Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

работен лист

Related Audiobooks

Free with a 30 day trial from Scribd

See all
 • Be the first to comment

работен лист

 1. 1. Азбука и правописен речник РАБОТЕН ЛИСТ  Подредете буквите по азбучен ред, като на един ред запишете главните, а на друг – малките.Л, Д, В, Г, Х, Ж, О, Я, Ц, У, Б, Щ , А________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ Запишете думите по азбучен ред. крилат, влак, капан, машинист,роза, учител, кънкьор, магазин, папагал,рибар, ананас, праскова, книга, ябълка________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ Попълнете пропуснатите букви. На тези думи не можем да направим проверка чрез други думи и затова ще ги потърсим в ПРАВОПИСНИЯ РЕЧНИК. п_ница п_рзалка тр_мпет ч_шмаСъставете изречения с тези думи.________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
 2. 2. Кои звукове са гласни и кои са съгласни РАБОТЕН ЛИСТЗАПОМНЕТЕ! - Гласните звукове съдържат само глас. А - Ъ ; О – У ; Е – И - Звучните съгласни съдържат шум и глас. Те са шест и са в началото на азбуката. Б, В, Г, Д, Ж, З - Звучни са и съгласните Р, Л, М, Н. Те се наричат още сонорни. Ще ги запомним лесно – всички се съдържат в думата ЛАМАРИНА. Към тази група е и Й. - Беззвучните съгласни съдържат само шум. П, Ф, К, Т, Ш, С, Х, Ц, Ч Най-напред препишете последователно изреченията, чиито първи думи започват с гласен звук, а после – тези със съгласен.Листата пожълтяха. Премина гроздоберът. Есента дойде. Задуха хладен вятър. Мъглизапъплиха по планините. Опустя гората.________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ Прочетете написаното. Какво му липсва? Измислете го! Заменете буквата за звучния съгласен със съответния му беззвучен. Запишете новополучените думи. жал, вар, дом, кажа, кова, роза, бор, балет________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
 3. 3. Гласни и съгласни звукове РАБОТЕН ЛИСТ Колко са гласните и колко са съгласните звукове?пейка - .........гласни, ...........зв.съгласни, ...........беззв.съгласникораб - ...... гласни, .........зв.съгласни , ...........беззв.съгласнисамолет - .........гласни, ...........зв.съгласни, ...........беззв.съгласниморе - ...... гласни, .........зв.съгласни , ...........беззв.съгласниботуш - .........гласни, ...........зв.съгласни, ...........беззв.съгласнипортокал - ...... гласни, .........зв.съгласни , ...........беззв.съгласни Пропуснати са думите бой и бои. Коя къде ще запишете?Ти не се ______________ от кучето ми!Моят батко е голям и не се ______________ от нищо.Споровете не се решават с ______________ .Обичам да рисувам с водни _____________ . ЗАПОМНЕТЕ!Буквосъчетанието „ЬО” се пише:  само след буквата на съгласен звук.Буквосъчетанието „ЙО” се пише:  след буквата на гласен звук  в началото на думата. Допълнете думите с буквосъчетанията йо или ьо.Пен....... бул.......н асанс......р фот......йлПе....... .......рдан мин.......р трикол......рНед....... .......нко танц......р гал......вен Запишете: - думи, които започват с гласен звук и са названия на предмети________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ - думи, названия на дървета, започващи със съгласен звук________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
 4. 4. Как пренасяме части от думи на нов ред РАБОТЕН ЛИСТЗАПОМНЕТЕ!  Пренася се само цяла сричка  Едносрични думи не се пренасят  Сама буква не се оставя в края на реда  Сама буква не се пренася на нов ред Разделете думите на части за пренасяне.пример: колело - ко-лело , коле-лохралупа - ____________________________________________________________усетиха - ____________________________________________________________камила - _____________________________________________________________орех - _______________________________________________________________магия - ______________________________________________________________надежда - ____________________________________________________________дом - ________________________________________________________________малини - ____________________________________________________________училище - ________________________________________________________________ Подчертайте думите, които не могат да се пренасят:очи, топлина, боровинки, вия, гнездо, храст, ела, хралупа, жълъди, мъх, красота,гори, художник, сив, ученик, есен. В кое изречение нито една от думите не може да се пренася?а) Мая плаче и не иска да пише.б) Не ми се играе и ще си легна.в) Яна не умее да пее, но все се смее.г) Иво ще иде да се види с Ани.
 5. 5. Как е устроен българският език РАБОТЕН ЛИСТ Диктовка___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ Запишете!а) броя на изреченията в текста - ________________________________б) броя на думите в последното изречение - _______________________в) броя на сричките в думите: слънчеви - __________ клокоченето - ________ обаждаха - ___________г) броя на буквите и на звуковете в думите: майските - _____букви, _____ звукове трептяха - _____букви, _____ звукове пищяха - _____букви, _____ звукове Образувайте думи с буквите е, т, с, л, а, н, и,в________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ Подредете думите в изречения. Поставете необходимите препинателни знаци. отишла, гората, в, снахата________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ кълвач, ли, видя, черния________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ си, забравяй, не, приятелите_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

  Be the first to comment

  Login to see the comments

 • atlantic

  Oct. 20, 2012
 • liljananedelkoska1

  Oct. 19, 2013
 • elenapetkova35

  Feb. 21, 2014
 • myrvakova

  Mar. 16, 2014
 • cankanenova

  Mar. 25, 2014
 • emisakadzjiyan

  May. 14, 2015
 • wenib

  Sep. 12, 2015
 • Denitsa88

  Nov. 15, 2015
 • ssuser3299fa

  Apr. 28, 2016
 • elenaiwanowa3

  Jan. 30, 2017
 • VencislavaIvanova

  Sep. 27, 2017
 • LozinaGeorgieva

  Nov. 25, 2017
 • animiteva

  May. 14, 2018
 • DianaNikolova24

  Jan. 31, 2019
 • pertrankadimitrova

  Apr. 24, 2020

Views

Total views

58,924

On Slideshare

0

From embeds

0

Number of embeds

811

Actions

Downloads

1,284

Shares

0

Comments

0

Likes

15

×