Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Bi An cua Giau Co

2,721 views

Published on

Bí ẩn của sự Giàu có

Published in: Business, Technology

Bi An cua Giau Co

 1. 1. Bí ẩn Sự Giàu có – Phần 1<br />PhạmNgọcQuang<br />Thoát khỏi Vô minh<br />
 2. 2. Plato Cave<br />Plato Cave:<br />http://www.youtube.com/watch?v=-EPz5z1pUag<br />Lịch sử của Tiền:<br />http://www.youtube.com/watch?v=D0IJCGuNtqk<br />
 3. 3. Lưu ý trước khi Đọc<br />Nội dung trong slide này:<br />Bạn tin hay không là Tùy bạn – Bạn luôn là người đúng<br />Đây không phải khoa học – Muốn học bạn hãy vào trường<br />Bạn có xem tiếp không là Tùy bạn. Bạn hoàn toàn chịu trách nhiệm!<br />Up to you<br />
 4. 4. Up to you<br />Lưu ý trước khi Đọc<br />Slide này trình bày “sự thật hiển nhiên” – mà có thể bạn chưa biết<br />Slide này có thể:<br />Thay đổi Con người Bạn<br />Mở ra Thực tế mới<br />Giúp bạn Giàu có<br />.v.v<br />Tác giả không chịu trách nhiệm về mọi HẬU QUẢ<br />
 5. 5. Mụclục<br />Bí ẩn của Tiền Bạc<br />Bí ẩn của Business<br />Bí ẩn của Tài sản và Giàu có<br />Công thức Giàu có<br />Ứng dụng tại AGP<br />
 6. 6. Bạn đã sẵn sàng chưa?<br />Are you ready?<br />Bạn sẵn sàng bước qua cổng có ánh sáng?<br />
 7. 7. BÍ ẨN CỦA TiỀN BẠC<br />
 8. 8. Tiền bạc là gì?<br />Tiền bạc là gì?<br />Cái mà chúng ta đang đi tìm là gì?<br />Tiền bạc và Tài sản khác nhau như thế nào?<br />
 9. 9. Tiền bạc là gì?<br />Tiền là quan trọng nhất<br />Tiền là Đích<br />Tiền là Công cụ và Chúng ta cần nhiều Công cụ. Nhưng để làm gì?<br />Tiền là Tiên là Phật<br />Tiền là sức bật của Thanh niên<br />Tiền là sức khỏe của người già<br />Tiền là sự nghiệp của Tuổi trẻ<br />Ôi Tiền thật là quý!<br />
 10. 10. Bản chất của Tiền bạc<br />Ngân hàng cho bạn vay thứ mà họ không có.<br />Tiền giấy chỉ chiếm 4% tổng lượng tiền<br />Nhà nước in Tiền để bạn tiêu<br />Mỹ in tiền cho cả Thế giới sử dụng<br />Tiền là sự quy ước – xem video lịch sử của Tiền<br />
 11. 11. Tiền không có Thực!<br />Ngạc nhiên chưa?!<br />Tiền là “bóng” của cái gì đó<br />Tiền là “ảo ảnh”<br />
 12. 12. Bí ẩn của Tiền Bạc<br />
 13. 13. Bản chất của Tiền<br />Tiền là Công cụ Thanh toán – Công cụ trao đổi<br />Tiền là Bóng của Tài sản. Tiền là ảo ảnh.<br />Tiền là Sản phẩm của con người. Giá trị của Tiền phụ thuộc vào Niềm tin, Tâm lý của người sử dụng<br />Tiền là vỏ bề ngoài, là ngọn, là hình thức, là quy ước, .v.v.<br />
 14. 14. Bản chất của Tiền<br />
 15. 15. Bản chất của Tiền<br />
 16. 16. BÍ ẨN CỦA KINH DOANH<br />Cách thức biến Tài sản thành Tiền<br />
 17. 17. Bí ẩn của Kinh doanh<br />Kinh doanh là gì?<br />Doanh nhân là ai?<br />Giá mình là Giám đốc! Giám đốc<br />Có quyền lực<br />Có Tiền<br />Thoải mái<br />
 18. 18. Kinh doanh có phải?<br />Thương trường là Chiến trường<br />Lừa Đảo, Mưu mẹo<br />Nguy hiểm/rủi ro<br />Bóc lột<br />Cạnh tranh<br />Chộp dựt<br />.v.v<br />Yes! Đúng một nửa<br />
 19. 19. Kinh doanh có phải?<br />Hy sinh nhân cách?<br />Đời doanh nghiệp từ nay tôi đã hiểu<br />Dấn thân vô phải chịu tù đày<br />Là Bia kề cổ, là Gái kề vai<br />Là Nhân cách chỉ còn một nửa!<br />Yes! Đúng một nửa<br />
 20. 20.
 21. 21. Bản chất của Kinh doanh<br />
 22. 22. Bản chất của Kinh doanh<br />Quá trình biến Tài sản thành Tiền<br />Giúp đỡ người khác bằng cách “cho” họ những Giá trị mà họ cần. Đổi lại Bạn nhận Tiền<br />Ai cũng là Doanh nhân – nhưng không phải ai cũng là Doanh nhân chân chính!<br />Hãy trở thành Doanh Nhân chân chính<br />
 23. 23. Bản chất của Kinh doanh<br />Kinh doanh là Quá trình Trao đổi<br />Kinh doanh có 2 tầng:<br />Tầng Hữu hình: có người thắng – người thua<br />Tầng Vô hình: Hia bên cùng thắng<br />Hãy cho trước và Nhận sau!<br />
 24. 24. CÔNG THỨC LÀM GIÀU<br />
 25. 25. Những cách làm Giàu<br />Có của thừa kế<br />Con ông cháu cha - Bố mẹ “đẹp trai”<br />Học giỏi - Phải tốt nghiệp Đại học<br />Phải đi nước ngoài – nói tiếng Anh giỏi<br />Làm việc chăm chỉ<br />Yes! Đúng một nửa<br />
 26. 26. Những cách làm Giàu<br />Phải nhanh nhảu<br />Phải thủ đoạn<br />Phải kiên trì<br />Phải có SỐ<br />Phải dũng cảm<br />.....<br /><ul><li>Kinh doanh Bất động sản
 27. 27. Chứng khoán
 28. 28. Phải là Giám đốc
 29. 29. Phải là Lãnh đạo
 30. 30. …..</li></ul>Yes! Đúng một nửa<br />
 31. 31. Bản chất của Giàu có<br />Tất cả chúng ta đều GIÀU CÓ! <br />Sự GIÀU CÓ luôn có sẵn, đang chờ đón bạn.<br />Bạn sinh ra đã GIÀU CÓ!<br />Bạn đang Ngủ! Hãy tỉnh thức<br />Wake up! Hãy tỉnh thức!<br />
 32. 32. Hãy Tỉnh thức để Giàu có!<br />Open Mind<br />
 33. 33. Công thức Làm Giàu<br />Bước 1: Tích lũy Tài sản<br />Bước 2: Chuyển Tài sản Thành Tiền<br />Bước 4: Tích lũy Tài sản<br />Bước 5: Chuyển Tài sản thành Tiền<br />Bước 6: Tích lũy Tài sản<br />Bước 7: Chuyển Tài sản thành Tiền<br />Bước 8: Tích lũy Tài sản<br />Bước 9: Chuyển Tài sản thành Tiền<br />Bước 10: Tích lũy Tài sản<br />….<br />Bước …: Bạn để lại tất cả và ra đi Nhẹ nhàng và Thanh Thoát<br />Làm Giàu là “Trò chơi” Thú vị<br />
 34. 34.
 35. 35. BÍ ẨN CỦA TÀI SẢN<br />
 36. 36. Tài sản là?<br />Tiền<br />Tiết kiệm<br />Công ty<br />Hợp đồng<br />Ôtô<br />.v.v<br /><ul><li>Quan hệ
 37. 37. Thương hiệu
 38. 38. Công nghệ
 39. 39. .v.v</li></li></ul><li>Bản chất Tài sản<br />Tài sản là những gì<br /><ul><li> Mang lại Giá trị cho bạn </li></ul>hoặc<br /><ul><li> Có thể chuyển thành Tiền</li></li></ul><li>Bạn có biết<br />Có nhiều thứ:<br />Bạn cho là Tài sản nhưng thực chất là Tiêu sản<br />Bạn không cho là Vô Giá trị nhưng thực chất là Tài sản rất quan trọng.<br />Có nhiều thứ:<br />Giá trị đối với bạn nhưng Vô giá trị với người khác<br />Vô giá trị với bạn, nhưng RẤT giá trị với người khác<br />Hiểu được sự đa dạng là Bí quyết làm Giàu<br />
 40. 40. Bạn có biết?<br />Có những Tài sản:<br />càng cho đi nhiều thì nhận được càng nhiều<br />càng chia sẻ nhiều thì càng giá trị nhiều<br />không bao giờ hết<br />có ở khắp mọi nơi, luôn sẵn có<br /><ul><li>Thông tin
 41. 41. Kiến thức
 42. 42. Hệ thống CNTT
 43. 43. Tình yêu
 44. 44. Sự chân thành</li></ul>Suy nghĩ Tích cực sẽ tạo ra Suy nghĩ tích cực<br />
 45. 45. Bạn có biết<br />Suy nghĩ Tích cực là một trong Tài sản Giá trị nhất<br />Sự quyết tâm cũng là Tài sản<br /> Suy nghĩ cũng là Năng lượng<br />Chúng ta thu hút những những chúng ta quan tâm.<br />
 46. 46. Bạn có biết<br />“In the moment you own something, it hold you!”<br />Trước sau gì, bạn cũng phải từ bỏ mọi thứ!<br />Người Giàu giữ Tài sản, người Nghèo giữ Tiền<br />
 47. 47. Phát triển Tài sản<br />Tài sản cũng Sinh Lão Bệnh Tử<br />Tài sản cũng cần nuôi dưỡng<br />Tài sản cũng cần Chăm sóc<br />
 48. 48.
 49. 49. TÓM TẮT PHẦN 1<br />
 50. 50. Bí ẩn của Tiền<br />
 51. 51. Bí ẩn của Kinh doanh<br />
 52. 52. Bí ẩn của Tài sản<br />Tiền không có thể nhìn bằng mắt thường đâu con ạ!<br />
 53. 53. Công thức Giàu có<br />Phát triển Tài sản Vô hình<br />Tiền =&gt; Tài sản Vô hình<br />TS Hữu hình =&gt; Vô hình<br />Vô hình =&gt; Vô hình<br />Chuyển Tài sản vô hình thành Tiền<br />
 54. 54.
 55. 55. Suy ngẫm<br />“You must give to get, You must sow the seed, before you can reap the harvest.”<br />“The only way you can bring in the harvest in the fall is to plant in the spring, and to water, weed, fertilize in the summer”<br />“Money is a good servant, but a poor master.”<br />“If you want to feel rich, just count the things you have that money can&apos;t buy”<br />“Money and success don&apos;t change people; they merely amplify what is already there.”<br />“It is not the employer who pays the wages. Employers only handle the money. It is the customer who pays the wages.”<br />
 56. 56. Thái độ quyết định Cuộc sống<br />
 57. 57. Thái độ là Quan trọng<br />Dù bạn suy nghĩ thế nào Bạn vẫn đúng<br />Suy nghĩ của bạn là Thực tế của bạn<br />Vì lợi ích bản thân, hãy Suy nghĩ Tích cực<br />
 58. 58. More Fun<br />
 59. 59. Suy ngẫm<br />Máy chiếu<br />Cái gì là GỐC<br />Cái gì là ngọn?<br />
 60. 60. Suy ngẫm<br />Nhiệt kế<br />Cái gì là GỐC<br />Cái gì là ngọn?<br />Trồng cây<br />
 61. 61. Kếtluận<br />Hãy Tỉnh thức để Giàu có<br />Hãy thoát khỏi Hang Tối để nhìn thấy Ánh sáng<br />Hãy Sáng tạo và mang Hạnh phúc đến cho Bản thân và cho mọi người.<br />Hãy Hạnh phúc và Sáng tạo<br />
 62. 62. Tham khảo<br />http://www.successconsciousness.com/index_000014.htm<br />http://www.youtube.com/watch?v=VRwQhdynPiw : Tư duy của người giàu có<br />http://www.optical-illusionist.com/illusions/rubin-vase-illusion/ : Tư duy con người rất dễ nhầm<br />http://www.bigfishgames.com/online-games/4423/money-tree/index.html?afcode=af42cefbb806 Trò chơi rèn luyện Tư duy làm giàu<br />Trên Internet có rất và rất nhiều<br />
 63. 63. TRAO ĐỔI-CÂU HỎI (Q/A)<br />

×