Session 34 Per Olof Arnäs

Per Olof Arnäs
Per Olof ArnäsPhD, Transportation expert in love with the 21st century
Gröna	
  Korridorer	
  
 Universitetets	
  
  perpek2v
   Per	
  Olof	
  Arnäs
    Chalmers


               1
UNIVERSITETENS	
  UPPGIFTER
 Skapa	
  ny	
  kunskap	
  -­‐	
  forska

             Förmedla	
  kunskap	
  -­‐	
  utbilda

                Samverka	
  med	
  det	
  
                omgivande	
  samhället,	
  
                verka	
  för	
  ny:ggörande


                              2
UNIVERSITETENS	
  UPPGIFTER


  Forskning   Utbildning
      Samverkan


                3
FORSKARENS	
  MÅNGA	
  INGÅNGAR	
  TILL	
  
     GRÖNA	
  KORRIDORER,	
  NÅGRA	
  EXEMPEL


  Intressenterna    Begreppsapparaten       Processerna       MåK	
  och	
  effekter
Fysiska	
  komponenter  Fysisk	
  infrastruktur  Digital	
  infrastruktur  Varuägarperspek2vet
 Människans	
  roll
                                                    4
GRÖNA	
  KORRIDORER
      MÅNGA	
  INTRESSENTER

 Infrastrukturhållare
               PerspekUvstudier
                         Varuägare


  Systemeffekter
          TransporTöretag
                         Akademi
      Myndigheter
                Samhället
Leverantörer	
  av	
  
system	
  och	
  utrustning           Anställda
                               5
BEGREPPSAPPARATEN	
  -­‐	
  
 VAD	
  ÄR	
  EN	
  GRÖN	
  KORRIDOR?
Skala/omfaKning?        DefiniUoner
  Systemstudier
          Systemgränser

 PerspekUv      Metodik
                      6
PROCESSERNA

    AkUviteter                        Vem	
  gör	
  vad?
         Vad	
  händer?
                               Upplägg
Standardisering
              Hur	
  skall/kan	
  man	
  göra?
                                   Hur	
  gör	
  man	
  idag?
   Marknadsföring                       Vem	
  bestämmer?


                                                  7
MÅTT	
  OCH	
  EFFEKTER
         Metodutveckling
                         Policyutveckling


Hur	
  grön	
  är	
  en	
  korridor?


                Vad	
  ska	
  mätas?
  TeknikutvecklingVilken	
  är	
  ”bäst”?
                      FootprinUng
                                   8
FYSISKA	
  KOMPONENTER

                                          Fordon/Farkoster
                    Teknisk	
  utveckling


                                                       Systemeffekter

Hanteringsutrustning
                 Trafiksäkerhet

                                   Standardisering
                                                       Lastbärare
                      Hanterbarhet

                                Technology	
  Management	
  and	
  Economics
CC-­‐BY	
  Per	
  Olof	
  Arnäs
                                  Logis<kcs	
  and	
  Transporta<on
FYSISK	
  INFRASTRUKTUR

      Systemstudier    Heterogen
                Stöd	
  vid	
  policyutvecklingMånga	
  intressenter                EffekUvitet
                    Trafiksäkerhet


   UtnyKjande

              Öppna	
  system
                                 10
DIGITAL	
  INFRASTRUKTUR
              Teknikpla`ormar
Stora	
  dataflöden
  SemanUkpla`ormar                      Form

       SpreUga	
  dataflöden     Källa
                      Innehåll
                      Kvalitet

  IntegraUonspla`ormar
                KonUnuitet

                          11
VARUÄGARPERSPEKTIVET

       Utveckla    Affärsmodeller
                     Studera
    Flödesstrukturer
udera        Förstå
                     Marknader
               Förklara                          12
INDIVIDERNAS	
  ROLL
 Processer
        Trafiksäkerhet
    Teknikutveckling
InformaUonsbehandling
              BeteendevetenskapKriUsk	
  komponent
                        13
SAMMANFATTNING
  Intressenterna    Begreppsapparaten       Processerna       MåK	
  och	
  effekter
Fysiska	
  komponenter  Fysisk	
  infrastruktur  Digital	
  infrastruktur  Varuägarperspek2vet
 Människans	
  roll
SAMMANFATTNING
  Intressenterna
         Forskning
           Begreppsapparaten
                             Utbildning och	
  effekter
                            Processerna MåK	
  
Fysiska	
  komponenter  Fysisk	
  infrastruktur  Digital	
  infrastruktur  Varuägarperspek2vet


                   Samverkan

 Människans	
  roll
IENT                 FE
   RE EN              EFFIC                  SA
  G
                      Transport Efficiency
       Sustainable Vehicle                              Traffic
                        & Customer
        Technologies                                Safety
                       Adapted Logistics


 Efficient      Vehicle concept      Interplay and         Traffic analysis     Injury prevention
powertrains      development         interfaces

    System aspects of      Demand for           Supply of          Accident
      vehicles       transport services       transport services        avoidance
                                       Innovation &
                                       Implementation


                    Future Urban Transport

                    Long Distance Transport

                    Transport System Challenges
IENT          FE
 RE EN           EFFIC           SA
G
                Transport Efficiency
   Sustainable Vehicle                   Traffic
                  & Customer
    Technologies                     Safety
                Adapted Logistics
  Competence	
  Centre
  for	
  Catalysis

  Swedish	
  Hybrid	
  
  Vehicle	
  Centre       CLOSER        Vision	
  Zero
                             Academy
                  CHARMEC
SYSTEMS WE STUDY
           Materials handling systems
Logistics systems


            Operations planning systems
Supply networks
              Distribution networks

Production networks
              Transportation systems


   ITS – Intelligent Transport Systems
Tack	
  för	
  visat	
  intresse!
Vill	
  du	
  veta	
  mer?	
  Hör	
  av	
  dig!
         Per	
  Olof	
  Arnäs
              Chalmers
            031	
  -­‐	
  772	
  1334
        per-­‐olof.arnas@chalmers.se
              @Dr_PO
            Skype:	
  perarn


                          19
1 of 19

Recommended

IT NonStop - Business Continuity and Disaster Recovery Roadshow by
IT NonStop - Business Continuity and Disaster Recovery RoadshowIT NonStop - Business Continuity and Disaster Recovery Roadshow
IT NonStop - Business Continuity and Disaster Recovery RoadshowMagnus Backman
475 views47 slides
Course development - An attempt to break the monotony of traditional universi... by
Course development - An attempt to break the monotony of traditional universi...Course development - An attempt to break the monotony of traditional universi...
Course development - An attempt to break the monotony of traditional universi...Per Olof Arnäs
2.4K views28 slides
Logistics ppt by
Logistics pptLogistics ppt
Logistics pptAkshay Surve
37.5K views19 slides
Logica dlp event presentation by
Logica dlp event presentationLogica dlp event presentation
Logica dlp event presentationNils Thulin
301 views15 slides
Enterprise architecture by
Enterprise architectureEnterprise architecture
Enterprise architectureSigma IT Management
689 views21 slides
Molntjänster för effektiva processer samt feldetektion av processensorer för ... by
Molntjänster för effektiva processer samt feldetektion av processensorer för ...Molntjänster för effektiva processer samt feldetektion av processensorer för ...
Molntjänster för effektiva processer samt feldetektion av processensorer för ...Anders Björk
237 views32 slides

More Related Content

Similar to Session 34 Per Olof Arnäs

ProdSummit 2017: Jon Bokrantz, Chalmers by
ProdSummit 2017: Jon Bokrantz, ChalmersProdSummit 2017: Jon Bokrantz, Chalmers
ProdSummit 2017: Jon Bokrantz, ChalmersPetter Johansson
432 views30 slides
E seminarium nyttorealisering 111125 by
E seminarium nyttorealisering 111125E seminarium nyttorealisering 111125
E seminarium nyttorealisering 111125E-delegationen
1.9K views149 slides
Offentlig sektor i förändring - JobTech Dev - En Öppen Plattform för Digital ... by
Offentlig sektor i förändring - JobTech Dev - En Öppen Plattform för Digital ...Offentlig sektor i förändring - JobTech Dev - En Öppen Plattform för Digital ...
Offentlig sektor i förändring - JobTech Dev - En Öppen Plattform för Digital ...Johan Linåker
132 views33 slides
Johan Linåkers presentation JobTech Dev – En Öppen Plattform för Digital Jobb... by
Johan Linåkers presentation JobTech Dev – En Öppen Plattform för Digital Jobb...Johan Linåkers presentation JobTech Dev – En Öppen Plattform för Digital Jobb...
Johan Linåkers presentation JobTech Dev – En Öppen Plattform för Digital Jobb...VIRGOkonsult
73 views33 slides
Smart Com 26 Maj 2009 Agenda by
Smart Com 26 Maj 2009 AgendaSmart Com 26 Maj 2009 Agenda
Smart Com 26 Maj 2009 AgendaAnna Näsmark
443 views9 slides
Chefsintrodution VäRmdö Kommun by
Chefsintrodution VäRmdö KommunChefsintrodution VäRmdö Kommun
Chefsintrodution VäRmdö KommunJörgen Sandström
508 views43 slides

Similar to Session 34 Per Olof Arnäs(20)

ProdSummit 2017: Jon Bokrantz, Chalmers by Petter Johansson
ProdSummit 2017: Jon Bokrantz, ChalmersProdSummit 2017: Jon Bokrantz, Chalmers
ProdSummit 2017: Jon Bokrantz, Chalmers
Petter Johansson432 views
E seminarium nyttorealisering 111125 by E-delegationen
E seminarium nyttorealisering 111125E seminarium nyttorealisering 111125
E seminarium nyttorealisering 111125
E-delegationen1.9K views
Offentlig sektor i förändring - JobTech Dev - En Öppen Plattform för Digital ... by Johan Linåker
Offentlig sektor i förändring - JobTech Dev - En Öppen Plattform för Digital ...Offentlig sektor i förändring - JobTech Dev - En Öppen Plattform för Digital ...
Offentlig sektor i förändring - JobTech Dev - En Öppen Plattform för Digital ...
Johan Linåker132 views
Johan Linåkers presentation JobTech Dev – En Öppen Plattform för Digital Jobb... by VIRGOkonsult
Johan Linåkers presentation JobTech Dev – En Öppen Plattform för Digital Jobb...Johan Linåkers presentation JobTech Dev – En Öppen Plattform för Digital Jobb...
Johan Linåkers presentation JobTech Dev – En Öppen Plattform för Digital Jobb...
VIRGOkonsult73 views
Smart Com 26 Maj 2009 Agenda by Anna Näsmark
Smart Com 26 Maj 2009 AgendaSmart Com 26 Maj 2009 Agenda
Smart Com 26 Maj 2009 Agenda
Anna Näsmark443 views
Ingvar Andersson & Staffan Söderberg, Sigma om att styra IT by Sigma IT Management
Ingvar Andersson & Staffan Söderberg, Sigma om att styra ITIngvar Andersson & Staffan Söderberg, Sigma om att styra IT
Ingvar Andersson & Staffan Söderberg, Sigma om att styra IT
Sigma IT Management1.9K views
IBM Smarter Business 2012 - Använd Big Data som en möjliggörare för din kundf... by IBM Sverige
IBM Smarter Business 2012 - Använd Big Data som en möjliggörare för din kundf...IBM Smarter Business 2012 - Använd Big Data som en möjliggörare för din kundf...
IBM Smarter Business 2012 - Använd Big Data som en möjliggörare för din kundf...
IBM Sverige435 views
Session 80 Pontus Gruhs by Pontus Gruhs
Session 80 Pontus GruhsSession 80 Pontus Gruhs
Session 80 Pontus Gruhs
Pontus Gruhs353 views
Intranät 2.0 och samarbetsportaler i praktiken by andersharling
Intranät 2.0 och samarbetsportaler i praktikenIntranät 2.0 och samarbetsportaler i praktiken
Intranät 2.0 och samarbetsportaler i praktiken
andersharling426 views
Säkerhetsdagen 3 Dec 2008 Agenda by Anna Näsmark
Säkerhetsdagen 3 Dec 2008 AgendaSäkerhetsdagen 3 Dec 2008 Agenda
Säkerhetsdagen 3 Dec 2008 Agenda
Anna Näsmark569 views
Presentation SVERD Höstkonferens 12/10-2017 Sthlm by Mats Brenner
Presentation SVERD Höstkonferens 12/10-2017 SthlmPresentation SVERD Höstkonferens 12/10-2017 Sthlm
Presentation SVERD Höstkonferens 12/10-2017 Sthlm
Mats Brenner184 views
Riksantikvarieämbetet Redaktion och Teknik i Visby by Lars Lundqvist
Riksantikvarieämbetet Redaktion och Teknik i VisbyRiksantikvarieämbetet Redaktion och Teknik i Visby
Riksantikvarieämbetet Redaktion och Teknik i Visby
Lars Lundqvist370 views
Enkelt enhetligt och effektivt informationsutbyte vart är vi på väg by E-delegationen
Enkelt enhetligt och effektivt informationsutbyte  vart är vi på vägEnkelt enhetligt och effektivt informationsutbyte  vart är vi på väg
Enkelt enhetligt och effektivt informationsutbyte vart är vi på väg
E-delegationen716 views

More from Per Olof Arnäs

How to stay relevant as a university when society demands efficiency - Is the... by
How to stay relevant as a university when society demands efficiency - Is the...How to stay relevant as a university when society demands efficiency - Is the...
How to stay relevant as a university when society demands efficiency - Is the...Per Olof Arnäs
114 views56 slides
How to stay relevant as a university - is the road to insignificance paved wi... by
How to stay relevant as a university - is the road to insignificance paved wi...How to stay relevant as a university - is the road to insignificance paved wi...
How to stay relevant as a university - is the road to insignificance paved wi...Per Olof Arnäs
229 views56 slides
191206 Some experiences from evaluating digital examination systems by
191206 Some experiences from evaluating digital examination systems191206 Some experiences from evaluating digital examination systems
191206 Some experiences from evaluating digital examination systemsPer Olof Arnäs
197 views53 slides
Some experiences from evaluating and stress testing digital examination systems by
Some experiences from evaluating and stress testing digital examination systemsSome experiences from evaluating and stress testing digital examination systems
Some experiences from evaluating and stress testing digital examination systemsPer Olof Arnäs
520 views53 slides
Science communication in practice by
Science communication in practiceScience communication in practice
Science communication in practicePer Olof Arnäs
998 views30 slides
Hållbara transporter 2017 - digitalisering by
Hållbara transporter 2017 - digitalisering Hållbara transporter 2017 - digitalisering
Hållbara transporter 2017 - digitalisering Per Olof Arnäs
771 views41 slides

More from Per Olof Arnäs(20)

How to stay relevant as a university when society demands efficiency - Is the... by Per Olof Arnäs
How to stay relevant as a university when society demands efficiency - Is the...How to stay relevant as a university when society demands efficiency - Is the...
How to stay relevant as a university when society demands efficiency - Is the...
Per Olof Arnäs114 views
How to stay relevant as a university - is the road to insignificance paved wi... by Per Olof Arnäs
How to stay relevant as a university - is the road to insignificance paved wi...How to stay relevant as a university - is the road to insignificance paved wi...
How to stay relevant as a university - is the road to insignificance paved wi...
Per Olof Arnäs229 views
191206 Some experiences from evaluating digital examination systems by Per Olof Arnäs
191206 Some experiences from evaluating digital examination systems191206 Some experiences from evaluating digital examination systems
191206 Some experiences from evaluating digital examination systems
Per Olof Arnäs197 views
Some experiences from evaluating and stress testing digital examination systems by Per Olof Arnäs
Some experiences from evaluating and stress testing digital examination systemsSome experiences from evaluating and stress testing digital examination systems
Some experiences from evaluating and stress testing digital examination systems
Per Olof Arnäs520 views
Science communication in practice by Per Olof Arnäs
Science communication in practiceScience communication in practice
Science communication in practice
Per Olof Arnäs998 views
Hållbara transporter 2017 - digitalisering by Per Olof Arnäs
Hållbara transporter 2017 - digitalisering Hållbara transporter 2017 - digitalisering
Hållbara transporter 2017 - digitalisering
Per Olof Arnäs771 views
Some observations regarding the digital future of transportation by Per Olof Arnäs
Some observations regarding the digital future of transportationSome observations regarding the digital future of transportation
Some observations regarding the digital future of transportation
Per Olof Arnäs2K views
Things happening in, around, and to freight transportation by Per Olof Arnäs
Things happening in, around, and to freight transportationThings happening in, around, and to freight transportation
Things happening in, around, and to freight transportation
Per Olof Arnäs764 views
Big data in freight transport by Per Olof Arnäs
Big data in freight transportBig data in freight transport
Big data in freight transport
Per Olof Arnäs1.7K views
E commerce and freight transport - Chasing the last mile, one byte at a time by Per Olof Arnäs
E commerce and freight transport - Chasing the last mile, one byte at a timeE commerce and freight transport - Chasing the last mile, one byte at a time
E commerce and freight transport - Chasing the last mile, one byte at a time
Per Olof Arnäs1.1K views
Course transformations: From flop to flipped by Per Olof Arnäs
Course transformations: From flop to flippedCourse transformations: From flop to flipped
Course transformations: From flop to flipped
Per Olof Arnäs713 views
Freight transportation in the future - Some indications by Per Olof Arnäs
Freight transportation in the future - Some indicationsFreight transportation in the future - Some indications
Freight transportation in the future - Some indications
Per Olof Arnäs2.1K views
Big data - Modelling World 2015, London by Per Olof Arnäs
Big data - Modelling World 2015, LondonBig data - Modelling World 2015, London
Big data - Modelling World 2015, London
Per Olof Arnäs857 views
REACH - Accesshantering i realtid för ökad transporteffektivitet by Per Olof Arnäs
REACH - Accesshantering i realtid för ökad transporteffektivitetREACH - Accesshantering i realtid för ökad transporteffektivitet
REACH - Accesshantering i realtid för ökad transporteffektivitet
Per Olof Arnäs685 views
Att jämföra äpplen, päron och tomater by Per Olof Arnäs
Att jämföra äpplen, päron och tomaterAtt jämföra äpplen, päron och tomater
Att jämföra äpplen, päron och tomater
Per Olof Arnäs1.1K views
Big data – the meeting of the analogue and digital worlds by Per Olof Arnäs
Big data – the meeting of the analogue and digital worldsBig data – the meeting of the analogue and digital worlds
Big data – the meeting of the analogue and digital worlds
Per Olof Arnäs712 views
Meeting the future - Big data in freight transport by Per Olof Arnäs
Meeting the future - Big data in freight transportMeeting the future - Big data in freight transport
Meeting the future - Big data in freight transport
Per Olof Arnäs1.4K views
From flop to flipped - A course transformation by Per Olof Arnäs
From flop to flipped - A course transformationFrom flop to flipped - A course transformation
From flop to flipped - A course transformation
Per Olof Arnäs1.2K views
ITS and freight transport - an urban perspective by Per Olof Arnäs
ITS and freight transport - an urban perspectiveITS and freight transport - an urban perspective
ITS and freight transport - an urban perspective
Per Olof Arnäs975 views

Session 34 Per Olof Arnäs

 • 1. Gröna  Korridorer   Universitetets   perpek2v Per  Olof  Arnäs Chalmers 1
 • 2. UNIVERSITETENS  UPPGIFTER Skapa  ny  kunskap  -­‐  forska Förmedla  kunskap  -­‐  utbilda Samverka  med  det   omgivande  samhället,   verka  för  ny:ggörande 2
 • 3. UNIVERSITETENS  UPPGIFTER Forskning Utbildning Samverkan 3
 • 4. FORSKARENS  MÅNGA  INGÅNGAR  TILL   GRÖNA  KORRIDORER,  NÅGRA  EXEMPEL Intressenterna Begreppsapparaten Processerna MåK  och  effekter Fysiska  komponenter Fysisk  infrastruktur Digital  infrastruktur Varuägarperspek2vet Människans  roll 4
 • 5. GRÖNA  KORRIDORER MÅNGA  INTRESSENTER Infrastrukturhållare PerspekUvstudier Varuägare Systemeffekter TransporTöretag Akademi Myndigheter Samhället Leverantörer  av   system  och  utrustning Anställda 5
 • 6. BEGREPPSAPPARATEN  -­‐   VAD  ÄR  EN  GRÖN  KORRIDOR? Skala/omfaKning? DefiniUoner Systemstudier Systemgränser PerspekUv Metodik 6
 • 7. PROCESSERNA AkUviteter Vem  gör  vad? Vad  händer? Upplägg Standardisering Hur  skall/kan  man  göra? Hur  gör  man  idag? Marknadsföring Vem  bestämmer? 7
 • 8. MÅTT  OCH  EFFEKTER Metodutveckling Policyutveckling Hur  grön  är  en  korridor? Vad  ska  mätas? Teknikutveckling Vilken  är  ”bäst”? FootprinUng 8
 • 9. FYSISKA  KOMPONENTER Fordon/Farkoster Teknisk  utveckling Systemeffekter Hanteringsutrustning Trafiksäkerhet Standardisering Lastbärare Hanterbarhet Technology  Management  and  Economics CC-­‐BY  Per  Olof  Arnäs Logis<kcs  and  Transporta<on
 • 10. FYSISK  INFRASTRUKTUR Systemstudier Heterogen Stöd  vid  policyutveckling Många  intressenter EffekUvitet Trafiksäkerhet UtnyKjande Öppna  system 10
 • 11. DIGITAL  INFRASTRUKTUR Teknikpla`ormar Stora  dataflöden SemanUkpla`ormar Form SpreUga  dataflöden Källa Innehåll Kvalitet IntegraUonspla`ormar KonUnuitet 11
 • 12. VARUÄGARPERSPEKTIVET Utveckla Affärsmodeller Studera Flödesstrukturer udera Förstå Marknader Förklara 12
 • 13. INDIVIDERNAS  ROLL Processer Trafiksäkerhet Teknikutveckling InformaUonsbehandling Beteendevetenskap KriUsk  komponent 13
 • 14. SAMMANFATTNING Intressenterna Begreppsapparaten Processerna MåK  och  effekter Fysiska  komponenter Fysisk  infrastruktur Digital  infrastruktur Varuägarperspek2vet Människans  roll
 • 15. SAMMANFATTNING Intressenterna Forskning Begreppsapparaten Utbildning och  effekter Processerna MåK   Fysiska  komponenter Fysisk  infrastruktur Digital  infrastruktur Varuägarperspek2vet Samverkan Människans  roll
 • 16. IENT FE RE EN EFFIC SA G Transport Efficiency Sustainable Vehicle Traffic & Customer Technologies Safety Adapted Logistics Efficient Vehicle concept Interplay and Traffic analysis Injury prevention powertrains development interfaces System aspects of Demand for Supply of Accident vehicles transport services transport services avoidance Innovation & Implementation Future Urban Transport Long Distance Transport Transport System Challenges
 • 17. IENT FE RE EN EFFIC SA G Transport Efficiency Sustainable Vehicle Traffic & Customer Technologies Safety Adapted Logistics Competence  Centre for  Catalysis Swedish  Hybrid   Vehicle  Centre CLOSER Vision  Zero Academy CHARMEC
 • 18. SYSTEMS WE STUDY Materials handling systems Logistics systems Operations planning systems Supply networks Distribution networks Production networks Transportation systems ITS – Intelligent Transport Systems
 • 19. Tack  för  visat  intresse! Vill  du  veta  mer?  Hör  av  dig! Per  Olof  Arnäs Chalmers 031  -­‐  772  1334 per-­‐olof.arnas@chalmers.se @Dr_PO Skype:  perarn 19