Ett år med twitter

Per Olof Arnäs
Per Olof ArnäsPhD, Transportation expert in love with the 21st century
Mi$
första
år
med
Twi$er       Per
Olof
Arnäs
                       @Dr_PO
CC‐BY
Per
Olof
Arnäs,
perolofarnas.se
                           1
1:
   Följa
en
eller
två
vänner
från

   kö$världen
som
man
känner
privat

CC‐BY
Per
Olof
Arnäs,
perolofarnas.se
                     2
2:

   Följa
alla
kändisar
man
känner
igen
på

   Twi$ers
recommended‐lista

CC‐BY
Per
Olof
Arnäs,
perolofarnas.se
                        3
3:
 Följa
svenska
medier/
 företag/kändisar


CC‐BY
Per
Olof
Arnäs,
perolofarnas.se
                    4
4:
  Bli
u$råkad
av
det
neutrala/
  trista/ofrekventa
innehållet

CC‐BY
Per
Olof
Arnäs,
perolofarnas.se
                    5
5a:
     Slutar
twi$ra
CC‐BY
Per
Olof
Arnäs,
perolofarnas.se
                    6
ELLER...
      5b:
      Inse
a$
man
behöver
göra
om
och
göra
”rä$”

      och
gå
vidare
Wll
nästa
fas
CC‐BY
Per
Olof
Arnäs,
perolofarnas.se
                             7
6:
   Slutar
följa
e$
antal
kändisar

   (som
ändå
aldrig
kommer
a$

   svara
på
dina
tweets)

CC‐BY
Per
Olof
Arnäs,
perolofarnas.se
                    8
7:
       Börjar
följa
vänners

       vänner
och
deras

       vänner
CC‐BY
Per
Olof
Arnäs,
perolofarnas.se
                    9
8:
 En
ny
värld
öppnar
sig
och
du
går
från

 a$
ha
tro$
dig
veta
vad
det
handlade

 om
Wll
a$
fullständigt
inse
hur
fel
du

 hade.
CC‐BY
Per
Olof
Arnäs,
perolofarnas.se
                      10
9:
      Du
inser
a$
Twi$er
handlar
mer

      om
dialog
än
om
monolog
CC‐BY
Per
Olof
Arnäs,
perolofarnas.se
                       11
10:
   Du
blir
bä$re
och
bä$re
på

   a$
u$rycka
dig
på
140
tecken
CC‐BY
Per
Olof
Arnäs,
perolofarnas.se
                    12
11:
   Du
inser
a$
du
har
e$
digitalt
liv

   som
är
lika
mycket
på
rikWgt
som

   det
liv
du
lever
i
kö$världen
CC‐BY
Per
Olof
Arnäs,
perolofarnas.se
                      13
12:
 Du
upplever
din
första
livebevakning
av
e$
TV‐program

 eller
e$
sportevenemang.
Du
inser
a$
du
är
en
del
av

 landets
största
och
spydigaste
förfestsoffa
och
a$
du

 älskar
det.
CC‐BY
Per
Olof
Arnäs,
perolofarnas.se
                              14
13:

  Du
startar
en
blogg,
mest
för
a$
”alla
andra”
på
Twi$er

  har
egna
bloggar.

CC‐BY
Per
Olof
Arnäs,
perolofarnas.se
                               15
13:

   Du
inser

   symbiosförhållandet

   mellan
bloggvärlden

   och
Twi$er/Facebook


CC‐BY
Per
Olof
Arnäs,
perolofarnas.se
                    16
14:

   Du
W$ar
Wllbaka
på
hur
du
var
och
hur

   du
tänkte
vid
punkt
1
och
undrar
om

   det
verkligen
är
samma
person…
CC‐BY
Per
Olof
Arnäs,
perolofarnas.se
                       17
CC‐BY
Per
Olof
Arnäs,
perolofarnas.se
                    18
Tack
för
visat
intresse!
                           Per
Olof
Arnäs
                            @Dr_PO
                       Bilder:
slideshare.net/poar
                      Foton
är
CC‐licensierade,
länkar
finns

                           i
kommentarerna
CC‐BY
Per
Olof
Arnäs,
perolofarnas.se
                                           18
Ins6tu6onen
för
Teknikens
ekonomi
och
organisa6on
CC‐BY
Per
Olof
Arnäs     Avdelningen
för
logis6k
och
transport
1 of 20

More Related Content

More from Per Olof Arnäs(20)

Science communication in practiceScience communication in practice
Science communication in practice
Per Olof Arnäs995 views
Big data in freight transportBig data in freight transport
Big data in freight transport
Per Olof Arnäs1.7K views
Big data - Modelling World 2015, LondonBig data - Modelling World 2015, London
Big data - Modelling World 2015, London
Per Olof Arnäs857 views
Att jämföra äpplen, päron och tomaterAtt jämföra äpplen, päron och tomater
Att jämföra äpplen, päron och tomater
Per Olof Arnäs1.1K views
Big data @ #WebcoastBig data @ #Webcoast
Big data @ #Webcoast
Per Olof Arnäs991 views

Ett år med twitter

 • 1. Mi$
första
år
med
Twi$er Per
Olof
Arnäs @Dr_PO CC‐BY
Per
Olof
Arnäs,
perolofarnas.se 1
 • 2. 1: Följa
en
eller
två
vänner
från
 kö$världen
som
man
känner
privat CC‐BY
Per
Olof
Arnäs,
perolofarnas.se 2
 • 3. 2:
 Följa
alla
kändisar
man
känner
igen
på
 Twi$ers
recommended‐lista CC‐BY
Per
Olof
Arnäs,
perolofarnas.se 3
 • 4. 3: Följa
svenska
medier/ företag/kändisar CC‐BY
Per
Olof
Arnäs,
perolofarnas.se 4
 • 5. 4: Bli
u$råkad
av
det
neutrala/ trista/ofrekventa
innehållet CC‐BY
Per
Olof
Arnäs,
perolofarnas.se 5
 • 6. 5a: Slutar
twi$ra CC‐BY
Per
Olof
Arnäs,
perolofarnas.se 6
 • 7. ELLER... 5b: Inse
a$
man
behöver
göra
om
och
göra
”rä$”
 och
gå
vidare
Wll
nästa
fas CC‐BY
Per
Olof
Arnäs,
perolofarnas.se 7
 • 8. 6: Slutar
följa
e$
antal
kändisar
 (som
ändå
aldrig
kommer
a$
 svara
på
dina
tweets) CC‐BY
Per
Olof
Arnäs,
perolofarnas.se 8
 • 9. 7: Börjar
följa
vänners
 vänner
och
deras
 vänner CC‐BY
Per
Olof
Arnäs,
perolofarnas.se 9
 • 10. 8: En
ny
värld
öppnar
sig
och
du
går
från
 a$
ha
tro$
dig
veta
vad
det
handlade
 om
Wll
a$
fullständigt
inse
hur
fel
du
 hade. CC‐BY
Per
Olof
Arnäs,
perolofarnas.se 10
 • 11. 9: Du
inser
a$
Twi$er
handlar
mer
 om
dialog
än
om
monolog CC‐BY
Per
Olof
Arnäs,
perolofarnas.se 11
 • 12. 10: Du
blir
bä$re
och
bä$re
på
 a$
u$rycka
dig
på
140
tecken CC‐BY
Per
Olof
Arnäs,
perolofarnas.se 12
 • 13. 11: Du
inser
a$
du
har
e$
digitalt
liv
 som
är
lika
mycket
på
rikWgt
som
 det
liv
du
lever
i
kö$världen CC‐BY
Per
Olof
Arnäs,
perolofarnas.se 13
 • 14. 12: Du
upplever
din
första
livebevakning
av
e$
TV‐program
 eller
e$
sportevenemang.
Du
inser
a$
du
är
en
del
av
 landets
största
och
spydigaste
förfestsoffa
och
a$
du
 älskar
det. CC‐BY
Per
Olof
Arnäs,
perolofarnas.se 14
 • 15. 13:
 Du
startar
en
blogg,
mest
för
a$
”alla
andra”
på
Twi$er
 har
egna
bloggar. CC‐BY
Per
Olof
Arnäs,
perolofarnas.se 15
 • 16. 13:
 Du
inser
 symbiosförhållandet
 mellan
bloggvärlden
 och
Twi$er/Facebook CC‐BY
Per
Olof
Arnäs,
perolofarnas.se 16
 • 17. 14:
 Du
W$ar
Wllbaka
på
hur
du
var
och
hur
 du
tänkte
vid
punkt
1
och
undrar
om
 det
verkligen
är
samma
person… CC‐BY
Per
Olof
Arnäs,
perolofarnas.se 17
 • 19. Tack
för
visat
intresse! Per
Olof
Arnäs @Dr_PO Bilder:
slideshare.net/poar Foton
är
CC‐licensierade,
länkar
finns
 i
kommentarerna CC‐BY
Per
Olof
Arnäs,
perolofarnas.se 18

Editor's Notes

 1. The Rainy Forest in Hakone by Trey Ratcliff\nhttp://www.flickr.com/photos/stuckincustoms/4217560061/\nAttribution License\n
 2. Bild från http://sagobrollop.blogg.se/\n
 3. Amazing. by \nhttp://www.flickr.com/photos/whatleydude/5592529994/\nAttribution-NonCommercial License\n
 4. \n
 5. 05.06.09 [#126] Lazy Days by Justin Litton\nhttp://www.flickr.com/photos/jeezny/3508698271/\nAttribution License\n
 6. @gnat SMS Spam? I got it. by Jo\nhttp://www.flickr.com/photos/mangee/3309284673/\nAttribution License\n
 7. Any Guesses? by Raymond Larose\nhttp://www.flickr.com/photos/lenscrack/5568499672/\nAttribution-NonCommercial-NoDerivs License\n
 8. \n
 9. \n
 10. Tweet Me by \nhttp://www.flickr.com/photos/tporter2/4300503088/\nAttribution-NonCommercial-NoDerivs License\n
 11. Romain Gérard : Speech balloons by Marc Wathieu\nhttp://www.flickr.com/photos/marcwathieu/3096018031/\nAttribution-NoDerivs License\n
 12. Stay Out! by Matthias Weinberger\nhttp://www.flickr.com/photos/51035610542@N01/2597826929/\nAttribution-NonCommercial-NoDerivs License\n
 13. \n
 14. \n
 15. \n
 16. - Good Friends by Juliana Coutinho\nhttp://www.flickr.com/photos/ngmmemuda/4166182931/\nAttribution-NonCommercial License\n
 17. Bild från http://sagobrollop.blogg.se/\n
 18. The Rainy Forest in Hakone by Trey Ratcliff\nhttp://www.flickr.com/photos/stuckincustoms/4217560061/\nAttribution License\n
 19. \n