Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Acta Reunió 30 07-14 M&A

Acta R. 30-07-14 M&A

  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

Acta Reunió 30 07-14 M&A

  1. 1. ACTA 3ª REUNIÓ COMISIÓ DE MOVIMENTS I ACCIONS Data: 30 de juliol de 2014 Lloc: Centro C.E.N. Hora: 19:00h Direcció: C/Escornalbou, 1, Local 2 Portaveu: Estefanía Troya y Fernando Malvido Moderador: Gerard Bargalló Recull Acta: Gerard Bargalló ORDRE DEL DÍA 1. Lectura i aprovació de l’anterior acta 2. Elecció de Nous portaveus 3. Explicació continguts de l’escola d’estiu itinerant Podemos 4. Finançament : BBQ i rastret 5. Seguiment propostes anteriors 6. Presentació noves propostes 7. Precs i Preguntes DESENVOLUPAMENT DE L’ASSAMBLEA 1. LECTURA I APROVACIÓ DE L’ANTERIOR ACTA Estefanía Troya realitza la lectura de l’acta anterior i s’aproba sense cap persona en contra. 2. ELECCIÓ DE NOUS PORTAVEUS Els portaveus actuals en la última assamblea municipal van presentar la seva renúncia a ser portaveus i per tant es procedeix a escollir dos nous portaveus a la comissió. Es presenten per a aquesta funció Joaquin Catalan i Yolanda Pellejero, sense cap persona en contra. Durant aquest apartat, el company Gabriel comenta el seu interès en cambiar d’aquesta comisió a la comisió de comunicació on creu que pot aportar més ajuda. En Robert Jalamera prèn nota per a inscriure’l a la corresponent comisió de comunicació. 3. EXPLICACIÓ CONTINGUTS DE L’ESCOLA D’ESTIU ITINERANT PODEMOS Pilar Flamenco, Joaquin Catalan, Robert Jalamera, Nazaret Troya i Gerard Bargalló, pasen a explicar als assistents la experiència i coneixements apresos a l’escola d’estiu itinerant Podemos, dels cuals s’extreu que les accions que es realitzin serán encaminadas en tres linies d’actuació: • Denunciar la corrupció • promoure que la gent prengui el poder amb participacio activa • Recuperar la democràcia Joaquin Catalan fica l’ènfasi en fer accions amb certa agilitat sense sortir de les línies d’actuació establertes. En aquest punt, la comisió al complert decideix prendre més agilitat en realitzar activitats i tindre que depèndre menys de la resolució d’altres comisions més enllà de l’estrictament necessari. 4. FINANÇAMENT:
  2. 2. • BBQ: Els components de finançament passen a explicar l’estat de la proposta de la Barbacoa de Germanor, proposant que a cada reunió de la comisió de Moviments i Accions s’hi recullirán les reserves de la gent que hi vulgui assistir, així com sol.licitar a Isabel la posibilitat de l’ús del centre C.E.N. com a punt per a adquisició d’entrades a l’event, amb l’acceptació per part de l’Isabel sota consens d’horaris disponibles. • RASTRET: Explicació de la proposta de Rastret i acceptació de les reunions de la comisió com a punt de recollida de les aportacions dels components d’aquesta. 5. SEGUIMENT PROPOSTES ANTERIORS: • CONCENTRACIÓ SEU DE PIMEC: Isabel pregunta si la carta redactada per la M. Carmen ja ha sigut corretgida per la comisió de Comunicació, per a poder procedir amb la proposta. Robert respòn que la carta ha sigut mostrada pero no ha pogut ser debatuda encara. S’entèn que aquesta proposta té un procediment de realització mes lent i s’accepta seguir els temps necesaris, però pendre acció amb altres propostes. • RECOLLIDA D’ALIMENTS A GRANS SUPERFICIES: S’inicia amb la opinió de Jaso que no creu en l’acció en si, sinó en reivindicar a les institucions la falta de recursos per la corrupció generalitzada que hi hà, però per majoría s’aprova 9/2 la continuitat de la proposta, a la vegada que també es buscará reivindicar la falta d’aquests recursos. Joaquin Catalan comenta la seva visita al Banc d’Aliments, que a partir del 15 d’Agost, estarán en disposició d’aportar caixes, inclús transport per recollir les aportacions. Per a accelerar la activitat s’acorden els següents pasos: • Día de realització de l’acte: Dissabte 13 de Setembre de 2014 • Visitar a Grans superficies per a que hi col.laborin. • Isabel intentará aportar la visita per a la pròxima reunió d’una noia del Consell Comarcal coneixedora d’aquesta problemàtica per intentar sumar esforços. 6. PRESENTACIÓ NOVES PROPOSTES: Jaso inicia aquest apartat recomanant i aprovat sense ningú en contra, que es realitzi per part de tots els asistents fins la pròxima reunió una busqueda de colectius als que consultar quina es la seva problemàtica per mirar de colaborar-hi, sense sortir de le línies d’actuació al punt 3 comentades. En aquest punt s’accepta el següent: • Creació d’un apartat al Loomio de la comissió (Es proposa Gerard Bargalló per a la seva creació) on anar inscribint aquests colectius. • Nazaret Troya, es declinará per colectius sobre discapacitat. • Fernando Malvido, mirará de buscar concertar una reunió amb l’agrupació d’Associacions de Veïns. • Fernando Malvido, comenta que en reunió amb la PAH de reus, aquesta ens facilitarà informació sobre actuacions que realitzin a fí d’ajudar-hi a títol personal. • Gerard Bargalló, sol.licitarà al ajuntament un registre de entitats de la ciutat per depositar-la per a la seva consulta al Loomio.
  3. 3. A continuació es pasa a presentar propostes d’acció que permetan visibilitat del cercle al municipi sense necesitat de comunicació externa: • ACCIÓ CONTRA LA CORRUPCIÓ: Proposta aportada per Jaso, i aprovada sense ningú en contra, que el día que en els jutjats de reus s’hi realitzin declaracions per part d’algún imputat en corrupció, s’hi realitzi a les seves portes una concentració de tots els components possibles del cercle, d’una forma silenciosa i pacifica, amb les semarretes oficials, per demostrar la nostra posició en contra de la corrupció. Només difusió Interna de l’acció. No entrega de folletons ni declaracions a medis. • ACCIÓ DE PRESENCIA AL MUNICIPI: Proposta aportada per Fernando, i aprovada sense ningú en contra, que tots els dimecres a les 19:00h, tots els components possibles del cercle, amb les semarretes oficials, realitzin un “cafè” en alguna cafetería cèntrica de la ciutat. Punt de trobada a la plaça de l’Ajuntament i d’es d’allí es realitzará peregrinatge conjunt fins a la cafetería escollida. (Cada dimecres una diferent). Només difusió interna de l’acció. No entrega de folletons ni declaracions a medis. 7. PRECS I PREGUNTES. No hi han precs i preguntes. La reunió es dona per finalitzada. Comisió de Moviments i Accions Cercle Podem Reus

×