Advertisement
Advertisement

More Related Content

Similar to Det digitala transportsystemet(20)

More from Per Olof Arnäs(20)

Advertisement

Det digitala transportsystemet

 1. Det  digitala   transportsystemet Hur  vi  uppgraderar  en  fysisk  och  analog  bransch Per  Olof  Arnäs,  PhD Logis?k  och  transport Chalmers Bilder  finns  på  slideshare.net/poar
 2. Ins$tu$onen  för  Teknikens  ekonomi  och  organisa$on Avdelningen  för  logis$k  och  transportCC-­‐BY  Per  Olof  Arnäs
 3. Ins$tu$onen  för  Teknikens  ekonomi  och  organisa$on Avdelningen  för  logis$k  och  transportCC-­‐BY  Per  Olof  Arnäs 1989
 4. Karta  på  väggen  med  knappnålar Räknemaskin   Radio Priser,  telefonnummer  etc. Kartotek  med  kunder, lagerstorlekar  etc.Pennor  i  olika  färger Leveranssedlar  (med  3  karbonkopior) 1989
 5. 6  tankbilsekipage 7  fack  i  varje  ekipage PrissäSning   OrdermoSagning Transportplanering Produkter: Bensin  95 Bensin  96 Bensin  98 Diesel Diesel,  färgad En  hel?dstjänst! Ca  100  kunder  i  hela  Västsverige 1989
 6. Det  digitala   transportsystemet Hur  vi  uppgraderar  en  fysisk  och  analog  bransch Per  Olof  Arnäs,  PhD Logis?k  och  transport Chalmers Bilder  finns  på  slideshare.net/poar
 7. CC-­‐BY  Per  Olof  Arnäs
 8. Founded  by: Chalmers  University  of  Technology   University  of  Gothenburg   Logis<cs  and  Transport  Society  LTS   Northern  LEAD   Logis?cs  Research  Centre
 9. More  than  80  researchers Five  core  research  groups Organises,  facilitates,  disseminates  highly   relevant  logisi?c  research Collabora?on  between Chalmers  and  University  of  Gothenburg Tomorrow’s  logis?cs.  We  are  finding  the  answers. Research  centre  for  sustainable   logis?cs  solu?ons
 10. CC-­‐BY  Per  Olof  Arnäs LOGISTIKFOKUS.SE Crowdsourcad Non-profit
 11. Per Olof Arnäs Transport- branschen 3 saker: Carbon-free transport by Stéfan on Flickr
 12. Per Olof Arnäs …fysisk 3d boxes by crystaljingsr on Flickr
 13. Per Olof Arnäs …publik Traffic Jam by Giorgio Minguzzi on Flickr
 14. Per Olof Arnäs …analog 542 miles by Jason on Flickr
 15. Per Olof Arnäs
 16. Per Olof Arnäs Stage Coach Wheel by arbyreed on Flickr Transporter har utvecklats mer eller mindre linjärt de senaste 5500 åren...
 17. Per Olof Arnäs Vi befinner oss mitt i en gigantisk exponentiell utvecklingskurva i början av
 18. Per Olof Arnäs Ett nytt globalt ekosysystem där nya typer av, kunskapsbaserade, industrier konkurrerar med traditionella
 19. Per Olof Arnäs http://bryce.vc/post/18404303850/the-problem-with-innovation Startups don’t compete with airlines... by purchasing a bunch of planes hiring a bunch of pilots and locking up a bunch of terminals at airports. Miniature Airport by disparkys on Flickr
 20. Per Olof Arnäs Startups compete with airlines by inventing videoconferencing. http://bryce.vc/post/18404303850/the-problem-with-innovation Startups don’t compete with airlines... Miniature Airport by disparkys on Flickr by purchasing a bunch of planes hiring a bunch of pilots and locking up a bunch of terminals at airports.
 21. CC-­‐BY  Per  Olof  Arnäs Transportbranschen  har   historiskt  varit  väldigt  reak%v
 22. You  can't  just  ask  customers  what  they   want  and  then  try  to  give  that  to   them.   By  the  <me  you  get  it  built,   they'll  want  something  new.
 23. The map has been by the compass Seth  Godin replaced
 24. Ins$tu$onen  för  Teknikens  ekonomi  och  organisa$on Avdelningen  för  logis$k  och  transportCC-­‐BY  Per  Olof  Arnäs Proak%vitet Snowball Maker by OakleyOriginals on Flickr
 25. Per Olof Arnäs Enter the Matrix Blue pill or the red pill by Sarah Fagg on Flickr
 26. Per Olof Arnäs
 27. Business processes Infra- structure Paperbased Phone Papers Road signs A nalogue tools R D S M onitorfuel cosnum ption Version 0 0.5 1.0 1.5 2.0 E-mail Fax TMS- systems Excel Route planning G PS for navigation Electronically generated freight docum ents Barcodes RFID-tags Simple order handling Advanced order handling Openinterface W eb based UI Platform based system s Hardware- oriented Data collection systems (proprietary) Communication withvehicles E-invoice W eb based booking Route optimisation Thesocial web Open connectivity Integrated prognosis Data collection system s (open) Tolling system s Webservices with traffic data Dynamic routing systems Performance Basedaccess PerformanceBasedaccess Mashups Multipledatasources Probedata Individual routing inform ation Platooning Platooning Exceptions handling Smartgoods Manual Computers Software Functions Distributed decision making G oods as bi- directional hyperlink Inspired by Lidne, Östmar http://disruptiveleap.com Paperbased CC-BY Per Olof Arnäs, Chalmers Goods Vehicle
 28. Per Olof Arnäs Enkelt Svårt ”Kuponger” Kuponger ?
 29. Business processes Infra- structure Paperbased Phone Papers Road signs A nalogue tools R D S M onitorfuel cosnum ption Version 0 0.5 1.0 1.5 2.0 E-mail Fax TMS- systems Excel Route planning G PS for navigation Electronically generated freight docum ents Barcodes RFID-tags Simple order handling Advanced order handling Openinterface W eb based UI Platform based system s Hardware- oriented Data collection systems (proprietary) Communication withvehicles E-invoice W eb based booking Route optimisation Thesocial web Open connectivity Integrated prognosis Data collection system s (open) Tolling system s Webservices with traffic data Dynamic routing systems Performance Basedaccess PerformanceBasedaccess Mashups Multipledatasources Probedata Individual routing inform ation Platooning Platooning Exceptions handling Smartgoods Manual Computers Software Functions Distributed decision making G oods as bi- directional hyperlink Inspired by Lidne, Östmar http://disruptiveleap.com Paperbased CC-BY Per Olof Arnäs, Chalmers Goods Vehicle
 30. Goods Business   processes Infra-­‐ structure Paper based Phone Papers R oad signs A nalogue tools R D S M onitor fuel cosnum ption 0 0.5 1.0 1.5 2.0 E-mail Fax TMS- systems Excel Route planning G PS for navigation Electronically generated freight docum ents Barcodes RFID-tags Simple order handling Advanced order handling Open interface W eb based UI Platform based system s Hardware- oriented Datacollection systems (proprietary) Communication withvehicles E-invoice W eb based booking Route optimisation Thesocialweb Openconnectivity Integrated prognosis D ata collection system s (open) Tolling system s Web- services with traffic data Dynam ic routing system s Performance BasedaccessPerformanceBasedaccess Mashups Multipledata sources Probedata Individual routing inform ation Platooning Platooning Exceptions handling Smartgoods Distributed decision m aking G oods as bi- directional hyperlink Inspired by Lidne, Östmar http://disruptiveleap.com Paper based CC-BY Per Olof Arnäs, ChalmersBILD: BILFRAKT.SE CC-BY Per Olof Arnäs, Chalmers Connected|Vehicle Först  -­‐  Digitalisera:   ErsäT  nuvarande  data  med   elektroniska  alterna<v Sedan  -­‐  Vidareutveckla:   Skapa  nya  tjänster  och   funk<oner  som  använder  den   digitala  infrastrukturen GIS-­‐tjänster Fordonshantering Infotainment ”Run<me”  kostnad-­‐/intäktanalys Prenumerera  på  fordonsfunk<onalitet  vid  behov,   t  ex.  extra  hästkraer Sömlös  kommunika<on WiFi,  3G/4G,  GPRS,  Satellit,  RFID  etc. Vehicle
 31. Vehicle Business   processes Infra-­‐ structure Paper based Phone Papers R oad signs A nalogue tools R D S M onitor fuel cosnum ption E-mail Fax TMS- systems Excel Route planning G PS for navigation Electronically generated freight docum ents Barcodes RFID-tags Simple order handling Advanced order handling Open interface W eb based UI Platform based system s Hardware- oriented Datacollection systems (proprietary) Communication withvehicles E-invoice W eb based booking Route optimisation Thesocialweb Openconnectivity Integrated prognosis D ata collection system s (open) Tolling system s Web- services with traffic data Dynam ic routing system s Performance BasedaccessPerformanceBasedaccess Mashups Multipledata sources Probedata Individual routing inform ation Platooning Platooning Exceptions handling Smartgoods Distributed decision m aking G oods as bi- directional hyperlink Inspired by Lidne, Östmar http://disruptiveleap.com Paper based CC-BY Per Olof Arnäs, Chalmers Version00.51.01.52.0 Inspired by Lidne, Östmar http://disruptiveleap.com CC-BY Per Olof Arnäs, Chalmers Connected|Goods RFID-­‐teknologins  nästa  steg Godset  kan,  på  egen  hand,   ändra  ruT  och  på  andra  säT   påverka  sin  förflyTning Verkligt  distribuerat   beslutsfaTande Goods
 32. CC-­‐BY  Per  Olof  Arnäs,  Quintab   Korsvägen  by  hans.emtenas  on  flickr.com Man kanske skulle byta till linje 6? 32
 33. Goods Vehicle Business   processes Infra-­‐ structure Paper based Phone Papers R oad signs A nalogue tools R D S M onitor fuel cosnum ption E-mail Fax TMS- systems Excel Route planning G PS for navigation Electronically generated freight docum ents Barcodes RFID-tags Simple order handling Advanced order handling Open interface W eb based UI Platform based system s Hardware- oriented Datacollection systems (proprietary) Communication withvehicles E-invoice W eb based booking Route optimisation Thesocialweb Openconnectivity Integrated prognosis D ata collection system s (open) Tolling system s Web- services with traffic data Dynam ic routing system s Performance BasedaccessPerformanceBasedaccess Mashups Multipledata sources Probedata Individual routing inform ation Platooning Platooning Exceptions handling Smartgoods Distributed decision m aking G oods as bi- directional hyperlink Inspired by Lidne, Östmar http://disruptiveleap.com Paper based CC-BY Per Olof Arnäs, Chalmers Version00.51.01.52.0 CC-BY Per Olof Arnäs, Chalmers Connected|Business När  data  <llgängliggörs  blir   det  möjligt  aT  ta  fram   avancerade  analyser Visualiseringar,  mash-­‐ups  och  andra  beslutsstöd Storskaliga  och  frekventa   last-­‐  och  ruTop<meringar Nya  kommunika<ons-­‐ kanaler Bred  kontaktyta  mot  omvärlden,  direktkontakt  med   kunder  och  andra  intressenter
 34. Ins$tu$onen  för  Teknikens  ekonomi  och  organisa$on Avdelningen  för  logis$k  och  transport CC-­‐BY  Per  Olof  Arnäs Trafikledningssystem TMS  –  Transport  Management  System TMS Kontorsbaserat Trafikledning Orderhantering Fakturering PrissäSning Fordonshantering
 35. Ins$tu$onen  för  Teknikens  ekonomi  och  organisa$on Avdelningen  för  logis$k  och  transport CC-­‐BY  Per  Olof  Arnäs Data  mining Locals and Tourists #2 (GTWA #1): New York by Eric Fischer on Flickr
 36. RuSop?mering
 37. http://www.autologic-systems.co.uk Lastop?mering
 38. Goods Vehicle Business   processes Infra-­‐ structure Paper based Phone Papers R oad signs A nalogue tools R D S M onitor fuel cosnum ption 0 0.5 1.0 1.5 2.0 E-mail Fax TMS- systems Excel Route planning G PS for navigation Electronically generated freight docum ents Barcodes RFID-tags Simple order handling Advanced order handling Open interface W eb based UI Platform based system s Hardware- oriented Datacollection systems (proprietary) Communication withvehicles E-invoice W eb based booking Route optimisation Thesocialweb Openconnectivity Integrated prognosis D ata collection system s (open) Tolling system s Web- services with traffic data Dynam ic routing system s Performance BasedaccessPerformanceBasedaccess Mashups Multipledata sources Probedata Individual routing inform ation Platooning Platooning Exceptions handling Smartgoods Distributed decision m aking G oods as bi- directional hyperlink Inspired by Lidne, Östmar http://disruptiveleap.com Paper based CC-BY Per Olof Arnäs, Chalmers Version Inspired by Lidne, Östmar http://disruptiveleap.com Connected|Infrastructure Leveransfönster   TrängselskaT Dynamiska  vägavgier Beslutsstödsdata Störningsinforma<on Tillståndshantering
 39. CC-­‐BY  Per  Olof  Arnäs Exempel Prenumerera  på  informa?on  relevant  för  just  dig Transporta<on company Road   administra<on Traffic  control Posi?on Speed DIrec?on Traffic  disturbance   data Traffic  disturbance  data Adpated  to  traffic  each  vehicle Traffic  disturbance  data Adpated  to  traffic  control Web  Service  or  RSS/Atom Service  produced  by  the Road  administra8on
 40. Per Olof Arnäs Basdata Från/Till/Vad/När Ägare: Kunden Resursallokering Vilket fordon? Ägare: Trafikledare Lastinformation Lastad mängd Ägare: Leverantör/avsändare Proof of Delivery Tid/Datum/Signatur Ägare: Förare Prissättning Ägare: Ekonomiavdelning Tillräckligt med information för att kunna skapa faktura Alla dessa steg kostar pengar! Från order till faktura (transportföretag)
 41. Per Olof Arnäs Mål: Frikoppla beroendet mellan ordervolym och administrationskostnad Antal order per år Administrations- kostnad för alla order Ökad ordervolym leder till ökade kostnader Hantera avvikelser – inte transaktioner!
 42. En  hel?dstjänst  1989!
 43. En  hel?dstjänst  1989! 2013:  max  två  ?mmar!
 44. CC-­‐BY  Per  Olof  Arnäs Vad  vi  kan  göra  med  The  Matrix Några  exempel... Not far from heaven by Michiel S. on Flickr
 45. CC-­‐BY  Per  Olof  Arnäs More  popular  than  ever  -­‐   Pigeon  version  20.0 Credit: Talia Moore http://www.eurekalert.org/multimedia/pub/33788.php?from=189006
 46. Time  to  change  birds
 47. Subscrip%on Subscrip?on Subscrip?on Subscrip<on My   own   data Combine Remix M ashup Create  value SETIbyPauloAlegriaonFlickr
 48. Subscrip%on scrip?on Publish PubSub Subscrip%on scrip?on ubscrip?on Subscrip<on SETIbyPauloAlegriaonFlickr Thisisnotasocialmediamegaphoneby mikaelaltemarkonFlickr
 49. Subscrip%on scrip?on Publish PubSub Subscrip%on scrip?on ubscrip?on Subscrip<on Operational data, not secret Secret data Order information Customerinformation Vehicle/Vessel ETA Vehicle/Vessel position Facility accessability SETIbyPauloAlegriaonFlickr Thisisnotasocialmediamegaphoneby mikaelaltemarkonFlickr
 50. Subscrip%on scrip?on Publish Subscrip%on scrip?on ubscrip?on Subscrip<on Operational data, not secret Secret data Publish Publish Publish Publish SETIbyPauloAlegriaonFlickr Thisisnotasocialmediamegaphoneby mikaelaltemarkonFlickr PubSub
 51. Subscrip%on scrip?on Publish Subscrip%on scrip?on ubscrip?on Subscrip<on Operational data, not secret Secret data Publish Publish Publish Publish New data Subscribe Combine SETIbyPauloAlegriaonFlickr Thisisnotasocialmediamegaphoneby mikaelaltemarkonFlickr PubSub
 52. Benefits  in  transporta%on Dialogue  between   vehicle  and   infrastructure Footprin%ng Increase  efficiency  by   sharing  data SETIbyPauloAlegriaonFlickr Thisisnotasocialmediamegaphoneby mikaelaltemarkonFlickr
 53. CC-­‐BY  Per  Olof  Arnäs Dialogue  between  vehicle   and  infrastructure Access  control Probe  dataJourney   planning  data Graphic Conversation by Marc Wathieu on Flickr
 54. Footprin%ng Environmental Energy  use Infrastructure  use Economical ...and 100! by MarcelGermain on Flickr
 55. CC-­‐BY  Per  Olof  Arnäs Increase  efficiency  by   sharing  data Matchmaking BoHle-­‐neck  planning Op%mize  vehicle  use Op%mize  infrastructure  use
 56. CC-­‐BY  Per  Olof  Arnäs Obstacles Security  issues, both  business-­‐  and   data-­‐ Old/outdated   values,   knowledge,  ideas No  cri<cal  mass Don't go any further by Paolo Martini on Flickr
 57. Security  issues Separate   business  data  from   opera<onal  status   informa<on Do  not  publish Publish Control  access Use  filters  etc. Ain't No Such Thing As Halfway Crooks by Jess Loughborough on Flickr $5700 by Andrew Magill on Flickr read out by Howie Le on Flickr
 58. CC-­‐BY  Per  Olof  Arnäs Lead  on.  Those  who   understand  will   follow  and  evolve   with  you Spread  the  knowledge Old/outdated  values,   knowledge,  ideas vintage interior, boss and secretary, 1934 by D Flam on Flickr Legolúció/Legolution by Zoltán Horlik on Flickr Day 8: Shout, Come Everyone, Shout! by Bryan Gosline on Flickr
 59. CC-­‐BY  Per  Olof  Arnäs No  cri?cal  mass Forget  the  map  -­‐  use   the  compass ”Roughly  west” Build  ramps  instead  of   stairs,  Incremental   win-­‐win Puzzles (one in a thousand missing) by amala_tc on Flickr Shortcut by Tom Magliery on Flickr Compass Zoomed by on Flickr
 60. CC-­‐BY  Per  Olof  Arnäs Use  the  compass  -­‐  not  the  map Compass Zoomed by on Flickr http://xkcd.com/927/
 61. CC-­‐BY  Per  Olof  Arnäs Build  ramps  -­‐  not  stairs Shortcut by Tom Magliery on Flickr http://xkcd.com/974/
 62. CC-­‐BY  Per  Olof  Arnäs Soon...
 63. Per Olof Arnäs Kan man maila ett kylskåp 3D Character and Question Mark by crystaljingsr on Flickr Teleportera Beam a Digitalisera
 64. Per Olof Arnäs Ja! Bokeh Remote by Bart on Flickr
 65. Per Olof Arnäs Våra styrsystem är digitala modeller av verkligheten Remote by Kevin T. Houle on Flickr
 66. Per Olof Arnäs
 67. Per Olof Arnäs
 68. Per Olof Arnäs Våra styrsystem är instrumentpaneler F430 dashboard by Carlos de Paz on Flickr
 69. Per Olof Arnäs Och de blir bättre och bättre! F430 dashboard by Carlos de Paz on Flickr
 70. Vik?gast:   It’s  about  people. Tack  för  visat  intresse! Per  Olof  Arnäs per-­‐olof.arnas@chalmers.se @Dr_PO Presenta<on  finns  på  slideshare.net/poar Foton  CC-­‐licensierade,  källa  i  kommentarerna
Advertisement