Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
Азбука и правописен речник                  РАБОТЕН ЛИСТ   Подредете буквите по азбучен ред, като на...
Кои звукове са гласни и кои са съгласни                 РАБОТЕН ЛИСТЗАПОМНЕТЕ!  -  Гласните звукове съд...
Гласни и съгласни звукове                  РАБОТЕН ЛИСТ Колко са гласните и колко са съгласните звукове...
Как пренасяме части от думи на нов ред               РАБОТЕН ЛИСТЗАПОМНЕТЕ!  Пренася се само цяла сричка ...
Как е устроен българският език                  РАБОТЕН ЛИСТ Диктовка___________________________________...
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

работен лист

Related Audiobooks

Free with a 30 day trial from Scribd

See all
 • Be the first to comment

работен лист

 1. 1. Азбука и правописен речник РАБОТЕН ЛИСТ  Подредете буквите по азбучен ред, като на един ред запишете главните, а на друг – малките.Л, Д, В, Г, Х, Ж, О, Я, Ц, У, Б, Щ , А________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ Запишете думите по азбучен ред. крилат, влак, капан, машинист,роза, учител, кънкьор, магазин, папагал,рибар, ананас, праскова, книга, ябълка________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ Попълнете пропуснатите букви. На тези думи не можем да направим проверка чрез други думи и затова ще ги потърсим в ПРАВОПИСНИЯ РЕЧНИК. п_ница п_рзалка тр_мпет ч_шмаСъставете изречения с тези думи.________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
 2. 2. Кои звукове са гласни и кои са съгласни РАБОТЕН ЛИСТЗАПОМНЕТЕ! - Гласните звукове съдържат само глас. А - Ъ ; О – У ; Е – И - Звучните съгласни съдържат шум и глас. Те са шест и са в началото на азбуката. Б, В, Г, Д, Ж, З - Звучни са и съгласните Р, Л, М, Н. Те се наричат още сонорни. Ще ги запомним лесно – всички се съдържат в думата ЛАМАРИНА. Към тази група е и Й. - Беззвучните съгласни съдържат само шум. П, Ф, К, Т, Ш, С, Х, Ц, Ч Най-напред препишете последователно изреченията, чиито първи думи започват с гласен звук, а после – тези със съгласен.Листата пожълтяха. Премина гроздоберът. Есента дойде. Задуха хладен вятър. Мъглизапъплиха по планините. Опустя гората.________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ Прочетете написаното. Какво му липсва? Измислете го! Заменете буквата за звучния съгласен със съответния му беззвучен. Запишете новополучените думи. жал, вар, дом, кажа, кова, роза, бор, балет________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
 3. 3. Гласни и съгласни звукове РАБОТЕН ЛИСТ Колко са гласните и колко са съгласните звукове?пейка - .........гласни, ...........зв.съгласни, ...........беззв.съгласникораб - ...... гласни, .........зв.съгласни , ...........беззв.съгласнисамолет - .........гласни, ...........зв.съгласни, ...........беззв.съгласниморе - ...... гласни, .........зв.съгласни , ...........беззв.съгласниботуш - .........гласни, ...........зв.съгласни, ...........беззв.съгласнипортокал - ...... гласни, .........зв.съгласни , ...........беззв.съгласни Пропуснати са думите бой и бои. Коя къде ще запишете?Ти не се ______________ от кучето ми!Моят батко е голям и не се ______________ от нищо.Споровете не се решават с ______________ .Обичам да рисувам с водни _____________ . ЗАПОМНЕТЕ!Буквосъчетанието „ЬО” се пише:  само след буквата на съгласен звук.Буквосъчетанието „ЙО” се пише:  след буквата на гласен звук  в началото на думата. Допълнете думите с буквосъчетанията йо или ьо.Пен....... бул.......н асанс......р фот......йлПе....... .......рдан мин.......р трикол......рНед....... .......нко танц......р гал......вен Запишете: - думи, които започват с гласен звук и са названия на предмети________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ - думи, названия на дървета, започващи със съгласен звук________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
 4. 4. Как пренасяме части от думи на нов ред РАБОТЕН ЛИСТЗАПОМНЕТЕ!  Пренася се само цяла сричка  Едносрични думи не се пренасят  Сама буква не се оставя в края на реда  Сама буква не се пренася на нов ред Разделете думите на части за пренасяне.пример: колело - ко-лело , коле-лохралупа - ____________________________________________________________усетиха - ____________________________________________________________камила - _____________________________________________________________орех - _______________________________________________________________магия - ______________________________________________________________надежда - ____________________________________________________________дом - ________________________________________________________________малини - ____________________________________________________________училище - ________________________________________________________________ Подчертайте думите, които не могат да се пренасят:очи, топлина, боровинки, вия, гнездо, храст, ела, хралупа, жълъди, мъх, красота,гори, художник, сив, ученик, есен. В кое изречение нито една от думите не може да се пренася?а) Мая плаче и не иска да пише.б) Не ми се играе и ще си легна.в) Яна не умее да пее, но все се смее.г) Иво ще иде да се види с Ани.
 5. 5. Как е устроен българският език РАБОТЕН ЛИСТ Диктовка___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ Запишете!а) броя на изреченията в текста - ________________________________б) броя на думите в последното изречение - _______________________в) броя на сричките в думите: слънчеви - __________ клокоченето - ________ обаждаха - ___________г) броя на буквите и на звуковете в думите: майските - _____букви, _____ звукове трептяха - _____букви, _____ звукове пищяха - _____букви, _____ звукове Образувайте думи с буквите е, т, с, л, а, н, и,в________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ Подредете думите в изречения. Поставете необходимите препинателни знаци. отишла, гората, в, снахата________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ кълвач, ли, видя, черния________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ си, забравяй, не, приятелите_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

×