Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

What Is Prachatai.com

1,851 views

Published on

Introduce online newspaper "Prachatai.com"

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

What Is Prachatai.com

 1. 1. ประชาไท www.prachatai.com
 2. 2. What is Prachatai.com www.prachatai.com/node
 3. 3. What is Prachatai.com www.prachatai.com
 4. 4. ความเป็นมา • ริเริ่มโดยจอน อึ๊งภากรณ์ อดีตสมาชิกวุฒิสภา • จดทะเบียนมูลนิธิ 1 พฤษภาคม 2547 (เริ่มดําเนินการ 6 กันยายน 2547) • ปัจจุบันมีข่าว-บทความในเว็บไซต์ +25,000 ชิ้น • นอกจากเว็บไซต์หลัก ประชาไทมีเว็บเครือข่าย เช่น ประชาไทภาษาอังกฤษ (Prachatai English) ประชาไท เว็บบอร์ด (PrachataiWebboard.com) บล็อกกาซีน (Blogazine) ฯลฯ What is Prachatai.com www.prachatai.com/about
 5. 5. What is Prachatai.com www.prachatai.com/english
 6. 6. What is Prachatai.com www.prachataiwebboard.com
 7. 7. What is Prachatai.com blogazine.prachatai.com
 8. 8. สถิติ ปัจจุบันจํานวนคนเข้าชม วันละ +10,000 UIP และมีจํานวนการเปิดอ่าน +35,000 ครั้ง What is Prachatai.com www.truehits.net/stat.php?login=prachatai
 9. 9. นักข่าวพลเมือง Citizen Journalist
 10. 10. ข่าวจากนักข่าวพลเมือง What is Prachatai.com www.prachatai.com/journal/2009/07/25193
 11. 11. ข่าวจากนักข่าวพลเมือง What is Prachatai.com www.prachatai.com/journal/2009/07/25168
 12. 12. ข่าวจากนักข่าวพลเมือง What is Prachatai.com www.prachatai.com/journal/2009/07/25167
 13. 13. ส่งข่าวให้ประชาไท editor@prachatai.com
 14. 14. ช่องทางการส่งข่าว • เขียนข่าว-ส่งทางอีเมล editor@prachatai.com (ช่องทางหลัก) • เขียนข่าว-ส่งทางแฟกซ์ 02-690-2712 • โทรศัพท์แจ้งข่าว โทร. 02-690-2711 (กรณีสถานการณ์ฉุกเฉิน) What is Prachatai.com www.prachatai.com/about#contact
 15. 15. เอกสารนี้อนุญาตให้ใช้งานได้โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย เมื่อทําตาม สัญญาอนุญาตครีเอทีฟคอมมอนส์ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-ไม่ดัดแปลง 3.0 ประเทศไทย What is Prachatai.com This work is licensed under Creative Commons Attribution-Noncommercial-No Derivative 3.0 Thailand

×