Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Digitalisering av transporter, EMC Varberg 2011-11-02

566 views

Published on

Speech on the digitization of transportation and how we can meet this demand. In Swedish.

Published in: Technology
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Digitalisering av transporter, EMC Varberg 2011-11-02

 1. 1. Ins$tu$onen
för
Teknikens
ekonomi
och
organisa$onCC‐BY
Per
Olof
Arnäs Avdelningen
för
logis$k
och
transport
 2. 2. 1989 Ins$tu$onen
för
Teknikens
ekonomi
och
organisa$onCC‐BY
Per
Olof
Arnäs Avdelningen
för
logis$k
och
transport
 3. 3. 1989 Karta
på
väggen
med
knappnålar Leveranssedlar
(med
3
karbonkopior) Radio Räknemaskin
 Priser,
telefonnummer
etc. Kartotek
med
kunder, Pennor
i
olika
färger lagerstorlekar
etc.
 4. 4. 1989 Produkter: Ca
100
kunder
i
hela
Västsverige Bensin
95 Bensin
96 Bensin
98 Diesel 6
tankbilsekipage Diesel,
färgad 7
fack
i
varje
ekipage PrissäLning
 OrdermoLagning Transportplanering En
helSdstjänst!
 5. 5. Transport‐ branschen 3
saker:CC‐BY
Per
Olof
Arnäs,
Quintab

 6. 6. …fysiskCC‐BY
Per
Olof
Arnäs,
Quintab

 7. 7. …publikCC‐BY
Per
Olof
Arnäs,
Quintab

 8. 8. …analogCC‐BY
Per
Olof
Arnäs,
Quintab

 9. 9. Transporter
har
utvecklats mer
eller
mindre
linjärt de
senaste
1000
åren...CC‐BY
Per
Olof
Arnäs,
Quintab
 10
 10. 10. ...Sll
skillnad
från
 informaSonsteknologinCC‐BY
Per
Olof
Arnäs,
Quintab

 11. 11. Kan man eL maila kylskåpCC‐BY
Per
Olof
Arnäs,
Quintab

 12. 12. You
cant
just
ask
customers
what
they
 want
and
then
try
to
give
that
to
 them.
 By
the
Sme
you
get
it
built,
 theyll
want
something
new.CC‐BY
Per
Olof
Arnäs,
Quintab

 13. 13. http://skyltat.se/forvirrat-i-varberg/
 14. 14. Be
prepared Ins$tu$onen
för
Teknikens
ekonomi
och
organisa$onCC‐BY
Per
Olof
Arnäs Avdelningen
för
logis$k
och
transport
 15. 15. Blue by p CC http pinkCC‐BY
Per
Olof
Arnäs,
Quintab

 16. 16. Vår
analoga
 verklighet
 måste
 digitaliserasCC‐BY
Per
Olof
Arnäs,
Quintab

 17. 17. 18 Image:
Connected.
362/365
by
AndYaDontStop
on
Flickr.comCC‐BY
Per
Olof
Arnäs,
Quintab

 18. 18. 18 Image:
Connected.
362/365
by
AndYaDontStop
on
Flickr.comCC‐BY
Per
Olof
Arnäs,
Quintab

 19. 19. Connected|Vehicle Sömlös
kommunikaSon Först
‐
Digitalisera:
 WiFi,
3G/4G,
GPRS,
Satellit,
RFID
etc. ErsäL
nuvarande
data
med
 elektroniska
alternaSv Sedan
‐
Vidareutveckla:
 Skapa
nya
tjänster
och
 funkSoner
som
använder
den
 digitala
infrastrukturen GIS‐tjänster Fordonshantering Infotainment ”RunSme”
kostnad‐/intäktanalys Prenumerera
på
fordonsfunkSonalitet
vid
behov,
 t
ex.
extra
hästkraferCC‐BY
Per
Olof
Arnäs,
Quintab
 19
 20. 20. Mobildataleverantör TSP
–
TelemaScs
Service
Provider Jämför
med
”internetleverantör” En
”landbaserad”
server TSP Trådlös
kommunikaSon Orderhantering Förser
en
mobil
 Navigering Datainsamling enhet
med
 MeddelandefunkSoner Stöd
för
sparsam
körning funkSonalitet ISA Etc.CC‐BY
Per
Olof
Arnäs,
Quintab
 20
 21. 21. Connected|Goods Godset
”ärver”
och
använder
 Verkligt
distribuerat
 sig
av
Sllståndet
hos
sin
 beslutsfaLande lastbärare RFID‐teknologins
nästa
steg Godset
kan,
på
egen
hand,
 ändra
ruL
och
på
andra
säL
 påverka
sin
förflyLningCC‐BY
Per
Olof
Arnäs,
Quintab
 21
 22. 22. Man kanske skulle byta till linje 6? 22 Korsvägen
by
hans.emtenas
on
flickr.comCC‐BY
Per
Olof
Arnäs,
Quintab

 23. 23. Connected|Business När
data
Sllgängliggörs
blir
 det
möjligt
aL
ta
fram
 avancerade
analyser Storskaliga
och
frekventa
 Visualiseringar,
mash‐ups
och
andra
beslutsstöd last‐
och
ruLopSmeringar Nya
kommunikaSons‐ kanaler Bred
kontaktyta
mot
omvärlden,
direktkontakt
med
 kunder
och
andra
intressenterCC‐BY
Per
Olof
Arnäs,
Quintab
 24
 24. 24. Trafikledningssystem TMS
–
Transport
Management
System S TM Trafikledning Orderhantering Kontorsbaserat Fakturering PrissäLning Fordonshantering 25CC‐BY
Per
Olof
Arnäs,
Quintab

 25. 25. Data
mining Ins$tu$onen
för
Teknikens
ekonomi
och
organisa$onCC‐BY
Per
Olof
Arnäs Avdelningen
för
logis$k
och
transport Swedish
Orient
Line
‐
100
years
 26. 26. RuLopSmering
 27. 27. LastopSmeringhttp://www.autologic-systems.co.uk
 28. 28. Connected|Infrastructure Tillståndshantering Dynamiska
vägavgifer TrängselskaL StörningsinformaSon Leveransfönster
 BeslutsstödsdataCC‐BY
Per
Olof
Arnäs,
Quintab
 29
 29. 29. 30 Exempel Prenumerera
på
informaSon
relevant
för
just
dig Traffic
control ol o
tra ce
data ontr PosiSon ffic
c Speed n Adpa 
disturba DIrecSon ted
t c Traffi Traffic
disturbance
 Traffic
disturbance
data data Adpated
to
traffic
each
vehicle Road
 TransportaSon administraSon company Web
Service
or
RSS/Atom Service
produced
by
the Road
administra8onCC‐BY
Per
Olof
Arnäs,
Quintab

 30. 30. Ins$tu$onen
för
Teknikens
ekonomi
och
organisa$onCC‐BY
Per
Olof
Arnäs Avdelningen
för
logis$k
och
transport Swedish
Orient
Line
‐
100
years
 31. 31. Ins$tu$onen
för
Teknikens
ekonomi
och
organisa$onCC‐BY
Per
Olof
Arnäs Avdelningen
för
logis$k
och
transport Swedish
Orient
Line
‐
100
years
 32. 32. Från
order
Sll
faktura (transporoöretag)CC‐BY
Per
Olof
Arnäs,
Quintab
 32
 33. 33. Från
order
Sll
faktura (transporoöretag) Basdata Från/Till/Vad/När Ägare:
Kunden Tillräckligt
med
informaSon
för
aL
kunna
skapa
fakturaCC‐BY
Per
Olof
Arnäs,
Quintab
 32
 34. 34. Från
order
Sll
faktura (transporoöretag) Basdata Från/Till/Vad/När Ägare:
Kunden Resursallokering Vilket
fordon? Ägare:
Trafikledare Tillräckligt
med
informaSon
för
aL
kunna
skapa
fakturaCC‐BY
Per
Olof
Arnäs,
Quintab
 32
 35. 35. Från
order
Sll
faktura (transporoöretag) Basdata Från/Till/Vad/När Ägare:
Kunden Resursallokering Vilket
fordon? Ägare:
Trafikledare LasSnformaSon Lastad
mängd Ägare:
Leverantör/avsändare Tillräckligt
med
informaSon
för
aL
kunna
skapa
fakturaCC‐BY
Per
Olof
Arnäs,
Quintab
 32
 36. 36. Från
order
Sll
faktura (transporoöretag) Basdata Från/Till/Vad/När Ägare:
Kunden Resursallokering Vilket
fordon? Ägare:
Trafikledare LasSnformaSon Lastad
mängd Ägare:
Leverantör/avsändare Proof
of
Delivery Tid/Datum/Signatur Ägare:
Förare Tillräckligt
med
informaSon
för
aL
kunna
skapa
fakturaCC‐BY
Per
Olof
Arnäs,
Quintab
 32
 37. 37. Från
order
Sll
faktura (transporoöretag) Basdata Från/Till/Vad/När Ägare:
Kunden Resursallokering Vilket
fordon? Ägare:
Trafikledare LasSnformaSon Lastad
mängd Ägare:
Leverantör/avsändare Proof
of
Delivery Tid/Datum/Signatur Ägare:
Förare PrissäLning Ägare:
Ekonomiavdelning Tillräckligt
med
informaSon
för
aL
kunna
skapa
fakturaCC‐BY
Per
Olof
Arnäs,
Quintab
 32
 38. 38. Från
order
Sll
faktura (transporoöretag) Basdata Från/Till/Vad/När Ägare:
Kunden Resursallokering Vilket
fordon? Ägare:
Trafikledare LasSnformaSon Lastad
mängd Ägare:
Leverantör/avsändare Proof
of
Delivery Tid/Datum/Signatur Ägare:
Förare PrissäLning Ägare:
Ekonomiavdelning Tillräckligt
med
informaSon
för
aL
kunna
skapa
faktura Alla dessa steg kostar pengar!CC‐BY
Per
Olof
Arnäs,
Quintab
 32
 39. 39. Ökad
ordervolym
leder
Sll
 ökade
kostnader AdministraSons‐ kostnad
för
alla

 et roend order be ik oppla lym och M ål: Fr rdervo ad an o tionskostn mell istra admin Han inte tera av tran vike sak ls tion er – er! Antal
order
per
år 33CC‐BY
Per
Olof
Arnäs,
Quintab

 40. 40. En
helSdstjänst
1989!
 41. 41. En
helSdstjänst
1989! 2011:
max
två
Smmar!
 42. 42. En
helSdstjänst
1989! 2011:
max
två
Smmar!
 43. 43. Kan man eL maila kylskåpCC‐BY
Per
Olof
Arnäs,
Quintab

 44. 44. Ja!CC‐BY
Per
Olof
Arnäs,
Quintab
 37
 45. 45. Våra
styrsystem
är
digitala
 modeller
av
verklighetenCC‐BY
Per
Olof
Arnäs,
Quintab
 38
 46. 46. Våra
styrsystem
är
 
 instrumentpaneler Ins$tu$onen
för
Teknikens
ekonomi
och
organisa$onCC‐BY
Per
Olof
Arnäs Avdelningen
för
logis$k
och
transport Swedish
Orient
Line
‐
100
years
 47. 47. Nya
perspekSv
behövs!
 48. 48. Ins$tu$onen
för
Teknikens
ekonomi
och
organisa$onCC‐BY
Per
Olof
Arnäs Avdelningen
för
logis$k
och
transport Swedish
Orient
Line
‐
100
years
 49. 49. Kan
vi
lära
av
andra?

 50. 50. Logiken
på
TwiLer
är
Slltalande...
 51. 51. EL
enkelt,
robust,
flexibelt
kommunikaSonssystem
 52. 52. Proof‐of‐concept
på
gångBygger
på
status.net intrfaze.se
 53. 53. VikSgast:
 It’s
about
people. 46CC‐BY
Per
Olof
Arnäs,
perolofarnas.se
 54. 54. VikSgast:
 It’s
about
people. Tack
för
visat
intresse! Per
Olof
Arnäs per‐olof.arnas@chalmers.se @Dr_PO Bilder:
slideshare.net/poar Foton
är
CC‐licensierade,
länkar
finns
 i
kommentarerna 46CC‐BY
Per
Olof
Arnäs,
perolofarnas.se

×