Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Digitaaliset kirjastot oppimisen tukena

554 views

Published on

Digitaaliset kirjastot oppimisen tukena

Published in: Education
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Digitaaliset kirjastot oppimisen tukena

 1. 1. Digitaaliset kirjastot  oppimisen tukena Pirjo Pohjolainen 2014
 2. 2. Jyväskylän  ammattikorkeakoulun kirjasto  JAMK kirjasto Digitaaliset kirjastot? Kirjasto oppimisen tukena,  tiedonlähteet tänään Informaatiolukutaito Tulevaisuus? Kirjastot uudenlaisina  oppimisympäristöinä?
 3. 3. Jyväskylän ammattikorkeakoulun kirjasto on yksi  Keski‐Suomen suurimmista kirjastoista: 8 000 opiskelijaa ja 700 henkilöstön jäsentä • on ammatillisesti suuntautunut tieteellinen kirjasto • on oppimisympäristö • tukee ja aktivoi oppimis‐, opetus‐ ja tutkimustyötä • on avoin kaikille • kohderyhmiä: opiskelijat, henkilökunta ja alueen elinkeinoelämä • keskeisin ammatillisen tiedon kerääjä maakunnassa Ammatillista tietoa pirjo.pohjolainen@jamk.fi14.11.2014 .
 4. 4. pirjo.pohjolainen@jamk.fi14.11.2014 Mitä ovat digitaaliset kirjastot? • tuottavat tietylle käyttäjäryhmälle räätälöidysti pääsyn koottuun ja  organisoituun informaatiovarastoon • koostuvat elektronisista resursseista ja niihin liittyvistä teknisistä  mahdollisuuksista luoda, hakea ja käyttää informaatiota • ovat tietyn käyttäjäyhteisön rakentamia tai tiettyjä käyttäjäyhteisöä varten  rakennettuja.  • ovat toimijaryhmistä, teknologioista, käytännöistä ja arvoista koostuvia  sosioteknisiä systeemejä.  Digitaalinen kirjasto edistää tiedon ja kulttuuriperinnön saatavuutta verkossa. Se  kattaa sisällöt, avoimen datan, tietokannat, Open Access –julkaisut, haun  työvälineet, hakukoneet, kuvailuun opastamisen, teknisen infrastruktuurin.  Digitaalisten sisältöjen lisäksi käsite kattaa myös niiden kuvailut ja viitetiedot, esimerkiksi Finna. Digitaalinen kirjasto, elektroninen kirjasto, virtuaalinen kirjasto…
 5. 5. • Kirjasto tarjoaa JAMKin opiskelijoille ja  henkilökunnalle  laadukkaita kotimaisia ja ulkomaisia  e‐aineistoja, kuten e‐kirjoja. • E‐kirjat monipuolistavat opiskelua ja helpottavat  opinnäytetyön ja muiden tutkimusten tekemistä ja  tukevat hyvin verkko‐opetusta ja uusia  opetusmenetelmiä!  opetuksen on mukauduttava sosiaalisen median  tarpeisiin: ketterää, muunneltavaa ja virtuaalista! Kirjasto oppimisen tukena 14.11.2014 pirjo.pohjolainen@jamk.fi
 6. 6. Väylät ja välineet • Optima • Etäkäyttö / EZProxy • Kirjaston kotisivut  • Kirjaston tietojärjestelmät – Janet, Nelli • Kuvailun apuvälineet • Aineiston käyttörajoitukset • Oppaat, videot ja ohjeet • Kirjaston avoimet oppimateriaalit •614.11.2014 pirjo.pohjolainen@jamk.fi
 7. 7. • 90 000 kirjaa, 10 000 e‐lehteä, 100 000 e‐ kirjaa, tietokantoja, standardeja,  opinnäytteitä...  14.11.2014 pirjo.pohjolainen@jamk.fi
 8. 8. Kirjasto‐ ja tietopalvelut Luonnonvara‐alan sähköisiä aineistoja ALEKSI JYKDOK HS arkisto ELSEVIER SD Keski-verkkokirjasto Keski-Suomen kirjastot Verkkokirjat Talentum Ebrary Dawsonera Ellibs EBSCO Helsingin yliopisto Helda Google Scholar ymparisto.fi Maa- ja elintarviketalouden tutkimuskeskus MTT NELLI- PORTAALI JANET INTERNET Hakukoneet Aihehakemistot Open access MELINDA- metatietovaranto (Suomen kirjastojen yhteistietokanta) ARTO TIEDON HAKU ETDEWEB Maaseudun Tulevaisuus EOLSS VTT JYX Theseus MOT Agriforest, YSA YKL, UDK Tietokantojen asiasanastot KIRJASTOT. FI
 9. 9. Yhä useamman ihmisen  amma in kuuluu  → • tietojen hakeminen ja  niiden tuotteistaminen  asiakkaalle • uuden informaation  tuottaminen ja jakaminen • informaation kriittisen  välittäjän rooli  - J. Saarti taito  hankkia, hallita ja  tuottaa tietoa – olennainen  osa ammatillista osaamista INFORMAATIOLUKUTAITO Ymmärtää tiedon käytön eettiset ja  juridiset kysymykset 14.11.2014 pirjo.pohjolainen@jamk.fi
 10. 10. Kaikki tieto ei löydy… • vapaasti verkosta tai  hyvilläkään hakukoneilla  (löytävät  n. 25 % kaikesta webissä olevasta tiedosta) • laadukas tieto on tallennettu  usein maksullisiin  tietokantoihin • kirjaston käyttösopimukset /  JAMKin tunnukset apuna pirjo.pohjolainen@jamk.fi14.11.2014
 11. 11. Miksi Google ei riitä? 14.11.2014 pirjo.pohjolainen@jamk.fi
 12. 12. MAKSULLISET ELEKTRONISET AINEISTOT Tieteelliset artikkelit, e‐kirjat, kortistot, hakemistot, sanakirjat,  tilastotietokannat, standardit yms. • JAMK kirjaston tiedonlähteet, Janet, Nelli‐portaali E‐kirjat • JAMK kirjaston tiedonlähteet, Janet, Anni‐aineistopalvelin ja Nelli‐portaali TIEDONLÄHTEET TÄNÄÄN 14.11.2014 pirjo.pohjolainen@jamk.fi
 13. 13. Kirjat ja lehdet • kirjastojen tietokannat, kustantajien tietokannat Open Access‐ julkaisut • Theseus, Jyx, DOAJ ‐ julkaisuarkistot Virallisjulkaisut • julkishallinnon portaalit, ko. viranomaiset Uutisaineisto • RSS‐palvelut, uutisarkistot Tilastot • tilastokeskukset, tilastojen tuottajat Esitykset • rajaus .ppt –tiedostoihin, Slideshare Kuva ja ääni • rajaus kuvahakuun, erityiset hakupalvelut TIEDONLÄHTEET TÄNÄÄN  – VAPAA VERKKO 14.11.2014 pirjo.pohjolainen@jamk.fi
 14. 14. Blogit – haun rajaus blogeihin, blogihakukoneet Wikit,  wikipedia ja erikoistuneet wikit – haut wikisovellusten sisällä Podcastit ja verkkovideot – erilliset hakupalvelut Virtuaalimaailmat – haut sovellusten sisällä Yhteisöpalvelut ‐ haut yhteisöjen sisällä – keskustelufoorumit, kommentit yms. TIEDONLÄHTEET TÄNÄÄN  ‐ käyttäjien tuottamat yhteisölliset 14.11.2014 pirjo.pohjolainen@jamk.fi
 15. 15. pirjo.pohjolainen@jamk.fi14.11.2014 • tietoa tuotetaan verkkoon kiihtyvällä nopeudella  • kuka tahansa voi julkaista nettiin • Ihmiset voivat esiintyä toisina kuin oikeasti ovat • asiallinen sivusto voi olla pila tai kokeellinen taideprojekti • informaatiota on nykyisin saatavissa enemmän kuin koskaan ennen. Sähköisten tietolähteiden käytössä lähdekriittisyys ja tiedon luotettavuuden  arviointi ovat tulleet korostetun tärkeään asemaan. Samalla myös tietoturvaan,  yksityisyyteen ja tiedon vapaaseen levittämiseen kytkeytyvät kysymykset ovat  tulleet osaksi tietoverkkoihin perustuvaa arkea. Yleistä netin luotettavuudesta
 16. 16. • Osaajana kehittyminen –opintojen yhteydessä • Opinnäyteseminaarien yhteydessä tutkimuksen tiedonhankinta • Asiantuntijan tiedonhankinta, 5 op (valinnainen), myös eng. Specialized Information Seeking • Avoimet tiedonhaun koulutukset eri tietokannoista ja ‐aiheista • Opparisauna – lisää löylyä lähteille! • Lainaa kirjastonhoitaja – palvelu • Lisätietoa kirjaston opetuksista • Lisäksi JAMKin kirjasto järjestää oppilaitosten opetushenkilöstölle tiedonhaun  täydennyskoulutusta.” Tule tule hyvä tieto! : Jyväskylän kirjastojen ja kaupungin  opetuspalvelujen suunnitelma informaatiolukutaidon edistämisestä. Tiedonhankinnan opetus pirjo.pohjolainen@jamk.fi14.11.2014
 17. 17. • Vuodesta 2003 yhteinen tietopalvelustrategia • 2011 päivitetty Tule tule hyvä tieto –suunnitelma informaatiolukutaidon  edistämisestä Jyväskylän seudun oppilaitoksissa kohderyhmänä lukioiden opettajat   tiedonhaun koulutus saadaan integroitua laajasti eri oppiaineisiin .  • Suunnitelmaksi tuli myös edetä lukio vuodessa tahdilla • Tähän mennessä on koulusta on järjestetty kolmessa Jyväskylän lukiossa.  Palautteet ovat olleet kiittäviä, mutta ongelmana on ollut yhteyden saaminen  lukion johtoon ja kaikille sopivan ajan löytyminen • Aiheita: Avoimen verkon aineistot ja tiedonhaku; mm. Keski‐kirjastot, googleta tehokkaammin, Google Scholar, aihehakemistoja, JYKDOK, vapaakappaleet, AV‐arkisto, JYX  /rinnakkais‐julkaiseminen, Theseus.fi. • Vinkki: Carita Kiilin väitöstutkimus lukioikäisten tiedonhankintataidoista, Online reading as an individual and social practice. Tule tule hyvä tieto! : Jyväskylän kirjastojen ja kaupungin opetuspalvelujen  suunnitelma informaatiolukutaidon edistämisestä  pirjo.pohjolainen@jamk.fi14.11.2014
 18. 18. Kirja? pirjo.pohjolainen@jamk.fi14.11.2014
 19. 19. E‐kirjapalveluita DAWSONERA – lue, lataa, vuokraa 14.11.2014 pirjo.pohjolainen@jamk.fi
 20. 20. Tulevaisuus? • Kirjastossa on aina ollut tietoa tiedosta! • Kirjastoilla on aina ollut vahvat perinteet tiedon järjestämisessä ja käyttöön  välittämisessä, etsimisessä ja löytämisessä – tämä tehtävä ei muutu  tietoyhteiskunnan verkostomaailmassa. • Verkkoaineistojen määrä kasvaa  ‐ painetun vähenee. • Kirjastotyö siirtyy verkkoon! • Asiakkaalle tulee tarjota muutakin kuin aineistoja, tekemisen tilaa, laitteita,  välineitä, ohjausta ja opastusta.  • Palvelut tuodaan verkkoon eri välineillä tavoitettaviksi ja kirjaston tulee olla  aktiivinen eri sosiaalisissa medioissa. • Kuratointi osaksi digikirjaston toimintoja:  verkon tiedon paljouden  suodattaminen  vinkataan, toimitetaan ja jaellaan eteenpäin tietoa, eri  kiinnostuksen kohteet ja yksilölliset tarpeet huomioiden. • Tiedonhankinnan opetuksen merkitys kasvaa. • Kirjastoissa tarvitaan monenlaista osaamista, moniammatillisuutta. • Kirjaston tilojen monimuotoisempi ja ajallisesti laajempi käyttö. 14.11.2014 pirjo.pohjolainen@jamk.fi
 21. 21. Kirjasto uudenlaisena oppimisympäristönä JAMKin OPS‐seminaarissa 9.10.2014 todettiin, että kirjasto ja kahvila ovat  kampuksen  Seminaarissa pohdittiin ryhmissä eri tiloja ja tarpeita tulevaisuudessa. Kirjaston  toivottiin olevan kotoisa ja lämmin, helppo tulla, helppo tehdä töitä ja helppo  olla. Tila, jossa olisi kirjasto ja kahvilatiloja sekä ryhmätyötiloja, ei pramea,  sosiaalinen tila. Toivottiin myös tenttimismahdollisuutta kirjastoon. 14.11.2014 pirjo.pohjolainen@jamk.fi [
 22. 22. Millainen olisi unelmiesi digitaalinen kirjasto?  Ilkka Olanderin mukaan,  Digiajan kirjasto piirtyy julkiseksi olohuoneeksi,  kaupunkilaisten kohtaamispaiksi ja kollaboraatiotilaksi.  Säkkityynyjä, wi‐fi työpisteitä, monitoimitiloja tilaisuuksiin ja  tapahtumiin, valoa ja rauhaa. Ja mikä tärkeintä: 24/7  digitietopalvelu, joka auttaa kansalaisia verkossa  vaativissakin tiedontarpeissa. 14.11.2014 pirjo.pohjolainen@jamk.fi
 23. 23. 14.11.2014 pirjo.pohjolainen@jamk.fi DEMO: www.jamk.fi/kirjasto
 24. 24. Kysymyksiä?
 25. 25. pirjo.pohjolainen@jamk.fi14.11.2014 LÄHTEET Hormia‐Poutanen, K. 2014. Director, National Library Network Services National Library of Finland. Puhelinkeskustelu 10.11.2014. Ihanamäki, S. 2014. Digitaalisuus ja tulevaisuuden kirjastot. Satu Ihanamäki, Kirjastotoimen ylitarkastaja, Lapin aluehallintovirasto.  Sähköpostiviestiin vastaus 3.11.2014.  Inkinen, T. & Löytönen, M. 2014. Gutenbergistä digiaikaan – Tiedon vallankumoukselliset. Teoksessa Kirja muuttuvassa  tietoympäristössä. Toim. T. Inkinen, M. Löytönen &  A. Rutanen. Porvoo : Suomen tietokirjailijat. Viitattu 7.11.2014.  http://suomentietokirjailijat‐fi‐ bin.directo.fi/@Bin/40952e76aa99a86612d3c6c888335cb7/1415620284/application/pdf/382353/kirja_169x224_final.pdf. Nardi, B. & O'Day, B. 1999. Information ecologies: Using technology with heart. Cambridge: The MIT Press. Lähdeviite julkaisussa: Talja,  S. 2005. Verkkopalvelujen suunnittelu. Oppimateriaali Internetixin sivulla. Viitattu 14.11.2014.  Http://oppimateriaalit.internetix.fi/fi/avoimet/0viestinta/informaatiotutkimus/tiedon_organisoinnin/luku10/02_verkkopal.  Olander, I. Unelmien digitaalinen kirjasto. 2014. Viitattu 12.11.2014. http://sometek.fi/unelmien‐digitaalinen‐kirjasto/. Virolainen, K. 2011. Tule tule hyvä tieto! : Jyväskylän kirjastojen ja kaupungin opetuspalvelujen suunnitelma informaatiolukutaidon  edistämisestä. Jyväskylä : Jyväskylän yliopisto. Viitattu 12.11.2014. http://urn.fi/URN:ISBN:978‐951‐39‐4212‐0.

×