SlideShare a Scribd company logo

работен лист

1 of 5
Download to read offline
Азбука и правописен речник
                  РАБОТЕН ЛИСТ

   Подредете буквите по азбучен ред, като на един ред запишете главните, а
    на друг – малките.
Л, Д, В, Г, Х, Ж, О, Я, Ц, У, Б, Щ , А
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________
 Запишете думите по азбучен ред.
     крилат, влак, капан, машинист,роза, учител, кънкьор, магазин, папагал,
рибар, ананас, праскова, книга, ябълка
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________
 Попълнете пропуснатите букви. На тези думи не можем да направим проверка
 чрез други думи и затова ще ги потърсим в ПРАВОПИСНИЯ РЕЧНИК.
 п_ница     п_рзалка     тр_мпет     ч_шма
Съставете изречения с тези думи.
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________
Кои звукове са гласни и кои са съгласни
                 РАБОТЕН ЛИСТ

ЗАПОМНЕТЕ!
  -  Гласните звукове съдържат само глас. А - Ъ ; О – У ; Е – И
  -  Звучните съгласни съдържат шум и глас. Те са шест и са в началото на
    азбуката. Б, В, Г, Д, Ж, З
  -  Звучни са и съгласните Р, Л, М, Н. Те се наричат още сонорни. Ще ги
    запомним лесно – всички се съдържат в думата ЛАМАРИНА. Към тази
    група е и Й.
  -  Беззвучните съгласни съдържат само шум. П, Ф, К, Т, Ш, С, Х, Ц, Ч

 Най-напред препишете последователно изреченията, чиито първи думи
  започват с гласен звук, а после – тези със съгласен.
Листата пожълтяха. Премина гроздоберът. Есента дойде. Задуха хладен вятър. Мъгли
запъплиха по планините. Опустя гората.
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________
 Прочетете написаното. Какво му липсва? Измислете го!
 Заменете буквата за звучния съгласен със съответния му беззвучен. Запишете
 новополучените думи.
       жал, вар, дом, кажа, кова, роза, бор, балет
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________
Гласни и съгласни звукове
                  РАБОТЕН ЛИСТ

 Колко са гласните и колко са съгласните звукове?

пейка - .........гласни, ...........зв.съгласни, ...........беззв.съгласни

кораб - ...... гласни, .........зв.съгласни , ...........беззв.съгласни

самолет - .........гласни, ...........зв.съгласни, ...........беззв.съгласни

море - ...... гласни, .........зв.съгласни , ...........беззв.съгласни

ботуш - .........гласни, ...........зв.съгласни, ...........беззв.съгласни

портокал - ...... гласни, .........зв.съгласни , ...........беззв.съгласни

 Пропуснати са думите бой и бои. Коя къде ще запишете?

Ти не се ______________ от кучето ми!
Моят батко е голям и не се ______________ от нищо.
Споровете не се решават с ______________ .
Обичам да рисувам с водни _____________ .

 ЗАПОМНЕТЕ!

Буквосъчетанието „ЬО” се пише:
   само след буквата на съгласен звук.
Буквосъчетанието „ЙО” се пише:
   след буквата на гласен звук
   в началото на думата.

 Допълнете думите с буквосъчетанията йо или ьо.
Пен.......      бул.......н        асанс......р      фот......йл
Пе.......       .......рдан        мин.......р       трикол......р
Нед.......      .......нко        танц......р       гал......вен

 Запишете:
 - думи, които започват с гласен звук и са названия на предмети
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________
   -  думи, названия на дървета, започващи със съгласен звук
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________
Как пренасяме части от думи на нов ред
               РАБОТЕН ЛИСТ

ЗАПОМНЕТЕ!
  Пренася се само цяла сричка
  Едносрични думи не се пренасят
  Сама буква не се оставя в края на реда
  Сама буква не се пренася на нов ред


 Разделете думите на части за пренасяне.

пример: колело - ко-лело , коле-ло

хралупа - ____________________________________________________________

усетиха - ____________________________________________________________

камила - _____________________________________________________________

орех - _______________________________________________________________

магия - ______________________________________________________________

надежда - ____________________________________________________________

дом - ________________________________________________________________

малини - ____________________________________________________________

училище - ________________________________________________________________


 Подчертайте думите, които не могат да се пренасят:

очи, топлина, боровинки, вия, гнездо, храст, ела, хралупа, жълъди, мъх, красота,
гори, художник, сив, ученик, есен.

 В кое изречение нито една от думите не може да се пренася?

а)  Мая плаче и не иска да пише.
б)  Не ми се играе и ще си легна.
в)  Яна не умее да пее, но все се смее.
г)  Иво ще иде да се види с Ани.
Как е устроен българският език
                  РАБОТЕН ЛИСТ
 Диктовка
___________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________
 Запишете!
а) броя на изреченията в текста - ________________________________
б) броя на думите в последното изречение - _______________________
в) броя на сричките в думите:
  слънчеви - __________
  клокоченето - ________
  обаждаха - ___________
г) броя на буквите и на звуковете в думите:
  майските - _____букви, _____ звукове
  трептяха - _____букви, _____ звукове
  пищяха - _____букви, _____ звукове
 Образувайте думи с буквите е, т, с, л, а, н, и,в
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________
 Подредете думите в изречения. Поставете необходимите препинателни знаци.

                   отишла, гората, в, снахата
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________
                    кълвач, ли, видя, черния
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________
                  си, забравяй, не, приятелите
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________

Recommended

упражнение по бел 1.клас изречения, текст
упражнение по бел 1.клас  изречения, текступражнение по бел 1.клас  изречения, текст
упражнение по бел 1.клас изречения, текстLuiza Antova
 
работен лист математика
работен лист математикаработен лист математика
работен лист математикаPepi Nikova
 
Правопис на съгласни работен лист
Правопис на съгласни работен листПравопис на съгласни работен лист
Правопис на съгласни работен листLuiza Antova
 
Междинна диагностика_роден край
Междинна диагностика_роден крайМеждинна диагностика_роден край
Междинна диагностика_роден крайDani Parvanova
 
3 клас-части на думата-правопис 13.12.
3 клас-части на думата-правопис 13.12.3 клас-части на думата-правопис 13.12.
3 клас-части на думата-правопис 13.12.Златка Вълчинова
 
Звучни съгласни в края на думата
Звучни съгласни в края на думатаЗвучни съгласни в края на думата
Звучни съгласни в края на думатаNinaKaneva
 
междинно по бел мое
междинно по бел  моемеждинно по бел  мое
междинно по бел моеTatqna Nikolova
 

More Related Content

What's hot

Повече, пъти повече; по-малко, пъти по-малко
Повече, пъти повече; по-малко, пъти по-малко Повече, пъти повече; по-малко, пъти по-малко
Повече, пъти повече; по-малко, пъти по-малко Luiza Antova
 
1.клас Работни листове с диктовки и текстове за четене от А до Д по новата пр...
1.клас Работни листове с диктовки и текстове за четене от А до Д по новата пр...1.клас Работни листове с диктовки и текстове за четене от А до Д по новата пр...
1.клас Работни листове с диктовки и текстове за четене от А до Д по новата пр...Luiza Antova
 
Човекът и природата - ОС - 2 клас
Човекът и природата - ОС - 2 класЧовекът и природата - ОС - 2 клас
Човекът и природата - ОС - 2 класVeska Petrova
 
как откриваме ударената сричка в думата
как откриваме ударената сричка в думатакак откриваме ударената сричка в думата
как откриваме ударената сричка в думатаDani Parvanova
 
Четене с разбиране Страхлив другар 2.клас
Четене с разбиране Страхлив другар 2.класЧетене с разбиране Страхлив другар 2.клас
Четене с разбиране Страхлив другар 2.класLuiza Antova
 
прилагателно име. работен лист
прилагателно име. работен листприлагателно име. работен лист
прилагателно име. работен листЛидия Ганева
 
бел 1 клас тест междинно ниво
бел 1 клас тест междинно нивобел 1 клас тест междинно ниво
бел 1 клас тест междинно нивоLuiza Antova
 
Правопис на гласни работен лист
Правопис на гласни работен листПравопис на гласни работен лист
Правопис на гласни работен листLuiza Antova
 
БЕЛ 2 клас входно ниво
БЕЛ 2 клас входно нивоБЕЛ 2 клас входно ниво
БЕЛ 2 клас входно нивоZlatka Atanasova
 
как да пишем съчинение описание
как да пишем съчинение описаниекак да пишем съчинение описание
как да пишем съчинение описаниеШермин Ахмедова
 
Лични местоимения
Лични местоименияЛични местоимения
Лични местоименияmarianadr
 
самостоятелна работа бел
самостоятелна работа белсамостоятелна работа бел
самостоятелна работа белЛидия Ганева
 
Карта на България с редове за писане
Карта на България с редове за писанеКарта на България с редове за писане
Карта на България с редове за писанеMarusya Eneva
 
звукови модели
звукови модели  звукови модели
звукови модели Vаlentina Bikova
 

What's hot (20)

зип бел-глагол-2клас
зип бел-глагол-2класзип бел-глагол-2клас
зип бел-глагол-2клас
 
Повече, пъти повече; по-малко, пъти по-малко
Повече, пъти повече; по-малко, пъти по-малко Повече, пъти повече; по-малко, пъти по-малко
Повече, пъти повече; по-малко, пъти по-малко
 
1.клас Работни листове с диктовки и текстове за четене от А до Д по новата пр...
1.клас Работни листове с диктовки и текстове за четене от А до Д по новата пр...1.клас Работни листове с диктовки и текстове за четене от А до Д по новата пр...
1.клас Работни листове с диктовки и текстове за четене от А до Д по новата пр...
 
Човекът и природата - ОС - 2 клас
Човекът и природата - ОС - 2 класЧовекът и природата - ОС - 2 клас
Човекът и природата - ОС - 2 клас
 
БЕЛ 2 клас - гласни/съгласни
БЕЛ 2 клас - гласни/съгласниБЕЛ 2 клас - гласни/съгласни
БЕЛ 2 клас - гласни/съгласни
 
как откриваме ударената сричка в думата
как откриваме ударената сричка в думатакак откриваме ударената сричка в думата
как откриваме ударената сричка в думата
 
Четене с разбиране Страхлив другар 2.клас
Четене с разбиране Страхлив другар 2.класЧетене с разбиране Страхлив другар 2.клас
Четене с разбиране Страхлив другар 2.клас
 
прилагателно име. работен лист
прилагателно име. работен листприлагателно име. работен лист
прилагателно име. работен лист
 
бел 1 клас тест междинно ниво
бел 1 клас тест междинно нивобел 1 клас тест междинно ниво
бел 1 клас тест междинно ниво
 
Правопис на гласни работен лист
Правопис на гласни работен листПравопис на гласни работен лист
Правопис на гласни работен лист
 
БЕЛ 2 клас входно ниво
БЕЛ 2 клас входно нивоБЕЛ 2 клас входно ниво
БЕЛ 2 клас входно ниво
 
Междинно ниво по мат 3 клас
Междинно ниво по мат 3 класМеждинно ниво по мат 3 клас
Междинно ниво по мат 3 клас
 
как да пишем съчинение описание
как да пишем съчинение описаниекак да пишем съчинение описание
как да пишем съчинение описание
 
Познавате ли приказките
Познавате ли приказкитеПознавате ли приказките
Познавате ли приказките
 
съобщение-работен лист
съобщение-работен листсъобщение-работен лист
съобщение-работен лист
 
Лични местоимения
Лични местоименияЛични местоимения
Лични местоимения
 
БЕЛ-2клас -гласни-съгласни СР
БЕЛ-2клас -гласни-съгласни СР БЕЛ-2клас -гласни-съгласни СР
БЕЛ-2клас -гласни-съгласни СР
 
самостоятелна работа бел
самостоятелна работа белсамостоятелна работа бел
самостоятелна работа бел
 
Карта на България с редове за писане
Карта на България с редове за писанеКарта на България с редове за писане
Карта на България с редове за писане
 
звукови модели
звукови модели  звукови модели
звукови модели
 

Viewers also liked

работен лист бел
работен лист белработен лист бел
работен лист белPepi Nikova
 
самостоятелна работа по български език ігрупа ...
самостоятелна работа по български език ігрупа                ...самостоятелна работа по български език ігрупа                ...
самостоятелна работа по български език ігрупа ...Мария Maria Georgieva TeacherBG
 
Звукове и букви работен лист
Звукове и букви работен листЗвукове и букви работен лист
Звукове и букви работен листLuiza Antova
 
Sam.rab. po okolen sviat 2kl
Sam.rab. po okolen sviat 2klSam.rab. po okolen sviat 2kl
Sam.rab. po okolen sviat 2klDani Parvanova
 
бел писане работни листи
бел писане работни листибел писане работни листи
бел писане работни листиVаlentina Bikova
 
Самостоятелна работа по околен свят за 1-5 урок
Самостоятелна работа по околен свят за 1-5 урокСамостоятелна работа по околен свят за 1-5 урок
Самостоятелна работа по околен свят за 1-5 урокLuiza Antova
 
Околен свят 2 клас входно ниво
Околен свят 2 клас входно ниво Околен свят 2 клас входно ниво
Околен свят 2 клас входно ниво Zlatka Atanasova
 
работен лист. род и число на пр. имена
работен лист. род и число на пр. именаработен лист. род и число на пр. имена
работен лист. род и число на пр. именаЛидия Ганева
 
Звук и буква Оо, По телефона
Звук и буква Оо, По телефонаЗвук и буква Оо, По телефона
Звук и буква Оо, По телефонаRosislide
 
за гъбки
за гъбкиза гъбки
за гъбкиika2
 
2.klas na4alen pregovor
2.klas na4alen pregovor2.klas na4alen pregovor
2.klas na4alen pregovorLuiza Antova
 
звучни съгласни пред беззвучни
звучни съгласни пред беззвучнизвучни съгласни пред беззвучни
звучни съгласни пред беззвучниDani Parvanova
 
гласни звукове игри
гласни звукове  игригласни звукове  игри
гласни звукове игриVаlentina Bikova
 
правила йо ьо звук букви
правила йо ьо звук буквиправила йо ьо звук букви
правила йо ьо звук буквиguest135756
 

Viewers also liked (20)

работен лист бел
работен лист белработен лист бел
работен лист бел
 
самостоятелна работа по български език ігрупа ...
самостоятелна работа по български език ігрупа                ...самостоятелна работа по български език ігрупа                ...
самостоятелна работа по български език ігрупа ...
 
диктовки
диктовкидиктовки
диктовки
 
околен свят 2в сам. работа
околен свят 2в сам. работаоколен свят 2в сам. работа
околен свят 2в сам. работа
 
Звукове и букви работен лист
Звукове и букви работен листЗвукове и букви работен лист
Звукове и букви работен лист
 
Sam.rab. po okolen sviat 2kl
Sam.rab. po okolen sviat 2klSam.rab. po okolen sviat 2kl
Sam.rab. po okolen sviat 2kl
 
бел писане работни листи
бел писане работни листибел писане работни листи
бел писане работни листи
 
Самостоятелна работа по околен свят за 1-5 урок
Самостоятелна работа по околен свят за 1-5 урокСамостоятелна работа по околен свят за 1-5 урок
Самостоятелна работа по околен свят за 1-5 урок
 
Околен свят 2 клас входно ниво
Околен свят 2 клас входно ниво Околен свят 2 клас входно ниво
Околен свят 2 клас входно ниво
 
околен свят 2в животни
околен свят 2в животниоколен свят 2в животни
околен свят 2в животни
 
Glasni 1
Glasni 1Glasni 1
Glasni 1
 
работен лист. род и число на пр. имена
работен лист. род и число на пр. именаработен лист. род и число на пр. имена
работен лист. род и число на пр. имена
 
Звук и буква Оо, По телефона
Звук и буква Оо, По телефонаЗвук и буква Оо, По телефона
Звук и буква Оо, По телефона
 
за гъбки
за гъбкиза гъбки
за гъбки
 
2.klas na4alen pregovor
2.klas na4alen pregovor2.klas na4alen pregovor
2.klas na4alen pregovor
 
буква ъъ
буква ъъбуква ъъ
буква ъъ
 
звучни съгласни пред беззвучни
звучни съгласни пред беззвучнизвучни съгласни пред беззвучни
звучни съгласни пред беззвучни
 
Звучни съгласни в средата на думата тренажор
Звучни съгласни в средата на думата тренажорЗвучни съгласни в средата на думата тренажор
Звучни съгласни в средата на думата тренажор
 
гласни звукове игри
гласни звукове  игригласни звукове  игри
гласни звукове игри
 
правила йо ьо звук букви
правила йо ьо звук буквиправила йо ьо звук букви
правила йо ьо звук букви
 

More from Pepi Nikova

добре дошли в 4 клас
добре дошли в 4 класдобре дошли в 4 клас
добре дошли в 4 класPepi Nikova
 
добре дошли в 4 клас
добре дошли в 4 класдобре дошли в 4 клас
добре дошли в 4 класPepi Nikova
 
dobre doshli v 4 klas
dobre doshli v 4 klasdobre doshli v 4 klas
dobre doshli v 4 klasPepi Nikova
 
Ro music questionnaire
Ro music questionnaireRo music questionnaire
Ro music questionnairePepi Nikova
 
Bg music questionnaire
Bg music questionnaireBg music questionnaire
Bg music questionnairePepi Nikova
 
Working programme jan july 2014
Working programme jan  july 2014Working programme jan  july 2014
Working programme jan july 2014Pepi Nikova
 
Billy elliot discussion
Billy elliot  discussionBilly elliot  discussion
Billy elliot discussionPepi Nikova
 
Film preferences bg1
Film preferences bg1Film preferences bg1
Film preferences bg1Pepi Nikova
 
The student rules
The student rulesThe student rules
The student rulesPepi Nikova
 
In the classroom
In the classroomIn the classroom
In the classroomPepi Nikova
 
Imaginary boyfriend
Imaginary boyfriendImaginary boyfriend
Imaginary boyfriendPepi Nikova
 
Current activities 9 12 2013
Current activities 9 12 2013Current activities 9 12 2013
Current activities 9 12 2013Pepi Nikova
 

More from Pepi Nikova (20)

добре дошли в 4 клас
добре дошли в 4 класдобре дошли в 4 клас
добре дошли в 4 клас
 
добре дошли в 4 клас
добре дошли в 4 класдобре дошли в 4 клас
добре дошли в 4 клас
 
dobre doshli v 4 klas
dobre doshli v 4 klasdobre doshli v 4 klas
dobre doshli v 4 klas
 
Ro music questionnaire
Ro music questionnaireRo music questionnaire
Ro music questionnaire
 
Bg music questionnaire
Bg music questionnaireBg music questionnaire
Bg music questionnaire
 
Working programme jan july 2014
Working programme jan  july 2014Working programme jan  july 2014
Working programme jan july 2014
 
Billy elliot discussion
Billy elliot  discussionBilly elliot  discussion
Billy elliot discussion
 
Film preferences bg1
Film preferences bg1Film preferences bg1
Film preferences bg1
 
Film scripts
Film scriptsFilm scripts
Film scripts
 
The student rules
The student rulesThe student rules
The student rules
 
The sst
The sstThe sst
The sst
 
Math class
Math classMath class
Math class
 
Lucas
LucasLucas
Lucas
 
In the classroom
In the classroomIn the classroom
In the classroom
 
Imaginary boyfriend
Imaginary boyfriendImaginary boyfriend
Imaginary boyfriend
 
Horse monkey
Horse monkeyHorse monkey
Horse monkey
 
Forgotten
ForgottenForgotten
Forgotten
 
Alison
AlisonAlison
Alison
 
A miracle
A miracleA miracle
A miracle
 
Current activities 9 12 2013
Current activities 9 12 2013Current activities 9 12 2013
Current activities 9 12 2013
 

работен лист

 • 1. Азбука и правописен речник РАБОТЕН ЛИСТ  Подредете буквите по азбучен ред, като на един ред запишете главните, а на друг – малките. Л, Д, В, Г, Х, Ж, О, Я, Ц, У, Б, Щ , А ________________________________________________________________ ________________________________________________________________ ________________________________________________________________________________________________________________ ________________________________________________________________ ________________________________________________________________ ________________________________________________________________________________________________________________ ________________________________________________________________  Запишете думите по азбучен ред. крилат, влак, капан, машинист,роза, учител, кънкьор, магазин, папагал, рибар, ананас, праскова, книга, ябълка ________________________________________________________________ ________________________________________________________________ ________________________________________________________________________________________________________________ ________________________________________________________________ ________________________________________________________________ ________________________________________________________________________________________________________________ ________________________________________________________________ ________________________________________________________________ ________________________________________________________________ ________________________________________________________________________________________________________________ ________________________________________________________________  Попълнете пропуснатите букви. На тези думи не можем да направим проверка чрез други думи и затова ще ги потърсим в ПРАВОПИСНИЯ РЕЧНИК. п_ница п_рзалка тр_мпет ч_шма Съставете изречения с тези думи. ________________________________________________________________ ________________________________________________________________ ________________________________________________________________________________________________________________ ________________________________________________________________ ________________________________________________________________ ________________________________________________________________________________________________________________ ________________________________________________________________ ________________________________________________________________ ________________________________________________________________ ________________________________________________________________________________________________________________ ________________________________________________________________ ________________________________________________________________ ________________________________________________________________ ________________________________________________________________________________________________________________ ________________________________________________________________
 • 2. Кои звукове са гласни и кои са съгласни РАБОТЕН ЛИСТ ЗАПОМНЕТЕ! - Гласните звукове съдържат само глас. А - Ъ ; О – У ; Е – И - Звучните съгласни съдържат шум и глас. Те са шест и са в началото на азбуката. Б, В, Г, Д, Ж, З - Звучни са и съгласните Р, Л, М, Н. Те се наричат още сонорни. Ще ги запомним лесно – всички се съдържат в думата ЛАМАРИНА. Към тази група е и Й. - Беззвучните съгласни съдържат само шум. П, Ф, К, Т, Ш, С, Х, Ц, Ч  Най-напред препишете последователно изреченията, чиито първи думи започват с гласен звук, а после – тези със съгласен. Листата пожълтяха. Премина гроздоберът. Есента дойде. Задуха хладен вятър. Мъгли запъплиха по планините. Опустя гората. ________________________________________________________________ ________________________________________________________________ ________________________________________________________________________________________________________________ ________________________________________________________________ ________________________________________________________________ ________________________________________________________________________________________________________________ ________________________________________________________________ ________________________________________________________________ ________________________________________________________________ ________________________________________________________________________________________________________________ ________________________________________________________________ ________________________________________________________________ ________________________________________________________________ ________________________________________________________________________________________________________________ ________________________________________________________________  Прочетете написаното. Какво му липсва? Измислете го!  Заменете буквата за звучния съгласен със съответния му беззвучен. Запишете новополучените думи. жал, вар, дом, кажа, кова, роза, бор, балет ________________________________________________________________ ________________________________________________________________ ________________________________________________________________________________________________________________ ________________________________________________________________ ________________________________________________________________ ________________________________________________________________________________________________________________ ________________________________________________________________ ________________________________________________________________ ________________________________________________________________ ________________________________________________________________________________________________________________ ________________________________________________________________
 • 3. Гласни и съгласни звукове РАБОТЕН ЛИСТ  Колко са гласните и колко са съгласните звукове? пейка - .........гласни, ...........зв.съгласни, ...........беззв.съгласни кораб - ...... гласни, .........зв.съгласни , ...........беззв.съгласни самолет - .........гласни, ...........зв.съгласни, ...........беззв.съгласни море - ...... гласни, .........зв.съгласни , ...........беззв.съгласни ботуш - .........гласни, ...........зв.съгласни, ...........беззв.съгласни портокал - ...... гласни, .........зв.съгласни , ...........беззв.съгласни  Пропуснати са думите бой и бои. Коя къде ще запишете? Ти не се ______________ от кучето ми! Моят батко е голям и не се ______________ от нищо. Споровете не се решават с ______________ . Обичам да рисувам с водни _____________ .  ЗАПОМНЕТЕ! Буквосъчетанието „ЬО” се пише:  само след буквата на съгласен звук. Буквосъчетанието „ЙО” се пише:  след буквата на гласен звук  в началото на думата.  Допълнете думите с буквосъчетанията йо или ьо. Пен....... бул.......н асанс......р фот......йл Пе....... .......рдан мин.......р трикол......р Нед....... .......нко танц......р гал......вен  Запишете: - думи, които започват с гласен звук и са названия на предмети ________________________________________________________________ ________________________________________________________________ ________________________________________________________________________________________________________________ ________________________________________________________________ - думи, названия на дървета, започващи със съгласен звук ________________________________________________________________ ________________________________________________________________ ________________________________________________________________________________________________________________ ________________________________________________________________
 • 4. Как пренасяме части от думи на нов ред РАБОТЕН ЛИСТ ЗАПОМНЕТЕ!  Пренася се само цяла сричка  Едносрични думи не се пренасят  Сама буква не се оставя в края на реда  Сама буква не се пренася на нов ред  Разделете думите на части за пренасяне. пример: колело - ко-лело , коле-ло хралупа - ____________________________________________________________ усетиха - ____________________________________________________________ камила - _____________________________________________________________ орех - _______________________________________________________________ магия - ______________________________________________________________ надежда - ____________________________________________________________ дом - ________________________________________________________________ малини - ____________________________________________________________ училище - ________________________________________________________________  Подчертайте думите, които не могат да се пренасят: очи, топлина, боровинки, вия, гнездо, храст, ела, хралупа, жълъди, мъх, красота, гори, художник, сив, ученик, есен.  В кое изречение нито една от думите не може да се пренася? а) Мая плаче и не иска да пише. б) Не ми се играе и ще си легна. в) Яна не умее да пее, но все се смее. г) Иво ще иде да се види с Ани.
 • 5. Как е устроен българският език РАБОТЕН ЛИСТ  Диктовка ___________________________________________________________________________ ________________________________________________________________________________________________________________ ________________________________________________________________ ________________________________________________________________ ________________________________________________________________________________________________________________ ________________________________________________________________ ________________________________________________________________ ________________________________________________________________________________________________________________ ________________________________________________________________ ________________________________________________________________ ________________________________________________________________________________________________________________ ________________________________________________________________  Запишете! а) броя на изреченията в текста - ________________________________ б) броя на думите в последното изречение - _______________________ в) броя на сричките в думите: слънчеви - __________ клокоченето - ________ обаждаха - ___________ г) броя на буквите и на звуковете в думите: майските - _____букви, _____ звукове трептяха - _____букви, _____ звукове пищяха - _____букви, _____ звукове  Образувайте думи с буквите е, т, с, л, а, н, и,в ________________________________________________________________ ________________________________________________________________ ________________________________________________________________________________________________________________ ________________________________________________________________  Подредете думите в изречения. Поставете необходимите препинателни знаци. отишла, гората, в, снахата ________________________________________________________________ ________________________________________________________________ ________________________________________________________________________________________________________________ ________________________________________________________________ кълвач, ли, видя, черния ________________________________________________________________ ________________________________________________________________ ________________________________________________________________________________________________________________ ________________________________________________________________ си, забравяй, не, приятелите ________________________________________________________________ ________________________________________________________________ ________________________________________________________________________________________________________________ _______________________________________________________________