Presentation logistikfokus webcoast.pptx

Per Olof Arnäs
Per Olof ArnäsPhD, Transportation expert in love with the 21st century
En	
  crowdsourcad	
  branschblogg	
  

                               Hur	
  tänkte	
  du	
  nu…	
  
                                       	
  
                              Per	
  Olof	
  Arnäs,	
  @Dr_PO	
  


CC-­‐BY	
  Per	
  Olof	
  Arnäs,	
  Logis5kfokus	
  
Mobile	
  IT	
   logisHkfokus.se	
  
                                ICT	
  
                                                      CyberneHcs	
  
                          Conference	
  Moderator	
  
                                           Internet	
            Social	
  media	
  
     +46	
  709	
  52	
  34	
  43	
   Transport	
  Quality	
   @Dr_PO	
  
                                                                     PhD	
  
    perolofarnas.se	
              wesserbisser.se	
  
                                               Complexity	
  Science	
   drlogisHcs.se	
  
                               TransportaHon	
  
Emissions	
  calculaHon	
                                          Owned	
  by	
  cat	
  

 OOA/OOM/OOD	
  
                                  Per	
  Olof	
  Arnäs	
                      Public	
  speaker	
  

                                                     about.me/perolofarnas	
  
                EducaHon	
  
       smartology.se	
                                    Sustainability	
  
                    LogisHcs	
                                          Blogger	
  
                   Father	
   quintab.se	
               per-­‐olof.arnas@quintab.se	
  
                                       Web	
  X.0	
  
                             Energy	
  producHon	
          MSc	
  (mech	
  eng)	
  
                                         Research	
  

CC-­‐BY	
  Per	
  Olof	
  Arnäs,	
  Logis5kfokus	
  
CC-­‐BY	
  Per	
  Olof	
  Arnäs,	
  Logis5kfokus	
  
Låg	
  IT-­‐mognad	
  i	
    Inga	
  oberoende	
  
                   branshcen	
       bloggar	
  
         GeneraHonsski^e	
  
                             Men…	
  
                              	
  Jag	
  skulle	
  aldrig	
  
                              	
  orka	
  skriva	
  allt	
  
                              	
  själv	
  
            Få	
  nyhetstjänster	
  
                   online	
  
                                         Just	
  Full	
  Of	
  Ideas	
  av	
  Cayusa	
  	
  
                                       hFp://www.flickr.com/photos/
CC-­‐BY	
  Per	
  Olof	
  Arnäs,	
  Logis5kfokus	
                17731548@N00/981372736/	
  
Eget	
  
         Ingen	
  redakHon	
  
                            publiceringskonto	
          Alla	
  skriver	
  under	
  
             eget	
  namn	
         Alla	
  vill	
  läsa	
  –	
  alla	
  
                            kan	
  skriva	
  
          Inga	
  reklaminlägg	
  
                                         Just	
  Full	
  Of	
  Ideas	
  av	
  Cayusa	
  	
  
                                        hFp://www.flickr.com/photos/
CC-­‐BY	
  Per	
  Olof	
  Arnäs,	
  Logis5kfokus	
                17731548@N00/981372736/	
  
CC-­‐BY	
  Per	
  Olof	
  Arnäs,	
  Logis5kfokus	
  
Vad	
  vill	
  ni	
  se?	
  
                               Vad	
  vill	
  läsarna	
  ha?	
  	
  
                               Vad	
  vill	
  de	
  skriva	
  om?	
  
                               	
  
                               En	
  önskelista,	
  kanske…	
  
CC-­‐BY	
  Per	
  Olof	
  Arnäs,	
  Logis5kfokus	
    Speak	
  up,	
  sonnyboy!	
  av	
  J.	
  Star	
  hFp://www.flickr.com/photos/31929257@N00/376038958/#/photos/jstar/376038958/	
  
Tack	
  för	
  visat	
  intresse!	
  

                               Per	
  Olof	
  Arnäs	
  
                                @Dr_PO	
  CC-­‐BY	
  Per	
  Olof	
  Arnäs,	
  Logis5kfokus	
  
1 of 8

More Related Content

More from Per Olof Arnäs(20)

Science communication in practiceScience communication in practice
Science communication in practice
Per Olof Arnäs995 views
Big data in freight transportBig data in freight transport
Big data in freight transport
Per Olof Arnäs1.7K views
Big data - Modelling World 2015, LondonBig data - Modelling World 2015, London
Big data - Modelling World 2015, London
Per Olof Arnäs857 views
Att jämföra äpplen, päron och tomaterAtt jämföra äpplen, päron och tomater
Att jämföra äpplen, päron och tomater
Per Olof Arnäs1.1K views
Big data @ #WebcoastBig data @ #Webcoast
Big data @ #Webcoast
Per Olof Arnäs991 views

Presentation logistikfokus webcoast.pptx

 • 1. En  crowdsourcad  branschblogg   Hur  tänkte  du  nu…     Per  Olof  Arnäs,  @Dr_PO   CC-­‐BY  Per  Olof  Arnäs,  Logis5kfokus  
 • 2. Mobile  IT   logisHkfokus.se   ICT   CyberneHcs   Conference  Moderator   Internet   Social  media   +46  709  52  34  43   Transport  Quality   @Dr_PO   PhD   perolofarnas.se   wesserbisser.se   Complexity  Science   drlogisHcs.se   TransportaHon   Emissions  calculaHon   Owned  by  cat   OOA/OOM/OOD   Per  Olof  Arnäs   Public  speaker   about.me/perolofarnas   EducaHon   smartology.se   Sustainability   LogisHcs   Blogger   Father   quintab.se   per-­‐olof.arnas@quintab.se   Web  X.0   Energy  producHon   MSc  (mech  eng)   Research   CC-­‐BY  Per  Olof  Arnäs,  Logis5kfokus  
 • 3. CC-­‐BY  Per  Olof  Arnäs,  Logis5kfokus  
 • 4. Låg  IT-­‐mognad  i   Inga  oberoende   branshcen   bloggar   GeneraHonsski^e   Men…    Jag  skulle  aldrig    orka  skriva  allt    själv   Få  nyhetstjänster   online   Just  Full  Of  Ideas  av  Cayusa     hFp://www.flickr.com/photos/ CC-­‐BY  Per  Olof  Arnäs,  Logis5kfokus   17731548@N00/981372736/  
 • 5. Eget   Ingen  redakHon   publiceringskonto   Alla  skriver  under   eget  namn   Alla  vill  läsa  –  alla   kan  skriva   Inga  reklaminlägg   Just  Full  Of  Ideas  av  Cayusa     hFp://www.flickr.com/photos/ CC-­‐BY  Per  Olof  Arnäs,  Logis5kfokus   17731548@N00/981372736/  
 • 6. CC-­‐BY  Per  Olof  Arnäs,  Logis5kfokus  
 • 7. Vad  vill  ni  se?   Vad  vill  läsarna  ha?     Vad  vill  de  skriva  om?     En  önskelista,  kanske…   CC-­‐BY  Per  Olof  Arnäs,  Logis5kfokus   Speak  up,  sonnyboy!  av  J.  Star  hFp://www.flickr.com/photos/31929257@N00/376038958/#/photos/jstar/376038958/  
 • 8. Tack  för  visat  intresse!   Per  Olof  Arnäs   @Dr_PO   CC-­‐BY  Per  Olof  Arnäs,  Logis5kfokus