Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
Upcoming SlideShare
Tanet - Gioi thieu Thue TNCN - Phan 1
Next
Download to read offline and view in fullscreen.

4

Share

Download to read offline

Phương pháp luận AG

Download to read offline

Phương pháp triển khai ứng dụng CNTT trong doanh nghiệp.

Related Books

Free with a 30 day trial from Scribd

See all

Phương pháp luận AG

 1. 1. Ứng dụng CNTT trong doanh nghiệp
 2. 2. Mục lục <ul><li>Hệ thống thông tin </li></ul><ul><li>Mối liên hệ giữa HTT và Business </li></ul><ul><li>Phương pháp luận AG </li></ul><ul><li>Hỏi và Giải đáp </li></ul>
 3. 3. 1. Hệ thống thông tin – Khái niệm <ul><li>Hệ thống thông tin bao gồm phần cứng, phần mềm để xử lý thông tin. </li></ul><ul><li>Các hệ thống khác trong doanh nghiệp: </li></ul><ul><ul><li>Hệ thống Văn thư Lưu trữ </li></ul></ul><ul><ul><li>Hệ thống Nhân sự </li></ul></ul><ul><ul><li>Hệ thống Nghiệp vụ </li></ul></ul><ul><ul><li>Hệ thống Sản xuất </li></ul></ul><ul><ul><li>.v.v </li></ul></ul><ul><li>Hệ thống thông tin là thành phần HẠ TẦNG của doanh nghiệp </li></ul>
 4. 4. 1. Hệ thống thông tin – Khái niệm <ul><li>Thông tin được xử dụng để: </li></ul><ul><ul><li>Ra quyết định </li></ul></ul><ul><ul><li>Giải quyết vấn đề </li></ul></ul><ul><ul><li>Lập kế hoạch </li></ul></ul><ul><ul><li>.v.v. </li></ul></ul><ul><li>Xử lý : </li></ul><ul><ul><li>Truy cập, tìm kiếm </li></ul></ul><ul><ul><li>Tính toán, Tổng hợp, Phân tích, .v.v </li></ul></ul><ul><ul><li>Lưu trữ </li></ul></ul><ul><ul><li>Xuất bản, Báo cáo </li></ul></ul>
 5. 5. 1. Hệ thống thông tin – Ích lợi <ul><li>Đặc điểm: </li></ul><ul><ul><li>Nhanh </li></ul></ul><ul><ul><li>Chính xác </li></ul></ul><ul><ul><li>Dung lượng lưu trữ lớn </li></ul></ul><ul><li>Các ích lợi khi ứng dụng HTTT: </li></ul><ul><ul><li>Thay đổi cách tổ chức thông tin: Phân tán -> Tập trung </li></ul></ul><ul><ul><li>Thay đổi Phương thức Truyền thông: email, website, wiki, .v.v. </li></ul></ul><ul><ul><li>Thay đổi cách tiêu dùng: Pull -> Push </li></ul></ul>
 6. 6. 1. Hệ thống thông tin – Chi phí <ul><li>Chi phí TÀI CHÍNH </li></ul><ul><li>Xây dựng: </li></ul><ul><ul><li>Tư vấn, Thiết kế </li></ul></ul><ul><ul><li>Phần cứng, phần mềm </li></ul></ul><ul><ul><li>Triển khai </li></ul></ul><ul><li>Vận hành: </li></ul><ul><ul><li>Đào tạo </li></ul></ul><ul><ul><li>Bảo trì </li></ul></ul><ul><li>Nâng cấp: </li></ul><ul><ul><li>Chuyển đổi dữ liệu </li></ul></ul><ul><li>Chi phí ẨN </li></ul><ul><li>Uy tín lãnh đạo </li></ul><ul><li>Tâm lý nhân viên </li></ul><ul><li>Thay đổi thói quen </li></ul><ul><li>.v.v </li></ul>
 7. 7. 2. Ý nghĩa của HTTT <ul><li>Mối quan hệ: </li></ul><ul><li>Business: chiến lược, nghiệp vụ, .v.v </li></ul><ul><li>Tổ chức: con người </li></ul><ul><li>Công nghệ: Hệ thống thông tin </li></ul>
 8. 8. 3. Phương pháp luận AG <ul><li>Mục tiêu: </li></ul><ul><ul><li>Giảm chi phí sở hữu (TCO - Total Cost of Ownership) </li></ul></ul><ul><ul><li>Đảm bảo khả năng thành công của dự án </li></ul></ul><ul><ul><li>Tạo sự hài hoà giữa: Business – Con người – Công nghệ </li></ul></ul><ul><ul><li>Xây dựng cách trao đổi giữa chủ đầu tư và các chuyên gia IT </li></ul></ul><ul><li>Nội dung: </li></ul><ul><ul><li>Mô hình tổng thể </li></ul></ul><ul><ul><li>Roadmap (kế hoạch tổng thể ứng dụng CNTT) </li></ul></ul><ul><ul><li>Các dự án </li></ul></ul>
 9. 9. 3. Phương pháp luận – Kiến trúc tổng thể
 10. 10. 3. Phương pháp luận AG – Các giai đoạn
 11. 11. 3. Phương pháp luận AG – Các hệ thống <ul><li>Tham khảo </li></ul>Stt Hệ thống Thời gian Dự toán 1 Intranet 3 tháng 2 Văn phòng (eOffice) <ul><li>- Công văn: 3 tháng </li></ul><ul><li>Công việc: 3 tháng </li></ul><ul><li>Nhân sự tiền lương: 1 tháng </li></ul>4 ERP (Enterprise Resource Planning) 6 tháng 5 Khác Xác định sau khảo sát
 12. 12. 3. Nhân sự <ul><li>Phạm Ngọc Quang </li></ul><ul><ul><li>12 năm IT </li></ul></ul><ul><ul><li>Triển khai dự án lớn của VPSC </li></ul></ul><ul><ul><li>Chức năng Quản trị dự án </li></ul></ul><ul><li>Các công ty: </li></ul><ul><ul><li>IT&T – Giám đốc Nguyễn Đức – 26 năm </li></ul></ul><ul><ul><li>AG: Nguyễn Quang Đông: 10 năm </li></ul></ul><ul><ul><li>SiS (Smart Integration System) – Giám đốc Lương Xuân Vinh: 11 năm </li></ul></ul>
 13. 13. 3. Các dự án <ul><li>Việt Nam Airline </li></ul><ul><li>Tiết kiệm bưu điện </li></ul><ul><li>Tổng công khoáng sản và thương mại Hà tĩnh </li></ul><ul><li>Bảo hiểm Bưu điện </li></ul><ul><li>.v.v </li></ul>
 14. 14. 4. Q&A
 15. 15. Kết luận <ul><li>Bạn đồng hành trong thế giới phẳng! </li></ul><ul><li>Phạm Ngọc Quang – AG.QuangPN@CongNgheMoi.net </li></ul>
 • hoakyanh88

  Apr. 17, 2012
 • Tin180

  Feb. 24, 2010
 • dungpv299

  Jan. 16, 2010
 • vuhuy6053

  May. 13, 2009

Phương pháp triển khai ứng dụng CNTT trong doanh nghiệp.

Views

Total views

2,072

On Slideshare

0

From embeds

0

Number of embeds

81

Actions

Downloads

39

Shares

0

Comments

0

Likes

4

×