2 1 Cicle Genetica Cel Lular

3,910 views

Published on

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
3,910
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
1,301
Actions
Shares
0
Downloads
50
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

2 1 Cicle Genetica Cel Lular

 1. 1. El cicle cel·lular
 2. 2. El cicle cel·lular Temps que va des de que una cèl·lula es forma per divisió fins que aquesta cèl·lula es divideix Períodes d’una cèl·lula Interfase No es divideix Divisió
 3. 3. El cicle cel·lular INTERFASE Activitat biosintètica Creixement i síntesi Replicació DNA i proteïnes Síntesi materials per divisió (fus mitòtic) Reserva ATP
 4. 4. G1 → final mitosi Període de creixement, síntesi de RNA i proteïnes Pot durat hores, dies o anys S → Sintesi DNA Semiconservativa Bidireccional Discontinua Unes 7 hores G2 → Sintesi de les proteïnes i factors de condensació cromosòmica Dura unes 4h
 5. 5. El cicle cel·lular DIVISIÓ Mitosi Reproducció quantitativa i qualitativa exacta de la informació genètica Repartiment d’aquesta informació a les cèl·lules filles
 6. 6. Genètica cel·lular
 7. 7. Genètica cel·lular Conceptes bàsics Els individus d'una mateixa espècie s’assemblen entre si i les cries s'assemblen als seus pares Comparteixen una sèrie de caràcters morfològics, fisiològics, de comportament, etc., els quals anomenem CARÀCTERS HEREDITARIS Aquests caràcters hereditaris es transmeten de pares a fills
 8. 8. Genètica cel·lular Conceptes bàsics En realitat, no són els caràcters, pròpiament dits, el que els fills reben dels pares a través de la reproducció, és la informació necessària per a desenvolupar aquests caràcters, és a dir, la INFORMACIÓ GENÈTICA L'herència dels caràcters, o de la informació per a desenvolupar-los, es dóna d'acord a unes lleis universals i comunes per a tots els éssers vius, que constitueixen una de les seves principals característiques
 9. 9. Genètica cel·lular Conceptes bàsics Aquestes lleis van ser formulades, en essència, per Gregor Mendel al segle XIX Va fer experiments amb pèsols Pisum sativum 1822-1884 Primera llei, o Principi de la uniformitat Segona llei, o Principi de la segregació Tercera llei, o Principi de la transmissió independent
 10. 10. Genètica cel·lular Conceptes bàsics El redescubrimient de les lleis de Mendel va donar pas a una nova ciència biològica, la GENÈTICA (estudi de la informació genètica, el seu emmagatzematge, transmissió i expressió)
 11. 11. Genètica cel·lular Conceptes bàsics Més tard es va descobrir que la informació genètica es trobava en una biomolécula especial, l'àcid desoxirribonuclèic (ADN) Aquesta molècula és universal per a tots els éssers vius Dintre del DNA la informació es troba formant unes unitats denominades GENS
 12. 12. Genètica cel·lular Conceptes bàsics CONCEPTE DE GENÈTICA És la part de la Biologia que s’ocupa de l’estudi de l'herència biològica, explica els mecanismes i circumstàncies mitjançant els quals es regeix la transmissió dels caràcters de generació en generació Ciència que estudia l’herència biològica Transmissió als descendents dels caràcters morfològics i fisiològics dels seus ascendents
 13. 13. Genètica cel·lular GEN Unitat hereditària que es transmet de generació en generació Seqüència de nucleòtids que codifica per a una proteïna determinada Partícula que determina una característica d’un organisme Es troben localitzats en la molècula d’ADN Codifiquen proteïnes UN GEN = UNA PROTEÏNA
 14. 14. Genètica cel·lular CARÀCTER Cadascun dels trets distintius de l’aspecte (color del cabell, forma i color dels ulls, talla, pes, etc.), de comportament (agressivitat, intel·ligència, pautes sexuals, etc.), de fisiologia (presència de certs enzims i hormones, etc.) Aquesta informació es troba en l’ADN nuclear Totes les característiques d’un individu són el resultat de l’activitat de les proteïnes (estructurals, enzimàtiques, hormonals, etc.) codificades pels seus gens
 15. 15. Genètica cel·lular GENOTIP Conjunt de gens que té un organisme i que ha heretat dels seus progenitors És invariable i idèntic en totes les cèl·lules de l’organisme És més ampli que el fenotip, ja que no es manifesten tots els al·lels que té un individu, molts queden ocults FENOTIP Cadascun dels aspectes o manifestacions concretes d’un caràcter, es allò que podem veure o detectar amb els nostres sentits en un individu determinat. És la manifestació del genotip
 16. 16. Genètica cel·lular El FENOTIP d’un individu no depèn solament del seu GENOTIP, sinó també de es circumstàncies ambientals, és el resultat de l’acció dels gens expressat en un ambient determinat FENOTIP = GENOTIP + AMBIENT
 17. 17. Genètica cel·lular HOMOCIGOT Individu que per a un gen donat té en cada cromosoma homòleg el mateix tipus d’al·lel, per exemple, AA o aa
 18. 18. Genètica cel·lular HETEROZIGOT Individu que per a un gen donat té en cada cromosoma homòleg un al·lel distint, per exemple, Aa
 19. 19. LA DIVISIÓ CEL·LULAR
 20. 20. Genètica cel·lular REPLICACIÓ DEL ADN Quan una cèl·lula es divideix o quan es formen el gàmetes, les cel·lules que es formen han de portar tota la informació genètica La replicació de l’ADN és el precés mitjançant el qual una molèucula d’ADN de doble hèlix dóna lloc dos molècules d’ADN amb la mateixa seqüència de bases Per a que els gens es puguin transmetre de pares a fills, s’han de poder copiar abans de la reproducció, de manera que els pares mantenen la seva informació a la vegada que la passen als seus fills a través dels gàmetes, durant la reproducció sexual
 21. 21. Genètica cel·lular
 22. 22. Genètica cel·lular Una propietat essencial del material genètic és la seva capacitat per a fer còpies exactes de sí mateix La cadena d’ADN està formada per dos brins complementaris i antiparal·lels Cada un dels brins de la cadena d’ADN actua com a motlle o guia, dirigint la síntesi d’una nova cadena complementària
 23. 23. Genètica cel·lular ELS CROMOSOMES En la fase M la cromatina es condensa i forma els cromosomes
 24. 24. Divisió cel·lular ELS CROMOSOMES Significa "cossos amb color", per la intensitat amb la que fixen determinats colorants al ser tenyits per a poder observar-los al microscopi Component del nucli cel·lular, només apareixen quan la cèl·lula està en divisió (mitosi o meiosi). Estructura filiformei allargada Els gens es troben als cromosomes Els cromosomes són un conjunt de gens
 25. 25. Genètica cel·lular Contenen els materials portadors de l’herència biològica. Químicament estan formats per una doble cadena d'ADN (Àcid desoxiribonucleic) Es troben al nucli. La quantitat de material genètic és molt gran i l'ADN es reparteix entre diversos cromosomes.
 26. 26. Genètica cel·lular Cada cromosoma en metafase està format per dos cromátides germanes, que resulten de la replicació del DNA
 27. 27. Parts del cromosoma
 28. 28. Genètica cel·lular ELS CROMOSOMES L’espècie humana és diploide (dos còpies de cada cromosoma, cromosomes homòlegs) El cariotip és el conjunt complert dels parells de cromosomes d’una cèl·lula en metafase. El número de cromosomes varia segons l'espècie Els humans tenen 23 parells (46 cromosomes) Hi ha dos tipus de cromosomes: Els autosomes Els cromosomas sexuales.
 29. 29. Genètica cel·lular Espècie Nombre de cromosomes Gènere humà 46 cromosomes Ximpanzé 48 cromosomes Goril·la 46 cromosomes Gos 78 cromosomes Gat 38 cromosomes Cavall 66 cromosomes Espècie Nombre de cromosomes Abella 16 cromosomes Mosca de la fruita 8 cromosomes Ànec 80 cromosomes Colom 80 cromosomes Blat de moro 20 cromosomes Pèsol 14 cromosomes
 30. 30. Genètica cel·lular La majoria d’organismes eucariotes Mascle i femella El nombre de cromosomes és parell, la meitat proporcionada per l'espermatozoide del pare i l'altra meitat per l'òvul de la mare Parelles de cromosomes Els humans tenim 23 parelles de cromosomes La meitat proporcionats pel nostre pare i l'altra meitat per la nostra mare.
 31. 31. Genètica cel·lular Les cèl·lules somàtiques dels éssers humans contenen 46 cromosomes (diploid 2n)
 32. 32. Genètica cel·lular Les cèl·lules germinals o gàmetes, formats a les gònades, mitjançant la meiosi, en tenen únicament la meitat, 23, (haploide n)
 33. 33. Genètica cel·lular EL GENOMA És tot el material genètic contingut en les cèl·lules d’un organisme És el conjunt de gens que codifiquen els diferents caràcters d’un ésser viu
 34. 34. LA MITOSI
 35. 35. Divisió cel·lular LA MITOSI Procés de divisió cel·lular D’una cèl·lula s’originen 2 cèl·lules filles idèntiques genèticament Permet la reproducció d’organismes unicel·lulars Es dóna en la regeneració de teixits en organismes pluricel·lulars
 36. 36. Divisió cel·lular LA MITOSI Repartiment del material hereditari (ADN) i els components citoplasmàtics A partir d’una cèl·lula diploid (2n) Formació de dos cèl·lules filles dipoides (2n)
 37. 37. Divisió cel·lular LA MITOSI La mitosis produeix cèl·lules genèticament idèntiques Consta de 4 fases: • Profase • Metafase • Anafase • Telofase
 38. 38. Divisió cel·lular PROFASE Condensació gradual de les cromàtides Cada cromosoma està constituït per 2 cromàtides idèntiques unides per el centròmer Desaparició gradual del nucleol Desintegració gradual de la membrana nuclear Duplicació dels centríols, migració dels mateixos cap als pols de divisió i formació de les fibres del fus acromàtic
 39. 39. Divisió cel·lular METAFASE La membrana nuclear i el nucleol han desaparegut per complert Els cromosomes arriben al màxim nivell de condensació Els cromosomes es disposen en la placa metafàsica (o equatorial) Els centríols formen les fibres del fus acromàtic i aquestes s’uneixen als centròmers dels cromosomes
 40. 40. Divisió cel·lular ANAFASE Contracció de les fibres del fus acromàtic, el que provoca que els centròmers es trenquin Els cromosomes idèntics es separen i migren cap als pols de divisió La membrana citoplasmàtica comença a dividir-se per la zona equatorial, que augmenta a mesura que els cromosomes es separen (CITOCINESI)
 41. 41. Divisió cel·lular TELOFASE Els cromosomes s'agrupen als pols de divisió i comencen a passar a l’estat de cromatina Es forma la membrana nuclear a partir del RER al voltant dels cromosomes Es reconstrueixen els nucleols Es completa la divisió cel·lular (CITOCINESI)
 42. 42. Divisió cel·lular
 43. 43. http://www.youtube.com/watch?v=aDAw2Zg4IgE&feature=related http://www.youtube.com/watch?v=NVfqzSKa_Bg&feature=related
 44. 44. LA MEIOSI
 45. 45. Divisió cel·lular MEIOSI Una cèl·lula diploide (2n), experimentarà dos divisions cel·lulars successives, A partir d’una amb la capacitat de generar quatre cèl·lula s’obtenen cèl·lules haploides (n) 4 cèl·lules filles Produeix cèl·lules genèticament diferents i, combinada amb la fecundació, és el fonament de la reproducció sexual
 46. 46. Divisió cel·lular Hi ha recombinació genètica
 47. 47. SIGNIFICAT GENÈTIC DE LA MEIOSI 1. Fa possible la conservació del número de cromosomes de generació en generació en organismes que es reprodueixen sexualment 2. Contribueix de manera significativa a augmentar la VARIABILITAT GENÈTICA: El número de combinacions de cromosomes és molt gran La recombinació de caràcters paterns i materns en els gàmetes fa que el número de combinacions sigui “infinit”
 48. 48. MEIOSIS
 49. 49. REPRODUCCIÓ Formació de les cèl·lules sexuals en humans GÀMETES Femenines Masculins Gametogènesi ÒVULS ESPERMATOZOUS
 50. 50. REPRODUCCIÓ Òrgans on es formen les cèl·lues sexuals en humans GÒNADES OVARIS TESTICLES
 51. 51. REPRODUCCIÓ LA FECUNDACIÓ Un espermatozou penetra dins l’òvul i incorpora el seu material genètic
 52. 52. REPRODUCCIÓ El zigot es divideix fins formar un organisme complert

×