4. 4 Funkční moduly Práce s databází prodejních míst (POS) Evidence podrobných informací k POS, přehledné rozdělení do několika obrazovek Možnost přidávání dalších nových polí (údajů), dle potřeb dané obchodní firmy o např. Velikost prodejny m2, Počet chladících boxů,… Segmentace POS o řazení POS do kategorií a prodejních sítí o možnost definování více kategorií o víceúrovňová hierarchie – strom kategorií Multimediální dokumentace POS (fotografie, video..) Možnost GPS zaměření prodejny (získání souřadnic), navigace na místo Propojení hlasové komunikace, emailu, SMS s kontaktními údaji POS (např. vyvolání telefonického volání přímo z databáze POS) Hledání, řazení, výběr záznamů POS podle libovolných kritérií Produktový katalog Seznam produktů, cen, jednotek, balení... Možnost přidávání dalších nových polí (údajů): o např. hmotnost, skladovací teplota… Kategorie produktů (více kategorií, víceúrovňová hierarchie) Multimediální dokumentace k produktům (fotografie, prezentace PPT, video..) Snímání čárového kódu pro vyhledání produktu o pomocí kamery smartphone, není nutný specializovaný snímač čárového kódu Hledání, řazení, filtrování podle libovolných kritérií Definice a používání tras Aplikace C2M podporuje vytváření tras, které obsahují podmnožinu záznamů databáze POS, prodejny jsou řazeny v určitém pořadí pro optimalizaci pohybu OZ. Trasy mohou být připravovány centrálně a následně přenášeny na zařízení OZ nebo je může OZ definovat či upravovat sám (dle nastavení práv v aplikaci C2M). Lze také vytvářet šablony tras pro zrychlení definování konkrétních tras. Trasy mohou být libovolně pojmenovány.
 5. 5. 5 Univerzální formuláře (dotazníky) Jedná se vysoce flexibilní mechanismus pro sběr libovolných údajů obchodníkem „v terénu“, např. cenový monitoring, parametrů prodejny a vystavení produktů, konkurence, vybavení prodejny atd. Dotazníky umožňují vysokou flexibilitu řešení C2M, lze pomocí nich např. realizovat větší část scénáře návštěvy (viz. níže). Definice dotazníků je prováděna pomocí komfortního nástroje na serveru: • Jednotlivá otázka může údaje typu: • Text, číslo, datum, výběr z pevného hodnot, výběr z hodnot v číselníku (databázové tabulky), GPS, fotografie, čárový kód… • Možnost rozsáhlého nastavení pravidel pro kontrolu zadaných hodnot (např. min, max pro číslo), podmíněnosti jednotlivých dotazů (přeskočit část otázek v závislosti na předchozí odpovědi), povinná/nepovinná odpověď, pořadí dotazů… • Lze vytvářet bloky otázek a větvení dotazníku Scénáře návštěv Umožňují definovat seznam kroků návštěvy, které má OZ provést, včetně určení, zda se jedná o krok povinný (= nelze jej přeskočit) či nikoliv. Lze definovat libovolný počet scénářů a přiřadit je skupině POS, prodejní síti, segmentu nebo i jednotlivému zákazníkovi. POS může mít přiřazen více scénářů návštěvy (např. řádná, mimořádná, servisní…). Kroky scénáře mohou tvořit různé dotazníky, dále moduly práce s POS, produkty, modul objednávek. U každého kroku lze definovat jeho pořadí ve scénáři, zda je povinný/nepovinný. Kdykoli v průběhu scénáře lze pořizovat fotodokumentaci, případně další činnosti, definované jako „akce návštěvy“ (např. objednávka propagačních materiálů, zápůjčka vzorků, objednávka servisu chladícího zařízení…). Práce s objednávkami Vyvolání procesu objednávky prakticky kdekoli v aplikaci: z karty POS, ze seznamu objednávek, z návštěvy Možnost zkopírování obsahu jiné objednávky pro urychlení procesu (např. minulé objednávky stejného zákazníka) a následná editace – úprava sortimentu, množství Proces vytvoření objednávky: 1. Výběr POS (nebo POS již vybrán) 2. Nastavení parametrů objednávky (např. Dodací termín) 3. Výběr zboží, množství (+ volitelně editace cen/aplikace slev) a. Optimalizované vyhledávání „na míru“ sortimentu/značení 4. Kontrola vytvořené objednávky, úpravy 5. Volitelně podpis zákazníka na displej 6. Uložení (+ odeslání) 7. Volitelně zaslání kopie objednávky v PDF na email zákazníka (nebo tisk objednávky na mobilní tiskárně)
 6. 6. 6 Objednávkový portál (volitelný) Internetový portál pro zákazníky, velkoobchody a OZ Seznam objednávek (volitelně dlouhá historie), možnost zobrazit obsah a detaily objednávky Každý vidí jen „svoje“ objednávky (objednávky pro konkrétní POS, pro OZ nebo pro VO) Kontrolovaný přístup, nutnost přihlášení, zabezpečené připojení (HTTPS) Email notifikace s linkem na objednávku: např. VO obdrží notifikaci emailem, otevře objednávku, opraví cenu, dodací termín atp. Následně příslušný POS opět obdrží email s upozorněním na změnu a linkem na objednávku. Správa systému Server poskytuje webové stránky pro kompletní správu aplikace, kde můžete definovat a udržovat Uživatele, jejich přihlašovací údaje, práva k jednotlivým modulům aplikace Množinu dat synchronizovanou do mobilního zařízení lze jednoduše nastavovat pomocí tzv. dimenzí. Ty umožňují filtrovat data podle libovolné kombinace kritérií (region, typ zákazníka, typ sortimentu atp.) a flexibilně toto nastavení měnit. Toho lze s výhodou využít při vzájemném zastupování OZ, třeba z důvodu nemoci. Seznam mobilních zařízení včetně jejich sériových čísel a parametrů (výkon, paměť, obrazovka). Podle těchto parametrů jsou případně na mobilní zařízení směřovány rozdíl né verze aplikace. Pouze registrovaná zařízení mohou komunikovat se serverem MOBIX. Dotazníky, scénáře, reporty, volitelné položky databází POS a produktů, promo akce, trasy, listingy Databázi POS, produktů a další číselníky (segmenty, sítě…) Pořízenou fotodokumentaci
 7. 7. 7 Reporting Vytvářejte jakékoli reporty z dat pořízených OZ. MOBIX poskytuje i funkci „datového skladu“ pro uchování historie po libovolně dlouhou dobu (omezeno pouze kapacitou fyzického/virtuálního serveru, na kterém je MOBIX provozován). Lze tedy snadno sledovat i dlouhodobé trendy v prodejní síti, odbytu různých druhů zboží atp. Reporty jsou zobrazovány v prostředí internetového prohlížeče a mohou mít podobu kombinace tabulek, různých typů grafů (sloupcový, koláčový, lineární…) nebo zobrazení dat v mapě. Definice reportů se provádí v modulu Správy aplikace (viz. výše). Součástí definice reportu mohou být parametry, pomocí nichž může koncový uživatel snadno měnit rozsah zpracovávaných dat nebo podobu reportu (např. datum od-do, výběr množiny POS, výběr množiny produktů atp.). Reporty, které jsou určeny pro samotné OZ, jsou formátovány do podoby vhodné pro zobrazení na chytrém telefonu/tabletu. Reporty mohou být také vytvářeny zcela automaticky, podle nastaveného časové plánu a rozesílány emailem na adresy dle distribučního seznamu (např. „každé Po v 9:00 vytvoř report Využití pracovní doby OZ a odešli vedoucímu OZ a obchodnímu řediteli“). Další možností je export reportů do souborů Excel a jejich další zpracování v tomto prostředí.
 8. 8. 8 Financování dodávky řešení MOBIX C2M dodáváme jak tradiční formou prodeje licencí (jednorázový nebo splátkový prodej), tak i moderním způsobem „software jako služba“ (SaaS). V druhém případě zákazník pouze platí paušální měsíční poplatek za využívání software, dodavatel zajišťuje kompletně provoz řešení (server, zálohování, technická podpora atd.). Pro zákazníka je výhodou varianty „SaaS“ nulová investice do sw, jasné náklady (= pouze měsíční poplatek) a také nepotřebuje žádné IT lidské zdroje nebo hw k provozu aplikace (zajišťuje plně dodavatel).
 9. 9. 9 O technologii MOBIX MOBIX je komplexní softwarová platforma pro rychlý vývoj, spolehlivý provoz a integraci mobilních řešení do podnikového prostředí. MOBIX představuje základ pro realizaci specializovaných vertikálních řešení pro jednotlivé oblasti použití (sklady, servis, doprava, obchod…). Flexibilita MOBIX jako integrační platforma MOBIX podporuje prakticky libovolné koncové mobilní zařízení (smartphone, PDA, odolné terminály, tablety, notebooky) s operačním systémem Windows (Windows Mobile, CE.NET, XP…), Android nebo Blackberry, různé typy komunikace (WiFi, GPRS, Bluetooth, Ethernet…) a téměř libovolný informační systém (SAP R/3, Microsoft Dynamics, Helios, …). Platforma MOBIX nabízí sadu standardních rozhraní pro integraci, které lze přizpůsobit prakticky libovolnému informačnímu systému, který je v daném podniku používán. MOBIX navíc nabízí možnost propojení mobilního řešení s více „back-end“ systémy nebo i těchto systémů navzájem a může tak v některých případech nahradit drahé specializované integrační komponenty. Multilanguage MOBIX jako provozní platforma MOBIX standardně podporuje práci ve více jazycích: uživatelé mohou mít individuálně nastaven jazyk, v kterém s nimi aplikace komunikuje. MOBIX obsahuje veškeré nástroje, které správce IT potřebuje pro nastavování, diagnostiku a údržbu mobilního řešení Komunikace a Bezpečnost Komunikační protokol je optimalizovaný pro nespolehlivé bezdrátové spojení z hlediska objemu přenášených dat, 100 procentní jistoty jejich „doručení“ a zabezpečení proti neautorizovanému přístupu.
 10. 10. HW a systémový SW pro MOBIX C2M Mobilní zařízení Minimální konfigurace HW HW Tablet, Smartphone CPU Single-Core 1 GHz RAM MB 512 FLASH 4 GB NIC GSM/GPRS/EDG/EUMTS/HSDPA modem WiFi nebo Ethernet OS Google Android v. 2.3 a vyšší Runtime Android Runtime (je součástí OS) RDBMS SQ Lite (je součástí OS) POINT.X spol. s r.o. Malátova 12, 150 00 Praha 5 Czech Republic Server Minimální konfigurace HW HW Profesionální server nebo virtuální pro středí VM WARE ESC nebo WM WARE vSphere, Microsoft Hyper-V CPU Hight Complexity Dual Core min. 2.0 GHz RAM GB 8 HDD 2 x 72 GB 15,000 rpm (RAID 1) systém HDD --data eventuálně 2 x 72 GB (RAID 5) - Diskový prostor nutný pouze v požadavku na datový sklad a archiv NIC x 1G bps balanced 2 OS Microsoft Windows 2008 Server Standard (R2) Runtime Microsoft .NET Framework v 2.0, 3.5SP1, 4.0 tel.: +420 2 223 193 95 fax: +420 2 248 108 21 pointx@pointx.cz www.pointx.cz

×