Transportbranschens framtid stavas uppkoppling

Per Olof Arnäs
Per Olof ArnäsPhD, Transportation expert in love with the 21st century
Transportbranschens	
  fram0d	
  
          stavas	
  uppkoppling	
                             Image:	
  Trooper	
  with	
  iPod	
  by	
  bfishadow	
  on	
  Flickr.com	
  
                                       Per	
  Olof	
  Arnäs	
  

CC-­‐BY	
  Per	
  Olof	
  Arnäs,	
  Quintab	
  	
  
CC-­‐BY	
  Per	
  Olof	
  Arnäs,	
  Quintab	
  	
  
Vad	
  utmärker	
  en	
  
                    ”god	
  transport”	
  CC-­‐BY	
  Per	
  Olof	
  Arnäs,	
  Quintab	
  	
        Image:	
  que?	
  by	
  M	
  i	
  x	
  y	
  on	
  Flickr.com	
  
Transportkvalitet?	
  
                     Inga	
  förseningar	
        Låg	
  kostnad	
  

         Förväntat	
  resultat	
                     Lönsamhet	
  

                           Inga	
  stölder	
     Inga	
  trafikolyckor	
  
                   Inga	
  godsskador	
           Låg	
  klimatpåverkan	
  

                           Alla	
  intressenter	
  nöjda	
  
CC-­‐BY	
  Per	
  Olof	
  Arnäs,	
  Quintab	
  	
  
Intressenter	
  
                           Transportköpare	
  

              Avsändaren	
               MoKagaren	
   TransporGöretaget	
  
                     Åkeriet	
           Föraren	
            Samhället	
                                   Images:	
  	
  
                                          shoppers-­‐mexico	
  by	
  Jungle	
  Jim's	
  InternaMonal	
  Market	
  on	
  Flickr.com	
  	
  
                                              bjs-­‐loading-­‐docks-­‐with-­‐human	
  	
  by	
  dandeluca	
  on	
  Flickr.com	
  
                                                            ups	
  truck	
  by	
  RenneP	
  Stowe	
  on	
  Flickr.com	
  
                                                            Truck	
  Driver	
  by	
  jamesfischer	
  on	
  Flickr.com	
  
CC-­‐BY	
  Per	
  Olof	
  Arnäs,	
  Quintab	
  	
                           city	
  of	
  lights	
  by	
  paul	
  (dex)	
  busy	
  @	
  work	
  on	
  Flickr.com	
  
Transportkvalitet	
  
         Transportsäkerhet	
              Trafiksäkerhet	
  

                           Kostnad	
  

           Tillförlitlighet	
                Hållbarhet	
  

CC-­‐BY	
  Per	
  Olof	
  Arnäs,	
  Quintab	
  	
  
Transportkvalitet	
  

   Transportsäkerhet	
  +	
  Trafiksäkerhet	
  +	
  Tillförlitlighet	
  +	
  Hållbarhet	
  	
  
             +           +            +
     Kostnad	
          Kostnad	
   Kostnad	
  
                 Kostnad	
                   Kostnad	
  


                               BRA!!!!
                           I NTE
CC-­‐BY	
  Per	
  Olof	
  Arnäs,	
  Quintab	
  	
  
Transportkvalitet	
  

   Transportsäkerhet	
  +	
  Trafiksäkerhet	
  +	
  Tillförlitlighet	
  +	
  Hållbarhet	
  	
  
             +           +            +
     Kostnad	
         Kostnad	
        Kostnad	
        Kostnad	
  
   Transportsäkerhet	
  x	
  Trafiksäkerhet	
  x	
  Tillförlitlighet	
  x	
  Hållbarhet	
  	
  
                   Kostnad	
  


CC-­‐BY	
  Per	
  Olof	
  Arnäs,	
  Quintab	
  	
  
Transportsäkerhet	
  
                                                                         Skydd	
  mot	
  broK	
  
                    Skadegörelse	
  

           Kapning	
                                                                      Rastplatser	
  

 Stöld	
  från	
  fordon	
                                                                    Larmsystem	
  

            Stöld	
  från	
  terminal	
                                                    Övervakning	
  
                           Image:	
  Hijacking	
  by	
  pasukaru76	
  on	
  Flickr.com	
  


                                        Transportsäkerhet	
  x	
  Trafiksäkerhet	
  x	
  Tillförlitlighet	
  x	
  Hållbarhet	
  	
  
                                                            Kostnad	
  


CC-­‐BY	
  Per	
  Olof	
  Arnäs,	
  Quintab	
  	
  
Trafiksäkerhet	
  
     Skydd	
  mot	
  personskador	
                                                    Bältesanvändning	
  

                       ISO	
  39001	
                                            Lastsäkring	
  

                           ISA-­‐system	
                                       Fordonsunderhåll	
  

                              Alkolås	
                                     Nollvisionen	
  
                                  Image:	
  Day	
  96	
  by	
  pasukaru76	
  on	
  Flickr.com	
  

                               Transportsäkerhet	
  x	
  Trafiksäkerhet	
  x	
  Tillförlitlighet	
  x	
  Hållbarhet	
  	
  
                                                                Kostnad	
  


CC-­‐BY	
  Per	
  Olof	
  Arnäs,	
  Quintab	
  	
  
Tillförlitlighet	
  
          Leveransfönster	
                                                      Regelbundenhet	
  
     Hantering	
  av	
  störningar	
  
                                                                        Redundans	
  
  Informa0onsdelning	
  
                                                                         Control	
  Tower	
  
       Avvikelserapportering	
  
                 ISA-­‐system	
                                                 Servicegrad	
  
                            Image:	
  Trooper	
  with	
  iPod	
  by	
  bfishadow	
  on	
  Flickr.com	
  

                              Transportsäkerhet	
  x	
  Trafiksäkerhet	
  x	
  Tillförlitlighet	
  x	
  Hållbarhet	
  	
  
                                                                Kostnad	
  


CC-­‐BY	
  Per	
  Olof	
  Arnäs,	
  Quintab	
  	
  
Hållbarhet	
  
         Sparsam	
  körning	
                                                     Val	
  av	
  underleverantör	
  
             ISA-­‐system	
                                                          Emissioner	
  
          Bränsleval	
  
                                                                                   CSR	
  
           Motorval	
  
                                                                           Trafikarbete	
  
              Fyllnadsgrad	
                                                     Energiförbrukning	
  
                           Image:	
  Lego	
  explorer	
  by	
  jonathanb1989	
  on	
  Flickr.com	
  

                                    Transportsäkerhet	
  x	
  Trafiksäkerhet	
  x	
  Tillförlitlighet	
  x	
  Hållbarhet	
  	
  
                                                                 Kostnad	
  


CC-­‐BY	
  Per	
  Olof	
  Arnäs,	
  Quintab	
  	
  
Fyra	
  strategier	
  för	
  aK	
  minska	
  
                      miljöpåverkan	
  från	
  transporter	
  	
  
                                                    Använd	
  fordonen	
  effek0vare	
  
                                                          Högre	
  beställarkompetens	
  hos	
  transportköpare	
  
                                                                                 Framförhållning	
  
                                                     IT-­‐system	
  för	
  planering,	
  uppföljning	
  och	
  prognos0sering	
  
                                                             Använd	
  järnväg	
  och	
  sjöfart	
  vid	
  långa	
  avstånd	
  


                        Förbruka	
  mindre	
  bränsle	
  
                        Effek0vare	
  motorer	
  
                        Utbildning	
  i	
  sparsam	
  körning	
  
                        System	
  för	
  mätning	
  och	
  uppföljning	
  av	
  bränsleförbrukning	
  
            Använd	
  alterna0va	
  energikällor	
  
            Garan0er	
  från	
  motor0llverkare	
  
            Klara	
  myndighetsdirek0v	
  
            Säkerställ	
  regional	
  0llgång	
                                                           Öka	
  framkomlighet	
  
                                                   Prioritera	
  gods	
  på	
  samma	
  säK	
  som	
  passagerare	
  
                                                          Brytpunktsdistribu0on	
  –	
  citylogis0k	
  
                                                           ITS	
  –	
  intelligenta	
  transportsystem	
  


                            Image:	
  Aspen	
  Petroleum	
  

CC-­‐BY	
  Per	
  Olof	
  Arnäs,	
  Quintab	
  	
  
Transportkvalitet	
  
     Transportkvalitet	
  är	
  eK	
  komplext	
  begrepp	
  


                           EK	
  systemperspek0v	
  krävs	
  
CC-­‐BY	
  Per	
  Olof	
  Arnäs,	
  Quintab	
  	
             Image	
  Pears	
  &	
  Apples	
  by	
  dimnikolov	
  on	
  Flickr.com	
  
Transportkvalitet	
  
     Transportkvalitet	
  är	
  eK	
  komplext	
  begrepp	
  


                           EK	
  systemperspek0v	
  krävs	
  

   Transportsäkerhet	
  x	
  Trafiksäkerhet	
  x	
  Tillförlitlighet	
  x	
  Hållbarhet	
  	
  
                   Kostnad	
  


CC-­‐BY	
  Per	
  Olof	
  Arnäs,	
  Quintab	
  	
               Image:	
  fruit	
  salad	
  by	
  fishbone1	
  on	
  Flickr.com	
  
Trender	
                                 Hållbarhet/CSR	
  
          Centralisering	
                            Har	
  blivit	
  en	
  styrelsefråga	
  
          Lagerpunkter	
  
          Beslut	
  

                                      Elektronisk	
  transak0onshantering	
  
                                            Avvikelser	
  istället	
  för	
  transak0oner	
  
          Cabotage	
  
          Standardiserade	
  
          transporter	
  enkla	
  aK	
  
          konkurrera	
  med	
  
                                                      Kundfokus	
  
                                            Demand	
  Chain	
  vs	
  Supply	
  Chain	
                    ”Toyota-­‐84”	
                        Konsolidering	
  
                  LEAN	
  appliceras	
  i	
  allt	
  fler	
          Färre	
  och	
  större	
  aktörer	
  
                  branscher,	
  0ll	
  exempel	
  
                  inom	
  bygg	
  


CC-­‐BY	
  Per	
  Olof	
  Arnäs,	
  Quintab	
  	
                                           Image:	
  Crystal	
  Ball	
  by	
  deanfotos66	
  on	
  Flickr.com	
  
Trender	
                                 Hållbarhet/CSR	
  
          Centralisering	
                            Har	
  blivit	
  en	
  styrelsefråga	
  
          Lagerpunkter	
  
          Beslut	
  

                                      Elektronisk	
  transak0onshantering	
  
                                            Avvikelser	
  istället	
  för	
  transak0oner	
  
          Cabotage	
  
          Standardiserade	
  
          transporter	
  enkla	
  aK	
  
          konkurrera	
  med	
  
                                                      Kundfokus	
  
                                            Demand	
  Chain	
  vs	
  Supply	
  Chain	
                    ”Toyota-­‐84”	
                        Konsolidering	
  
                  LEAN	
  appliceras	
  i	
  allt	
  fler	
          Färre	
  och	
  större	
  aktörer	
  
                  branscher,	
  0ll	
  exempel	
  
                  inom	
  bygg	
  


CC-­‐BY	
  Per	
  Olof	
  Arnäs,	
  Quintab	
  	
                                           Image:	
  Crystal	
  Ball	
  by	
  deanfotos66	
  on	
  Flickr.com	
  
CC-­‐BY	
  Per	
  Olof	
  Ar	
  the	
  red	
  pill	
  by	
  pinkangelbabe	
  on	
  flickr.com	
  
 Blue	
  pill	
  o rnäs,	
  Quintab	
  	
  
CC-­‐BY	
  P-­‐	
  The	
  Matrix	
  -­‐	
  Seamless	
  Texture	
  by	
  Patrick	
  Hoesly	
  on	
  flickr.com	
  
 559	
   er	
  Olof	
  Arnäs,	
  Quintab	
  	
  
Fordonet	
  
                            Datakonsument	
             Dataproducent	
  
                       Affärsdata	
                         Affärsdata	
  
                            Orderrelaterat	
                 Orderrelaterat	
  


  Administra0v	
  data	
                                        Administra0v	
  data	
  
            Relaterat	
  0ll	
  drifen	
  av	
  fordonet	
                  Relaterat	
  0ll	
  drifen	
  av	
  fordonet	
  


                       Trafikdata	
  
       Relaterat	
  0ll	
  fordonets	
  framförande	
  
                                                    Trafikdata	
  framförande	
  
                                                    Relaterat	
  0ll	
  fordonets	
                                                      Drifsdata	
  /av/på	
  fordonet	
  
                                                    Data	
  som	
  produceras	
  i


                                       Har alltid funnits…!
                           men… för att möta framtidens (dagens) krav !
                           måste all denna dataöverföring ske digitalt!!

CC-­‐BY	
  Per	
  Olof	
  Arnäs,	
  Quintab	
  	
  
Godset	
  
                Horisontell	
  informa0on	
  
                                  Följer	
  med	
  godset	
  
                                 T.ex.	
  fraktdokument	
  


                                        Ver0kal	
  informa0on	
  
                                        Koordineringsinforma0on	
                              För att möta framtidens (dagens) krav !
                           måste all denna information digitaliseras!!

CC-­‐BY	
  Per	
  Olof	
  Arnäs,	
  Quintab	
  	
  
Verksamheten	
  
                           Logis0kens	
  tre	
  
                           ”hårdvalutor”:	
          Tid	
  


                Informa0on	
                    Hantering	
  


                          För att möta framtidens (dagens) krav !
                         måste all informationshantering ske digitalt!!

CC-­‐BY	
  Per	
  Olof	
  Arnäs,	
  Quintab	
  	
  
Infrastrukturen	
  
          Enkelriktad	
  kommunika0on	
  

                                      Stora	
  datamängder	
  


                            För att möta framtidens (dagens) krav !
                           måste dialogen mellan infrastrukturen och
                                brukarna digitaliseras!!

CC-­‐BY	
  Per	
  Olof	
  Arnäs,	
  Quintab	
  	
  
Det	
  är	
  dags	
  aK	
  koppla	
  ihop	
  olika	
  delar	
  och	
  
                  verksamheter	
  med	
  varandra!	
  
CC-­‐BY	
  Per	
  Olof	
  Arnäs,	
  Quintab	
  	
               Image:	
  Connected.	
  362/365	
  by	
  AndYaDontStop	
  on	
  Flickr.com	
  
CC-­‐BY	
  Per	
  Olof	
  Arnäs,	
  Quintab	
  	
    Image:	
  Connected.	
  362/365	
  by	
  AndYaDontStop	
  on	
  Flickr.com	
  
Connected|Vehicle	
  
          Sömlös	
  kommunika0on	
                                    Först	
  -­‐	
  Digitalisera:	
  	
  
          WiFi,	
  3G/4G,	
  GPRS,	
  Satellit,	
  RFID	
  etc.	
  
                                                         ErsäK	
  nuvarande	
  data	
  
                                                         med	
  elektroniska	
  
                                                         alterna0v	
  

        Sedan	
  -­‐	
  Vidareutveckla:	
  	
  
         Skapa	
  nya	
  tjänster	
  och	
  
      funk0oner	
  som	
  använder	
  den	
  
        digitala	
  infrastrukturen	
  
                                              GIS-­‐tjänster	
  
                                         Fordonshantering	
  
                                             Infotainment	
  
                              ”Run0me”	
  kostnad-­‐/intäktanalys	
  
                      Prenumerera	
  på	
  fordonsfunk0onalitet	
  vid	
  behov,	
  	
  
                                     t	
  ex.	
  extra	
  hästkrafer	
  


CC-­‐BY	
  Per	
  Olof	
  Arnäs,	
  Quintab	
  	
  
Mobildataleverantör	
  
                              TSP	
  –	
  Telema0cs	
  Service	
  Provider	
  
                               Jämför	
  med	
  ”internetleverantör”	
  
                                           En	
  ”landbaserad”	
  server	
  
                                         Trådlös	
  kommunika0on	
  
                                         Orderhantering	
  
                           Förser	
  en	
  mobil	
    Navigering	
  
                                         Datainsamling	
  
                              enhet	
  med	
      Meddelandefunk0oner	
  
                                         Stöd	
  för	
  sparsam	
  körning	
  
                            funk0onalitet	
       ISA	
  
                                         Etc.	
  
CC-­‐BY	
  Per	
  Olof	
  Arnäs,	
  Quintab	
  	
  
Connected|Business	
  
       När	
  data	
  0llgängliggörs	
  
     blir	
  det	
  möjligt	
  aK	
  ta	
  fram	
  
          avancerade	
  analyser	
                              Storskaliga	
  och	
  frekventa	
  
             Visualiseringar,	
  mash-­‐ups	
  och	
  andra	
  beslutsstöd	
       last-­‐	
  och	
  ruKop0meringar	
  

                     Nya	
  kommunika0ons-­‐
                            kanaler	
  
             Bred	
  kontaktyta	
  mot	
  omvärlden,	
  direktkontakt	
  med	
  
                            kunder	
  och	
  andra	
  intressenter	
  
CC-­‐BY	
  Per	
  Olof	
  Arnäs,	
  Quintab	
  	
  
Trafikledningssystem	
  
                            TMS	
  –	
  Transport	
  Management	
  System	
  
                                       Trafikledning	
  
                                       Orderhantering	
  
                           Kontorsbaserat	
     Fakturering	
  
                                       PrissäKning	
  
                                       Fordonshantering	
  
CC-­‐BY	
  Per	
  Olof	
  Arnäs,	
  Quintab	
  	
  
Från	
  order	
  0ll	
  faktura	
  
                                    (transporGöretag)     	
  
  Basdata	
  
  Från/Till/Vad/När	
  
  Ägare:	
  Kunden	
  

  Resursallokering	
  
  Vilket	
  fordon?	
  
  Ägare:	
  Trafikledare	
  


  Las0nforma0on	
  
  Lastad	
  mängd	
  
  Ägare:	
  Leverantör/avsändare	
  


  Proof	
  of	
  Delivery	
  
  Tid/Datum/Signatur	
  
  Ägare:	
  Förare	
  


  PrissäKning	
  
  Ägare:	
  Ekonomiavdelning	
  
                             Tillräckligt	
  med	
  informa0on	
  för	
  aK	
  kunna	
  skapa	
  faktura	
  


                   Alla dessa steg kostar pengar!!
CC-­‐BY	
  Per	
  Olof	
  Arnäs,	
  Quintab	
  	
  
Ökad	
  ordervolym	
  leder	
  0ll	
  
                    ökade	
  kostnader	
  
      Administra0ons-­‐
      kostnad	
  för	
  alla	
  	
  
                                                     t
         order	
  
                                                 er oende
                                             koppla b och
                                         Må l: Fri ervolym    d!
                                            n ord nskostna
                                         mella tratio
                                            is
                                         admin
                           Antal	
  order	
  per	
  år	
  


CC-­‐BY	
  Per	
  Olof	
  Arnäs,	
  Quintab	
  	
  
CC-­‐BY	
  Per	
  Olof	
  Arnäs,	
  Quintab	
  	
  
CC-­‐BY	
  Per	
  	
  October	
  -­‐uintab	
  	
  
 2009	
  -­‐ Olof	
  Arnäs,	
  Q 	
  NodeXL	
  Facebook	
  Network	
  Marc	
  Smith	
  FR	
  Layout	
  by	
  Marc_Smith	
  on	
  flickr.com	
  
Ert	
  företag	
  
CC-­‐BY	
  Per	
  	
  October	
  -­‐uintab	
  	
  
 2009	
  -­‐ Olof	
  Arnäs,	
  Q 	
  NodeXL	
  Facebook	
  Network	
  Marc	
  Smith	
  FR	
  Layout	
  by	
  Marc_Smith	
  on	
  flickr.com	
  
Ert	
  företag	
  
                                                                Er	
  kund	
  CC-­‐BY	
  Per	
  	
  October	
  -­‐uintab	
  	
  
 2009	
  -­‐ Olof	
  Arnäs,	
  Q 	
  NodeXL	
  Facebook	
  Network	
  Marc	
  Smith	
  FR	
  Layout	
  by	
  Marc_Smith	
  on	
  flickr.com	
  
Er	
  konkurrent	
  
                     Ert	
  företag	
  
                                                                Er	
  kund	
  CC-­‐BY	
  Per	
  	
  October	
  -­‐uintab	
  	
  
 2009	
  -­‐ Olof	
  Arnäs,	
  Q 	
  NodeXL	
  Facebook	
  Network	
  Marc	
  Smith	
  FR	
  Layout	
  by	
  Marc_Smith	
  on	
  flickr.com	
  
Connected|Goods	
  
                                             Godset	
  ”ärver”	
  och	
  
                 Verkligt	
  distribuerat	
                använder	
  sig	
  av	
  0llståndet	
  
                   beslutsfaKande	
                   hos	
  sin	
  lastbärare	
  


                           RFID-­‐teknologins	
  
                                          Godset	
  kan,	
  på	
  egen	
  hand,	
  
                                nästa	
  steg	
  
                                          ändra	
  ruK	
  och	
  på	
  andra	
  säK	
  
                                          påverka	
  sin	
  förflyKning	
  CC-­‐BY	
  Per	
  Olof	
  Arnäs,	
  Quintab	
  	
  
Man kanske
                                   l
                           skulle byta til
                             linje 6?!CC-­‐BY	
  Per	
  Olof	
  Arnäs,	
  Quintab	
  	
              Korsvägen	
  by	
  hans.emtenas	
  on	
  flickr.com	
  
Connected|Infrastructure	
  
                                          Tillståndshantering	
  
                  Dynamiska	
  vägavgifer	
  

                                         TrängselskaK	
  
                           Störningsinforma0on	
  


                            Leveransfönster	
  	
    Beslutsstödsdata	
  
CC-­‐BY	
  Per	
  Olof	
  Arnäs,	
  Quintab	
  	
  
Exempel	
  
           Prenumerera	
  på	
  informa0on	
  relevant	
  för	
  just	
  dig	
  

                                             Traffic	
  control	
  
                                                                  ol	
  
                                                                  	
  
                                                       o	
  tra nce	
  data
                                                               ontr
                                 Posi0on	
  
                                                           ffic	
  c
                                 Speed	
  
                                                           a
                                                Adpa c	
  disturb
                                 DIrec0on	
  
                                                   ted	
  t
                                                 Traffi
                                                                                 Road construction work in your route!
                                                                                 Speed limited to 30 km/h

                             Traffic	
  disturbance	
  	
               Traffic	
  disturbance	
  data	
  
                                                                                 Alternative route exists (saves 5
                             data	
                         Adpated	
  to	
  traffic	
  each	
  vehicle	
    minutes).

      Road	
  	
                             Transporta0on	
                                        YES	
  
                                                                                 Choose alternative route?
                                                                                              NO	
  
      administra0on	
                           company	
  
                       Web	
  Service	
  or	
  RSS/Atom	
  
                       Service	
  produced	
  by	
  the	
  
                                                                                        Fordonet
                       Road	
  administra8on	
  


                                                                                	
  
CC-­‐BY	
  Per	
  Olof	
  Arnäs,	
  Quintab	
  	
                                                         2011-­‐03-­‐30	
  :	
  40	
  
För	
  aK	
  digitaliseringen	
  
                                skall	
  nå	
  full	
  

                                     poten0al	
  
                                             behövs	
  
                 standardisering	
  
 ...and	
  100!	
  by	
  MarcelGermain	
  on	
  flickr.com	
  
CC-­‐BY	
  Per	
  Olof	
  Arnäs,	
  Quintab	
  	
  
MSI-­‐standardens	
  fokus	
                                                 Server	
  
                                                                               Trafikledare	
  
                                               Mobildata-­‐	
                 TransporGöretaget	
  
                           Åkeri	
                  leverantör	
  
                                                                     Transport-­‐	
  
                                           st	
  
                                                                     planerings-­‐	
  
                                                                      system	
  
                                  Dator	
  

                                        Trådlö
                                                         Kommunika0ons-­‐	
  
                                                          gränssniK	
                                   Förare	
            Server	
                 Server	
  
                      Fordon	
                                                      Trafikledare	
  
                                                               	
  
CC-­‐BY	
  Per	
  Olof	
  Arnäs,	
  Quintab	
  	
                                        2011-­‐03-­‐30	
  :	
  42	
  
MSI-­‐standarden	
  
                              msigroup.se	
  
CC-­‐BY	
  Per	
  Olof	
  Arnäs,	
  Quintab	
  	
  
CC-­‐BY	
  Per	
  Olof	
  Arnäs,	
  Quintab	
  	
    Image:	
  Connected.	
  362/365	
  by	
  AndYaDontStop	
  on	
  Flickr.com	
  
And	
  finally…	
  	
  
              The	
  Internet	
  became	
  accesible	
  for	
  Swedish	
  
              consumers	
  around	
  15	
  years	
  ago	
  	
                                   +	
                  =	
  
                                         A	
  (bad	
  and	
  expensive)	
  mix	
  between	
  Teletext	
  
                                         and	
  the	
  Yellow	
  Pages	
  
                                                             Not	
  very	
  preKy	
  
                        Only	
  nerds	
  owned	
  computers	
  

CC-­‐BY	
  Per	
  Olof	
  Arnäs,	
  Quintab	
  	
  
And	
  finally…	
  
             Today,	
  15	
  years	
  later,	
  we	
  have	
  
               sites	
  like	
  Google	
  Flu	
  Trends	
  
                                                Based	
  on	
  what	
  people	
  google	
  and	
  
                                                where	
  their	
  computer	
  is	
  located	
                             Two	
  weeks	
  ahead	
  of	
  the	
  
                               official	
  flu	
  tracker	
                                                     www.google.org	
  
CC-­‐BY	
  Per	
  Olof	
  Arnäs,	
  Quintab	
  	
  
How	
  will	
  we	
  use	
  the	
  technology	
  in	
  15	
  years?	
                                                             Thank	
  you!	
  
                                                                  	
  
                                                               Per	
  Olof	
  Arnäs	
  
                                                           per-­‐olof.arnas@quintab.se	
  
                                                                 @Dr_PO	
  
CC-­‐BY	
  Per	
  he	
  Girl	
  and	
  the	
  iPad	
  	
  by	
  niclindh	
  on	
  Flickr.com	
  (CC-­‐BY,NC,SA)	
  
 Image:	
  T Olof	
  Arnäs,	
  Quintab	
  
Extra	
  slides	
  
CC-­‐BY	
  Per	
  Olof	
  Arnäs,	
  Quintab	
  	
  
Example:	
  
                                   The	
  connected	
  scale	
  
                                                 GPS-­‐signal	
  
    TelemaMcs	
  system	
  
                                   Weight	
  

                           PosiMon,	
  	
  
                           Vehicle	
  no.	
                              Scale	
  supplier	
  
                                                           Weight	
  
 Weight	
                                        PosiMon	
  
                                      Customer	
  no.	
                  Weight	
  


      Transport	
  management	
                                                    Other	
  	
  
      system	
                                                             Scale	
  	
  
                                                                     suppliers	
  
                                                    	
  
CC-­‐BY	
  Per	
  Olof	
  Arnäs,	
  Quintab	
  	
                            2011-­‐03-­‐30	
  :	
  49	
  
1 of 49

Recommended

Transportkvalitet by
TransportkvalitetTransportkvalitet
TransportkvalitetPer Olof Arnäs
949 views15 slides
Session 36 1 Robert Sommar by
Session 36 1 Robert SommarSession 36 1 Robert Sommar
Session 36 1 Robert SommarTransportforum (VTI)
278 views13 slides
Vad skulle hända om en lastpall hade ett twitterkonto? by
Vad skulle hända om en lastpall hade ett twitterkonto?Vad skulle hända om en lastpall hade ett twitterkonto?
Vad skulle hända om en lastpall hade ett twitterkonto?Per Olof Arnäs
1.4K views34 slides
High Capacity Transports i Sverige - Hur ser marknaden ut? by
High Capacity Transports i Sverige - Hur ser marknaden ut?High Capacity Transports i Sverige - Hur ser marknaden ut?
High Capacity Transports i Sverige - Hur ser marknaden ut?Per Olof Arnäs
1.1K views8 slides
Things happening in, around, and to freight transportation by
Things happening in, around, and to freight transportationThings happening in, around, and to freight transportation
Things happening in, around, and to freight transportationPer Olof Arnäs
764 views34 slides
E commerce and freight transport - Chasing the last mile, one byte at a time by
E commerce and freight transport - Chasing the last mile, one byte at a timeE commerce and freight transport - Chasing the last mile, one byte at a time
E commerce and freight transport - Chasing the last mile, one byte at a timePer Olof Arnäs
1.1K views75 slides

More Related Content

More from Per Olof Arnäs

How to stay relevant as a university - is the road to insignificance paved wi... by
How to stay relevant as a university - is the road to insignificance paved wi...How to stay relevant as a university - is the road to insignificance paved wi...
How to stay relevant as a university - is the road to insignificance paved wi...Per Olof Arnäs
229 views56 slides
191206 Some experiences from evaluating digital examination systems by
191206 Some experiences from evaluating digital examination systems191206 Some experiences from evaluating digital examination systems
191206 Some experiences from evaluating digital examination systemsPer Olof Arnäs
197 views53 slides
Some experiences from evaluating and stress testing digital examination systems by
Some experiences from evaluating and stress testing digital examination systemsSome experiences from evaluating and stress testing digital examination systems
Some experiences from evaluating and stress testing digital examination systemsPer Olof Arnäs
520 views53 slides
Science communication in practice by
Science communication in practiceScience communication in practice
Science communication in practicePer Olof Arnäs
998 views30 slides
Hållbara transporter 2017 - digitalisering by
Hållbara transporter 2017 - digitalisering Hållbara transporter 2017 - digitalisering
Hållbara transporter 2017 - digitalisering Per Olof Arnäs
771 views41 slides
Big data in freight transport by
Big data in freight transportBig data in freight transport
Big data in freight transportPer Olof Arnäs
1.7K views79 slides

More from Per Olof Arnäs(20)

How to stay relevant as a university - is the road to insignificance paved wi... by Per Olof Arnäs
How to stay relevant as a university - is the road to insignificance paved wi...How to stay relevant as a university - is the road to insignificance paved wi...
How to stay relevant as a university - is the road to insignificance paved wi...
Per Olof Arnäs229 views
191206 Some experiences from evaluating digital examination systems by Per Olof Arnäs
191206 Some experiences from evaluating digital examination systems191206 Some experiences from evaluating digital examination systems
191206 Some experiences from evaluating digital examination systems
Per Olof Arnäs197 views
Some experiences from evaluating and stress testing digital examination systems by Per Olof Arnäs
Some experiences from evaluating and stress testing digital examination systemsSome experiences from evaluating and stress testing digital examination systems
Some experiences from evaluating and stress testing digital examination systems
Per Olof Arnäs520 views
Science communication in practice by Per Olof Arnäs
Science communication in practiceScience communication in practice
Science communication in practice
Per Olof Arnäs998 views
Hållbara transporter 2017 - digitalisering by Per Olof Arnäs
Hållbara transporter 2017 - digitalisering Hållbara transporter 2017 - digitalisering
Hållbara transporter 2017 - digitalisering
Per Olof Arnäs771 views
Big data in freight transport by Per Olof Arnäs
Big data in freight transportBig data in freight transport
Big data in freight transport
Per Olof Arnäs1.7K views
Course transformations: From flop to flipped by Per Olof Arnäs
Course transformations: From flop to flippedCourse transformations: From flop to flipped
Course transformations: From flop to flipped
Per Olof Arnäs713 views
Freight transportation in the future - Some indications by Per Olof Arnäs
Freight transportation in the future - Some indicationsFreight transportation in the future - Some indications
Freight transportation in the future - Some indications
Per Olof Arnäs2.1K views
Big data - Modelling World 2015, London by Per Olof Arnäs
Big data - Modelling World 2015, LondonBig data - Modelling World 2015, London
Big data - Modelling World 2015, London
Per Olof Arnäs857 views
REACH - Accesshantering i realtid för ökad transporteffektivitet by Per Olof Arnäs
REACH - Accesshantering i realtid för ökad transporteffektivitetREACH - Accesshantering i realtid för ökad transporteffektivitet
REACH - Accesshantering i realtid för ökad transporteffektivitet
Per Olof Arnäs685 views
Att jämföra äpplen, päron och tomater by Per Olof Arnäs
Att jämföra äpplen, päron och tomaterAtt jämföra äpplen, päron och tomater
Att jämföra äpplen, päron och tomater
Per Olof Arnäs1.1K views
Big data – the meeting of the analogue and digital worlds by Per Olof Arnäs
Big data – the meeting of the analogue and digital worldsBig data – the meeting of the analogue and digital worlds
Big data – the meeting of the analogue and digital worlds
Per Olof Arnäs712 views
Meeting the future - Big data in freight transport by Per Olof Arnäs
Meeting the future - Big data in freight transportMeeting the future - Big data in freight transport
Meeting the future - Big data in freight transport
Per Olof Arnäs1.4K views
From flop to flipped - A course transformation by Per Olof Arnäs
From flop to flipped - A course transformationFrom flop to flipped - A course transformation
From flop to flipped - A course transformation
Per Olof Arnäs1.2K views
ITS and freight transport - an urban perspective by Per Olof Arnäs
ITS and freight transport - an urban perspectiveITS and freight transport - an urban perspective
ITS and freight transport - an urban perspective
Per Olof Arnäs975 views
Green initiatives in transportation - Some Swedish examples by Per Olof Arnäs
Green initiatives in transportation - Some Swedish examplesGreen initiatives in transportation - Some Swedish examples
Green initiatives in transportation - Some Swedish examples
Per Olof Arnäs1.4K views
Meeting the future - Unsolved problems in freight transport from an e-commerc... by Per Olof Arnäs
Meeting the future - Unsolved problems in freight transport from an e-commerc...Meeting the future - Unsolved problems in freight transport from an e-commerc...
Meeting the future - Unsolved problems in freight transport from an e-commerc...
Per Olof Arnäs1.6K views
Practical communication in an academic environment - Flipped classrooms and b... by Per Olof Arnäs
Practical communication in an academic environment - Flipped classrooms and b...Practical communication in an academic environment - Flipped classrooms and b...
Practical communication in an academic environment - Flipped classrooms and b...
Per Olof Arnäs738 views
Real-time (Big) Data in Freight Transport - Meeting the global trends by Per Olof Arnäs
Real-time (Big) Data in Freight Transport - Meeting the global trendsReal-time (Big) Data in Freight Transport - Meeting the global trends
Real-time (Big) Data in Freight Transport - Meeting the global trends
Per Olof Arnäs1.6K views

Transportbranschens framtid stavas uppkoppling

 • 1. Transportbranschens  fram0d   stavas  uppkoppling   Image:  Trooper  with  iPod  by  bfishadow  on  Flickr.com   Per  Olof  Arnäs   CC-­‐BY  Per  Olof  Arnäs,  Quintab    
 • 2. CC-­‐BY  Per  Olof  Arnäs,  Quintab    
 • 3. Vad  utmärker  en   ”god  transport”   CC-­‐BY  Per  Olof  Arnäs,  Quintab     Image:  que?  by  M  i  x  y  on  Flickr.com  
 • 4. Transportkvalitet?   Inga  förseningar   Låg  kostnad   Förväntat  resultat   Lönsamhet   Inga  stölder   Inga  trafikolyckor   Inga  godsskador   Låg  klimatpåverkan   Alla  intressenter  nöjda   CC-­‐BY  Per  Olof  Arnäs,  Quintab    
 • 5. Intressenter   Transportköpare   Avsändaren   MoKagaren   TransporGöretaget   Åkeriet   Föraren   Samhället   Images:     shoppers-­‐mexico  by  Jungle  Jim's  InternaMonal  Market  on  Flickr.com     bjs-­‐loading-­‐docks-­‐with-­‐human    by  dandeluca  on  Flickr.com   ups  truck  by  RenneP  Stowe  on  Flickr.com   Truck  Driver  by  jamesfischer  on  Flickr.com   CC-­‐BY  Per  Olof  Arnäs,  Quintab     city  of  lights  by  paul  (dex)  busy  @  work  on  Flickr.com  
 • 6. Transportkvalitet   Transportsäkerhet   Trafiksäkerhet   Kostnad   Tillförlitlighet   Hållbarhet   CC-­‐BY  Per  Olof  Arnäs,  Quintab    
 • 7. Transportkvalitet   Transportsäkerhet  +  Trafiksäkerhet  +  Tillförlitlighet  +  Hållbarhet     + + + Kostnad   Kostnad   Kostnad   Kostnad   Kostnad   BRA!!!! I NTE CC-­‐BY  Per  Olof  Arnäs,  Quintab    
 • 8. Transportkvalitet   Transportsäkerhet  +  Trafiksäkerhet  +  Tillförlitlighet  +  Hållbarhet     + + + Kostnad   Kostnad   Kostnad   Kostnad   Transportsäkerhet  x  Trafiksäkerhet  x  Tillförlitlighet  x  Hållbarhet     Kostnad   CC-­‐BY  Per  Olof  Arnäs,  Quintab    
 • 9. Transportsäkerhet   Skydd  mot  broK   Skadegörelse   Kapning   Rastplatser   Stöld  från  fordon   Larmsystem   Stöld  från  terminal   Övervakning   Image:  Hijacking  by  pasukaru76  on  Flickr.com   Transportsäkerhet  x  Trafiksäkerhet  x  Tillförlitlighet  x  Hållbarhet     Kostnad   CC-­‐BY  Per  Olof  Arnäs,  Quintab    
 • 10. Trafiksäkerhet   Skydd  mot  personskador   Bältesanvändning   ISO  39001   Lastsäkring   ISA-­‐system   Fordonsunderhåll   Alkolås   Nollvisionen   Image:  Day  96  by  pasukaru76  on  Flickr.com   Transportsäkerhet  x  Trafiksäkerhet  x  Tillförlitlighet  x  Hållbarhet     Kostnad   CC-­‐BY  Per  Olof  Arnäs,  Quintab    
 • 11. Tillförlitlighet   Leveransfönster   Regelbundenhet   Hantering  av  störningar   Redundans   Informa0onsdelning   Control  Tower   Avvikelserapportering   ISA-­‐system   Servicegrad   Image:  Trooper  with  iPod  by  bfishadow  on  Flickr.com   Transportsäkerhet  x  Trafiksäkerhet  x  Tillförlitlighet  x  Hållbarhet     Kostnad   CC-­‐BY  Per  Olof  Arnäs,  Quintab    
 • 12. Hållbarhet   Sparsam  körning   Val  av  underleverantör   ISA-­‐system   Emissioner   Bränsleval   CSR   Motorval   Trafikarbete   Fyllnadsgrad   Energiförbrukning   Image:  Lego  explorer  by  jonathanb1989  on  Flickr.com   Transportsäkerhet  x  Trafiksäkerhet  x  Tillförlitlighet  x  Hållbarhet     Kostnad   CC-­‐BY  Per  Olof  Arnäs,  Quintab    
 • 13. Fyra  strategier  för  aK  minska   miljöpåverkan  från  transporter     Använd  fordonen  effek0vare   Högre  beställarkompetens  hos  transportköpare   Framförhållning   IT-­‐system  för  planering,  uppföljning  och  prognos0sering   Använd  järnväg  och  sjöfart  vid  långa  avstånd   Förbruka  mindre  bränsle   Effek0vare  motorer   Utbildning  i  sparsam  körning   System  för  mätning  och  uppföljning  av  bränsleförbrukning   Använd  alterna0va  energikällor   Garan0er  från  motor0llverkare   Klara  myndighetsdirek0v   Säkerställ  regional  0llgång   Öka  framkomlighet   Prioritera  gods  på  samma  säK  som  passagerare   Brytpunktsdistribu0on  –  citylogis0k   ITS  –  intelligenta  transportsystem   Image:  Aspen  Petroleum   CC-­‐BY  Per  Olof  Arnäs,  Quintab    
 • 14. Transportkvalitet   Transportkvalitet  är  eK  komplext  begrepp   EK  systemperspek0v  krävs   CC-­‐BY  Per  Olof  Arnäs,  Quintab     Image  Pears  &  Apples  by  dimnikolov  on  Flickr.com  
 • 15. Transportkvalitet   Transportkvalitet  är  eK  komplext  begrepp   EK  systemperspek0v  krävs   Transportsäkerhet  x  Trafiksäkerhet  x  Tillförlitlighet  x  Hållbarhet     Kostnad   CC-­‐BY  Per  Olof  Arnäs,  Quintab     Image:  fruit  salad  by  fishbone1  on  Flickr.com  
 • 16. Trender   Hållbarhet/CSR   Centralisering   Har  blivit  en  styrelsefråga   Lagerpunkter   Beslut   Elektronisk  transak0onshantering   Avvikelser  istället  för  transak0oner   Cabotage   Standardiserade   transporter  enkla  aK   konkurrera  med   Kundfokus   Demand  Chain  vs  Supply  Chain   ”Toyota-­‐84”   Konsolidering   LEAN  appliceras  i  allt  fler   Färre  och  större  aktörer   branscher,  0ll  exempel   inom  bygg   CC-­‐BY  Per  Olof  Arnäs,  Quintab     Image:  Crystal  Ball  by  deanfotos66  on  Flickr.com  
 • 17. Trender   Hållbarhet/CSR   Centralisering   Har  blivit  en  styrelsefråga   Lagerpunkter   Beslut   Elektronisk  transak0onshantering   Avvikelser  istället  för  transak0oner   Cabotage   Standardiserade   transporter  enkla  aK   konkurrera  med   Kundfokus   Demand  Chain  vs  Supply  Chain   ”Toyota-­‐84”   Konsolidering   LEAN  appliceras  i  allt  fler   Färre  och  större  aktörer   branscher,  0ll  exempel   inom  bygg   CC-­‐BY  Per  Olof  Arnäs,  Quintab     Image:  Crystal  Ball  by  deanfotos66  on  Flickr.com  
 • 18. CC-­‐BY  Per  Olof  Ar  the  red  pill  by  pinkangelbabe  on  flickr.com   Blue  pill  o rnäs,  Quintab    
 • 19. CC-­‐BY  P-­‐  The  Matrix  -­‐  Seamless  Texture  by  Patrick  Hoesly  on  flickr.com   559   er  Olof  Arnäs,  Quintab    
 • 20. Fordonet   Datakonsument   Dataproducent   Affärsdata   Affärsdata   Orderrelaterat   Orderrelaterat   Administra0v  data   Administra0v  data   Relaterat  0ll  drifen  av  fordonet   Relaterat  0ll  drifen  av  fordonet   Trafikdata   Relaterat  0ll  fordonets  framförande   Trafikdata  framförande   Relaterat  0ll  fordonets   Drifsdata  /av/på  fordonet   Data  som  produceras  i Har alltid funnits…! men… för att möta framtidens (dagens) krav ! måste all denna dataöverföring ske digitalt!! CC-­‐BY  Per  Olof  Arnäs,  Quintab    
 • 21. Godset   Horisontell  informa0on   Följer  med  godset   T.ex.  fraktdokument   Ver0kal  informa0on   Koordineringsinforma0on   För att möta framtidens (dagens) krav ! måste all denna information digitaliseras!! CC-­‐BY  Per  Olof  Arnäs,  Quintab    
 • 22. Verksamheten   Logis0kens  tre   ”hårdvalutor”:   Tid   Informa0on   Hantering   För att möta framtidens (dagens) krav ! måste all informationshantering ske digitalt!! CC-­‐BY  Per  Olof  Arnäs,  Quintab    
 • 23. Infrastrukturen   Enkelriktad  kommunika0on   Stora  datamängder   För att möta framtidens (dagens) krav ! måste dialogen mellan infrastrukturen och brukarna digitaliseras!! CC-­‐BY  Per  Olof  Arnäs,  Quintab    
 • 24. Det  är  dags  aK  koppla  ihop  olika  delar  och   verksamheter  med  varandra!   CC-­‐BY  Per  Olof  Arnäs,  Quintab     Image:  Connected.  362/365  by  AndYaDontStop  on  Flickr.com  
 • 25. CC-­‐BY  Per  Olof  Arnäs,  Quintab     Image:  Connected.  362/365  by  AndYaDontStop  on  Flickr.com  
 • 26. Connected|Vehicle   Sömlös  kommunika0on   Först  -­‐  Digitalisera:     WiFi,  3G/4G,  GPRS,  Satellit,  RFID  etc.   ErsäK  nuvarande  data   med  elektroniska   alterna0v   Sedan  -­‐  Vidareutveckla:     Skapa  nya  tjänster  och   funk0oner  som  använder  den   digitala  infrastrukturen   GIS-­‐tjänster   Fordonshantering   Infotainment   ”Run0me”  kostnad-­‐/intäktanalys   Prenumerera  på  fordonsfunk0onalitet  vid  behov,     t  ex.  extra  hästkrafer   CC-­‐BY  Per  Olof  Arnäs,  Quintab    
 • 27. Mobildataleverantör   TSP  –  Telema0cs  Service  Provider   Jämför  med  ”internetleverantör”   En  ”landbaserad”  server   Trådlös  kommunika0on   Orderhantering   Förser  en  mobil   Navigering   Datainsamling   enhet  med   Meddelandefunk0oner   Stöd  för  sparsam  körning   funk0onalitet   ISA   Etc.   CC-­‐BY  Per  Olof  Arnäs,  Quintab    
 • 28. Connected|Business   När  data  0llgängliggörs   blir  det  möjligt  aK  ta  fram   avancerade  analyser   Storskaliga  och  frekventa   Visualiseringar,  mash-­‐ups  och  andra  beslutsstöd   last-­‐  och  ruKop0meringar   Nya  kommunika0ons-­‐ kanaler   Bred  kontaktyta  mot  omvärlden,  direktkontakt  med   kunder  och  andra  intressenter   CC-­‐BY  Per  Olof  Arnäs,  Quintab    
 • 29. Trafikledningssystem   TMS  –  Transport  Management  System   Trafikledning   Orderhantering   Kontorsbaserat   Fakturering   PrissäKning   Fordonshantering   CC-­‐BY  Per  Olof  Arnäs,  Quintab    
 • 30. Från  order  0ll  faktura   (transporGöretag)   Basdata   Från/Till/Vad/När   Ägare:  Kunden   Resursallokering   Vilket  fordon?   Ägare:  Trafikledare   Las0nforma0on   Lastad  mängd   Ägare:  Leverantör/avsändare   Proof  of  Delivery   Tid/Datum/Signatur   Ägare:  Förare   PrissäKning   Ägare:  Ekonomiavdelning   Tillräckligt  med  informa0on  för  aK  kunna  skapa  faktura   Alla dessa steg kostar pengar!! CC-­‐BY  Per  Olof  Arnäs,  Quintab    
 • 31. Ökad  ordervolym  leder  0ll   ökade  kostnader   Administra0ons-­‐ kostnad  för  alla     t order   er oende koppla b och Må l: Fri ervolym d! n ord nskostna mella tratio is admin Antal  order  per  år   CC-­‐BY  Per  Olof  Arnäs,  Quintab    
 • 32. CC-­‐BY  Per  Olof  Arnäs,  Quintab    
 • 33. CC-­‐BY  Per    October  -­‐uintab     2009  -­‐ Olof  Arnäs,  Q  NodeXL  Facebook  Network  Marc  Smith  FR  Layout  by  Marc_Smith  on  flickr.com  
 • 34. Ert  företag   CC-­‐BY  Per    October  -­‐uintab     2009  -­‐ Olof  Arnäs,  Q  NodeXL  Facebook  Network  Marc  Smith  FR  Layout  by  Marc_Smith  on  flickr.com  
 • 35. Ert  företag   Er  kund   CC-­‐BY  Per    October  -­‐uintab     2009  -­‐ Olof  Arnäs,  Q  NodeXL  Facebook  Network  Marc  Smith  FR  Layout  by  Marc_Smith  on  flickr.com  
 • 36. Er  konkurrent   Ert  företag   Er  kund   CC-­‐BY  Per    October  -­‐uintab     2009  -­‐ Olof  Arnäs,  Q  NodeXL  Facebook  Network  Marc  Smith  FR  Layout  by  Marc_Smith  on  flickr.com  
 • 37. Connected|Goods   Godset  ”ärver”  och   Verkligt  distribuerat   använder  sig  av  0llståndet   beslutsfaKande   hos  sin  lastbärare   RFID-­‐teknologins   Godset  kan,  på  egen  hand,   nästa  steg   ändra  ruK  och  på  andra  säK   påverka  sin  förflyKning   CC-­‐BY  Per  Olof  Arnäs,  Quintab    
 • 38. Man kanske l skulle byta til linje 6?! CC-­‐BY  Per  Olof  Arnäs,  Quintab     Korsvägen  by  hans.emtenas  on  flickr.com  
 • 39. Connected|Infrastructure   Tillståndshantering   Dynamiska  vägavgifer   TrängselskaK   Störningsinforma0on   Leveransfönster     Beslutsstödsdata   CC-­‐BY  Per  Olof  Arnäs,  Quintab    
 • 40. Exempel   Prenumerera  på  informa0on  relevant  för  just  dig   Traffic  control   ol     o  tra nce  data ontr Posi0on   ffic  c Speed   a Adpa c  disturb DIrec0on   ted  t Traffi Road construction work in your route! Speed limited to 30 km/h Traffic  disturbance     Traffic  disturbance  data   Alternative route exists (saves 5 data   Adpated  to  traffic  each  vehicle   minutes). Road     Transporta0on   YES   Choose alternative route? NO   administra0on   company   Web  Service  or  RSS/Atom   Service  produced  by  the   Fordonet Road  administra8on     CC-­‐BY  Per  Olof  Arnäs,  Quintab     2011-­‐03-­‐30  :  40  
 • 41. För  aK  digitaliseringen   skall  nå  full   poten0al   behövs   standardisering   ...and  100!  by  MarcelGermain  on  flickr.com   CC-­‐BY  Per  Olof  Arnäs,  Quintab    
 • 42. MSI-­‐standardens  fokus   Server   Trafikledare   Mobildata-­‐   TransporGöretaget   Åkeri   leverantör   Transport-­‐   st   planerings-­‐   system   Dator   Trådlö Kommunika0ons-­‐   gränssniK   Förare   Server   Server   Fordon   Trafikledare     CC-­‐BY  Per  Olof  Arnäs,  Quintab     2011-­‐03-­‐30  :  42  
 • 43. MSI-­‐standarden   msigroup.se   CC-­‐BY  Per  Olof  Arnäs,  Quintab    
 • 44. CC-­‐BY  Per  Olof  Arnäs,  Quintab     Image:  Connected.  362/365  by  AndYaDontStop  on  Flickr.com  
 • 45. And  finally…     The  Internet  became  accesible  for  Swedish   consumers  around  15  years  ago     +   =   A  (bad  and  expensive)  mix  between  Teletext   and  the  Yellow  Pages   Not  very  preKy   Only  nerds  owned  computers   CC-­‐BY  Per  Olof  Arnäs,  Quintab    
 • 46. And  finally…   Today,  15  years  later,  we  have   sites  like  Google  Flu  Trends   Based  on  what  people  google  and   where  their  computer  is  located   Two  weeks  ahead  of  the   official  flu  tracker   www.google.org   CC-­‐BY  Per  Olof  Arnäs,  Quintab    
 • 47. How  will  we  use  the  technology  in  15  years?   Thank  you!     Per  Olof  Arnäs   per-­‐olof.arnas@quintab.se   @Dr_PO   CC-­‐BY  Per  he  Girl  and  the  iPad    by  niclindh  on  Flickr.com  (CC-­‐BY,NC,SA)   Image:  T Olof  Arnäs,  Quintab  
 • 48. Extra  slides   CC-­‐BY  Per  Olof  Arnäs,  Quintab    
 • 49. Example:   The  connected  scale   GPS-­‐signal   TelemaMcs  system   Weight   PosiMon,     Vehicle  no.   Scale  supplier   Weight   Weight   PosiMon   Customer  no.   Weight   Transport  management   Other     system   Scale     suppliers     CC-­‐BY  Per  Olof  Arnäs,  Quintab     2011-­‐03-­‐30  :  49