Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Giới thiệu hệ thống thông tin Mitraco

Giới thiệu tổng quan về hệ thống CNTT của Tổng công ty Thương mại Hà tĩnh Mitraco

 • Login to see the comments

Giới thiệu hệ thống thông tin Mitraco

 1. 1. GiỚI THIỆU HỆ THỐNG CNTT MITRACOGiỚI THIỆU HỆ THỐNG CNTT MITRACO Đơn vị xây dựng: Công ty cổ phần Tập đoàn Đầu tư và Công nghệ AG http://www.TheGioiAG.net http://www.CongNgheMoi.net
 2. 2. Ứng dụng CNTT trong hoạt động Sản xuất và Kinh doanh của Tổng công ty nhằm • Tạo môi trường làm việc Hiện đại, Tiên tiến, Năng động • Hội nhập với Thế giới • Tăng năng suất lao động • Tăng chất lượng công việc Mục đích ứng dụng CNTT
 3. 3. Giới thiệu: Mô hình tổng thể
 4. 4. Giới thiệu: Các hệ thống đã triển khai 1. Hạ tầng CNTT: Máy chủ, Firewall 2. Hệ thống Email 3. Hệ thống Intranet 4. Hệ thống Quản lý công văn, công việc 5. Hệ thống Quản lý Nhân sự 6. Cổng thông tin điện tử 7. Sàn giao dịch Điện tử Mitraco 8. Hệ thống Hỗ trợ người sử dụng (HelpDesk) 9. Hệ thống Báo cáo Trực tuyến (Đang xây dựng)
 5. 5. Hệ thống Phần cứng • Triển khai cuối năm 2005 • Server • Network • Firewall
 6. 6. Hệ thống Email • 02 cách truy cập: – Truy cập qua Lotus notes – Truy cập qua web • Tính năng: – Mọi lúc, mọi nơi – Đơn giản, thuận tiện http://mail.Mitraco.com.vn
 7. 7. Hệ thống Intranet Các chức năng: • Thông báo • Lịch ôtô • Lịch phòng họp • Sự kiện Tổng công ty • Biên bản giao ban
 8. 8. Hệ thống Quản lý công văn, công việc Văn phòng điện tử: • Quản lý công văn đi • Quản lý công văn đến • Quản lý công việc • .v.v Tính năng: • Dễ sử dụng • Thuận tiện http://www.Mitraco.vn/CongVan
 9. 9. Hệ thống Quản lý Nhân sự • Quản lý Hồ sơ: ~ 3000 hồ sơ • Quản lý Đào tạo • Quản lý Quá trình công tác • Tính lương • .v.v
 10. 10. Cổng thông tin điện tử • Quảng bá hình ảnh Tổng công ty Khoáng sản Thương mại và Hà Tĩnh • Quảng bá các đơn vị thành viên • Tiếng Anh, tiếng Việt • Video, Ảnh, Flash http://www.Mitraco.com.vn
 11. 11. Sàn Thương mại Điện tử • Hoạt động 24x7 (24 giờ một ngày, 7 ngày một tuần) • > 300 mặt hàng • Đặt mua hàng trực tuyến • Đa ngôn ngữ: Tiếng Anh, http://webag1.congnghemoi.net/
 12. 12. Kết luận • Hệ thống hoạt động ổn định • Cán bộ công nhân viên đã quen với phong cách làm việc mới • Tạo cơ sở triển khai các ứng dụng cao cấp hơn

×