Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Acta R.30-07-14 FIN

Acta R.30-07-14 FIN CAST

  • Login to see the comments

  • Be the first to like this

Acta R.30-07-14 FIN

  1. 1. ACTA 4ª REUNIÓ COMISIÓ DE FINANÇAMENT Data: 30 de juliol de 2014 Lloc: Bar Mediterrani Hora: 16:00h Direcció: Avda. Mediterrani, s/n Portaveu: Estefanía Troya i Gerard Bargalló Moderador: “No se considera Necesario” Recull Acta: Estefanía Troya ORDRE DEL DÍA 1. Lectura i aprovació de l’anterior acta 2. Seguiment propostes anteriors 3. Presentació noves propostes 4. Precs i Preguntes DESENVOLUPAMENT DE L’ASSAMBLEA 1. LECTURA I APROVACIÓ DE L’ANTERIOR ACTA Estefanía Troya realitza la lectura de l’acta anterior i s’aproba sense cap persona en contra. 2. SEGUIMENT PROPOSTES ANTERIORS: • RASTRET: Es presenta als components de la reunió la sol.licitud presentada al ajuntament de Reus per a desarrollar actes lúdics, culturals i deportius per al día 23 d’agost, en nom de Pilar Flamenco y Gerard Bargalló, pendent de resposta. (Temps estimat 3 setmanes) Es proposa iniciar la sol.licitud de les donacions per al rastret només a través de promoció internat. Es comunicará a totes les reunions de comisions i es sol.licitarà la publicació al blog de un cartell publicitari. S’aproba concedir un pressupost de 64,43€ a la comisió de comunicació per a la impresió de folletons publicitaris, tipo octavilla i a color. Enric es proposa a prestar una carpa de 3x3mts per a la activitat, així com 2 cavallets per al montatje d’una taula mostrador. Nazaret es proposa a prestar caballets i fustes per al montatge de les taules del rastret. Pilar es proposa a realitzar la compra del mural de paper per a les activitats infantils, així como colors, que altres membres de la comisió també aportaran. Hicham es proposa a buscar un proveedor de globus de color lila i aportar preus a la pròxima reunió. Es consensa que durant l’activitat tot el moviment econòmic es depositarà a la guardiola vermella de les aportacions.
  2. 2. Es prèn la decisió de tornar a parlar la opció de fer comunicació externa de la activitat si les aportacions no son les suficients. Es prèn la decisió de posar com a punt de recollida de les aportacions a les mateixes reunions de les comissions per part de responsables de la comissió de finançament. Es parla sobre el contingut del cartell publicitari, que de moment només servirà per a promoció interna, i donada la falta de ideas a consensuar es prèn la decisió de debatir-ho a una discusió creada a la eina Loomio. • SEMARRETES: S’aporta a la comissió la necessitat demostrada per persones de que tinguem semarretes de talla més gran (XXXL). Pilar va realitzar la consulta a la empresa que ens ha realitzat les anteriors semarretes i li responen que el fabricant actual no en disposa d’aquest color, i li donen la opció de imprimir-les en blanc amb el logotip en lila, a un preu de 3,32€. Es prèn la decisió d’esperar que l’empresa proveedora busqui altres fabricants que ens puguin oferir altres opcions. Es prèn la decisió de tornar a demanar la impresió de 100 semarretes més, pero distribuides entre les mides més sol.licitades, sense deixar de tindre de totes les mides. Gerard Bargalló comenta la demanda que ha tingut per part de altres cercles, i juntament amb altres membres de la comissió en realitzará un Tour per les assembleas d’altres cercles a fí de vendre semarretes fins que aquests tinguin un proveidor propi. Robert ens comenta una proposta que realitzará a la comissió de comunicació per a la promoció de les semarretes i per unanimitat se li comenta la nostra conformitat. • BBQ DE GERMANOR: Es manifesta el gran interès que està obtenint la proposta, i en previsió es prèn la decisió de limitar l’aforament de l’activitat a 200 persones per la capacitat de l’espai escollit. De totes maneres es comenta la posibilitat d’ampliar aquest aforament per persones que a última hora es volguessin inscriure. Es prèn la decisió, i així se li comunica a Robert com a membre de la comisió de comunicació, que es realitzarà una campaña de compte enrera de les plaçes disponibles per a la activitat, a fí de que s’hi augment l’interès. Durant totes les comissions del cercle, s’hi farà difusió, i una persona de finançament hi realitzarà la venta d’entrades. Es realitza la compra de talonaris per a la justificació de venta de les entrades, així com que la mateixa entrada será el justificant d’entrega de la consumició i del menjar. Es proposa sol.licitar a la companya Isabel de la comissió de moviments el ús del centre C.E.N. com a punt de venta d’entrades per a persones externes al cercle.
  3. 3. Enric es proposa a prestar una carpa de 3x3mts per a la activitat, així com 2 cavallets per al montatje d’una taula mostrador. Estefanía es proposa a realitzar en una cartolina un recuadre amb 150 caselles, on les persones que vulguin participar del sorteig de 5 semarretes s’hi inscriuran, a fi de poder realitzar un sorteig transparent. S’aproba que també realitzarà una cartolina secundària sense numeració, per cubrir demandes excesives de participació. Pilar comenta, i es consensa per unanimitat, la necesitat de disposar d’una assegurança de responsabilitat civil per tots els actes que el cercle realitzi. Es traslladarà aquesta necesitat a la comissió de organització. 3. PRESENTACIÓ NOVES PROPOSTES: • PINS I PEGATINES: Estefanía Troya aporta a la reunió una mostra de materials treballats a mà, tals com pins, pegatines y clauers. Un cop presentats, es prèn la decisió de fabricar de forma manual Pins i Pegatines amb el material presentat a fí de poder vendre durant les activitats que el cercle realitzi. Cost mitj de fabricació: 0,20€. Preu Venta consensuat: 0,50€. • CHAPES: Hicham, aporta a la reunió, presupostos facilitats per la fabricació de pins profesionals. 50uds – 0,80€ud. 100uds – 0,70€ud. 200uds – 0,60€ud. Es prèn la decisió de debatir aquesta opció després de les activitats de rastret i BBQ de Germanor. 4. PRECS I PREGUNTES. No hi han precs i preguntes. La reunió es dona per finalitzada. Comissió de Finançament Cercle Podem Reus

×