úVod do studia

1,845 views

Published on

Published in: Education
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
1,845
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
2
Actions
Shares
0
Downloads
16
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

úVod do studia

 1. 1. Úvod do Bc studia UISK 12. října 2010 VOŠIS Petr Novák, Ústav výpočetní techniky UK
 2. 2. Co se dozvíte <ul><li>služby knihoven UK
 3. 3. přihlášení k informačním systémům: LDAP a doména Jinonice
 4. 4. eduroam.cuni.cz – wifi pro studenty s roamingem na akademických institucích v ČR
 5. 5. Elektronické studijní texty
 6. 6. ISDP - Informační systém diplomových prací
 7. 7. Katalogy knihoven a Centrální katalog UK
 8. 8. Digitální univerzitní repozitář
 9. 9. Paralelní vyhledávač MetaLib
 10. 10. Linkserver SFX
 11. 11. Elektronické zdroje a Portál elektronických informačních zdrojů
 12. 12. Vzdálený přístup k elektronickým informačním zdrojům
 13. 13. Informační systém UK
 14. 14. Whois server </li></ul>
 15. 15. Přihlášení k informačním systémům: LDAP a doména Jinonice <ul><li>Primární účet je uložen v systému LDAP (= CAS – centrální autentizační služba UK) </li><ul><li>přihlašovací jméno naleznete pod fotografií na studentské (ISIC) kartě – jde o 8-místný číselný kód
 16. 16. počáteční heslo získáte ve výdejním centru, platí 10 dní
 17. 17. seznam výdejních center: http://www.cuni.cz/UK-3249.html
 18. 18. OP s sebou! </li></ul><li>– server http://ldap.cuni.cz slouží k: </li><ul><li>změně jednorázového a trvalého hesla
 19. 19. ověření přihlášení
 20. 20. získání nového hesla v případě ztráty / zapomnění hesla
 21. 21. nastavení hesla pro doménu JINONICE – viz dále
 22. 22. nastavení hesla pro eduroam cuni.cz
 23. 23. změně kontaktních informací </li></ul></ul>
 24. 24. Získání nového hesla v případě ztráty / zapomnění hesla <ul><li>Heslo nastavené prostřednictvím této stránky bude chápano jako &quot;heslo neověřené&quot;.
 25. 25. Pro nastavení hesla, které Vám umožní přístup do služeb, které vyžadují &quot;ověřené heslo&quot;, je nutné navštívit přímo výdejní centrum průkazů. </li></ul>
 26. 26. Doména JINONICE <ul><li>přihlašovací jméno je tvořeno (většinou): </li><ul><li>4 písmena příjmení + 1. písmeno křestního jména + kódem roku počátku studia na UK </li></ul><li>Tento účet se používá např. pro přihlášení k počítačům v doméně (PC v areálu UK Jinonice, FF, v knihovnách a studovnách), přihlášení do VPN a k některým fakultním stránkám, poštovní schránka o velikosti 250MB s webovým rozhraním - https://webmail.jinonice.cuni.cz, místo na síťovém disku (H:) o velikosti 65MB.
 27. 27. Pro založení účtu v doméně JINONICE musí uživatel splnit následující podmínky: </li><ul><li>Mít průkaz UK - viz http://www.cuni.cz/prukazy
 28. 28. Mít ověřené heslo pro CAS/LDAP UK </li></ul><li>Zřízení a kontrola účtu: </li><ul><li>http://uvt.cuni.cz/UVT-270.html </li></ul></ul>
 29. 29. Eduroam <ul><li>Studenti mají možnost využívat akademické wifi sítě eduroam. Roaming pokrývá většinu vysokých škol a některé ústavy Akademie věd ČR – roaming umožňuje připojení tam, kde je pokrytí.
 30. 30. Základní stránka: http://eduroam.cuni.cz
 31. 31. je nutné </li><ul><li>nastavit speciální heslo do nastavení sítě v notebooku
 32. 32. nastavit síť (obnáší stažení certifikátu a konfiguraci parametrů) – existují podrobné návody </li></ul></ul>
 33. 33. síť uk-simple <ul><li>Pro ty, kdo nechtějí nebo nemohou nastavovat síť v notebooku
 34. 34. síť uk-simple vyžaduje přihlášení ve webovém formuláři a následně zpřístupní některé síťové služby – opět je nutné uživ.jméno a heslo pro eduroam </li></ul>
 35. 35. síť VPN <ul><li>VPN – Virtual Private Network – slouží k přístupu k internetovým zdrojům, které jsou dostupné jen z IP adres Univerzity Karlovy.
 36. 36. Návod pro VPN Jinonice: http://www.jinonice.cuni.cz/vpn/
 37. 37. VPN vám umožní např. přístup na váš disk H: např. z domova
 38. 38. Elektronické infromační zdroje jsou též dostupné pomocí systému pro vzdálený přístup – viz dále </li></ul>
 39. 39. Zdroje ÚISK – elektronické texty <ul><li>http://texty.jinonice.cuni.cz/
 40. 40. informační portál nabízí studentům elektronické studijní texty, skripta, prezentace, online testy, sbírky fotografií a videí, odkazy na další zdroje informací z oboru INSK
 41. 41. formát PDF
 42. 42. nutné přihlášení účtem z LDAP </li></ul>
 43. 43. Zdroje ÚISK – systém ISDP <ul><li>Systém ISDP - Informační systém diplomových prací http://isdp.alstanet.cz
 44. 44. Bc, Mgr, PhDr, PhD práce = VŠKP – vysokoškolské kvalifikační práce
 45. 45. autor, název, vedoucí práce, abstrakt, klíčová slova
 46. 46. jen práce z oboru INSK! </li></ul>
 47. 47. Služby knihoven UK <ul><li>Neexistuje centrální knihovna, pouze některé služby jsou centralizovány
 48. 48. Významné knihovny, které budete potřebovat: </li><ul><li>Knihovna TGM Jinonice </li><ul><li>kmenový fond UISK, skripta, oborové diplomové práce
 49. 49. http://knihovna.jinonice.cuni.cz/ </li></ul><li>Centrum studijních a informačních služeb (CeSIS) </li><ul><li>moderní knihovna na hlavní budově FF UK, studijní místa, fond z oblasti filozofie a „tradičních“ oborů FF UK
 50. 50. http://www.ff.cuni.cz/FF-23.html </li></ul><li>Knihovna psychologických a sociokulturních věd </li><ul><li>Celetná 20, podrobný fond: psychologie a sociologie
 51. 51. http://knihovna.psychologie.ff.cuni.cz/ </li></ul></ul></ul>
 52. 52. Malá odbočka: Národní knihovna obsahuje také specializovanou Knihovnu knihovnické literatury <ul><li>Knihovna je ústředním informačním, dokumentačním a referenčním střediskem České republiky v oboru knihovnictví a vědecké informace. Služby online: </li><ul><li>Báze KKL: elektronický katalog knihovny
 53. 53. Oborová brána Knihovnictví a informační věda: http://kiv.jib.cz
 54. 54. KTD - Česká terminologická databáze knihovnictví a informační vědy (TDKIV)
 55. 55. ADR - Adresář knihoven a informačních institucí v ČR
 56. 56. KZK - Databáze knihovnických zkratek </li></ul><li>Knihovna se nachází v Klementinu, více: http://knihovnam.nkp.cz/ - hledejte sekci „Knihovnický institut
 57. 57. !!! NEJDE O KNIHOVNU UK !!! - ale velice se doporučuje ji navštívit </li></ul>
 58. 58. Jak do knihovny UK? <ul><li>zaregistrovat se v konkrétní knihovně – je zapotřebí průkaz studenta
 59. 59. po registrací možnost sledovat své čtenářské konto v jednotlivých knihovnách, prodlužovat si půjčené knihy, rezervovat knihy, kontrolovat stav poplatků apod. http://alephuk.cuni.cz/ - informace o systému, kontakty na knihovny, technická podpora </li></ul>
 60. 60. Centrální katalog UK <ul><li>http://ckis.cuni.cz
 61. 61. dílčí katalogy – výběr pod odkazem „Databáze“ </li><ul><li>podle fakult
 62. 62. podle typů dokumentů (knihy, e-knihy, VŠKP, časopisy, e-časopisy, články z časopisů a sborníků </li></ul><li>Centrální katalog
 63. 63. přihlášení pomocí LDAP účtu </li></ul>
 64. 64. Digitální univerzitní repozitář Univerzity Karlovy <ul><li>Digitální univerzitní repozitář Univerzity Karlovy umožňuje dlouhodobou archivaci, správu a zpřístupňování elektronických dokumentů v nejrůznějších formátech
 65. 65. vysokoškolské kvalifikační práce a digitalizované mapy Přírodovědecké fakulty UK
 66. 66. plné texty, formát PDF
 67. 67. 11 fakult a součástí UK
 68. 68. http://repozitar.cuni.cz
 69. 69. Pro prohlížení vyskoškolských kvaifikačních prací (s výjimkou něterých prací obhájených před rokem 2006) je nutno se přihlásit – účtem LDAP </li></ul>
 70. 70. Paralelní vyhledávač Metalib <ul><li>Pro vyhledávání ve více zdrojích najednou (katalogy, elektronické zdroje) = zrychlení hledání
 71. 71. integrovány katalogy UK, bibliografické databáze i elektronické články a knihy
 72. 72. nutno se přihlásit účtem z LDAP
 73. 73. http://metalib.cuni.cz
 74. 74. stejný systém využívá Jednotná informační brána a oborové brány </li></ul>
 75. 75. Linkserver SFX <ul><li>Knihovní systém SFX zajišťuje služby propojení na plné texty dokumentů z bibliografických, indexových, abstraktových databází a z vyhledávacích služeb a propojení na další relevantní on-line služby
 76. 76. Základní úkol je propojení různých systémů a usnadnění vyhledávání
 77. 77. Infostránky http://sfx.cuni.cz/ </li></ul>
 78. 78. Elektronické zdroje – o co jde <ul><li>elektronické informační zdroje různého typu a obsahového zaměření
 79. 79. moderní zdroj informací a součást služeb knihoven
 80. 80. zdroje licencované – tj. zdroje, u kterých UK uzavřela licenční smlouvu s dodavatelem. Přístup ke zdrojům mají pouze zaměstnanci a studenti Univerzity Karlovy přímo ze svého pracoviště nebo mohou použít vzdálený přístup
 81. 81. zdroje volné , jejichž využívání není vázáno žádnou licenční smlouvou – jsou zdarma </li></ul>
 82. 82. Typy databází a zdrojů <ul><li>Textové </li><ul><li>Plnotextové – umožňuje plnotextové vyhledávání podle textových řetězců
 83. 83. Bibliografické - zákl. údaje o informačním zdroji: autor,název,titul + abstrakta
 84. 84. Citační – bibl.údaje + citační údaje. Rychlý přehled o konkrétní vědecké problematice pomocí klíčových slov, přehledu abstraktů o daném tématu. Obsahuje reference propojené hyperlinky na původní abstrakty citovaných článků; získání adekvátních vědeckých kontaktů.
 85. 85. Faktografické – např. statistiky
 86. 86. Referenční – encyklopedie a slovníky </li></ul><li>Numerické
 87. 87. Obrazové
 88. 88. Multimediální </li></ul>+ jejich kombinace a propojení
 89. 89. Kam za zdroji? na Portál <ul><li>Portál elektronických informačních zdrojů http://pez.cuni.cz/
 90. 90. databáze všech zdrojů na UK (řádově stovky, počet se mění) </li><ul><li>celouniverzitně dostupné
 91. 91. jen pro fakulty
 92. 92. jen pro ústavy a katedry </li></ul><li>dle oborů
 93. 93. odkazy pro přímý a vzdálený přístup
 94. 94. zdroje k vyzkoušení
 95. 95. informační aparát (Facebooková fanpage, Twitter zprávy, tutoriály, prezentace, technická podpora </li></ul>
 96. 96. Vzdálený přístup... <ul><li>… z domova, internetové kavárny, z práce
 97. 97. přihlášení účtem z LDAPu </li><ul><li>systém EZproxy – proxy server
 98. 98. Shibboleth infrastruktura – přilašujete se přímo na stránce jednotlivých databází </li></ul><li>Odkazy jsou integrovány na Portálu elektronických zdrojů
 99. 99. http://ezproxy.cuni.cz – informační stránky </li></ul>
 100. 100. Informační systém UK <ul><li>is.cuni.cz </li><ul><li>IS Studium </li><ul><li>zápisy, rozvrhy, předměty, práce, termíny, ankety </li></ul><li>Přihlášení účtem z LDAPu </li></ul><li>whois.cuni.cz (původní verze) a https://is.cuni.cz/webapps/whois/search/?lang=cs (nová verze) </li><ul><li>když chcete nalézt zaměstnance, vyučujícího, studenta
 101. 101. kontakty, organizační struktura
 102. 102. není nutné se přihlásit </li></ul></ul>
 103. 103. Shrnutí <ul><li>Autentizace, účty, hesla, LDAP
 104. 104. Služby sítí (wifi, eduroam, VPN)
 105. 105. Knihovní systémy (katalog, paralelní vyhledávání, repozitář, linkserver)
 106. 106. Elektronické informační zdroje a vzdálený přístup
 107. 107. Informační systém Studium a Whois </li></ul>
 108. 108. Dotazy? Vyzkoušejte si systémy – příště se můžete zeptat na to, co není jasné (či co nefunguje :-) ) Díky za pozornost [email_address]

×