Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Gioithieu Anlac

1,033 views

Published on

Một số hình ảnh về An Lạc - Kim bôi - Resort

Published in: Technology, News & Politics
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

Gioithieu Anlac

  1. 1. AN LẠC KIM BOI RESORT 26 ha Phạm Ngọc Quang 0913233210 [email_address]
  2. 2. Chụp từ lòng suối
  3. 3. Mỏ nước khoáng – Tự phun từ lòng suối – Thấy mờ hơi sương
  4. 4. Cảnh chụp từ đồi Cò – xa xa là cầu Chiềng
  5. 5. Đường vào Resort
  6. 6. Suối mùa cạn – Lòng suối rất rộng

×