Pp Vrede

992 views

Published on

Published in: Travel, Business
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
992
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
25
Actions
Shares
0
Downloads
6
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Pp Vrede

 1. 1. Groep 6 Werken aan vrede
 2. 2. Marco Borsato door kapotgeschoten straten, We hebben gekozen voor een zonder vader zonder land loop je hulpeloos verlaten Nederlandstalig lied, zodat de aan je moeders warme hand kinderen de tekst goed kunnen als een schaap tussen de wolven de bestemming onbekend begrijpen. en niemand ziet hoe klein je bent niemand ziet hoe klein je bent Er zitten veel vergelijkingen en morgen zal het vrede zijn zal de zon je strelen beeldspraak in het lied en zal de wereld weer een speeltuin zijn en kun je rustig spelen hiermee kan je dan ook eventueel achteraf aan de slag in na de winter komt de lente wordt de grijze lucht weer blauw de klas. maar al ben je uit de oorlog gaat de oorlog ooit uit jou? mooie ogen zijn vergiftigd zijn aan het geweld gewend en niemand ziet hoe klein je bent niemand ziet hoe klein je bent
 3. 3. Een kijkje in de klas … Herhalingsles de Volkenbond en de Verenigde Naties
 4. 4. De Volkenbond • Wanneer? 25 januari 1919 • Oprichter: president Wilson (VSA) • Doel: wereldvrede • Structuur (organogram) • Permanente Hof van Internationale Justitie  leden van de Volkenbond verplichten zichzelf ertoe om hun conflicten via dit orgaan op de lossen • Succes?  zwakke punten • Einde: 19 april 1946
 5. 5. Tijd voor een opvolger … • Sterke punten van de Volkenbond behouden • Zwakke punten vermijden Oprichting van de Verenigde Naties (24 oktober 1945)
 6. 6. de Verenigde Naties • Elk land dat wil deelnemen moet het Handvest aanvaarden • De VN werd door 52 landen opgericht. Nu telt ze al 192 leden!  enkel Taiwan en Vaticaanstad niet • De 4 doelstellingen van de VN: - de bevordering van de internationale vrede en veiligheid - de ontwikkeling van vriendschappelijke relaties tussen naties - samenwerking bij het oplossen van internationale problemen - het bevorderen van de naleving van de mensenrechten • 6 bestuursorganen • Deelorganisaties  Internationaal Atoomenergie Agentschap, International Civil Aviation Organization (ICAO), Internationaal Fonds voor Landbouwontwikkeling, Internationale Arbeidsorganisatie (ILO), International Maritime Organization (IMO), International Telecommunication Union (ITU), Voedsel- en Landbouworganisatie (FAO), United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization (UNESCO), United Nations Industrial Development Organization (UNIDO), Wereldpostunie, Wereldbank, Wereldgezondheidsorganisatie, Wereldorganisatie Intellectuele Eigendom, Wereld Meteorologische Organisatie
 7. 7. Lili en Marleen De bevrijding van België uit zich in opluchting. Iedereen is blij en gelukkig. Het feest kan beginnen, want er heerst vrede. Zo heerst er ook vreugde onder de lichttoorn, het café dat sommige kinderen wel zullen kennen uit de serie Lili en Marleen.
 8. 8. Vredesorganisaties in ons land
 9. 9. Amnesty International is één van de vele mensenrechtenbewegingen. Zij beroept zich vooral op de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens. Amnesty International vindt alle rechten van de mens even belangrijk. Niet alleen politieke en burgerlijke rechten zoals het recht te zeggen en te denken wat men wil, het recht verenigingen op te richten en te vergaderen, het recht een eigen godsdienst te kiezen, enz. Maar ook sociale en economische rechten zoals het recht op onderwijs, gezondheidszorg, eten en onderdak.
 10. 10. Pax Christi Vlaanderen • Vlaamse afdeling van de internationale vredesbeweging Pax Christi • Ontstaan na WO II • Momenteel 80 lidorganisaties in 50 verschillende landen • Acties die Pax Christi onderneemt: – Schrijven van artikels en dossiers – Experts aan het werk zetten – Overleggen met politici – Inlichten van de media
 11. 11. • Unicef is een organisatie binnen de Verenigde Naties die zich inzet voor het welzijn van kinderen, onder andere via de Universele Verklaring van de Rechten van het Kind. Dit kan zijn door medische hulp, voedselhulp, onderwijs, noodopvang of anderszins. In veel projecten wordt samengewerkt met de lokale overheid
 12. 12. Artsen voor vrede Artsen, maar ook andere werkers in de gezondheidszorg, hebben tot taak ziekten te bestrijden en gezondheid te bevorderen. Oorlog veroorzaakt op grote schaal ziekte en verwonding, ontwrichting en vernietiging van leven. Artsen voor Vrede vindt daarom dat medici zich moeten verzetten tegen oorlog, oorlogsvoorbereiding en bewapening. Wij moeten al onze invloed aanwenden om wapens en in het bijzonder massavernietigingswapens terug te dringen.
 13. 13. Een hart voor vrede… meer vragen we niet
 14. 14. Situering in het leerplan wereldoriëntatie Basisattitudes 0.1Kinderen willen meer te weten komen over de wereld in al zijn dimensies, hier, elders, vroeger en nu Doorheen de geschiedenis zijn er veel periodes geweest waar van vrede op de wereld geen sprake was. 0.4 Kinderen leven waardegericht Vrede kan er maar zijn als de betrokken partijen bepaalde waarden hanteren. Zonder waarden die gelden voor beide of verschillende samenlevingen is vrede niet mogelijk. Mens en levensonderhoud 1.7 Kinderen zien in hoe een samenleving er voor zorgt en zorgde dat aan de levensnoodzakelijke behoeften van zo veel mogelijk mensen voldaan wordt. De rechten van de mens zijn dikwijls de eerste die geschonden worden in tijd van oorlog. Elke mens heeft rechten die nodig zijn voor een waardig , respectvol en goed leven. In oorlogstijd werden en worden deze nog steeds geschonden. 1.8 Kinderen beseffen dat welvaart ongelijk verdeel is. Gebrek aan welvaart is voor sommige groeperingen een reden om tot opstand, strubbelingen en zelfs oorlog te komen. Welvaart in een land zorgt dikwijls voor vrede in een land of een samenleving. Ook op de speelplaats kan bezit (welvaart) een reden van onvrede zijn. Mens en zingeving 2.4 Kinderen kunnen illustreren dat mensen van elkaar verschillen op allerlei gebied. Verschillen tussen mensen, samenlevingen,culturen,… kunnen tot onrust, ruzie en erger leiden. Kinderen merken dat verschillen ook bij hen soms voor een ruzie kunnen zorgen. Mensen moeten leren leven met de verschillen in de wereld. 2.5 Kinderen zien in dat elke mens ‘iemand’ is , ‘iets betekent’ , en op een of andere wijze blijft voortleven in de herinnering van anderen. Iedere mens is waardevol, elk leven telt. Dit wordt dikwijls vergeten in tijden van oorlog. Om de mensen hun waarde te laten houden zijn er wetten opgesteld die ervoor zorgen dat er niet achteloos met een mensenleven wordt omgesprongen. 2.6 Kinderen worden zich bewust van hun eigen levensverhaal en van de samenhang ervan met andere levensverhalen.
 15. 15. Situering in het leerplan wereldoriëntatie Mens en zingeving (2) De leerlingen kunnen zaken zoals vrede en oorlog herkennen en koppelen aan hun eigen leven. Elk kind heeft wel eens ruzie gehad en het terug goedgemaakt. 2.7 Kinderen zien in dat iedereen zijn leven een stuk in handen neemt. Iedereen maakt van zijn leven het beste. Elkeen vult dat naar eigen mening, opvatting, in. Ook leerlingen kunnen voor vrede, rust en verdraagzaamheid zorgen in hun leven. 2.8 Kinderen beseffen dat kennis belangrijk is voor mensen. Veel lessen kunnen genomen worden uit de geschiedenis van de mens. Om wantoestanden, onrecht te voorkomen zijn er verscheidene organisaties opgericht. Een van die organisaties is de Volkenbond/ verenigde naties( uno) 2.11 Kinderen nemen een voorbeeld aan inspirerende persoonlijkheden. Grote figuren uit de geschiedenis kunnen voor veel leerlingen als voorbeeld dienen. De leerlingen kunnen iets leren van deze mensen. Ze zien in dat doorheen de tijd veel mensen gewerkt hebben aan een vredevolle wereld Mens en medemens 4.5 Kinderen kunnen zich verplaatsen in de gedachten, gevoelens en waarnemingen van anderen en houden daar rekening mee. Ondanks de verschillen die er kunnen zijn tussen verschillende culturen, kunnen de leerlingen zich toch inleven in mensen in oorlogssituatie en hun leven vergelijken met dat van deze personen. 4.7 Kinderen kunnen respect en waardering opbrengen. 4.13 Kinderen kunnen constructief kritisch zijn. Mens en samenleving 5.1 Kinderen zijn er zich van bewust dat mensen bij één of meer groepen behoren. Iedereen behoort wel tot een bepaalde groep. Niet alle groepen van mensen schieten altijd even goed met elkaar op. Onvrede tussen groepen is dan ook niet te vermijden. Deze onvrede kan in extreme gevallen escaleren tot oorlog. 5.2 Kinderen zien in dat elke groep eigen doelen nastreeft, wat tot conflicten kan leiden. 5.5 Kinderen ontdekken dat groepen van mensen in een land van een ander cultuurgebied op een andere manier samenleven. Verschillen tussen samenlevingen zorgen soms voor ruzies , onrust,… Om van elkaar verschillende groepen in vrede te laten samenleven moeten deze groepen voor elkaar openstaan, tegemoetkomen aan de andere groep en de verschillen tussen hen accepteren. 5.6 Kinderen zien in dat samenleven het naleven van allerhande omgangsvormen, leefregels en afspraken veronderstelt en kunnen zich daaraan houden.
 16. 16. Situering in het leerplan wereldoriëntatie Mens en samenleving (2) 5.7 Kinderen zien in dat sommige regels zo belangrijk zijn dat er een wet voor wordt gemaakt. 5.10 Kinderen zien in dat er binnen onze samenleving instellingen zijn die de kwaliteit van het samenleven trachten te bevorderen. Veel organisaties proberen het onrecht uit de wereld te helpen. Om de vrede te bewaren of om deze tot stand te laten komen zijn er instellingen binnen onze samenleving die hier voor zorgen. 5.14 Kinderen zien in dat er een onderscheid is tussen democratische en andere leiderschapsstijlen. Sommige leiderschapsstijlen zorgen voor een bewind waar vrede bijna niet mogelijk is. Zelfs binnen een leiderschap kunnen conflicten ontstaan. Deze kunnen een land of samenleving opsplitsen. Democratische leiderschapsstijlen zorgen meestal voor vrede in een land. Het volk kan in deze bestuursvorm mee beslissen. In een land met dergelijke leiderschapsstijl heerst meestal vrede. 5.15 Kinderen gaan democratisch om met macht Democratie staat meestal garant voor vrede. 5.16 Kinderen zetten zich mee in om in hun leefwereld vormen van machtsmisbruik te voorkomen. Mens en tijd 8.6 Kinderen zien in dat hun tijdsbesteding gelijkenissen en verschillen vertoont met die van kinderen uit andere groepen of samenlevingen. Leerlingen kunnen hun eigen levenssituatie ( vrede) vergelijken met die van kinderen uit landen in oorlog. Wat herkennen ze uit hun eigen leven? Wat zijn de grote verschillen? 8.10 Kinderen kunnen in de tijd ordenen en zowel hun eigen als de Europese geschiedenis in perioden indelen. Geschiedenis bestaat uit tijden van vrede en tijden van oorlog. 8.11 Kinderen kunnen de eeuwenband en een tijdband van de grote perioden in de Europese geschiedenis functioneel gebruiken. 8.12 Kinderen zien in dat mensen, opvattingen, structuren,… evolueren in de tijd. Mensen leren uit de geschiedenis. Ze leren uit de fouten van het verleden. Om een herhaling van deze fouten te voorkomen worden er organisaties opgericht. Een voorbeeld hiervan is de volkenbond. 8.13Kinderen zijn nieuwsgierig naar de historische ontwikkelingen van mensen, sustemen, actuele toestanden. 8.15 Kinderen zien in dat er verbanden zijn tussen een historisch verschijnsel en de tijdsomstandigheden. Het ontstaan van vredesorganisaties en regels zijn dikwijls een gevolg van een oorlog of een onrustige periode in de geschiedenis.
 17. 17. Paix C’est quoi? Pas de violence? C’est possible, tu penses? Essaies!
 18. 18. Quelques autres suggestions de cours … • Discussion d’une musique convenable • Des photo’s : les expressions de visages et d’ambiance • Graver les pierres Ytong • Débattre des poèmes et des textes des sujets de la paix • Chercher des article dans la actualité de tolérance et de paix • Travailler musicalement  • Ecrire une lettre a quelqu’un qui est ( fictivement) en prisonne • Un mot croisée avec les différents organisations de paix • Fabriquer une affiche • Ecrire/lire une texte au sujet d'une organisation de paix ou au sujet de la fédération de nation
 19. 19. Un anecdote de François
 20. 20. Volkenbond De Algemene Het Permanent De Raad Vergadering Secretariaat Taak : Taak : Taak : - advies geven administratie e.d. - kwesties bespreken - eenparigheid van stemmen - aanbevelingen vereist - GEEN BINDENDE KRACHT Niet –permanente leden 14 permanente leden (werden verkozen door de Alg. Vergadering)
 21. 21. Zwakke punten • de VS als wereldmacht was geen lid • Besluiten moesten door alle 14 landen van de raad goedgekeurd worden en daarna nog door alle leden van de Algemene Vergadering; • Bepaalde landen traden uit als er een besluit tegen hen werd aangenomen  Japan (1933)  Duitsland (1935) • De USSR werd in 1939 uit de Volkenbond gezet vanwege de inval in Finland
 22. 22. Een glimp uit het Handvest • alle lidstaten zijn gelijk • elk land zich dient te houden aan de bepalingen van het handvest • elk lid moet zijn geschillen met andere landen op vreedzame wijze regelen • elk lid moet zijn medewerking verlenen aan elke actie van de VN • de VN heeft niet het recht zich te mengen in de binnenlandse aangelegenheden • de VN zal tot actie overgaan tegen elk land, lid of geen lid, als dat noodzakelijk is voor de handhaving van de vrede
 23. 23. De bestuursorganen - de Algemene vergadering - de Veiligheidsraad - de Sociaal en Economische Raad - het Internationaal Gerechtshof - de Trustschapsraad - het Secretariaat
 24. 24. Fin octobre, 1942… j'ai à peine 19 ans et 1 an de services, je vais pouvoir suivre les cours du peloton d'élèves gradés qui doit commencer incessamment. J'en arrive au mois de novembre 1942 qui va marquer un grand tournant, non seulement dans ma vie, mais aussi dans l'histoire de la seconde guerre mondiale. 7 Novembre 1942 Nous sommes, autant qu'il m'en souvienne, un samedi. Tout est très calme lors de notre départ. Après une escale à l' Automatic nous allons au cinéma, Place de France, voir un film américain dont j'ai oublié le nom Quatre heures du matin le 8 novembre. Mon escadron est prêt depuis longtemps à partir, nous attendons les ordres. Tout est calme, pas un bruit. Soudain, en direction de l'ouest, un vrombissement d'avions se fait entendre et s'amplifie en quelques secondes, on voit leurs feux de positions, ils viennent de l'océan et volent très bas. Pas un coup de feu, pas une bombe, mais une multitude de tracts qui tombent sur le camp et tout à l'entour. Le 9 novembre, il pleut; nous avons quitté la route asphaltée et roulons sur des pistes en direction de Temara. Le 11 novembre, l'armée française du Maroc cesse toute résistance. Décidément, les 11 novembre semblent voués aux fins de conflits, mais celui-ci ne sera jamais particulièrement fêté.
 25. 25. La vita e Bella Vrede, betekende het einde van zware tijden. Tijden van bang afwachten of de personen om wie je zoveel geeft de oorlog overleefd hebben. Vaak kregen de mensen slecht nieuws, maar af en toe was er ook een blij weerzien met geliefden, familie en vrienden.
 26. 26. The End En toch nog maar het begin …

×