Phương pháp luận AG

1,846 views

Published on

Phương pháp triển khai ứng dụng CNTT trong doanh nghiệp.

Published in: Business
2 Comments
4 Likes
Statistics
Notes
No Downloads
Views
Total views
1,846
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
49
Actions
Shares
0
Downloads
39
Comments
2
Likes
4
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Phương pháp luận AG

 1. 1. Ứng dụng CNTT trong doanh nghiệp
 2. 2. Mục lục <ul><li>Hệ thống thông tin </li></ul><ul><li>Mối liên hệ giữa HTT và Business </li></ul><ul><li>Phương pháp luận AG </li></ul><ul><li>Hỏi và Giải đáp </li></ul>
 3. 3. 1. Hệ thống thông tin – Khái niệm <ul><li>Hệ thống thông tin bao gồm phần cứng, phần mềm để xử lý thông tin. </li></ul><ul><li>Các hệ thống khác trong doanh nghiệp: </li></ul><ul><ul><li>Hệ thống Văn thư Lưu trữ </li></ul></ul><ul><ul><li>Hệ thống Nhân sự </li></ul></ul><ul><ul><li>Hệ thống Nghiệp vụ </li></ul></ul><ul><ul><li>Hệ thống Sản xuất </li></ul></ul><ul><ul><li>.v.v </li></ul></ul><ul><li>Hệ thống thông tin là thành phần HẠ TẦNG của doanh nghiệp </li></ul>
 4. 4. 1. Hệ thống thông tin – Khái niệm <ul><li>Thông tin được xử dụng để: </li></ul><ul><ul><li>Ra quyết định </li></ul></ul><ul><ul><li>Giải quyết vấn đề </li></ul></ul><ul><ul><li>Lập kế hoạch </li></ul></ul><ul><ul><li>.v.v. </li></ul></ul><ul><li>Xử lý : </li></ul><ul><ul><li>Truy cập, tìm kiếm </li></ul></ul><ul><ul><li>Tính toán, Tổng hợp, Phân tích, .v.v </li></ul></ul><ul><ul><li>Lưu trữ </li></ul></ul><ul><ul><li>Xuất bản, Báo cáo </li></ul></ul>
 5. 5. 1. Hệ thống thông tin – Ích lợi <ul><li>Đặc điểm: </li></ul><ul><ul><li>Nhanh </li></ul></ul><ul><ul><li>Chính xác </li></ul></ul><ul><ul><li>Dung lượng lưu trữ lớn </li></ul></ul><ul><li>Các ích lợi khi ứng dụng HTTT: </li></ul><ul><ul><li>Thay đổi cách tổ chức thông tin: Phân tán -> Tập trung </li></ul></ul><ul><ul><li>Thay đổi Phương thức Truyền thông: email, website, wiki, .v.v. </li></ul></ul><ul><ul><li>Thay đổi cách tiêu dùng: Pull -> Push </li></ul></ul>
 6. 6. 1. Hệ thống thông tin – Chi phí <ul><li>Chi phí TÀI CHÍNH </li></ul><ul><li>Xây dựng: </li></ul><ul><ul><li>Tư vấn, Thiết kế </li></ul></ul><ul><ul><li>Phần cứng, phần mềm </li></ul></ul><ul><ul><li>Triển khai </li></ul></ul><ul><li>Vận hành: </li></ul><ul><ul><li>Đào tạo </li></ul></ul><ul><ul><li>Bảo trì </li></ul></ul><ul><li>Nâng cấp: </li></ul><ul><ul><li>Chuyển đổi dữ liệu </li></ul></ul><ul><li>Chi phí ẨN </li></ul><ul><li>Uy tín lãnh đạo </li></ul><ul><li>Tâm lý nhân viên </li></ul><ul><li>Thay đổi thói quen </li></ul><ul><li>.v.v </li></ul>
 7. 7. 2. Ý nghĩa của HTTT <ul><li>Mối quan hệ: </li></ul><ul><li>Business: chiến lược, nghiệp vụ, .v.v </li></ul><ul><li>Tổ chức: con người </li></ul><ul><li>Công nghệ: Hệ thống thông tin </li></ul>
 8. 8. 3. Phương pháp luận AG <ul><li>Mục tiêu: </li></ul><ul><ul><li>Giảm chi phí sở hữu (TCO - Total Cost of Ownership) </li></ul></ul><ul><ul><li>Đảm bảo khả năng thành công của dự án </li></ul></ul><ul><ul><li>Tạo sự hài hoà giữa: Business – Con người – Công nghệ </li></ul></ul><ul><ul><li>Xây dựng cách trao đổi giữa chủ đầu tư và các chuyên gia IT </li></ul></ul><ul><li>Nội dung: </li></ul><ul><ul><li>Mô hình tổng thể </li></ul></ul><ul><ul><li>Roadmap (kế hoạch tổng thể ứng dụng CNTT) </li></ul></ul><ul><ul><li>Các dự án </li></ul></ul>
 9. 9. 3. Phương pháp luận – Kiến trúc tổng thể
 10. 10. 3. Phương pháp luận AG – Các giai đoạn
 11. 11. 3. Phương pháp luận AG – Các hệ thống <ul><li>Tham khảo </li></ul>Stt Hệ thống Thời gian Dự toán 1 Intranet 3 tháng 2 Văn phòng (eOffice) <ul><li>- Công văn: 3 tháng </li></ul><ul><li>Công việc: 3 tháng </li></ul><ul><li>Nhân sự tiền lương: 1 tháng </li></ul>4 ERP (Enterprise Resource Planning) 6 tháng 5 Khác Xác định sau khảo sát
 12. 12. 3. Nhân sự <ul><li>Phạm Ngọc Quang </li></ul><ul><ul><li>12 năm IT </li></ul></ul><ul><ul><li>Triển khai dự án lớn của VPSC </li></ul></ul><ul><ul><li>Chức năng Quản trị dự án </li></ul></ul><ul><li>Các công ty: </li></ul><ul><ul><li>IT&T – Giám đốc Nguyễn Đức – 26 năm </li></ul></ul><ul><ul><li>AG: Nguyễn Quang Đông: 10 năm </li></ul></ul><ul><ul><li>SiS (Smart Integration System) – Giám đốc Lương Xuân Vinh: 11 năm </li></ul></ul>
 13. 13. 3. Các dự án <ul><li>Việt Nam Airline </li></ul><ul><li>Tiết kiệm bưu điện </li></ul><ul><li>Tổng công khoáng sản và thương mại Hà tĩnh </li></ul><ul><li>Bảo hiểm Bưu điện </li></ul><ul><li>.v.v </li></ul>
 14. 14. 4. Q&A
 15. 15. Kết luận <ul><li>Bạn đồng hành trong thế giới phẳng! </li></ul><ul><li>Phạm Ngọc Quang – AG.QuangPN@CongNgheMoi.net </li></ul>

×