Advertisement
Advertisement

More Related Content

More from Per Olof Arnäs(20)

Recently uploaded(17)

Advertisement

Terminator, Tintin och Teleportering

 1. Terminator,  Tin>n  och  Teleportering Hamndagen  2012 Per  Olof  Arnäs Chalmers per-­‐olof.arnas@chalmers.se @Dr_PO CC-­‐BY  Per  Olof  Arnäs
 2. CC-­‐BY  Per  Olof  Arnäs
 3. Om  30  år ...hur  kommer   världen  aJ  se  ut? bo? arbeta? transportera? ...hur  kommer   konsumera? vi  aJ hålla  oss  friska? utbildas? utvecklas? CC-­‐BY  Per  Olof  Arnäs /ponder  by  hobvias  sudoneighm  on  Flickr
 4. EU:s  vitbok  2011 CC-­‐BY  Per  Olof  Arnäs
 5. EU:s  vitbok  2011 ”European  transport  is  at  a   crossroads.  Old  challenges  remain   but  new  have  come.” ”The  transport  system  is  not   sustainable.  Looking  40  years  ahead,   40 years ahead, it is clear that transport cannot develop it  is  clear  that  transport  cannot   along the same path. develop  along  the  same  path.” CC-­‐BY  Per  Olof  Arnäs
 6. Studien  Delivering  Tomorrow CC-­‐BY  Per  Olof  Arnäs delivering-­‐tomorrow.com
 7. Studien  Delivering  Tomorrow Global  Resilience Untamed  Economy   Local  Adapta>on Impending  Collapse Paralyzing   Protec>onism 5  scenarier Customized   Lifestyles Mega  Efficiency   in  Mega  Ci>es CC-­‐BY  Per  Olof  Arnäs delivering-­‐tomorrow.com
 8. CC-­‐BY  Per  Olof  Arnäs
 9. åg ra Globala  trender N Klima_örändring Hållbarhetsfokus Befolkningsökning Urbanisering Energibrist Effek>vitetsfokus CC-­‐BY  Per  Olof  Arnäs Blue  Marble  (Planet  Earth)  by  woodleywonderworks  on  Flickr
 10. Hållbarhetsfrågan  kommer  aJ   genomsyra  allt  vi  gör Green  Olof  Arnäsf  a  Bio  Plant  in  Nature  by  epSos  .de  on  Flickr CC-­‐BY  Per   Leaf  o
 11. Styrmedel  kommer  aJ   skärpas  mer  och  mer Konsumenter  kräver   transparens Green  Olof  Arnäsf  a  Bio  Plant  in  Nature  by  epSos  .de  on  Flickr CC-­‐BY  Per   Leaf  o
 12. De  flesta  av  oss   kommer  aJ  bo  i  städer CC-­‐BY  Per  Olof  Arnäs Downtown  Vancouver  Sunset  by  Magnus  Larsson  on  Flickr
 13. Exponen>ell   komplexitetsökning Citylogis>k  blir  en   global  industri CC-­‐BY  Per  Olof  Arnäs Downtown  Vancouver  Sunset  by  Magnus  Larsson  on  Flickr
 14. Vi  kommer  aJ  uppleva   energibrist CC-­‐BY  Per  Olof  Arnäs
 15. Inte  >llräckligt   med  biomassa Energin  inte  >llgänglig   där  den  behövs CC-­‐BY  Per  Olof  Arnäs
 16. Fordon  och  farkoster  kommer   all>d  aJ  vara  ”fulla” Anymore  room  ?  by  pete  on  Flickr CC-­‐BY  Per  Olof  Arnäs
 17. Specialiserade  fordon CC-­‐BY  Per  Olof  Arnäs IMG_9406.JPG  by  Fabrice  Florin  on  Flickr
 18. Transport-­‐ branschen 3  saker: CC-­‐BY  Per  Olof  Arnäs,  Quintab   Carbon-­‐free  transport  by  Stéfan  on  Flickr
 19. …fysisk CC-­‐BY  Per  Olof  Arnäs,  Quintab   3d  boxes  by  crystaljingsr  on  Flickr
 20. …publik CC-­‐BY  Per  Olof  Arnäs,  Quintab   Traffic  Jam  by  Giorgio  Minguzzi  on  Flickr
 21. …analog CC-­‐BY  Per  Olof  Arnäs,  Quintab   542  miles  by  Jason  on  Flickr
 22. CC-­‐BY  Per  Olof  Arnäs
 23. Transporter  har  utvecklats mer  eller  mindre  linjärt de  senaste  5500  åren... CC-­‐BY  Per  Olof  Arnäs,  Quintab   Stage  Coach  Wheel  by  arbyreed  on  Flickr 23
 24. i bör jan av Vi  befinner  oss  miJ  i  en  gigan>sk   exponen>ell  utvecklingskurva CC-­‐BY  Per  Olof  Arnäs
 25. EJ  nyJ  globalt  ekosysystem  där  nya  typer   av,  kunskapsbaserade,  industrier   konkurrerar  med  tradi>onella CC-­‐BY  Per  Olof  Arnäs
 26. Startups  don’t  compete  with  airlines...   by  purchasing  a  bunch  of  planes hiring  a  bunch  of  pilots and  locking  up  a  bunch  of  terminals  at  airports. Miniature  Airport  by  disparkys  on  Flickr CC-­‐BY  Per  Olof  Arnäs hap://bryce.vc/post/18404303850/the-­‐problem-­‐with-­‐innovaeon
 27. Startups  don’t  compete  with  airlines...   by  purchasing  a  bunch  of  planes hiring  a  bunch  of  pilots and  locking  up  a  bunch  of  terminals  at  airports. Startups  compete  with  airlines  by   inven>ng  videoconferencing. Miniature  Airport  by  disparkys  on  Flickr CC-­‐BY  Per  Olof  Arnäs hap://bryce.vc/post/18404303850/the-­‐problem-­‐with-­‐innovaeon
 28. e r påv Tre re nd erka andra t som  kommer  aJ logis>k  och  transport 1:  Terminator  -­‐  Homo  Digitalis 2:  Tin>n  -­‐  Prosumerism 3:  Teleportering  -­‐  The  Matrix CC-­‐BY  Per  Olof  Arnäs [clueless]  by  RHiNO  NEAL  on  Flickr
 29. Homo  Digitalis Dante  Olof  Arnäs by  Roberto  Rizzato  on  Flickr CC-­‐BY  Per   Cyborg  
 30. Även  om  den  skapade  världen  runt   omkring  oss  utvecklas  snabbt... ...så  gäller  inte  samma  sak  för  människoarten.   I  alla  fall  inte  utan  verktyg... CC-­‐BY  Per  Olof  Arnäs Evolueon  by  Ryan  Woon  on  Flickr
 31. People  will  s>ll  want  the  same  things Lo  que  el  viento  se  llevo  /  Gone  with  the  wind  by  J.  Carlos  Fernández  on  Flickr Get  laid Get  paid Get  made CC-­‐BY  Per  Olof  Arnäs Quote  from  Dave  McClure
 32. Augmented  (hyper)Reality:  Domesec  Robocop  by  Keiichi  Matsuda:  haps://vimeo.com/8569187 The  Aeon  Project:  hap://www.youtube.com/watch?v=UjnbiaY1JCE Apple  iLens  concept  by  AppleiLens:  hap://www.youtube.com/watch?v=rsdImcPj5SM Project  Glass:  One  day...  by  Google:  hap://www.youtube.com/watch?v=9c6W4CCU9M4 CC-­‐BY  Per  Olof  Arnäs Augmented  Reality  Navigaeon  –  Interface  Demo  by  Hannes  Fritz:  haps://vimeo.com/10401397
 33. CC-­‐BY  Per  Olof  Arnäs
 34. Vi  blir  uppkopplade  mot  allt  som   finns  runt  omkring  oss From  Minority  Report CC-­‐BY  Per  Olof  Arnäs
 35. Homo  Economicus The  Economic  Man CC-­‐BY  Per  Olof  Arnäs things  i  believe  by  Maren  Sharman  on  Flickr
 36. Homo  Digitalis  Economicus Well-­‐informed The Well-­‐equipped Economic  Man Well-­‐connected data Med  höga   op>mering förväntningar  på interak>on CC-­‐BY  Per  Olof  Arnäs things  i  believe  by  Maren  Sharman  on  Flickr
 37. Vår  digitala   ”dubbelgångare”  blir  vår   representant  i  ”The  Matrix” CC-­‐BY  Per  Olof  Arnäs things  i  believe  by  Maren  Sharman  on  Flickr
 38. Ingen  egentlig  skillnad   mellan  privat  och  arbete CC-­‐BY  Per  Olof  Arnäs things  i  believe  by  Maren  Sharman  on  Flickr
 39. Interak>oner Vår  dubbelgångare   Förhandlingar Op>meringar kommer  aJ  hantera Kommunica>on Filtrering CC-­‐BY  Per  Olof  Arnäs things  i  believe  by  Maren  Sharman  on  Flickr
 40. Prosumerism CC-­‐BY  Per  Olof  Arnäs
 41. 3D  prineng  demo  -­‐-­‐  ball  bearings!  by  dehurt:  hap://www.youtube.com/watch?v=u7h09dTVkdw CES  2012:  Cubed  3D  Home  Printer  by  AMussey:  hap://www.youtube.com/watch?v=iB5i5SA6rKQ uPrint  SE  3D  Printer  Creates  Wrench  with  Moving  Parts  Already  Assembled  by  stratasysfdm:  hap://www.youtube.com/watch?v=rn1hxd-­‐MeuI CC-­‐BY  Per  Olof  Arnäs 3D  Printer  Makes  Nearly  Anything  by  PigMine3:  hap://www.youtube.com/watch?v=nsgORCjf7oU
 42. 3D-­‐prin>ng  kommer  aJ  ske  i  hemmet   och  i  lokala/regionala  ”fabs” Ökade  globala  flöden   hap://mocoloco.com/upload/2012/03/rp_guitar_by_de/rp_guitar_derek_manson_3b.php av  råmaterial Minskade  flöden  av   produkter CC-­‐BY  Per  Olof  Arnäs
 43. Enter  the  Matrix CC-­‐BY  Per  Olof  Arnäs,  Quintab   Blue  pill  or  the  red  pill  by  Sarah  Fagg  on  Flickr
 44. CC-­‐BY  Per  Olof  Arnäs
 45. O - bi l FuncAons i n t pen erf co Da s a ace Goods t Vehicle l ds a ion k sy lec a s t oo ect rlin A (o tem ion G ir e ord dvanc pe s d yp er h e n) W h s a nd d So>ware e b UI e ling c od ba ar Pl m cisio ted B a se ba tfo d Sim in n de ribu sy s r pl st ed m g han e ord Pla em st Computers ak dli e en ei y ng r t s Di m fr al l t s gh too cu ed ic do rat ron ta D- nin ne ect gs I col tems y) ( pr g RF Ha iente Da tion ge El sys ietar M sn d lec or Performa opr Manual on um goo rt Based ac co rdw d se ta ds it p ba a or ti Sm are r pe f u on d se el Pa Ph a p e - ba P on rs cess nce er e p Pa Version 0 0.5 1.0 1.5 2.0 A ce Ba an E-m Com vehic na oo si oad sed be lo ls The s t s with rm gn a R gu s Pro ail dat acces mun e Perfo web sys TM ms ocial S Ex icat s te D S- ce R l le sy utin ic F ax ion ti r ro nam ga o on ste g vi S f s m na GP Ro s Dy Mu up co pl E- d ple an ute Op ctiv n sh inv ni ne s lti so ata ce ng Ma en ity oic ur g e W e l lin s bo b ba To stem l Infra-­‐ In ok se ices sy ua pr teg Business   og ra no ted in d g Route We erv c bs affi h tr wit ata d id iv ting ion In ou at r rm structure si optimisa s d fo processes Ex tion ce in ha ptio in g nd on lin ns t o g Pla Inspired by Lidne, Östmar http://disruptiveleap.com CC-BY Per Olof Arnäs, Chalmers
 46. Från  order  >ll  faktura (transpor_öretag) Basdata Från/Till/Vad/När Ägare:  Kunden Resursallokering Vilket  fordon? Ägare:  Trafikledare Las>nforma>on Lastad  mängd Ägare:  Leverantör/avsändare Proof  of  Delivery Tid/Datum/Signatur Ägare:  Förare PrissäJning Ägare:  Ekonomiavdelning Tillräckligt  med  informa>on  för  aJ  kunna  skapa  faktura CC-­‐BY  Per  Olof  Arnäs Alla dessa steg kostar pengar! Insetueonen  för  Teknikens  ekonomi  och  organisaeon Avdelningen  för  logisek  och  transport
 47. Ökad  ordervolym  leder  >ll   AdministraAons-­‐ ökade  kostnader kostnad  för  alla     ndet beroe order Frik oppla och Må l: rder volym mell an o skos tnad ation adm inistr Han tera inte avvik tran else sak r– tion er! Antal  order  per  år CC-­‐BY  Per  Olof  Arnäs
 48. Kan man Tele por eJ ma maila tera a Be Digita lisera kylskåp CC-­‐BY  Per  Olof  Arnäs,  Quintab   3D  Character  and  Queseon  Mark  by  crystaljingsr  on  Flickr
 49. Ja! CC-­‐BY  Per  Olof  Arnäs,  Quintab   Bokeh  Remote  by  Bart  on  Flickr 49
 50. Våra  styrsystem  är  digitala   modeller  av  verkligheten Remote  by  Kevin  T.  Houle  on  Flickr CC-­‐BY  Per  Olof  Arnäs,  Quintab   50
 51. CC-­‐BY  Per  Olof  Arnäs
 52. CC-­‐BY  Per  Olof  Arnäs
 53. Våra  styrsystem  är     instrumentpaneler CC-­‐BY  Per  Olof  Arnäs F430  dashboard  by  Carlos  de  Paz  on  Flickr
 54. Och  de  blir  bäJre   och  bäJre! CC-­‐BY  Per  Olof  Arnäs F430  dashboard  by  Carlos  de  Paz  on  Flickr
 55. Om  30  år ...hur  kommer   världen  aJ  se  ut? bo? arbeta? transportera? ...hur  kommer   konsumera? vi  aJ hålla  oss  friska? utbildas? utvecklas? CC-­‐BY  Per  Olof  Arnäs /ponder  by  hobvias  sudoneighm  on  Flickr
 56. CC-­‐BY  Per  Olof  Arnäs /ponder  by  hobvias  sudoneighm  on  Flickr
 57. Tack! Per  Olof  Arnäs Chalmers per-­‐olof.arnas@chalmers.se @Dr_PO Slides  finns  på   slideshare.net/poar Bilder  CC-­‐licensierade CC-­‐BY  Per  Olof  Arnäs /ponder  by  hobvias  sudoneighm  on  Flickr
Advertisement