โปรแกรมการแข่งขันกีฬาฟุตบอลรุ่นอายุไม่เกิน 12 ปีชาย
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์เขต 3
ระหว่างวันที่ 21-24...
โปรแกรมการแข่งขันกีฬาฟุตบอลรุ่นอายุไม่เกิน 12 ปีหญิง
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์เขต 3
ระหว่างวันที่ 21-2...
โปรแกรมการแข่งขันกีฬาฟุตบอลรุ่นอายุไม่เกิน 15 ปีชาย
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์เขต 3
ระหว่างวันที่ 21-25...
โปรแกรมการแข่งขันกีฬาฟุตบอลรุ่นอายุไม่เกิน 15 ปีหญิง
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์เขต 3
ระหว่างวันที่ 21-2...
โปรแกรมการแข่งขันกีฬาฟุตซอลรุ่นอายุไม่เกิน 12ปีชาย
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์เขต 3
ระหว่างวันที่ 21-24ก...
โปรแกรมการแข่งขันกีฬาฟุตซอลรุ่นอายุไม่เกิน 15ปีชาย
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์เขต 3
ระหว่างวันที่ 21-24ก...
โปรแกรมการแข่งขันกีฬาวอลเลย์บอลรุ่นอายุไม่เกิน 12 ปี ชาย
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์เขต 3
ระหว่างวันที่ ...
โปรแกรมการแข่งขันกีฬาวอลเลย์บอลรุ่นอายุไม่เกิน 12 ปี หญิง
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์เขต 3
ระหว่างวันที่...
โปรแกรมการแข่งขันกีฬาวอลเลย์บอลรุ่นอายุไม่เกิน 14ปีชาย
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์เขต 3
ระหว่างวันที่ 21...
โปรแกรมการแข่งขันกีฬาวอลเลย์บอลรุ่นอายุไม่เกิน 14ปี หญิง
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์เขต 3
ระหว่างวันที่ ...
โปรแกรมการแข่งขันกีฬาวอลเลย์บอลรุ่นอายุไม่เกิน 16 ปี ชาย
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์เขต 3
ระหว่างวันที่ ...
โปรแกรมการแข่งขันกีฬาวอลเลย์บอลรุ่นอายุไม่เกิน 16 ปี หญิง
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์เขต 3
ระหว่างวันที่...
โปรแกรมการแข่งขันกีฬาวอลเลย์บอลชายหาดรุ่นอายุไม่เกิน 12ปีชาย
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์เขต 3
ระหว่างวัน...
โปรแกรมการแข่งขันกีฬาวอลเลย์บอลชายหาดรุ่นอายุไม่เกิน 12ปีหญิง
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์เขต 3
ระหว่างวั...
โปรแกรมการแข่งขันกีฬาวอลเลย์บอลชายหาดรุ่นอายุไม่เกิน 14ปีชาย
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์เขต 3
ระหว่างวัน...
โปรแกรมการแข่งขันกีฬาวอลเลย์บอลชายหาดรุ่นอายุไม่เกิน 14ปีหญิง
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์เขต 3
ระหว่างวั...
โปรแกรมการแข่งขันกีฬาวอลเลย์บอลชายหาดรุ่นอายุไม่เกิน 16 ปีชาย
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์เขต 3
ระหว่างวั...
โปรแกรมการแข่งขันกีฬาวอลเลย์บอลชายหาดรุ่นอายุไม่เกิน 16 ปีหญิง
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์เขต 3
ระหว่างว...
โปรแกรมการแข่งขันกีฬาเซปักตะกร้อรุ่นอายุไม่เกิน 12 ปี ชาย
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์เขต 3
ระหว่างวันที่...
โปรแกรมการแข่งขันกีฬาเซปักตะกร้อรุ่นอายุไม่เกิน 12 ปี หญิง
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์เขต 3
ระหว่างวันที...
โปรแกรมการแข่งขันกีฬาเซปักตะกร้อรุ่นอายุไม่เกิน 15 ปี ชาย
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์เขต 3
ระหว่างวันที่...
โปรแกรมการแข่งขันกีฬาเซปักตะกร้อรุ่นอายุไม่เกิน 15 ปี หญิง
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์เขต 3
ระหว่างวันที...
โปรแกรมการแข่งกีฬาแชร์บอลรุ่นอายุไม่เกิน 12ปี หญิง
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์เขต 3
ระหว่างวันที่21-24 ก...
โปรแกรมการแข่งกีฬาแชร์บอลรุ่นอายุไม่เกิน 15ปี หญิง
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์เขต 3
ระหว่างวันที่21-24 ก...
โปรแกรมการแข่งกีฬาแฮนด์บอลรุ่นอายุไม่เกิน 15ปีชาย
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์เขต 3
ระหว่างวันที่21-24 กร...
โปรแกรมการแข่งกีฬาแฮนด์บอลรุ่นอายุไม่เกิน 15ปีหญิง
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์เขต 3
ระหว่างวันที่21-24 ก...
โปรแกรมการแข่งกีฬาเปตองรุ่นอายุไม่เกิน 12 ปีชาย
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์เขต 3
วันที่21 กรกฎาคม2557
**...
โปรแกรมการแข่งกีฬาเปตองรุ่นอายุไม่เกิน 12 ปีหญิง
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์เขต 3
วันที่21กรกฎาคม2557
**...
โปรแกรมการแข่งกีฬาเปตองรุ่นอายุไม่เกิน 15 ปีชาย
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์เขต 3
วันที่21 กรกฎาคม2557
**...
โปรแกรมการแข่งกีฬาเปตองรุ่นอายุไม่เกิน 15 ปีหญิง
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์เขต 3
วันที่ 21กรกฎาคม2557
*...
โปรแกรมการแข่งกีฬา หมากรุก รุ่นอายุไม่เกิน 12ปีชาย
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์เขต 3
วันที่ 23กรกฎาคม 255...
โปรแกรมการแข่งกีฬา หมากรุก รุ่นอายุไม่เกิน 12ปีหญิง
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์เขต 3
วันที่วันที่ 23กรกฎ...
โปรแกรมการแข่งกีฬา หมากรุก รุ่นอายุไม่เกิน 15ปีชาย
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์เขต 3
วันที่ 23 กรกฎาคม 25...
โปรแกรมการแข่งกีฬา หมากรุก รุ่นอายุไม่เกิน 15ปีหญิง
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์เขต 3
วันที่ 23กรกฎาคม 25...
โปรแกรมการแข่งกีฬา หมากฮอสรุ่นอายุไม่เกิน 12ปีชาย
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์เขต 3
วันที่23กรกฎาคม 2557
...
โปรแกรมการแข่งกีฬา หมากฮอสรุ่นอายุไม่เกิน 12ปีหญิง
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์เขต 3
วันที่ 23กรกฎาคมคม 2...
โปรแกรมการแข่งกีฬา หมากฮอสรุ่นอายุไม่เกิน 15ปีชาย
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์เขต 3
วันที23 กรกฎาคม 2557
...
โปรแกรมการแข่งกีฬา หมากฮอสรุ่นอายุไม่เกิน 15ปีหญิง
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์เขต 3
วันที่23กรกฎาคม 2557...
โปรแกรมการแข่งกีฬาแบดมินตัน รุ่นอายุไม่เกิน 12ปีชายเดี่ยว
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์เขต 3
วันที่ 21 – 2...
โปรแกรมการแข่งกีฬาแบดมินตัน รุ่นอายุไม่เกิน 12 ปีหญิงเดี่ยว
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์เขต 3
วันที่ 21 –...
โปรแกรมการแข่งกีฬาแบดมินตัน รุ่นอายุไม่เกิน 12 ปีชายคู่
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์เขต 3
วันที่ 21 -22 ก...
โปรแกรมการแข่งกีฬาแบดมินตัน รุ่นอายุไม่เกิน 12ปี หญิงคู่
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์เขต 3
วันที่ 21 – 22...
โปรแกรมการแข่งกีฬาแบดมินตัน รุ่นอายุไม่เกิน 12ปีคู่ผสม
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์เขต 3
วันที่ 21 -22 กร...
โปรแกรมการแข่งกีฬาแบดมินตัน รุ่นอายุไม่เกิน 15ปีชายเดี่ยว
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์เขต 3
วันที่ 21 -22...
โปรแกรมการแข่งกีฬาแบดมินตัน รุ่นอายุไม่เกิน 15 ปีหญิงเดี่ยว
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์เขต 3
วันที่ 21 –...
โปรแกรมการแข่งกีฬาแบดมินตัน รุ่นอายุไม่เกิน 15 ปีชายคู่
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์เขต 3
วันที่ 21 -22 ก...
โปรแกรมการแข่งกีฬาแบดมินตัน รุ่นอายุไม่เกิน 15ปีหญิงคู่
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์เขต 3
วันที่ 21 - 22 ...
โปรแกรมการแข่งกีฬาแบดมินตัน รุ่นอายุไม่เกิน 15ปีคู่ผสม
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์เขต 3
วันที่ 21– 22 กร...
สูจิบัตรแข่งขันกีฬาเขต สพป. บุรีรัมย์ เขต 3 ประจำปี 2557 (แก้ไข 17 ก.ค. 57)
สูจิบัตรแข่งขันกีฬาเขต สพป. บุรีรัมย์ เขต 3 ประจำปี 2557 (แก้ไข 17 ก.ค. 57)
สูจิบัตรแข่งขันกีฬาเขต สพป. บุรีรัมย์ เขต 3 ประจำปี 2557 (แก้ไข 17 ก.ค. 57)
สูจิบัตรแข่งขันกีฬาเขต สพป. บุรีรัมย์ เขต 3 ประจำปี 2557 (แก้ไข 17 ก.ค. 57)
สูจิบัตรแข่งขันกีฬาเขต สพป. บุรีรัมย์ เขต 3 ประจำปี 2557 (แก้ไข 17 ก.ค. 57)
สูจิบัตรแข่งขันกีฬาเขต สพป. บุรีรัมย์ เขต 3 ประจำปี 2557 (แก้ไข 17 ก.ค. 57)
สูจิบัตรแข่งขันกีฬาเขต สพป. บุรีรัมย์ เขต 3 ประจำปี 2557 (แก้ไข 17 ก.ค. 57)
สูจิบัตรแข่งขันกีฬาเขต สพป. บุรีรัมย์ เขต 3 ประจำปี 2557 (แก้ไข 17 ก.ค. 57)
สูจิบัตรแข่งขันกีฬาเขต สพป. บุรีรัมย์ เขต 3 ประจำปี 2557 (แก้ไข 17 ก.ค. 57)
สูจิบัตรแข่งขันกีฬาเขต สพป. บุรีรัมย์ เขต 3 ประจำปี 2557 (แก้ไข 17 ก.ค. 57)
สูจิบัตรแข่งขันกีฬาเขต สพป. บุรีรัมย์ เขต 3 ประจำปี 2557 (แก้ไข 17 ก.ค. 57)
สูจิบัตรแข่งขันกีฬาเขต สพป. บุรีรัมย์ เขต 3 ประจำปี 2557 (แก้ไข 17 ก.ค. 57)
สูจิบัตรแข่งขันกีฬาเขต สพป. บุรีรัมย์ เขต 3 ประจำปี 2557 (แก้ไข 17 ก.ค. 57)
สูจิบัตรแข่งขันกีฬาเขต สพป. บุรีรัมย์ เขต 3 ประจำปี 2557 (แก้ไข 17 ก.ค. 57)
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

สูจิบัตรแข่งขันกีฬาเขต สพป. บุรีรัมย์ เขต 3 ประจำปี 2557 (แก้ไข 17 ก.ค. 57)

2,069 views

Published on

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
2,069
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
973
Actions
Shares
0
Downloads
10
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

สูจิบัตรแข่งขันกีฬาเขต สพป. บุรีรัมย์ เขต 3 ประจำปี 2557 (แก้ไข 17 ก.ค. 57)

 1. 1. โปรแกรมการแข่งขันกีฬาฟุตบอลรุ่นอายุไม่เกิน 12 ปีชาย สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์เขต 3 ระหว่างวันที่ 21-24กรกฎาคม2557 **************************************************************************** สนาม 1 (สนามอนุบาลหนองหงส์) สาย A สาย B 1. นางรอง 5. โนนสุวรรณ 2. หนองกี่ 6. เฉลิมพระเกียรติ 3. ปะคา 7. ละหานทราย 4. โนนดินแดง 8. หนองหงส์ วันเดือนปี คู่ที่ เวลา สาย ประเภท คู่แข่งขัน กรรมการ หมายเหตุ 21 กรกฎาคม 2557 1 2 3 4 09.00 10.30 14.00 15.30 A B A B ทีมชาย หนองกี่–ปะคา หนองหงส์–ละหานทราย นางรอง - โนนดินแดง โนนสุวรรณ–เฉลิมพระเกียรติ 22 กรกฎาคม 2557 5 6 7 8 09.00 10.30 14.00 15.30 A B A B ทีมชาย นางรอง –หนองกี่ หนองหงส์- โนนสุวรรณ โนนดินแดง – ปะคา เฉลิมพระเกียรติ–ละหานทราย 23 กรกฎาคม 2557 9 10 11 12 09.00 10.30 14.00 15.30 A B A B ทีมชาย โนนดินแดง–หนองกี่ หนองหงส์ - เฉลิมพระเกียรติ ปะคา –นางรอง ละหานทราย- โนนสุวรรณ 24 กรกฎาคม 2557 13 14 15 09.00 10.30 14.00 ทีมชาย ที่1 สาย A - ที่ 2 สาย B ที่ 1 สาย B – ที่ 2 สาย A ผู้ชนะคู่ที่ 13 – ผู้ชนะคู่ที่ 14 รองฯ รองฯ ชิงฯ
 2. 2. โปรแกรมการแข่งขันกีฬาฟุตบอลรุ่นอายุไม่เกิน 12 ปีหญิง สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์เขต 3 ระหว่างวันที่ 21-24กรกฎาคม2557 **************************************************************************** สนาม 2 (ร.ร.บ้านหนองบัวลี) สาย A สาย B 1. หนองหงส์ 5. โนนดินแดง 2. หนองกี่ 6. โนนสุวรรณ 3. เฉลิมพระเกียรติ 7. ปะคา 4. ละหานทราย 8. นางรอง วันเดือนปี คู่ที่ เวลา สาย ประเภท คู่แข่งขัน กรรมการ หมายเหตุ 21 กรกฎาคม 2557 1 2 3 4 09.00 10.30 14.00 15.30 A B A B ทีมหญิง หนองหงส์–หนองกี่ โนนดินแดง – โนนสุวรรณ เฉลิมพระเกียรติ – ละหานทราย ปะคา - นางรอง 22 กรกฎาคม 2557 5 6 7 8 09.00 10.30 14.00 15.30 A B A B ทีมหญิง หนองกี่ – ละหานทราย โนนสุวรรณ – นางรอง หนองหงส์ – เฉลิมพระเกียรติ โนนดินแดง - ปะคา 23 กรกฎาคม 2557 9 10 11 12 09.00 10.30 14.00 15.30 A B A B ทีมหญิง หนองหงส์–ละหานทราย โนนดินแดง – นางรอง หนองกี่ – เฉลิมพระเกียรติ โนนสุวรรณ - ปะคา 24 กรกฎาคม 2557 13 14 15 09.00 10.30 14.30 ทีมหญิง ที่1 สาย A - ที่ 2 สาย B ที่ 1 สาย B – ที่ 2 สาย A ผู้ชนะคู่ที่ 13 – ผู้ชนะคู่ที่ 14 รอบ รองชนะเลิศ ชิงฯ
 3. 3. โปรแกรมการแข่งขันกีฬาฟุตบอลรุ่นอายุไม่เกิน 15 ปีชาย สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์เขต 3 ระหว่างวันที่ 21-25กรกฎาคม2557 **************************************************************************** สนาม 3 (ร.ร.บ้านโนนสูงน้อย) สาย A สาย B 1. นางรอง 5. ละหานทราย 2. โนนสุวรรณ 6. หนองหงส์ 3. โนนดินแดง 7. หนองกี่ 4. เฉลิมพระเกียรติ 8. ปะคา วันเดือนปี คู่ที่ เวลา สาย ประเภท คู่แข่งขัน กรรมการ หมายเหตุ 21 กรกฎาคม 2557 1 2 3 4 09.00 10.30 14.00 15.30 A B A B ทีมชาย นางรอง – โนนสุวรรณ หนองกี่ – ละหานทราย โนนดินแดง – เฉลิมพระเกียรติ หนองหงส์ - ปะคา 22 กรกฎาคม 2557 5 6 7 8 09.00 10.30 14.00 15.30 A B A B ทีมชาย โนนสุวรรณ–เฉลิมพระเกียรติ ปะคา – ละหานทราย โนนดินแดง – นางรอง หนองหงส์–หนองกี่ 23 กรกฎาคม 2557 9 10 11 12 09.00 10.30 14.00 15.30 A B A B ทีมชาย นางรอง – เฉลิมพระเกียรติ หนองกี่ – ปะคา โนนสุวรรณ – โนนดินแดง ละหานทราย–หนองหงส์ 24 กรกฎคม 2557 13 14 09.00 10.30 ทีมชาย ที่1 สาย A - ที่ 2 สาย B ที่ 1 สาย B – ที่ 2 สาย A รอบ รองชนะเลิศ 25 กรกฎาคม 2557 15 13.00 ทีมชาย ผู้ชนะคู่ที่ 13 – ผู้ชนะคู่ที่ 14 ชิงชนะเลิศ
 4. 4. โปรแกรมการแข่งขันกีฬาฟุตบอลรุ่นอายุไม่เกิน 15 ปีหญิง สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์เขต 3 ระหว่างวันที่ 21-24กรกฎาคม2557 **************************************************************************** สนาม 4 (ร.ร.วัดโนนศรีคูณ) สาย A สาย B 1. ปะคา 5. ละหานทราย 2. โนนดินแดง 6. โนนสุวรรณ 3. หนองหงส์ 7. เฉลิมพระเกียรติ 4. หนองกี่ 8. นางรอง วันเดือนปี คู่ที่ เวลา สาย ประเภท คู่แข่งขัน กรรมการ หมายเหตุ 21 กรกฎาคม 2557 1 2 3 4 09.00 10.30 14.00 15.30 A B A B ทีมหญิง ปะคา – หนองหงส์ เฉลิมพระเกียรติ – นางรอง โนนดินแดง – หนองกี่ ละหานทราย–โนนสุวรรณ 22 กรกฎาคม 2557 5 6 7 8 09.00 10.30 14.00 15.30 A B A B ทีมหญิง หนองหงส์ – หนองกี่ โนนสุวรรณ – เฉลิมพระเกียรติ ปะคา – โนนดินแดง นางรอง–ละหานทราย 23 กรกฎาคม 2557 9 10 11 12 09.00 10.30 14.00 15.30 A B A B ทีมหญิง หนองหงส์ – โนนดินแดง ละหานทราย – เฉลิมพระเกียรติ หนองกี่ – ปะคา โนนสุวรรณ–นางรอง 24 กรกฎาคม 2557 13 14 15 09.00 10.30 14.30 ทีมหญิง ที่1 สาย A - ที่ 2 สาย B ที่ 1 สาย B – ที่ 2 สาย A ผู้ชนะคู่ที่ 13 – ผู้ชนะคู่ที่ 14 รองฯ ชิงฯ
 5. 5. โปรแกรมการแข่งขันกีฬาฟุตซอลรุ่นอายุไม่เกิน 12ปีชาย สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์เขต 3 ระหว่างวันที่ 21-24กรกฎาคม2557 **************************************************************************** สนาม ร.ร.อนุบาลหนองหงส์ สาย A สาย B 1. นางรอง 5. หนองหงส์ 2. โนนสุวรรณ 6. ปะคา 3. เฉลิมพระเกียรติ 7.หนองกี่ 4.โนนดินแดง 8. ละหานทราย วันเดือนปี คู่ที่ เวลา สาย ประเภท คู่แข่งขัน กรรมการ หมายเหตุ 21 กรกฎาคม 2557 1 2 3 4 09.00 10.30 14.00 15.30 A B A B ทีมชาย นางรอง–โนนสุวรรณ หนองกี่–ปะคา เฉลิมพระเกียรติ – โนนดินแดง หนองหงส์–ละหานทราย 22 กรกฎาคม 2557 5 6 7 8 09.00 10.30 14.00 15.30 A B A B ทีมชาย โนนสุวรรณ–เฉลิมพระเกียรติ ปะคา – ละหานทราย นางรอง–โนนดินแดง หนองหงส์–หนองกี่ 23 กรกฎาคม 2557 9 10 11 12 09.00 10.30 14.00 15.30 A B A B ทีมชาย นางรอง–เฉลิมพระเกียรติ หนองกี่–ละหานทราย โนนสุวรรณ–โนนดินแดง หนองหงส์–ปะคา 24 กรกฎาคม 2557 13 14 15 09.00 10.30 14.30 ทีมชาย ที่1 สาย A - ที่ 2 สาย B ที่ 1 สาย B – ที่ 2 สาย A ผู้ชนะคู่ที่ 13 – ผู้ชนะคู่ที่ 14 รอบ รองชนะเลิศ ชิงฯ
 6. 6. โปรแกรมการแข่งขันกีฬาฟุตซอลรุ่นอายุไม่เกิน 15ปีชาย สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์เขต 3 ระหว่างวันที่ 21-24กรกฎาคม2557 **************************************************************************** สนามร.ร.บ้านหนองบัวลี สาย A สาย B 1. หนองหงส์ 5. โนนดินแดง 2. ละหานทราย 6. เฉลิมพระเกียรติ 3. ปะคา 7. นางรอง 4.หนองกี่ 8. โนนสุวรรณ วันเดือนปี คู่ที่ เวลา สาย ประเภท คู่แข่งขัน กรรมการ หมายเหตุ 21 กรกฎาคม 2557 1 2 3 4 09.00 10.30 14.00 15.30 A B A B ทีมชาย หนองหงส์–หนองกี่ โนนดินแดน – นางรอง ปะคา – ละหานทราย เฉลิมพระเกียรติ - โนนสุวรรณ 22 กรกฎาคม 2557 5 6 7 8 09.00 10.30 14.00 15.30 A B A B ทีมชาย หนองหงส์–ปะคา โนนสุวรรณ–นางรอง หนองกี่ – ละหานทราย โนนดินแดง–เฉลิมพระเกียรติ 23 กรกฎาคม 2557 9 10 11 12 09.00 10.30 14.00 15.30 A B A B ทีมชาย หนองกี่ – ปะคา เฉลิมพระเกียรติ – นางรอง ละหานทราย–หนองหงส์ โนนดินแดง - โนนสุวรรณ 24 กรกฎาคม 2557 13 14 15 09.00 10.30 14.30 ทีมชาย ที่1 สาย A - ที่ 2 สาย B ที่ 1 สาย B – ที่ 2 สาย A ผู้ชนะคู่ที่ 13 – ผู้ชนะคู่ที่ 14 รอบ รองชนะเลิศ ชิงฯ
 7. 7. โปรแกรมการแข่งขันกีฬาวอลเลย์บอลรุ่นอายุไม่เกิน 12 ปี ชาย สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์เขต 3 ระหว่างวันที่ 21-24กรกฎาคม2557 **************************************************************************** สนาม 1 (ร.ร.อนุบาลหนองหงส์) สาย A สาย B 1. นางรอง 5. โนนดินแดง 2. หนองหงส์ 6. หนองกี่ 3.โนนสุวรรณ 7. เฉลิมพระเกียรติ 4. ปะคา 8. ละหานทราย วันเดือนปี คู่ที่ เวลา สาย ประเภท คู่แข่งขัน กรรมการ หมายเหตุ 21 กรกฎาคม 2557 1 2 3 4 09.00 A B A B ทีมชาย หนองหงส์–โนนสุวรรณ เฉลิมพระเกียรติ – หนองกี่ ปะคา – นางรอง ละหานทราย–โนนดินแดง 22 กรกฎาคม 2557 5 6 7 8 09.00 A B A B ทีมชาย หนองหงส์ – ปะคา หนองกี่ – โนนดินแดง โนนสุวรรณ–นางรอง เฉลิมพระเกียรติ–ละหานทราย 23 กรกฎาคม 2557 9 10 11 12 09.00 A B A B ทีมชาย หนองหงส์ – นางรอง ละหานทราย – หนองกี่ โนนสุวรรณ – ปะคา โนนดินแดง–เฉลิมพระเกียรติ 24 สิงหาคม 2557 13 14 15 09.00 10.30 14.00 ทีมชาย ที่1 สาย A - ที่ 2 สาย B ที่ 1 สาย B – ที่ 2 สาย A ผู้ชนะคู่ที่ 13 – ผู้ชนะคู่ที่ 14 รอบ รองชนะเลิศ ชิงชนะเลิศ
 8. 8. โปรแกรมการแข่งขันกีฬาวอลเลย์บอลรุ่นอายุไม่เกิน 12 ปี หญิง สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์เขต 3 ระหว่างวันที่ 21-24กรกฎาคม2557 **************************************************************************** สนาม 2 (ร.ร.อนุบาลหนองหงส์) สาย A สาย B 1.นางรอง 5. โนนดินแดง 2. หนองหงส์ 6. โนนสุวรรณ 3. หนองกี่ 7. ปะคา 4. เฉลิมพระเกียรติ 8. ละหานทราย วันเดือนปี คู่ที่ เวลา สาย ประเภท คู่แข่งขัน กรรมการ หมายเหตุ 21 กรกฎาคม 2557 1 2 3 4 09.00 A B A B ทีมหญิง หนองหงส์ – หนองกี่ ปะคา - โนนสุวรรณ นางรอง – เฉลิมพระเกียรติ โนนดินแดง–ละหานทราย 22 กรกฎาคม 2557 5 6 7 8 09.00 A B A B ทีมหญิง หนองหงส์ – นางรอง โนนสุวรรณ – ละหานทราย หนองกี่ – เฉลิมพระเกียรติ โนนดินแดง–ปะคา 23 กรกฎาคม 2557 9 10 11 12 09.00 A B A B ทีมหญิง หนองหงส์ – เฉลิมพระเกียรติ โนนสุวรรณ – โนนดินแดง นางรอง – หนองกี่ ปะคา–ละหานทราย 24 กรกฎาคม 2557 13 14 15 09.00 10.30 14.00 ทีมหญิง ที่1 สาย A - ที่ 2 สาย B ที่ 1 สาย B – ที่ 2 สาย A ผู้ชนะคู่ที่ 13 – ผู้ชนะคู่ที่ 14 รอบ รองชนะเลิศ ชิงชนะเลิศ
 9. 9. โปรแกรมการแข่งขันกีฬาวอลเลย์บอลรุ่นอายุไม่เกิน 14ปีชาย สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์เขต 3 ระหว่างวันที่ 21-24กรกฎาคม2557 **************************************************************************** สนาม 3 (ร.ร.บ้านหนองบัวลี) สาย A สาย B 1. หนองหงส์ 5. โนนดินแดง 2. นางรอง 6. เฉลิมพระเกียรติ 3. หนองกี่ 7. ปะคา 4. ละหานทราย 8. โนนสุวรรณ วันเดือนปี คู่ที่ เวลา สาย ประเภท คู่แข่งขัน กรรมการ หมายเหตุ 21 กรกฎาคม 2557 1 2 3 4 09.00 A B A B ทีมชาย หนองหงส์ – นางรอง โนนดินแดง – เฉลิมพระเกียรติ หนองกี่ – ละหานทราย โนนสุวรรณ- ปะคา 22 กรกฎาคม 2557 5 6 7 8 09.00 A B A B ทีมชาย นางรอง–หนองกี่ เฉลิมพระเกียรติ – ปะคา หนองหงส์–ละหานทราย โนนดินแดง–โนนสุวรรณ 23 กรกฎาคม 2557 9 10 11 12 09.00 A B A B ทีมชาย หนองหงส์ – หนองกี่ โนนดินแดง – ปะคา นางรอง–ละหานทราย เฉลิมพระเกียรติ–โนนสุวรรณ 24 กรกฎาคม 2557 13 14 15 09.00 10.30 14.30 ทีมชาย ที่1 สาย A - ที่ 2 สาย B ที่ 1 สาย B – ที่ 2 สาย A ผู้ชนะคู่ที่ 13 – ผู้ชนะคู่ที่ 14 รอบ รองชนะเลิศ ชิงชนะเลิศ
 10. 10. โปรแกรมการแข่งขันกีฬาวอลเลย์บอลรุ่นอายุไม่เกิน 14ปี หญิง สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์เขต 3 ระหว่างวันที่ 21-24กรกฎาคม2557 **************************************************************************** สนาม4 (ร.ร.บ้านหนองบัวลี) สาย A สาย B 1. โนนสุวรรณ 5. เฉลิมพระเกียรติ 2. หนองกี่ 6. ปะคา 3. นางรอง 7. โนนดินแดง 4. หนองหงส์ 8. ละหานทราย วันเดือนปี คู่ที่ เวลา สาย ประเภท คู่แข่งขัน กรรมการ หมายเหตุ 21 กรกฎาคม 2557 1 2 3 4 09.00 A B A B ทีมหญิง โนนสุวรรณ – หนองกี่ เฉลิมพระเกียรติ – ปะคา นางรอง – หนองหงส์ โนนดินแดง - ละหานทราย 22 กรกฎาคม 2557 5 6 7 8 09.00 A B A B ทีมหญิง หนองกี่ – นางรอง ปะคา–โนนดินแดง โนนสุวรรณ - หนองหงส์ เฉลิมพระเกียรติ - ละหานทราย 23 กรกฎาคม 2557 9 10 11 12 09.00 A B A B ทีมหญิง โนนสุวรรณ–นางรอง เฉลิมพระเกียรติ–โนนดินแดง หนองกี่ – หนองหงส์ ปะคา - ละหานทราย 24 กรกฎาคม 2557 13 14 15 09.00 10.30 14.00 ทีมหญิง ที่1 สาย A - ที่ 2 สาย B ที่ 1 สาย B – ที่ 2 สาย A ผู้ชนะคู่ที่ 13 – ผู้ชนะคู่ที่ 14 รอบ รองชนะเลิศ ชิงชนะเลิศ
 11. 11. โปรแกรมการแข่งขันกีฬาวอลเลย์บอลรุ่นอายุไม่เกิน 16 ปี ชาย สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์เขต 3 ระหว่างวันที่ 21-24กรกฎาคม2557 **************************************************************************** สนาม 3 โรงเรียนบ้านโนนสูงน้อย สาย A สาย B 1. หนองหงส์ 5. โนนดินแดง 2. ปะคา 6. หนองกี่ 3. เฉลิมพระเกียรติ 7. นางรอง 4. ละหานทราย 8. โนนสุวรรณ วันเดือนปี คู่ที่ เวลา สาย ประเภท คู่แข่งขัน กรรมการ หมายเหตุ 21 กรกฎาคม 2557 1 2 3 4 09.00 A B A B ทีมชาย หนองหงส์ – ปะคา โนนดินแดง – หนองกี่ เฉลิมพระเกียรติ – โนนสุวรรณ นางรอง - ละหานทราย 22 กรกฎาคม 2557 5 6 7 8 09.00 A B A B ทีมชาย ปะคา–เฉลิมพระเกียรติ หนองกี่– นางรอง หนองหงส์–โนนสุวรรณ โนนดินแดง–ละหานทราย 23 กรกฎาคม 2557 9 10 11 12 09.00 A B A B ทีมชาย หนองหงส์ – เฉลิมพระเกียรติ โนนดินแดง – นางรอง ปะคา–โนนสุวรรณ หนองกี่–ละหานทราย 24 กรกฎาคม 2557 13 14 15 09.00 10.30 14.30 ทีมชาย ที่1 สาย A - ที่ 2 สาย B ที่ 1 สาย B – ที่ 2 สาย A ผู้ชนะคู่ที่ 13 – ผู้ชนะคู่ที่ 14 รอบ รองชนะเลิศ ชิงชนะเลิศ
 12. 12. โปรแกรมการแข่งขันกีฬาวอลเลย์บอลรุ่นอายุไม่เกิน 16 ปี หญิง สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์เขต 3 ระหว่างวันที่ 21-24กรกฎาคม2557 **************************************************************************** สนาม4 (โรงเรียนบ้านโนนสูงน้อย) สาย A สาย B 1. โนนสุวรรณ 5.นางรอง 2. ปะคา 6. โนนดินแดง 3. เฉลิมพระเกียรติ 7. หนองกี่ 4. หนองหงส์ 8. ละหานทราย วันเดือนปี คู่ที่ เวลา สาย ประเภท คู่แข่งขัน กรรมการ หมายเหตุ 21 กรกฎาคม 2557 1 2 3 4 09.00 A B A B ทีมหญิง โนนสุวรรณ – ปะคา นางรอง – โนนดินแดง เฉลิมพระเกียรติ – หนองหงส์ หนองกี่ - ละหานทราย 22 กรกฎาคม 2557 5 6 7 8 09.00 A B A B ทีมหญิง ปะคา– เฉลิมพระเกียรติ โนนดินแดง–หนองกี่ โนนสุวรรณ - หนองหงส์ นางรอง- ละหานทราย 23 กรกฎาคม 2557 9 10 11 12 09.00 A B A B ทีมหญิง โนนสุวรรณ–เฉลิมพระเกียรติ นางรอง–หนองกี่ ปะคา– หนองหงส์ โนนดินแดง- ละหานทราย 24 กรกฎาคม 2557 13 14 15 09.00 10.30 14.00 ทีมหญิง ที่1 สาย A - ที่ 2 สาย B ที่ 1 สาย B – ที่ 2 สาย A ผู้ชนะคู่ที่ 13 – ผู้ชนะคู่ที่ 14 รอบ รองชนะเลิศ ชิงชนะเลิศ
 13. 13. โปรแกรมการแข่งขันกีฬาวอลเลย์บอลชายหาดรุ่นอายุไม่เกิน 12ปีชาย สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์เขต 3 ระหว่างวันที่ 21-24กรกฎาคม2557 **************************************************************************** สนาม ร.ร.อนุบาลหนองหงส์ สาย A สาย B 1. เฉลิมพระเกียรติ 5. หนองหงส์ 2. หนองกี่ 6. ละหานทราย 3. ปะคา 7. โนนดินแดง 4. โนนสุวรรณ 8. นางรอง วันเดือนปี คู่ที่ เวลา สาย ประเภท คู่แข่งขัน กรรมการ หมายเหตุ 21 กรกฎาคม 2557 1 2 3 4 09.00 A B A B ทีมชาย เฉลิมพระเกียรติ – หนองกี่ โนนดินแดง – นางรอง ปะคา – โนนสุวรรณ หนองหงส์–ละหานทราย 22 กรกฎาคม 2557 5 6 7 8 09.00 A B A B ทีมชาย หนองกี่ –ปะคา ละหานทราย – โนนดินแดง เฉลิมพระเกียรติ– โนนสุวรรณ หนองหงส์ - ปะคา 23 กรกฎาคม 2557 9 10 11 12 09.00 A B A B ทีมชาย เฉลิมพระเกียรติ – ปะคา ละหานทราย– นางรอง หนองกี่ – โนนสุวรรณ หนองหงส์- โนนดินแดง 24 กรกฎาคม 2557 13 14 15 09.00 10.30 14.00 ทีมชาย ที่1 สาย A - ที่ 2 สาย B ที่ 1 สาย B – ที่ 2 สาย A ผู้ชนะคู่ที่ 13 – ผู้ชนะคู่ที่ 14 รอบ รองชนะเลิศ ชิงชนะเลิศ
 14. 14. โปรแกรมการแข่งขันกีฬาวอลเลย์บอลชายหาดรุ่นอายุไม่เกิน 12ปีหญิง สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์เขต 3 ระหว่างวันที่21-24 กรกฎาคม 2557 **************************************************************************** สนาม โรงเรียนอนุบาลหนองหงส์ สาย A สาย B 1. หนองกี่ 5. ละหานทราย 2. หนองหงส์ 6. โนนดินแดง 3. โนนสุวรรณ 7. ปะคา 4. นางรอง 8. เฉลิมพระเกียรติ วันเดือนปี คู่ที่ เวลา สาย ประเภท คู่แข่งขัน กรรมการ หมายเหตุ 21 กรกฎาคม 2557 1 2 3 4 09.00 A B A B ทีมหญิง หนองกี่– หนองหงส์ ละหานทราย – โนนดินแดง โนนสุวรรณ – นางรอง ปะคา- เฉลิมพระเกียรติ 22 กรกฎาคม 2557 5 6 7 8 09.00 A B A B ทีมหญิง หนองหงส์–โนนสุวรรณ โนนดินแดง– ปะคา หนองกี่– นางรอง ละหานทราย - เฉลิมพระเกียรติ 23 กรกฎาคม 2557 9 10 11 12 09.00 A B A B ทีมหญิง หนองกี่ - โนนสุวรรณ ละหานทราย – ปะคา หนองหงส์– นางรอง โนนดินแดง- เฉลิมพระเกียรติ 24 กรกฎาคม 2557 13 14 15 09.00 10.30 14.00 ทีมหญิง ที่1 สาย A - ที่ 2 สาย B ที่ 1 สาย B – ที่ 2 สาย A ผู้ชนะคู่ที่ 13 – ผู้ชนะคู่ที่ 14 รอบ รองชนะเลิศ ชิงชนะเลิศ
 15. 15. โปรแกรมการแข่งขันกีฬาวอลเลย์บอลชายหาดรุ่นอายุไม่เกิน 14ปีชาย สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์เขต 3 ระหว่างวันที่21-24 กรกฎาคม 2557 **************************************************************************** สนาม โรงเรียนบ้านหนองบัวลี สาย A สาย B 1. ละหานทราย 5. นางรอง 2. โนนดินแดง 6. หนองหงส์ 3. เฉลิมพระเกียรติ 7. หนองกี่ 4.ปะคา 8. โนนสุวรรณ วันเดือนปี คู่ที่ เวลา สาย ประเภท คู่แข่งขัน กรรมการ หมายเหตุ 21 กรกฎาคม 2557 1 2 3 4 09.00 A B A B ทีมชาย เฉลิมพระเกียรติ – ปะคา นางรอง– หนองหงส์ ละหานทราย - โนนดินแดง หนองกี่ – โนนสุวรรณ 22 กรกฎาคม 2557 5 6 7 8 09.00 A B A B ทีมชาย โนนดินแดง- เฉลิมพระเกียรติ หนองหงส์ – หนองกี่ ละหานทราย – ปะคา โนนสุวรรณ - นางรอง 23 กรกฎาคม 2557 9 10 11 12 09.00 A B A B ทีมชาย นางรอง - หนองกี่ ละหานทราย – เฉลิมพระเกียรติ โนนดินแดง– ปะคา หนองหงส์ - โนนสุวรรณ 24 กรกฎาคม 2557 13 14 15 09.00 10.30 14.00 ทีมชาย ที่1 สาย A - ที่ 2 สาย B ที่ 1 สาย B – ที่ 2 สาย A ผู้ชนะคู่ที่ 13 – ผู้ชนะคู่ที่ 14 รอบ รองชนะเลิศ ชิงชนะเลิศ
 16. 16. โปรแกรมการแข่งขันกีฬาวอลเลย์บอลชายหาดรุ่นอายุไม่เกิน 14ปีหญิง สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์เขต 3 ระหว่างวันที่21-24 กรกฎาคม 2557 **************************************************************************** สนามโรงเรียนบ้านหนองบัวลี สาย A สาย B 1.เฉลิมพระเกียรติ 5. โนนดินแดง 2.ละหานทราย 6. หนองกี่ 3.นางรอง 7. ปะคา 4.หนองหงส์ 8. โนนสุวรรณ วันเดือนปี คู่ที่ เวลา สาย ประเภท คู่แข่งขัน กรรมการ หมายเหตุ 21 กรกฎาคม 2557 1 2 3 4 09.00 A B A B ทีมหญิง เฉลิมพระเกียรติ - ละหานทราย โนนดินแดง – หนองกี่ นางรอง – หนองหงส์ ปะคา – โนนสุวรรณ 22 กรกฎาคม 2557 5 6 7 8 09.00 A B A B ทีมหญิง ละหานทราย – นางรอง หนองกี่ – ปะคา เฉลิมพระเกียรติ - หนองหงส์ โนนดินแดง – โนนสุวรรณ 23 กรกฎาคม 2557 9 10 11 12 09.00 A B A B ทีมหญิง เฉลิมพระเกียรติ – นางรอง โนนดินแดง – ปะคา ละหานทราย - หนองหงส์ หนองกี่ – โนนสุวรรณ 24 กรกฎาคม 2557 13 14 15 09.00 10.30 14.00 ทีมหญิง ที่1 สาย A - ที่ 2 สาย B ที่ 1 สาย B – ที่ 2 สาย A ผู้ชนะคู่ที่ 13 – ผู้ชนะคู่ที่ 14 รอบ รองชนะเลิศ ชิงชนะเลิศ
 17. 17. โปรแกรมการแข่งขันกีฬาวอลเลย์บอลชายหาดรุ่นอายุไม่เกิน 16 ปีชาย สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์เขต 3 ระหว่างวันที่21-24 กรกฎาคม 2557 **************************************************************************** สนาม โรงเรียนบ้านโนนสูงน้อย สาย A สาย B 1. เฉลิมพระเกียรติ 5.หนองหงส์ 2. หนองกี่ 6. โนนสุวรรณ 3.นางรอง 7. โนนดินแดง 4.ละหานทราย 8. ปะคา วันเดือนปี คู่ที่ เวลา สาย ประเภท คู่แข่งขัน กรรมการ หมายเหตุ 21 กรกฎาคม 2557 1 2 3 4 09.00 A B A B ทีมชาย เฉลิมพระเกียรติ – หนองกี่ หนองหงส์– โนนสุวรรณ นางรอง–ละหานทราย โนนดินแดง-ปะคา 22 กรกฎาคม 2557 5 6 7 8 09.00 A B A B ทีมชาย หนองกี่- นางรอง โนนสุวรรณ – โนนดินแดง เฉลิมพระเกียรติ– ละหานทราย หนองหงส์ - ปะคา 23 กรกฎาคม 2557 9 10 11 12 09.00 A B A B ทีมชาย เฉลิมพระเกียรติ- นางรอง หนองหงส์ – โนนดินแดง หนองกี่– ละหานทราย โนนสุวรรณ- ปะคา 24 กรกฎาคม 2557 13 14 15 09.00 10.30 14.00 ทีมชาย ที่1 สาย A - ที่ 2 สาย B ที่ 1 สาย B – ที่ 2 สาย A ผู้ชนะคู่ที่ 13 – ผู้ชนะคู่ที่ 14 รอบ รองชนะเลิศ ชิงชนะเลิศ
 18. 18. โปรแกรมการแข่งขันกีฬาวอลเลย์บอลชายหาดรุ่นอายุไม่เกิน 16 ปีหญิง สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์เขต 3 ระหว่างวันที่21-24 กรกฎาคม 2557 **************************************************************************** สนาม3 โรงเรียนบ้านโนนสูงน้อย สาย A สาย B 1.โนนสุวรรณ 5. ปะคา 2.ละหานทราย 6. เฉลิมพระเกียรติ 3.โนนดินแดง 7. หนองหงส์ 4.นางรอง 8. หนองกี่ วันเดือนปี คู่ที่ เวลา สาย ประเภท คู่แข่งขัน กรรมการ หมายเหตุ 21 กรกฎาคม 2557 1 2 3 4 09.00 A B A B ทีมหญิง โนนสุวรรณ- ละหานทราย ปะคา– เฉลิมพระเกียรติ โนนดินแดง– นางรอง หนองหงส์– หนองกี่ 22 กรกฎาคม 2557 5 6 7 8 09.00 A B A B ทีมหญิง ละหานทราย – โนนดินแดง เฉลิมพระเกียรติ – หนองหงส์ โนนสุวรรณ- นางรอง ปะคา-หนองกี่ 23 กรกฎาคม 2557 9 10 11 12 09.00 A B A B ทีมหญิง โนนสุวรรณ– โนนดินแดง ปะคา– หนองหงส์ ละหานทราย -นางรอง เฉลิมพระเกียรติ– หนองกี่ 24 กรกฎาคม 2557 13 14 15 09.00 10.30 14.00 ทีมหญิง ที่1 สาย A - ที่ 2 สาย B ที่ 1 สาย B – ที่ 2 สาย A ผู้ชนะคู่ที่ 13 – ผู้ชนะคู่ที่ 14 รอบ รองชนะเลิศ ชิงชนะเลิศ
 19. 19. โปรแกรมการแข่งขันกีฬาเซปักตะกร้อรุ่นอายุไม่เกิน 12 ปี ชาย สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์เขต 3 ระหว่างวันที่21-24 กรกฎาคม 2557 **************************************************************************** สนาม 1 (ร.ร.บ้านโนนสูงน้อย) สาย A สาย B 1. หนองกี่ 5. หนองหงส์ 2. โนนสุวรรณ 6. เฉลิมพระเกียรติ 3. โนนดินแดง 7. นางรอง 4. ละหานทราย 8. ปะคา วันเดือนปี คู่ที่ เวลา สาย ประเภท คู่แข่งขัน กรรมการ หมายเหตุ 21 กรกฎาคม 2557 1 2 3 4 09.00 A B A B ทีมชาย หนองกี่ – โนนสุวรรณ โนนดินแดง – ละหานทราย หนองหงส์ – เฉลิมพระเกียรติ นางรอง–ปะคา 22 กรกฎาคม 2557 5 6 7 8 09.00 A B A B ทีมชาย หนองกี่ – ละหานทราย โนนสุวรรณ – โนนดินแดง ปะคา – เฉลิมพระเกียรติ หนองหงส์–นางรอง 23 กรกฎาคม 2557 9 10 11 12 09.00 A B A B ทีมชาย หนองกี่ – โนนดินแดง โนนสุวรรณ – ละหานทราย หนองหงส์ – ปะคา เฉลิมพระเกียรติ–นางรอง 24 กรกฎาคม 2557 13 14 15 09.00 10.30 13.00 ทีมชาย ที่1 สาย A - ที่ 2 สาย B ที่ 1 สาย B – ที่ 2 สาย A ผู้ชนะคู่ที่ 13 – ผู้ชนะคู่ที่ 14 รอบ รองชนะเลิศ ชิงชนะเลิศ
 20. 20. โปรแกรมการแข่งขันกีฬาเซปักตะกร้อรุ่นอายุไม่เกิน 12 ปี หญิง สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์เขต 3 ระหว่างวันที่21-24 กรกฎาคม 2557 **************************************************************************** สนาม2 (ร.ร.บ้านโนนสูงน้อย) สาย A สาย B 1. โนนดินแดง 5. หนองกี่ 2. เฉลิมพระเกียรติ 6. นางรอง 3. ปะคา 7. โนนสุวรรณ 4. ละหานทราย 8. หนองหงส์ วันเดือนปี คู่ที่ เวลา สาย ประเภท คู่แข่งขัน กรรมการ หมายเหตุ 21 กรกฎาคม 2557 1 2 3 4 09.00 A B A B ทีมหญิง เฉลิมพระเกียรติ – โนนดินแดง ละหานทราย – ปะคา หนองกี่ – หนองหงส์ โนนสุวรรณ–นางรอง 22 กรกฎาคม 2557 5 6 7 8 09.00 A B A B ทีมหญิง หนองกี่ – โนนสุวรรณ หนองหงส์ – นางรอง โนนดินแดง – ปะคา ละหานทราย–เฉลิมพระเกียรติ 23 กรกฎาคม 2557 9 10 11 12 09.00 A B A B ทีมหญิง โนนดินแดง – ละหานทราย เฉลิมพระเกียรติ–ปะคา หนองกี่ – นางรอง โนนสุวรรณ - หนองหงส์ 24 กรกฎาคม 2557 13 14 15 09.00 10.30 13.00 ทีมหญิง ที่1 สาย A - ที่ 2 สาย B ที่ 1 สาย B – ที่ 2 สาย A ผู้ชนะคู่ที่ 13 – ผู้ชนะคู่ที่ 14 รอบ รองชนะเลิศ ชิงชนะเลิศ
 21. 21. โปรแกรมการแข่งขันกีฬาเซปักตะกร้อรุ่นอายุไม่เกิน 15 ปี ชาย สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์เขต 3 ระหว่างวันที่21-24 กรกฎาคม 2557 **************************************************************************** สนาม 3 (ร.ร.บ้านโนนสูงน้อย) สาย A สาย B 1. หนองหงส์ 5. หนองกี่ 2.เฉลิมพระเกียรติ 6. โนนดินแดง 3. โนนสุวรรณ 7. นางรอง 4. ละหานทราย 8. ปะคา วันเดือนปี คู่ที่ เวลา สาย ประเภท คู่แข่งขัน กรรมการ หมายเหตุ 21 กรกฎาคม 2557 1 2 3 4 09.00 A B A B ทีมชาย หนองหงส์– เฉลิมพระเกียรติ โนนสุวรรณ - ละหานทราย หนองกี่ – โนนดินแดง นางรอง – ปะคา 22 กรกฎาคม 2557 5 6 7 8 09.00 A B A B ทีมชาย หนองกี่ – นางรอง โนนดินแดง–ปะคา หนองหงส์ – โนนสุวรรณ เฉลิมพระเกียรติ- ละหานทราย 23 กรกฎาคม 2557 9 10 11 12 09.00 A B A B ทีมชาย หนองกี่– ปะคา หนองหงส์ – ละหานทราย โนนดินแดง–นางรอง เฉลิมพระเกียรติ- โนนสุวรรณ 24 กรกฎาคม 2557 13 14 15 09.00 10.30 13.00 ทีมชาย ที่1 สาย A - ที่ 2 สาย B ที่ 1 สาย B – ที่ 2 สาย A ผู้ชนะคู่ที่ 13 – ผู้ชนะคู่ที่ 14 รอบ รองชนะเลิศ ชิงชนะเลิศ
 22. 22. โปรแกรมการแข่งขันกีฬาเซปักตะกร้อรุ่นอายุไม่เกิน 15 ปี หญิง สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์เขต 3 ระหว่างวันที่21-24 กรกฎาคม 2557 **************************************************************************** สนาม4 (ร.ร.บ้านโนนสูงน้อย) สาย A สาย B 1. ละหานทราย 5. โนนสุวรรณ 2. โนนดินแดง 6. เฉลิมพระเกียรติ 3.นางรอง 7. หนองหงส์ 4. ปะคา 8. หนองกี่ วันเดือนปี คู่ที่ เวลา สาย ประเภท คู่แข่งขัน กรรมการ หมายเหตุ 21 กรกฎาคม 2557 1 2 3 4 09.00 A B A B ทีมหญิง ละหานทราย - โนนดินแดง โนนสุวรรณ– เฉลิมพระเกียรติ นางรอง-ปะคา หนองหงส์– หนองกี่ 22 กรกฎาคม 2557 5 6 7 8 09.00 A B A B ทีมหญิง ปะคา- โนนดินแดง เฉลิมพระเกียรติ – หนองกี่ ละหานทราย–นางรอง โนนสุวรรณ– หนองหงส์ 23 กรกฎาคม 2557 9 10 11 12 09.00 A B A B ทีมหญิง หนองหงส์ – เฉลิมพระเกียรติ โนนสุวรรณ– หนองกี่ ละหานทราย–ปะคา โนนดินแดง- นางรอง 24 กรกฎาคม 2557 13 14 15 09.00 10.30 13.00 ทีมหญิง ที่1 สาย A - ที่ 2 สาย B ที่ 1 สาย B – ที่ 2 สาย A ผู้ชนะคู่ที่ 13 – ผู้ชนะคู่ที่ 14 รอบ รองชนะเลิศ ชิงชนะเลิศ
 23. 23. โปรแกรมการแข่งกีฬาแชร์บอลรุ่นอายุไม่เกิน 12ปี หญิง สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์เขต 3 ระหว่างวันที่21-24 กรกฎาคม 2557 **************************************************************************** สนามร.ร.บ้านหนองบัวลี สาย A สาย B 1. นางรอง 5. ปะคา 2. โนนสุวรรณ 6. เฉลิมพระเกียรติ 3. หนองหงส์ 7. โนนดินแดง 4. หนองกี่ 8. ละหานทราย วันเดือนปี คู่ที่ เวลา สาย ประเภท คู่แข่งขัน กรรมการ หมายเหตุ 21 กรกฎาคม 2557 1 2 3 4 09.00 A B A B ทีมหญิง หนองกี่- หนองหงส์ นางรอง – โนนสุวรรณ โนนดินแดง–เฉลิมพระเกียรติ ละหานทราย–ปะคา 22 กรกฎาคม 2557 5 6 7 8 09.00 A B A B ทีมหญิง หนองกี่ – โนนสุวรรณ หนองหงส์ – นางรอง โนนดินแดง- ละหานทราย เฉลิมพระเกียรติ–ปะคา 23 กรกฎาคม 2557 9 10 11 12 09.00 A B A B ทีมหญิง โนนดินแดง–ปะคา เฉลิมพระเกียรติ – ละหานทราย หนองกี่–นางรอง หนองหงส์ - โนนสุวรรณ 24 กรกฎาคม 2557 13 14 15 09.00 10.30 13.00 ทีมหญิง ที่1 สาย A - ที่ 2 สาย B ที่ 1 สาย B – ที่ 2 สาย A ผู้ชนะคู่ที่ 13 – ผู้ชนะคู่ที่ 14 รอบ รองชนะเลิศ ชิงชนะเลิศ
 24. 24. โปรแกรมการแข่งกีฬาแชร์บอลรุ่นอายุไม่เกิน 15ปี หญิง สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์เขต 3 ระหว่างวันที่21-24 กรกฎาคม 2557 **************************************************************************** สนามร.ร.วัดโนนศรีคูณ สาย A สาย B 1. นางรอง 5. โนนสุวรรณ 2. หนองหงส์ 6. เฉลิมพระเกียรติ 3.โนนดินแดง 7. ละหานทราย 4. ปะคา 8. หนองกี่ วันเดือนปี คู่ที่ เวลา สาย ประเภท คู่แข่งขัน กรรมการ หมายเหตุ 21 กรกฎาคม 2557 1 2 3 4 09.00 A B A B ทีมหญิง โนนสุวรรณ–เฉลิมพระเกียรติ หนองกี่ – ละหานทราย โนนดินแดง – หนองหงส์ นางรอง–ปะคา 22 กรกฎาคม 2557 5 6 7 8 09.00 A B A B ทีมหญิง หนองกี่ - โนนสุวรรณ เฉลิมพระเกียรติ–ละหานทราย หนองหงส์–นางรอง โนนดินแดง–ปะคา 23 กรกฎาคม 2557 9 10 11 12 09.00 A B A B ทีมหญิง เฉลิมพระเกียรติ–หนองกี่ ละหานทราย – โนนสุวรรณ โนนดินแดง – นางรอง ปะคา - หนองหงส์ 24 กรกฎาคม 2557 13 14 15 09.00 10.30 13.00 ทีมหญิง ที่1 สาย A - ที่ 2 สาย B ที่ 1 สาย B – ที่ 2 สาย A ผู้ชนะคู่ที่ 13 – ผู้ชนะคู่ที่ 14 รอบ รองชนะเลิศ ชิงชนะเลิศ
 25. 25. โปรแกรมการแข่งกีฬาแฮนด์บอลรุ่นอายุไม่เกิน 15ปีชาย สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์เขต 3 ระหว่างวันที่21-24 กรกฎาคม 2557 **************************************************************************** สนามร.ร.บ้านกระเบื้อง สาย A สาย B 1. หนองกี่ 5. เฉลิมพระเกียรติ 2. โนนดินแดง 6. นางรอง 3.หนองหงส์ 7. ปะคา 4. โนนสุวรรณ 8. ละหานทราย วันเดือนปี คู่ที่ เวลา สาย ประเภท คู่แข่งขัน กรรมการ หมายเหตุ 21 กรกฎาคม 2557 1 2 3 4 09.00 A B A B ทีมชาย หนองกี่ – โนนดินแดง โนนสุวรรณ - หนองหงส์ นางรอง – เฉลิมพระเกียรติ ปะคา - ละหานทราย 22 กรกฎาคม 2557 5 6 7 8 09.00 A B A B ทีมชาย หนองกี่– หนองหงส์ โนนดินแดง–โนนสุวรรณ ปะคา – เฉลิมพระเกียรติ นางรอง - ละหานทราย 23 กรกฎาคม 2557 9 10 11 12 09.00 A B A B ทีมชาย หนองหงส์–โนนดินแดง โนนสุวรรณ – หนองกี่ นางรอง – ปะคา เฉลิมพระเกียรติ- ละหานทราย 24 กรกฎาคม 2557 13 14 15 09.00 10.30 13.00 ทีมชาย ที่1 สาย A - ที่ 2 สาย B ที่ 1 สาย B – ที่ 2 สาย A ผู้ชนะคู่ที่ 13 – ผู้ชนะคู่ที่ 14 รอบ รองชนะเลิศ ชิงชนะเลิศ
 26. 26. โปรแกรมการแข่งกีฬาแฮนด์บอลรุ่นอายุไม่เกิน 15ปีหญิง สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์เขต 3 ระหว่างวันที่21-24 กรกฎาคม 2557 **************************************************************************** สนามร.ร.บ้านกระเบื้อง สาย A สาย B 1. หนองกี่ 5. โนนสุวรรณ 2. ปะคา 6. เฉลิมพระเกียรติ 3.โนนดินแดง 7. หนองหงส์ 4.ละหานทราย 8. นางรอง วันเดือนปี คู่ที่ เวลา สาย ประเภท คู่แข่งขัน กรรมการ หมายเหตุ 21 กรกฎาคม 2557 1 2 3 4 09.00 A B A B ทีมหญิง หนองกี่ – โนนดินแดง ละหานทราย – ปะคา โนนสุวรรณ – เฉลิมพระเกียรติ หนองหงส์–นางรอง 22 กรกฎาคม 2557 5 6 7 8 09.00 A B A B ทีมหญิง ปะคา – โนนดินแดง ละหานทราย – หนองกี่ โนนสุวรรณ – หนองหงส์ เฉลิมพระเกียรติ–นางรอง 23 กรกฎาคม 2557 9 10 11 12 09.00 A B A B ทีมหญิง นางรอง – โนนสุวรรณ ละหานทราย – โนนดินแดง ปะคา – หนองกี่ เฉลิมพระเกียรติ - หนองหงส์ 24 กรกฎาคม 2557 13 14 15 09.00 10.30 13.00 ทีมหญิง ที่1 สาย A - ที่ 2 สาย B ที่ 1 สาย B – ที่ 2 สาย A ผู้ชนะคู่ที่ 13 – ผู้ชนะคู่ที่ 14 รอบ รองชนะเลิศ ชิงชนะเลิศ
 27. 27. โปรแกรมการแข่งกีฬาเปตองรุ่นอายุไม่เกิน 12 ปีชาย สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์เขต 3 วันที่21 กรกฎาคม2557 **************************************************************************** กลุ่ม A กลุ่ม B 1.เฉลิมพระเกียรติ 1. หนองกี่ 2.ละหานทราย 2. โนนสุวรรณ 3. หนองหงส์ 3. ปะคา 4. โนนดินแดง 4. นางรอง สนาม 1 ( ร.ร.อนุบาลหนองหงส์ ) กลุ่ม A สนาม 2 ( ร.ร.อนุบาลหนองหงส์ ) กลุ่ม B รอบรองชนะเลิศคู่ที่ 1 ทีมอันดับ 1 กลุ่ม A……………………..พบ ทีมอันดับ 2 กลุ่ม B……………………………. รอบรองชนะเลิศคู่ที่ 2 ทีมอันดับ 2 กลุ่ม A……………………..พบ ทีมอันดับ 1 กลุ่ม B……………………………. รอบชิงชนะเลิศ ผู้ชนะรอบรองชนะเลิศคู่ที่ 1…………………..พบ ผู้ชนะรอบรองชนะเลิศคู่ที่ 2…………………… สนาม คู่ที่ คู่แข่งชัน หมายเหตุ 1 1 เฉลิมพระเกียรติ– ละหานทราย ทีมอันดับ1 (ผู้ชนะคู่ที่ 4) ………………….................. ทีมอันดับ 2 (ผู้ชนะคู่ที่ 5) …………………………….. 2 หนองหงส์– โนนดินแดง 3 ผู้แพ้คู่ที่ 1………………..-ผู้แพ้คู่ที2………………………… 4 ผู้ชนะคู่ที่ 1……….………..-ผู้ชนะคู่ที่2…………………….. 5 ผู้ชนะคู่ที่ 3…………………..-ผู้แพ้คู่ที่4…………………….. สนาม คู่ที่ คู่แข่งชัน หมายเหตุ 2 1 หนองกี่ – โนนสุวรรณ ทีมอันดับ1 (ผู้ชนะคู่ที่ 4) ………………….................. ทีมอันดับ 2 (ผู้ชนะคู่ที่ 5) …………………………….. 2 ปะคา – นางรอง 3 ผู้แพ้คู่ที่ 1………………..-ผู้แพ้คู่ที2………………………… 4 ผู้ชนะคู่ที่ 1………………..-ผู้ชนะคู่ที่2…………………….. 5 ผู้ชนะคู่ที่ 3………………..-ผู้แพ้คู่ที่4……………………..
 28. 28. โปรแกรมการแข่งกีฬาเปตองรุ่นอายุไม่เกิน 12 ปีหญิง สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์เขต 3 วันที่21กรกฎาคม2557 **************************************************************************** กลุ่ม A กลุ่ม B 1.โนนดินแดง 1. ปะคา 2.โนนสุวรรณ 2. นางรอง 3. ละหานทราย 3. หนองหงส์ 4. เฉลิมพระเกียรติ 4. หนองกี่ สนาม 3 (ร.ร.อนุบาลหนองหงส์) กลุ่ม A สนาม 4 (ร.ร.อนุบาลหนองหงส์) กลุ่ม B รอบรองชนะเลิศคู่ที่ 1 ทีมอันดับ 1 กลุ่ม A……………………..พบ ทีมอันดับ 2 กลุ่ม B……………………………. รอบรองชนะเลิศคู่ที่ 2 ทีมอันดับ 2 กลุ่ม A……………………..พบ ทีมอันดับ 1 กลุ่ม B……………………………. รอบชิงชนะเลิศ ผู้ชนะรอบรองชนะเลิศคู่ที่ 1…………………..พบ ผู้ชนะรอบรองชนะเลิศคู่ที่ 2…………………… สนาม คู่ที่ คู่แข่งชัน หมายเหตุ 3 1 โนนดินแดง–โนนสุวรรณ ทีมอันดับ1 (ผู้ชนะคู่ที่ 4) ………………….................. ทีมอันดับ 2 (ผู้ชนะคู่ที่ 5) …………………………….. 2 เฉลิมพระเกียรติ– ละหานทราย 3 ผู้แพ้คู่ที่ 1………………..-ผู้แพ้คู่ที2………………………… 4 ผู้ชนะคู่ที่ 1………………..-ผู้ชนะคู่ที่2…………………….. 5 ผู้ชนะคู่ที่ 3………………..-ผู้แพ้คู่ที่4…………………….. สนาม คู่ที่ คู่แข่งชัน หมายเหตุ 4 1 นางรอง – ปะคา ทีมอันดับ1 (ผู้ชนะคู่ที่ 4) ………………….................. ทีมอันดับ 2 (ผู้ชนะคู่ที่ 5) …………………………….. 2 หนองกี่ – หนองหงส์ 3 ผู้แพ้คู่ที่ 1………………..-ผู้แพ้คู่ที2………………………… 4 ผู้ชนะคู่ที่ 1………………..-ผู้ชนะคู่ที่2…………………….. 5 ผู้ชนะคู่ที่ 3………………..-ผู้แพ้คู่ที่4……………………..
 29. 29. โปรแกรมการแข่งกีฬาเปตองรุ่นอายุไม่เกิน 15 ปีชาย สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์เขต 3 วันที่21 กรกฎาคม2557 **************************************************************************** กลุ่ม A กลุ่ม B 1.โนนดินแดง 5. โนนสุวรรณ 2.หนองหงส์ 6. ละหานทราย 3. หนองกี่ 7. นางรอง 4. เฉลิมพระเกียรติ 8. ปะคา สนาม 1 ( ร.ร.บ้านโนนสูงน้อย ) กลุ่ม A สนาม 2 (ร.ร.บ้านโนนสูงน้อย) กลุ่ม B รอบรองชนะเลิศคู่ที่ 1 ทีมอันดับ 1 กลุ่ม A……………………..พบ ทีมอันดับ 2 กลุ่ม B……………………………. รอบรองชนะเลิศคู่ที่ 2 ทีมอันดับ 2 กลุ่ม A……………………..พบ ทีมอันดับ 1 กลุ่ม B……………………………. รอบชิงชนะเลิศ ผู้ชนะรอบรองชนะเลิศคู่ที่ 1…………………..พบ ผู้ชนะรอบรองชนะเลิศคู่ที่ 2…………………… สนาม คู่ที่ คู่แข่งชัน หมายเหตุ 1 1 โนนดินแดง– หนองหงส์ ทีมอันดับ1 (ผู้ชนะคู่ที่ 4) ………………….................. ทีมอันดับ 2 (ผู้ชนะคู่ที่ 5) …………………………….. 2 เฉลิมพระเกียรติ– หนองกี่ 3 ผู้แพ้คู่ที่ 1………………..-ผู้แพ้คู่ที2………………………… 4 ผู้ชนะคู่ที่ 1………………..-ผู้ชนะคู่ที่2…………………….. 5 ผู้ชนะคู่ที่ 3………………..-ผู้แพ้คู่ที่4…………………….. สนาม คู่ที่ คู่แข่งชัน หมายเหตุ 2 1 โนนสุวรรณ– ละหานทราย ทีมอันดับ1 (ผู้ชนะคู่ที่ 4) ………………….................. ทีมอันดับ 2 (ผู้ชนะคู่ที่ 5) …………………………….. 2 ปะคา– นางรอง 3 ผู้แพ้คู่ที่ 1………………..-ผู้แพ้คู่ที2………………………… 4 ผู้ชนะคู่ที่ 1………………..-ผู้ชนะคู่ที่2…………………….. 5 ผู้ชนะคู่ที่ 3………………..-ผู้แพ้คู่ที่4……………………..
 30. 30. โปรแกรมการแข่งกีฬาเปตองรุ่นอายุไม่เกิน 15 ปีหญิง สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์เขต 3 วันที่ 21กรกฎาคม2557 **************************************************************************** กลุ่ม A กลุ่ม B 1.โนนสุวรรณ 5. หนองหงส์ 2.เฉลิมพระเกียรติ 6. ปะคา 3. ละหานทราย 7. โนนดินแดง 4. หนองกี่ 8. นางรอง สนาม 3 ( ร.ร.บ้านโนนสูงน้อย ) กลุ่ม A สนาม 4 (ร.ร.บ้านโนนสูงน้อย) กลุ่ม B รอบรองชนะเลิศคู่ที่ 1 ทีมอันดับ 1 กลุ่ม A……………………..พบ ทีมอันดับ 2 กลุ่ม B……………………………. รอบรองชนะเลิศคู่ที่ 2 ทีมอันดับ 2 กลุ่ม A……………………..พบ ทีมอันดับ 1 กลุ่ม B……………………………. รอบชิงชนะเลิศ ผู้ชนะรอบรองชนะเลิศคู่ที่ 1…………………..พบ ผู้ชนะรอบรองชนะเลิศคู่ที่ 2…………………… สนาม คู่ที่ คู่แข่งชัน หมายเหตุ 3 1 โนนสุวรรณ – เฉลิมพระเกียรติ ทีมอันดับ1 (ผู้ชนะคู่ที่ 4) ………………….................. ทีมอันดับ 2 (ผู้ชนะคู่ที่ 5) …………………………….. 2 ละหานทราย– หนองกี่ 3 ผู้แพ้คู่ที่ 1………………..-ผู้แพ้คู่ที2………………………… 4 ผู้ชนะคู่ที่ 1………………..-ผู้ชนะคู่ที่2…………………….. 5 ผู้ชนะคู่ที่ 3………………..-ผู้แพ้คู่ที่4…………………….. สนาม คู่ที่ คู่แข่งชัน หมายเหตุ 4 1 หนองหงส์– ปะคา ทีมอันดับ1 (ผู้ชนะคู่ที่ 4) ………………….................. ทีมอันดับ 2 (ผู้ชนะคู่ที่ 5) …………………………….. 2 โนนดินแดง – นางรอง 3 ผู้แพ้คู่ที่ 1………………..-ผู้แพ้คู่ที2………………………… 4 ผู้ชนะคู่ที่ 1………………..-ผู้ชนะคู่ที่2…………………….. 5 ผู้ชนะคู่ที่ 3………………..-ผู้แพ้คู่ที่4……………………..
 31. 31. โปรแกรมการแข่งกีฬา หมากรุก รุ่นอายุไม่เกิน 12ปีชาย สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์เขต 3 วันที่ 23กรกฎาคม 2557 **************************************************************************** สถานที่แข่งขัน โรงเรียนบ้านโนนสูงน้อย วันที่ คู่ที่ เวลา ประเภท คู่แข่งขัน หมายเหตุ 21 ก.ค. 57 1 เริ่ม 12ปี ชาย นางรองพบ โนนดินแดง 2 09.00 น. 12ปี ชาย โนนสุวรรณพบ ละหานทราย 3 12ปี ชาย ปะคาพบ หนองหงส์ 4 12ปี ชาย หนองกี่ พบ เฉลิมพระเกียรติ 5 12ปี ชาย ผู้ชนะคู่ที่ 1................พบผู้ชนะคู่ที่ 2................. 6 12ปี ชาย ผู้ชนะคู่ที่ 3................พบผู้ชนะคู่ที่ 4................. 7 12ปี ชาย ผู้ชนะคู่ที่ 5................พบผู้ชนะคู่ที่ 6................. คู่ชิงชนะเลิศ โนนดินแดง นางรอง ละหานทราย โนนสุวรรณ ปะคา หนองหงส์ เฉลิมพระเกียรติ หนองกี่
 32. 32. โปรแกรมการแข่งกีฬา หมากรุก รุ่นอายุไม่เกิน 12ปีหญิง สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์เขต 3 วันที่วันที่ 23กรกฎาคม 2557 **************************************************************************** สถานที่แข่งขันโรงเรียนบ้านโนนสูงน้อย วันที่ คู่ที่ เวลา ประเภท คู่แข่งขัน หมายเหตุ 22 ก.ค.57 1 เริ่ม 12ปีหญิง ละหานทรายพบปะคา 2 09.00 น. 12ปีหญิง หนองหงส์พบ โนนดินแดง 3 12ปีหญิง เฉลิมพระเกียรติพบ โนนสุวรรณ 4 12ปีหญิง นางรองพบ หนองกี่ 5 12ปีหญิง ผู้ชนะคู่ที่ 1................พบผู้ชนะคู่ที่ 2................. 6 12ปีหญิง ผู้ชนะคู่ที่ 3................พบผู้ชนะคู่ที่ 4................. 7 12ปีหญิง ผู้ชนะคู่ที่ 5................พบผู้ชนะคู่ที่ 6................. คู่ชิงชนะเลิศ ละหานทราย ปะคา หนองหงส์ โนนดินแดง เฉลิมพระเกียรติ โนนสุวรรณ หนองกี่ นางรอง
 33. 33. โปรแกรมการแข่งกีฬา หมากรุก รุ่นอายุไม่เกิน 15ปีชาย สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์เขต 3 วันที่ 23 กรกฎาคม 2557 **************************************************************************** สถานที่ โรงเรียนบ้านโนนสูงน้อย วันที่ คู่ที่ เวลา ประเภท คู่แข่งขัน หมายเหตุ 23 ก.ค.57 1 เริ่ม 15ปี ชาย นางรองพบ โนนสุวรรณ 2 09.00 น. 15ปี ชาย หนองหงส์ พบ เฉลิมพระเกียรติ 3 15ปี ชาย หนองกี่พบ โนนดินแดง 4 15ปี ชาย ปะคา พบ ละหานทราย 5 15ปี ชาย ผู้ชนะคู่ที่ 1................พบผู้ชนะคู่ที่ 2................. 6 15ปี ชาย ผู้ชนะคู่ที่ 3................พบผู้ชนะคู่ที่ 4................. 7 15ปี ชาย ผู้ชนะคู่ที่ 5................พบผู้ชนะคู่ที่ 6................. คู่ชิงชนะเลิศ นางรอง โนนสุวรรณ หนองหงส์ เฉลิมพระเกียรติ หนองกี่ โนนดินแดง ละหานทราย ปะคา
 34. 34. โปรแกรมการแข่งกีฬา หมากรุก รุ่นอายุไม่เกิน 15ปีหญิง สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์เขต 3 วันที่ 23กรกฎาคม 2557 **************************************************************************** สถานที่แข่งขันโรงเรียนบ้านโนนสูงน้อย วันที่ คู่ที่ เวลา ประเภท คู่แข่งขัน หมายเหตุ 24 ก.ค.57 1 เริ่ม 15ปีหญิง หนองกี่พบ เฉลิมพระเกียรติ 2 09.00 น. 15ปีหญิง ปะคาพบ โนนดินแดง 3 15ปีหญิง ละหานทรายพบ นางรอง 4 15ปีหญิง หนองหงส์พบ โนนสุวรรณ 5 15ปีหญิง ผู้ชนะคู่ที่ 1................พบผู้ชนะคู่ที่ 2................. 6 15ปีหญิง ผู้ชนะคู่ที่ 3................พบผู้ชนะคู่ที่ 4................. 7 15ปีหญิง ผู้ชนะคู่ที่ 5................พบผู้ชนะคู่ที่ 6................. คู่ชิงชนะเลิศ หนองกี่ เฉลิมพระเกียรติ ปะคา โนนดินแดง ละหานทราย นางรอง โนนสุวรรณ หนองหงส์
 35. 35. โปรแกรมการแข่งกีฬา หมากฮอสรุ่นอายุไม่เกิน 12ปีชาย สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์เขต 3 วันที่23กรกฎาคม 2557 **************************************************************************** สถานที่แข่งขันโรงเรียนบ้านโนนสูงน้อย วันที่ คู่ที่ เวลา ประเภท คู่แข่งขัน หมายเหตุ 21 ก.ค.57 1 เริ่ม 12ปี ชาย นางรองพบ เฉลิมพระเกียรติ 2 09.00 น. 12ปี ชาย ปะคา พบ โนนสุวรรณ 3 12ปี ชาย หนองกี่พบ หนองหงส์ 4 12ปี ชาย ละหานทรายพบ โนนดินแดง 5 12ปี ชาย ผู้ชนะคู่ที่ 1................พบผู้ชนะคู่ที่ 2................. 6 12ปี ชาย ผู้ชนะคู่ที่ 3................พบผู้ชนะคู่ที่ 4................. 7 12ปี ชาย ผู้ชนะคู่ที่ 5................พบผู้ชนะคู่ที่ 6................. คู่ชิงชนะเลิศ นางรอง เฉลิมพระเกียรติ ปะคา โนนสุวรรณ หนองหงส์ หนองกี่ ละหานทราย โนนดินแดง
 36. 36. โปรแกรมการแข่งกีฬา หมากฮอสรุ่นอายุไม่เกิน 12ปีหญิง สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์เขต 3 วันที่ 23กรกฎาคมคม 2557 **************************************************************************** สถานที่แข่งขันโรงเรียนบ้านโนนสูงน้อย วันที่ คู่ที่ เวลา ประเภท คู่แข่งขัน หมายเหตุ 22 ก.ค.57 1 เริ่ม 12ปี หญิง ละหานทรายพบ ปะคา 2 09.00 น. 12ปี หญิง หนองกี่พบ เฉลิมพระเกียรติ 3 12ปี หญิง โนนดินแดงพบ หนองหงส์ 4 12ปี หญิง นางรองพบ โนนสุวรรณ 5 12ปี หญิง ผู้ชนะคู่ที่ 1................พบผู้ชนะคู่ที่ 2................. 6 12ปี หญิง ผู้ชนะคู่ที่ 3................พบผู้ชนะคู่ที่ 4................. 7 12ปี หญิง ผู้ชนะคู่ที่ 5................พบผู้ชนะคู่ที่ 6................. คู่ชิงชนะเลิศ ละหานทราย ปะคา หนองกี่ เฉลิมพระเกียรติ โนนดินแดง หนองหงส์ โนนสุวรรณ นางรอง
 37. 37. โปรแกรมการแข่งกีฬา หมากฮอสรุ่นอายุไม่เกิน 15ปีชาย สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์เขต 3 วันที23 กรกฎาคม 2557 **************************************************************************** สถานที่แข่งขันโรงเรียนบ้านโนนสูงน้อย วันที่ คู่ที่ เวลา ประเภท คู่แข่งขัน หมายเหตุ 23 ก.ค.57 1 เริ่ม 15ปี ชาย โนนสุวรรณพบ โนนดินแดง 2 09.00 น. 15ปี ชาย นางรองพบ ปะคา 3 15ปี ชาย หนองกี่พบ ละหานทราย 4 15ปี ชาย หนองหงส์พบ เฉลิมพระเกียรติ 5 09.00 น. 15ปี ชาย ผู้ชนะคู่ที่ 1................พบผู้ชนะคู่ที่ 2................. 6 15ปี ชาย ผู้ชนะคู่ที่ 3................พบผู้ชนะคู่ที่ 4................. 7 15ปี ชาย ผู้ชนะคู่ที่ 5................พบผู้ชนะคู่ที่ 6................. คู่ชิงชนะเลิศ โนนดินแดง โนนสุวรรณ นางรอง ปะคา หนองกี่ ละหานทราย เฉลิมพระเกียรติ หนองหงส์
 38. 38. โปรแกรมการแข่งกีฬา หมากฮอสรุ่นอายุไม่เกิน 15ปีหญิง สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์เขต 3 วันที่23กรกฎาคม 2557 **************************************************************************** สถานที่แข่งขันโรงเรียนบ้านโนนสูงน้อย วันที่ คู่ที่ เวลา ประเภท คู่แข่งขัน หมายเหตุ 24 ก.ค.57 1 เริ่ม 15ปี หญิง โนนดินแดงพบ เฉลิมพระเกียรติ 2 09.00 น. 15ปี หญิง ปะคาพบ นางรอง 3 15ปี หญิง ละหานทรายพบโนนสุวรรณ 4 15ปี หญิง หนองกี่พบ หนองหงส์ 5 09.00 น. 15ปี หญิง ผู้ชนะคู่ที่ 1................พบผู้ชนะคู่ที่ 2................. 6 15ปี หญิง ผู้ชนะคู่ที่ 3................พบผู้ชนะคู่ที่ 4................. 7 15ปี หญิง ผู้ชนะคู่ที่ 5................พบผู้ชนะคู่ที่ 6................. คู่ชิงชนะเลิศ เฉลิมพระเกียรติ โนนดินแดง ปะคา นางรอง โนนสุวรรณ ละหานทราย หนองกี่ หนองหงส์
 39. 39. โปรแกรมการแข่งกีฬาแบดมินตัน รุ่นอายุไม่เกิน 12ปีชายเดี่ยว สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์เขต 3 วันที่ 21 – 22 กรกฎาคม 2557 **************************************************************************** สถานที่แข่งขันหอประชุมอาเภอหนองหงส์ วันที่ คู่ที่ เวลา ประเภท คู่แข่งขัน หมายเหตุ 21 ก.ค.57 1 เริ่ม 12 ปี ชายเดี่ยว เฉลิมพระเกียรติพบ โนนสุวรรณ 2 09.00 น. 12 ปี ชายเดี่ยว นางรองพบ โนนดินแดง 3 12 ปี ชายเดี่ยว หนองกี่พบ ละหานทราย 4 12 ปี ชายเดี่ยว หนองหงส์พบ ปะคา 22 ก.ค.57 5 09.00 น. 12 ปี ชายเดี่ยว ผู้ชนะคู่ที่ 1................พบผู้ชนะคู่ที่ 2................. 6 12 ปี ชายเดี่ยว ผู้ชนะคู่ที่ 3................พบผู้ชนะคู่ที่ 4................. 7 12 ปี ชายเดี่ยว ผู้ชนะคู่ที่ 5................พบผู้ชนะคู่ที่ 6................. คู่ชิงชนะเลิศ เฉลิมพระเกียรติ โนนสุวรรณ นางรอง โนนดินแดง หนองกี่ ละหานทราย ปะคา หนองหงส์
 40. 40. โปรแกรมการแข่งกีฬาแบดมินตัน รุ่นอายุไม่เกิน 12 ปีหญิงเดี่ยว สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์เขต 3 วันที่ 21 – 22 กรกฎาคม 2557 **************************************************************************** สถานที่แข่งขันหอประชุมอาเภอหนองหงส์ วันที่ คู่ที่ เวลา ประเภท คู่แข่งขัน หมายเหตุ 21 ก.ค.57 1 เริ่ม 12 ปี หญิงเดี่ยว นางรองพบ ปะคา 2 09.00 น. 12 ปี หญิงเดี่ยว หนองหงส์พบ หนองกี่ 3 12 ปี หญิงเดี่ยว โนนสุวรรณพบ ละหานทราย 4 12 ปี หญิงเดี่ยว เฉลิมพระเกียรติพบ โนนดินแดง 22 ก.ค.57 5 09.00 น. 12 ปี หญิงเดี่ยว ผู้ชนะคู่ที่ 1................พบผู้ชนะคู่ที่ 2................. 6 12 ปี หญิงเดี่ยว ผู้ชนะคู่ที่ 3................พบผู้ชนะคู่ที่ 4................. 7 12 ปี หญิงเดี่ยว ผู้ชนะคู่ที่ 5................พบผู้ชนะคู่ที่ 6................. คู่ชิงชนะเลิศ นางรอง ปะคา หนองหงส์ หนองกี่ โนนสุวรรณ ละหานทราย โนนดินแดง เฉลิมพระเกียรติ
 41. 41. โปรแกรมการแข่งกีฬาแบดมินตัน รุ่นอายุไม่เกิน 12 ปีชายคู่ สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์เขต 3 วันที่ 21 -22 กรกฎาคม2557 **************************************************************************** สถานที่แข่งขันหอประชุมอาเภอหนองหงส์ วันที่ คู่ที่ เวลา ประเภท คู่แข่งขัน หมายเหตุ 21 ก.ค.57 1 เริ่ม 12 ปี ชายคู่ หนองกี่พบ ปะคา 2 09.00 น. 12 ปี ชายคู่ เฉลิมพระเกียรติพบ นางรอง 3 12 ปี ชายคู่ ละหานทรายพบ โนนดินแดง 4 12 ปี ชายคู่ หนองหงส์พบ โนนสุวรรณ 22 ก.ค.57 5 09.00 น. 12 ปี ชายคู่ ผู้ชนะคู่ที่ 1................พบผู้ชนะคู่ที่ 2................. 6 12 ปี ชายคู่ ผู้ชนะคู่ที่ 3................พบผู้ชนะคู่ที่ 4................. 7 12 ปี ชายคู่ ผู้ชนะคู่ที่ 5................พบผู้ชนะคู่ที่ 6................. คู่ชิงชนะเลิศ หนองกี่ ปะคา เฉลิมพระเกียรติ นางรอง ละหานทราย โนนดินแดง โนนสุวรรณ หนองหงส์
 42. 42. โปรแกรมการแข่งกีฬาแบดมินตัน รุ่นอายุไม่เกิน 12ปี หญิงคู่ สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์เขต 3 วันที่ 21 – 22 กรกฎาคม2557 **************************************************************************** สถานที่แข่งขันหอประชุมอาเภอหนองหงส์ วันที่ คู่ที่ เวลา ประเภท คู่แข่งขัน หมายเหตุ 21 ก.ค.57 1 เริ่ม 12 ปี หญิงคู่ ละหานทรายพบ หนองกี่ 2 09.00 น. 12 ปี หญิงคู่ หนองหงส์พบ โนนดินแดง 3 12 ปี หญิงคู่ โนนสุวรรณพบ นางรอง 4 12 ปี หญิงคู่ ปะคาพบ เฉลิมพระเกียรติ 21 ก.ค.57 5 09.00 น. 12 ปี หญิงคู่ ผู้ชนะคู่ที่ 1................พบผู้ชนะคู่ที่ 2................. 6 12 ปี หญิงคู่ ผู้ชนะคู่ที่ 3................พบผู้ชนะคู่ที่ 4................. 7 12 ปี หญิงคู่ ผู้ชนะคู่ที่ 5................พบผู้ชนะคู่ที่ 6................. คู่ชิงชนะเลิศ ละหานทราย หนองกี่ หนองหงส์ โนนดินแดง โนนสุวรรณ นางรอง เฉลิมพระเกียรติ ปะคา
 43. 43. โปรแกรมการแข่งกีฬาแบดมินตัน รุ่นอายุไม่เกิน 12ปีคู่ผสม สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์เขต 3 วันที่ 21 -22 กรกฎาคม2557 **************************************************************************** สถานที่แข่งขันหอประชุมอาเภอหนองหงส์ วันที่ คู่ที่ เวลา ประเภท คู่แข่งขัน หมายเหตุ 21 ก.ค.57 1 เริ่ม 12 ปี คู่ผสม นางรองพบ ปะคา 2 09.00 น. 12 ปี คู่ผสม หนองกี่พบ เฉลิมพระเกียรติ 3 12 ปี คู่ผสม หนองหงส์พบ โนนสุวรรณ 4 12 ปี คู่ผสม โนนดินแดงพบละหานทราย 22 ก.ค.57 5 09.00 น. 12 ปี คู่ผสม ผู้ชนะคู่ที่ 1................พบผู้ชนะคู่ที่ 2................. 6 12 ปี คู่ผสม ผู้ชนะคู่ที่ 3................พบผู้ชนะคู่ที่ 4................. 7 12 ปี คู่ผสม ผู้ชนะคู่ที่ 5................พบผู้ชนะคู่ที่ 6................. คู่ชิงชนะเลิศ นางรอง ปะคา หนองกี่ เฉลิมพระเกียรติ หนองหงส์ โนนสุวรรณ ละหานทราย โนนดินแดง
 44. 44. โปรแกรมการแข่งกีฬาแบดมินตัน รุ่นอายุไม่เกิน 15ปีชายเดี่ยว สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์เขต 3 วันที่ 21 -22 กรกฎาคม2557 **************************************************************************** สถานที่แข่งขันหอประชุมอาเภอหนองหงส์ วันที่ คู่ที่ เวลา ประเภท คู่แข่งขัน หมายเหตุ 21 ก.ค.57 1 เริ่ม 15ปี ชายเดี่ยว หนองหงส์พบ นางรอง 2 09.00 น. 15 ปี ชายเดี่ยว เฉลิมพระเกียรติพบ ปะคา 3 15 ปี ชายเดี่ยว โนนสุวรรณพบ ละหานทราย 4 15 ปี ชายเดี่ยว โนนดินแดงพบ หนองกี่ 22 ก.ค.57 5 09.00 น. 15 ปี ชายเดี่ยว ผู้ชนะคู่ที่ 1................พบผู้ชนะคู่ที่ 2................. 6 15 ปี ชายเดี่ยว ผู้ชนะคู่ที่ 3................พบผู้ชนะคู่ที่ 4................. 7 15 ปี ชายเดี่ยว ผู้ชนะคู่ที่ 5................พบผู้ชนะคู่ที่ 6................. คู่ชิงชนะเลิศ หนองหงส์ นางรอง เฉลิมพระเกียรติ ปะคา โนนสุวรรณ ละหานทราย หนองกี่ โนนดินแดง
 45. 45. โปรแกรมการแข่งกีฬาแบดมินตัน รุ่นอายุไม่เกิน 15 ปีหญิงเดี่ยว สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์เขต 3 วันที่ 21 – 22 กรกฎาคม2557 **************************************************************************** สถานที่แข่งขันหอประชุมอาเภอหนองหงส์ วันที่ คู่ที่ เวลา ประเภท คู่แข่งขัน หมายเหตุ 21 ก.ค.57 1 เริ่ม 15ปี หญิงเดี่ยว โนนดินแดงพบ ละหานทราย 2 09.00 น. 15 ปี หญิงเดี่ยว หนองหงส์พบ เฉลิมพระเกียรติ 3 15 ปี หญิงเดี่ยว นางรองพบ ปะคา 4 15 ปี หญิงเดี่ยว โนนสุวรรณพบ หนองกี่ 22 ก.ค.57 5 09.00 น. 15 ปี หญิงเดี่ยว ผู้ชนะคู่ที่ 1................พบผู้ชนะคู่ที่ 2................. 6 15 ปี หญิงเดี่ยว ผู้ชนะคู่ที่ 3................พบผู้ชนะคู่ที่ 4................. 7 15 ปี หญิงเดี่ยว ผู้ชนะคู่ที่ 5................พบผู้ชนะคู่ที่ 6................. คู่ชิงชนะเลิศ โนนดินแดง ละหานทราย หนองหงส์ เฉลิมพระเกียรติ นางรอง ปะคา หนองกี่ โนนสุวรรณ
 46. 46. โปรแกรมการแข่งกีฬาแบดมินตัน รุ่นอายุไม่เกิน 15 ปีชายคู่ สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์เขต 3 วันที่ 21 -22 กรกฎาคม2557 **************************************************************************** สถานที่แข่งขันหอประชุมอาเภอหนองหงส์ วันที่ คู่ที่ เวลา ประเภท คู่แข่งขัน หมายเหตุ 21 ก.ค.57 1 เริ่ม 15ปี ชายคู่ โนนสุวรรณพบ นางรอง 2 09.00 น. 15 ปี ชายคู่ หนองหงส์พบ เฉลิมพระเกียรติ 3 15 ปี ชายคู่ โนนดินแดงพบ หนองกี่ 4 15 ปี ชายคู่ ปะคาพบ ละหานทราย 22 ก.ค.57 5 09.00 น. 15 ปี ชายคู่ ผู้ชนะคู่ที่ 1................พบผู้ชนะคู่ที่ 2................. 6 15 ปี ชายคู่ ผู้ชนะคู่ที่ 3................พบผู้ชนะคู่ที่ 4................. 7 15 ปี ชายคู่ ผู้ชนะคู่ที่ 5................พบผู้ชนะคู่ที่ 6................. คู่ชิงชนะเลิศ โนนสุวรรณ นางรอง หนองหงส์ เฉลิมพระเกียรติ โนนดินแดง หนองกี่ ละหานทราย ปะคา
 47. 47. โปรแกรมการแข่งกีฬาแบดมินตัน รุ่นอายุไม่เกิน 15ปีหญิงคู่ สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์เขต 3 วันที่ 21 - 22 กรกฎาคม2557 **************************************************************************** สถานที่แข่งขันหอประชุมอาเภอหนองหงส์ วันที่ คู่ที่ เวลา ประเภท คู่แข่งขัน หมายเหตุ 21 ก.ค.57 1 เริ่ม 15ปี หญิงคู่ หนองหงส์พบ ปะคา 2 09.00 น. 15 ปี หญิงคู่ หนองกี่พบ ละหานทราย 3 15 ปี หญิงคู่ นางรองพบ เฉลิมพระเกียรติ 4 15 ปี หญิงคู่ โนนสุวรรณพบ โนนดินแดง 22 ก.ค.57 5 09.00 น. 15 ปี หญิงคู่ ผู้ชนะคู่ที่ 1................พบผู้ชนะคู่ที่ 2................. 6 15 ปี หญิงคู่ ผู้ชนะคู่ที่ 3................พบผู้ชนะคู่ที่ 4................. 7 15 ปี หญิงคู่ ผู้ชนะคู่ที่ 5................พบผู้ชนะคู่ที่ 6................. คู่ชิงชนะเลิศ หนองหงส์ ปะคา หนองกี่ ละหานทราย นางรอง เฉลิมพระเกียรติ โนนดินแดง โนนสุวรรณ
 48. 48. โปรแกรมการแข่งกีฬาแบดมินตัน รุ่นอายุไม่เกิน 15ปีคู่ผสม สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์เขต 3 วันที่ 21– 22 กรกฎาคม2557 **************************************************************************** สถานที่แข่งขันหอประชุมอาเภอหนองหงส์ วันที่ คู่ที่ เวลา ประเภท คู่แข่งขัน หมายเหตุ 21 ก.ค.57 1 เริ่ม 15ปี คู่ผสม หนองหงส์พบ ละหานทราย 2 09.00 น. 15 ปี คู่ผสม นางรองพบ หนองกี่ 3 15 ปี คู่ผสม โนนดินแดงพบ เฉลิมพระเกียรติ 4 15 ปี คู่ผสม โนนสุวรรณพบ ปะคา 22 ก.ค.57 5 09.00 น. 15 ปี คู่ผสม ผู้ชนะคู่ที่ 1................พบผู้ชนะคู่ที่ 2................. 6 15 ปี คู่ผสม ผู้ชนะคู่ที่ 3................พบผู้ชนะคู่ที่ 4................. 7 15 ปี คู่ผสม ผู้ชนะคู่ที่ 5................พบผู้ชนะคู่ที่ 6................. คู่ชิงชนะเลิศ ละหานทราย หนองหงส์ นางรอง หนองกี่ เฉลิมพระเกียรติ โนนดินแดง ปะคา โนนสุวรรณ

×