Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Dich vu webapplication

746 views

Published on

Mô tả dịch vụ phát triển ứng dụng web

Published in: Education, Travel
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Dich vu webapplication

 1. 1. DỊCH VỤPHÁT TRIỂN ỨNG DỤNG WEB(WEB APPLICATION)<br />Người trình bày: Phạm Ngọc Quang<br />Chức vụ: Chủ tịch HĐQT AG<br />
 2. 2. Mục lục<br />Mô tả dịch vụ<br />Quy trình cung cấp<br />Kế hoạch<br />
 3. 3. Ứng dụng web (Web application)<br />Ứng dụng web cho phép tương tác với người sử dụng và thực hiện các chức năng giống như ứng dụng truyền thống.<br />Xu hướng của thế giới là chuyển chương trình chạy trên Destop (desktop application) sang chạy trên web (web application)<br />Ví dụ: <br />soạn thảo văn bản trên web: Google Docs<br />Thuyết trình trên web: SlideShare, .v.v.<br />Desktop -&gt; Web<br />
 4. 4. Lợi ích của Ứng dụng web<br />Đối với người sử dụng:<br />
 5. 5. Dịch vụ Phát triển web application<br />Dịch vụ phát triển web application là dịch vụ:<br />Tư vấn Thiết kế<br />Phát triển<br />Cài đặt và Đào tạo<br />Dịch vụ này giúp khách hàng:<br />Khai thác thế mạnh của Internet<br />Cung cấp dịch vụ cho khách hàng<br />Tăng doanh số<br />.v.v.<br />
 6. 6. Quy trình<br /><ul><li>Đây là Quy trình chuẩn của ngành CNTT
 7. 7. Để đảm bảo chất lượng của Sản phẩm, nên thực hiện đầy đủ các bước trên</li></li></ul><li>Quy trình<br />Sản phẩm của giai đoạn Khảo sát<br />Mục tiêu, phạm vị dự án<br />Tài liệu nghiệp vụ: quy trình, biểu mẫu, .v.v.<br />Sơ đồ hệ thống hiện tại<br />Sản phẩm của khâu Thiết kế<br />Tài liệu thiết kế Chức năng<br />Tài liệu Thiết kế CSDL<br />Tài liệu Thiết kế Đối tượng<br />.v.v<br />
 8. 8. Quy trình<br />Sản phẩm của giai đoạn Phát triển<br />Hệ thống<br />Tài liệu Hướng dẫn sử dụng, Cài đặt, .v.v<br />Kết quả của khâu Đào tạo và Triển khai<br />Hệ thống được triển khai chính thức<br />Nhân sự đã được đào tạo<br />
 9. 9. Ví dụ<br />Sản phẩm của giai đoạn Phát triển<br />Hệ thống<br />Tài liệu Hướng dẫn sử dụng, Cài đặt, .v.v<br />Kết quả của khâu Đào tạo và Triển khai<br />Hệ thống được triển khai chính thức<br />Nhân sự đã được đào tạo<br />

×