Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Kan man maila ett kylskåp - eller Digitaliseringen av en analog bransch

2,521 views

Published on

Mitt föredrag från Webbdagarna den 21/9 2011 om digitaliseringen av transportbranschen och om hur vi kan maila ett kylskåp.

Published in: Technology
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Kan man maila ett kylskåp - eller Digitaliseringen av en analog bransch

 1. 1. Ins$tu$onen  för  Teknikens  ekonomi  och  organisa$onCC-­‐BY  Per  Olof  Arnäs Avdelningen  för  logis$k  och  transport
 2. 2. 1989 Ins$tu$onen  för  Teknikens  ekonomi  och  organisa$onCC-­‐BY  Per  Olof  Arnäs Avdelningen  för  logis$k  och  transport
 3. 3. 1989 Karta  på  väggen  med  knappnålar Leveranssedlar  (med  3  karbonkopior) Radio Räknemaskin   Priser,  telefonnummer  etc. Kartotek  med  kunder, Pennor  i  olika  färger lagerstorlekar  etc.
 4. 4. 1989 Produkter: Ca  100  kunder  i  hela  Västsverige Bensin  95 Bensin  96 Bensin  98 Diesel 6  tankbilsekipage Diesel,  färgad 7  fack  i  varje  ekipage PrissäLning   OrdermoLagning Transportplanering En  helSdstjänst!
 5. 5. Transport-­‐ branschen är… Ins$tu$onen  för  Teknikens  ekonomi  och  organisa$on Carbon-free transport by StéfanCC-­‐BY  Per  Olof  Arnäs Avdelningen  för  logis$k  och  transport http://www.flickr.com/photos/st3f4n/4198215872/
 6. 6. …fysisk Ins$tu$onen  för  Teknikens  ekonomi  och  organisa$onCC-­‐BY  Per  Olof  Arnäs Avdelningen  för  logis$k  och  transport http://www.flickr.com/photos/crystaljingsr/3915512282/
 7. 7. …publik Ins$tu$onen  för  Teknikens  ekonomi  och  organisa$on Traffic Jam by Giorgio MinguzziCC-­‐BY  Per  Olof  Arnäs Avdelningen  för  logis$k  och  transport http://www.flickr.com/photos/iz4aks/4085305231/
 8. 8. …analog Ins$tu$onen  för  Teknikens  ekonomi  och  organisa$on 542 miles by JasonCC-­‐BY  Per  Olof  Arnäs Avdelningen  för  logis$k  och  transport http://www.flickr.com/photos/jasmic/329844767/
 9. 9. Transporter  har  utvecklats mer  eller  mindre  linjärt de  senaste  1000  åren...Stage Coach Wheel by Ins$tu$onen  för  Teknikens  ekonomi  och  organisa$onhttp://www.flickr.com/photos/19779889@N00/2785101089/CC-­‐BY  Per  Olof  Arnäs Avdelningen  för  logis$k  och  transport 9
 10. 10. ...Sll  skillnad  från  informaSonsteknologin Ins$tu$onen  för  Teknikens  ekonomi  och  organisa$onCC-­‐BY  Per  Olof  Arnäs Avdelningen  för  logis$k  och  transport
 11. 11. Kan man eL maila kylskåp3D Character and Question Mark by crystaljingsr Ins$tu$onen  för  Teknikens  ekonomi  och  organisa$onhttp://www.flickr.com/photos/crystaljingsr/3915514014/in/set-72157622354789320 för  logis$k  och  transport CC-­‐BY  Per  Olof  Arnäs Avdelningen  
 12. 12. You  cant  just  ask  customers  what  they   want  and  then  try  to  give  that  to   them.   By  the  Sme  you  get  it  built,   theyll  want  something  new. Ins$tu$onen  för  Teknikens  ekonomi  och  organisa$onCC-­‐BY  Per  Olof  Arnäs Avdelningen  för  logis$k  och  transport
 13. 13. Be  preparedSnowball Maker by Ins$tu$onen  för  Teknikens  ekonomi  och  organisa$onCC-­‐BY  Per  Olof  Arnäshttp://www.flickr.com/photos/oakleyoriginals/5424167208/ Avdelningen  för  logis$k  och  transport
 14. 14. Blue pill or the r by pinkangelba CC BY-NC-ND http://www.flickr pinkangelbabe/Blue pill or the red pill by Sarah Fagg Ins$tu$onen  för  Teknikens  ekonomi  och  organisa$onhttp://www.flickr.com/photos/pinkangelbabe/427255017/CC-­‐BY  Per  Olof  Arnäs Avdelningen  för  logis$k  och  transport
 15. 15. Vår  analoga   verklighet   måste   digitaliseras559 - The Matrix - Seamless Texture by Ins$tu$onen  för  Teknikens  ekonomi  och  organisa$onhttp://www.flickr.com/photos/zooboing/4335531915/CC-­‐BY  Per  Olof  Arnäs Avdelningen  för  logis$k  och  transport
 16. 16. Fordonet Godset Vår  analoga   verklighet   måste   digitaliseras Affärsprocesserna Infrastrukturen Ins$tu$onen  för  Teknikens  ekonomi  och  organisa$onCC-­‐BY  Per  Olof  Arnäs Avdelningen  för  logis$k  och  transport 17
 17. 17. Ins$tu$onen  för  Teknikens  ekonomi  och  organisa$onCC-­‐BY  Per  Olof  Arnäs Avdelningen  för  logis$k  och  transport 18 Image:  Connected.  362/365  by  AndYaDontStop  on  Flickr.com
 18. 18. Connected|Vehicle Sömlös  kommunikaSon Först  -­‐  Digitalisera:   WiFi,  3G/4G,  GPRS,  Satellit,  RFID  etc. ErsäL  nuvarande  data  med   elektroniska  alternaSv Sedan  -­‐  Vidareutveckla:   Skapa  nya  tjänster  och   funkSoner  som  använder  den   digitala  infrastrukturen GIS-­‐tjänster Fordonshantering Infotainment ”RunSme”  kostnad-­‐/intäktanalys Prenumerera  på  fordonsfunkSonalitet  vid  behov,   t  ex.  extra  hästkrager Ins$tu$onen  för  Teknikens  ekonomi  och  organisa$onCC-­‐BY  Per  Olof  Arnäs Avdelningen  för  logis$k  och  transport 19
 19. 19. Mobildataleverantör TSP  –  TelemaScs  Service  Provider Jämför  med  ”internetleverantör” En  ”landbaserad”  server TSP Trådlös  kommunikaSon Orderhantering Förser  en  mobil   Navigering Datainsamling enhet  med   MeddelandefunkSoner Stöd  för  sparsam  körning funkSonalitet ISA Etc. Ins$tu$onen  för  Teknikens  ekonomi  och  organisa$onCC-­‐BY  Per  Olof  Arnäs Avdelningen  för  logis$k  och  transport 20
 20. 20. Connected|Goods Godset  ”ärver”  och   Verkligt  distribuerat   använder  sig  av  Sllståndet   beslutsfaLande hos  sin  lastbärare RFID-­‐teknologins  nästa  steg Godset  kan,  på  egen  hand,   ändra  ruL  och  på  andra  säL   påverka  sin  förflyLning Ins$tu$onen  för  Teknikens  ekonomi  och  organisa$onCC-­‐BY  Per  Olof  Arnäs Avdelningen  för  logis$k  och  transport 21
 21. 21. Man kanske skulle byta till linje 6? Ins$tu$onen  för  Teknikens  ekonomi  och  organisa$onCC-­‐BY  Per  Olof  Arnäs Avdelningen  för  logis$k  och  transport 22 Korsvägen  by  hans.emtenas  on  flickr.com
 22. 22. Connected|Business När  data  Sllgängliggörs  blir   det  möjligt  aL  ta  fram   avancerade  analyser Storskaliga  och  frekventa   Visualiseringar,  mash-­‐ups  och  andra  beslutsstöd last-­‐  och  ruLopSmeringar Nya  kommunikaSons-­‐ kanaler Bred  kontaktyta  mot  omvärlden,  direktkontakt  med   kunder  och  andra  intressenter Ins$tu$onen  för  Teknikens  ekonomi  och  organisa$onCC-­‐BY  Per  Olof  Arnäs Avdelningen  för  logis$k  och  transport 23
 23. 23. Trafikledningssystem TMS  –  Transport  Management  System S TM Trafikledning Orderhantering Kontorsbaserat Fakturering PrissäLning Fordonshantering Ins$tu$onen  för  Teknikens  ekonomi  och  organisa$onCC-­‐BY  Per  Olof  Arnäs Avdelningen  för  logis$k  och  transport 24
 24. 24. Från  order  Sll  faktura (transporoöretag) Basdata Från/Till/Vad/När Ägare:  Kunden Resursallokering Vilket  fordon? Ägare:  Trafikledare LasSnformaSon Lastad  mängd Ägare:  Leverantör/avsändare Proof  of  Delivery Tid/Datum/Signatur Ägare:  Förare PrissäLning Ägare:  Ekonomiavdelning Tillräckligt  med  informaSon  för  aL  kunna  skapa  fakturaCC-­‐BY  Per  Olof  Arnäs Alla dessa steg kostar pengar! Ins$tu$onen  för  Teknikens  ekonomi  och  organisa$on Avdelningen  för  logis$k  och  transport 25
 25. 25. Ökad  ordervolym  leder  Sll   ökade  kostnader AdministraSons-­‐ kostnad  för  alla     et roend order e iko ppla b ch M ål: Fr vo lym o order ad mella n ns kostn is tratio admin Han tera inte avvik tran else sak r– tion er! Antal  order  per  år Ins$tu$onen  för  Teknikens  ekonomi  och  organisa$onCC-­‐BY  Per  Olof  Arnäs Avdelningen  för  logis$k  och  transport 26
 26. 26. Connected|Infrastructure Tillståndshantering Dynamiska  vägavgiger TrängselskaL StörningsinformaSon Leveransfönster   Beslutsstödsdata Ins$tu$onen  för  Teknikens  ekonomi  och  organisa$onCC-­‐BY  Per  Olof  Arnäs Avdelningen  för  logis$k  och  transport 27
 27. 27. 28 Exempel Prenumerera  på  informaSon  relevant  för  just  dig Traffic  control ol o  tra ce  data ontr PosiSon ffic  c Speed an Adpa  disturb DIrecSon ted  t c Traffi Traffic  disturbance   Traffic  disturbance  data data Adpated  to  traffic  each  vehicle Road   TransportaSon administraSon company Web  Service  or  RSS/Atom Service  produced  by  the Road  administra8on Ins$tu$onen  för  Teknikens  ekonomi  och  organisa$onCC-­‐BY  Per  Olof  Arnäs Avdelningen  för  logis$k  och  transport
 28. 28. En  helSdstjänst  1989!
 29. 29. En  helSdstjänst  1989! 2011:  max  en  Smma!
 30. 30. Kan man eL maila kylskåp3D Character and Question Mark by crystaljingsr Ins$tu$onen  för  Teknikens  ekonomi  och  organisa$onhttp://www.flickr.com/photos/crystaljingsr/3915514014/in/set-72157622354789320 för  logis$k  och  transport CC-­‐BY  Per  Olof  Arnäs Avdelningen  
 31. 31. Ja! Ins$tu$onen  för  Teknikens  ekonomi  och  organisa$on Bokeh Remote by BartCC-­‐BY  Per  Olof  Arnäs Avdelningen  för  logis$k  och  transport 32 http://www.flickr.com/photos/cayusa/2530412232/
 32. 32. Våra  styrsystem  är  digitala   modeller  av  verklighetenRemote by Kevin T. Houle Ins$tu$onen  för  Teknikens  ekonomi  och  organisa$onhttp://www.flickr.com/photos/kevint/380885497/CC-­‐BY  Per  Olof  Arnäs Avdelningen  för  logis$k  och  transport 33
 33. 33. Upside Down World Map by Arjan Veenhttp://www.flickr.com/photos/clicko/4992143591/
 34. 34. Kan  vi  lära  av   andra?   Ins$tu$onen  för  Teknikens  ekonomi  och  organisa$onCC-­‐BY  Per  Olof  Arnäs Avdelningen  för  logis$k  och  transport
 35. 35. Logiken  på  TwiLer  är   Slltalande... Ins$tu$onen  för  Teknikens  ekonomi  och  organisa$onCC-­‐BY  Per  Olof  Arnäs Avdelningen  för  logis$k  och  transport
 36. 36. EL  enkelt,  robust,  flexibelt   kommunikaSonssystem Ins$tu$onen  för  Teknikens  ekonomi  och  organisa$onCC-­‐BY  Per  Olof  Arnäs Avdelningen  för  logis$k  och  transport
 37. 37. Proof-­‐of-­‐concept  på  gång Bygger  på  status.net intrfaze.se Ins$tu$onen  för  Teknikens  ekonomi  och  organisa$onCC-­‐BY  Per  Olof  Arnäs Avdelningen  för  logis$k  och  transport
 38. 38. VikSgast:   It’s  about  people. Tack  för  visat  intresse! Per  Olof  Arnäs @Dr_PO Bilder:  slideshare.net/poar Foton  är  CC-­‐licensierade,  länkar   finns  i  kommentarerna Ins$tu$onen  för  Teknikens  ekonomi  och  organisa$on Spitalfields part VI by Ville MiettinenCC-­‐BY  Per  Olof  Arnäs Avdelningen  för  logis$k  och  transport http://www.flickr.com/photos/wili/284084730/ 39

×