Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

правила

6,590 views

Published on

правила

  1. 1. Ученикът Аз съм някой и съм отговорен за собствените си действия – за това, което правя и говоря. Аз съм в училище, за да се уча и работя заедно със съучениците ми. Аз нося всички необходими неща за урока, изпълнявам домашните работи и се стремя към успех в обучението. Аз се представям по най-добрия начин и нито един ден не е загубен за мен. Аз участвам в работата на класа. Аз помагам на другите и всички работим за общото добро. В клас работя съсредоточено, спокойно, тихо и изслушвам този, който говори. Аз опазвам училищното имущество. Аз съм винаги любезен, учтив и почтителен. Аз уважавам всеки и не говоря лоши неща за другите. Аз не се бия и не обиждам. Аз мога и искам да преуспея. Аз строго спазвам горните правила.
  2. 2. Родителят Аз участвам активно в работата на класа. Аз съм отговорен за редовното изпълнение на домашните работи и подготвянето на уроците. Аз отговарям за възпитанието на детето си и неговото поведение. Оказвам материална помощ на училището, в което учи детето ми. Учителят Аз вярвам в равния шанс на всички. Аз се старая да помагам на учениците в максималната възможна степен. Аз изслушвам и уважавам мнението на всеки. Аз съм в училище, за да дам най-доброто от себе си за своите ученици.

×