SlideShare a Scribd company logo

изх.ниво 1 клас

1 of 4
Download to read offline
САМОСТОЯТЕЛНА РАБОТА
                   І клас


ТЕМА:     ЗНАНИЯ И УМЕНИЯ ПО МАТЕМАТИКА
           В КРАЯ НА 1. КЛАС
           Изходяща диагностика
Зад.1. Запиши с цифри числата: дванадесет, две, двадесет. (3т.)Зад.2. Сравни и постави знаците > , = , < ? (4т.)


   а) 9  □ 10    б) 11  □1    в) 13   □3   г) 0  □1
Зад.3. Пресметнете сборовете: (18т.)
   а) 4 + 5 = ____    ж) 5 + 8 = ____     м) 18 – 17 = ____
   б) 3 + 7 = ____    з) 2 + 0 = ____     н) 20 – 18 = ____
   в) 10 + 6 = ____   и) 9 – 8 = ____     о) 12 – 3 = ____
   г) 17 + 2 = ____   й) 10 – 7 = ____    п) 16 – 9 = ____
   д) 4 + 16 = ____   к) 17 – 6 = ____    р) 20 – 0 = ____
   е) 9 + 6 = ____    л) 14 – 4 = ____    с) 15 –15 = ____


Зад.4. Пресметни разликата 20 – 16. Направи проверка със събиране. (2т.)Зад.5. Измери дължината на отсечката и запиши: (1т.)
                    □   см
Зад.6. Сравнете ( > = < ?) . (4т.)

        20 – 4  □ 15       15  □ 7+9
Зад.7. Оцвети в червено - квадратите, в синьо – кръговете, и в жълто – триъгълниците.
   (6т.)
___________________________________________________________________________Зад. 8. Попълни. (4т.)    12 =    □
                   + 5;    20 –  =2   □
___________________________________________________________________________

Зад.9. Иво има 9 сини топчета и с 5 повече – бели топчета. Колко бели топчета
    има Иво? Реши задачата. Направи рисунка към задачата. (3т.)

       Решение:


Отг. ………………………………………………..Зад.10. Разгледай и запиши. (3т.)

    19, 15, 11,      .
Скала за оценка:

  (Отлична)    41 – 48 т.
  (Много добра)  33 – 40 т.      Брой точки за верни отговори:
  (Добра)     25 – 32 т.
  (Задоволителна) 17 – 24 т.
  (Незадоволителна) 0 – 16 т.    Оценка: Уважаеми родители,
Табличката ще Ви ориентира за мястото на Вашето дете в момента.

  Оценка      6    5  4   3   2

  Брой уче-
  нвици
ПОКАЗАТЕЛИ                  КРИТЕРИИ           ТОЧКИ
  1.1. Писане на числата до 20      • Записват с цифри посочените с      3 т.
  (зад.1).                  думи числа – 3 х 1 т.
П  1.2. Сравняване на числата до 20    • Сравняват числата до 100, като      4 т.
  (зад.2).                  поставят знаците >, =, < – 4 х 1 т.
Ъ  1.3. Събиране на числата до 10   Усвоен е алгоритъмът за събиране на      2 т.
  (зад.3а, 3б).            числата до 10         – 2 х 1 т.
  1.4. Събиране на числата до 20   Усвоени са алгоритмите за събиране на     2 т.
Р  без преминаване (зад.3в, 3г).    числата до 20 без преминаване – 2 х 1 т.
  1.5. Събиране на числата до 20 с  Усвоени са алгоритмите за събиране на     3 т.
В  преминаване (зад.3д, 3е, 3ж).    числата до 20 с преминаване – 3 х 1 т.
  1.6. Събиране, когато едното    Усвоен е алгоритъмът за събиране, когато    1 т.
О  събираемо е 0 (зад. 3з).      едното събираемо е 0     – 1 х 1 т.
  1.7. Изваждане на числата до 10   Усвоен е алгоритъмът за изваждане на      2 т.
  (зад.3и, 3й).            числата до 10 – 2 х 1 т.
  1.8. Изваждане на числата до 20   Усвоени са алгоритмите за изваждане на     3 т.
  без преминаване (зад.3к, 3л, 3м).  числата до 20 без преминаване – 3 х 1 т.
  1.9. Изваждане на числата до 20   Усвоени са алгоритмите за изваждане на     3 т.
  с преминаване (зад.3н, 3о, 3п).   числата до 20 с преминаване – 3 х 1 т.
Р  1.10. Изваждане на 0 от число    Усвоен е алгоритъмът за изваждане на 0     1 т.
  (зад.3р).              от число            – 1 х 1 т.
А  1.11. Изваждане, когато       Усвоен е алгоритъмът за изваждане на      1 т.
  разликата е 0 (зад.3с).       числата до 20, когато разликата е 0
                                     – 1 х 1 т.
В
  1.12. Различаване по форма на      • Могат да различават геомет-       1 т.
  кръг (зад.7).               ричната фигура кръг – 1 х 1 т.
Н
 1.13. Различаване по форма на      •  Могат да различават геомет-      2 т.
И квадрат (зад.7).               ричната фигура квадрат – 2 х 1 т.
 1.14. Различаване по форма на      •  Могат да различават геомет-      3 т.
Щ триъгълник (зад.7).             ричната фигура триъгълник – 3х1т.
 1.15. Измерване дължината на       •  Могат да измерват дължина на     1 т.
 отсечка (зад.5).               отсечка в см с помощта на черто-
Е
                        жен инструмент и да я запишат

В  2.1. Проверка на изваждането      •  Пресмятат разлика на две числа-1т   2 т.
Т  (зад.4).                •  Знаят как да направят проверка на
О                       действие изваждане – 1 т.
Р  2.2. Сравняване на число със      •  Знаят да сравняват сбор и разлика   4 т.
  сбор и разлика (зад.6).          с число като поставят знак – 2 х 2
О
                        т.
  2.3. Откриване на неизвестен      •  Откриват с досещане неизвестното   4 т.
Р  компонент при действията          събираемо и неизвестния делител в
А  събиране и изваждане (зад.8).       празното квадратче  – 2 х 2 т.
В  2.4. Тестова задача с едно       •  Умеят да анализират и решават     3 т.
Н  пресмятане (зад.9).            проста текстова задача с едно
И                       пресмятане – 2 т.
Щ                     •  Вярно направена рисунка – 1 т.
Е  2.5. Откриване на съществени      •  Умеят да анализират и откриват    3 т.
  признаци (зад.10).
съществени признаци
   Максимален брой точки:  48 т.

Recommended

Текстови задачи до 10 работен лист 1.клас
Текстови задачи до 10 работен лист 1.класТекстови задачи до 10 работен лист 1.клас
Текстови задачи до 10 работен лист 1.класLuiza Antova
 
1.клас Работни листове с диктовки и текстове за четене от А до Д по новата пр...
1.клас Работни листове с диктовки и текстове за четене от А до Д по новата пр...1.клас Работни листове с диктовки и текстове за четене от А до Д по новата пр...
1.клас Работни листове с диктовки и текстове за четене от А до Д по новата пр...Luiza Antova
 
работен лист математика
работен лист математикаработен лист математика
работен лист математикаPepi Nikova
 
Междинна диагностика_роден край
Междинна диагностика_роден крайМеждинна диагностика_роден край
Междинна диагностика_роден крайDani Parvanova
 
самостоятелна работа до 10 1
самостоятелна работа до 10 1самостоятелна работа до 10 1
самостоятелна работа до 10 1Dani Parvanova
 
Езикови задачи - 2. и 3. клас - диктовки, задачи към тях.docx
Езикови задачи - 2. и 3. клас - диктовки, задачи към тях.docxЕзикови задачи - 2. и 3. клас - диктовки, задачи към тях.docx
Езикови задачи - 2. и 3. клас - диктовки, задачи към тях.docxLuiza Antova
 
изх.н. 1 кл. математика (2012г)
изх.н. 1 кл. математика (2012г)изх.н. 1 кл. математика (2012г)
изх.н. 1 кл. математика (2012г)Dani Parvanova
 
Лични местоимения
Лични местоименияЛични местоимения
Лични местоименияmarianadr
 

More Related Content

What's hot

Как се решават текстови задачи
Как се решават текстови задачиКак се решават текстови задачи
Как се решават текстови задачиroryace
 
работен лист бел
работен лист белработен лист бел
работен лист белPepi Nikova
 
бел 1 клас тест междинно ниво
бел 1 клас тест междинно нивобел 1 клас тест междинно ниво
бел 1 клас тест междинно нивоLuiza Antova
 
бел писане работни листи
бел писане работни листибел писане работни листи
бел писане работни листиVаlentina Bikova
 
Четене с разбиране Страхлив другар 2.клас
Четене с разбиране Страхлив другар 2.класЧетене с разбиране Страхлив другар 2.клас
Четене с разбиране Страхлив другар 2.класLuiza Antova
 
самостоятелна работа бел
самостоятелна работа белсамостоятелна работа бел
самостоятелна работа белЛидия Ганева
 
Карта на България с редове за писане
Карта на България с редове за писанеКарта на България с редове за писане
Карта на България с редове за писанеMarusya Eneva
 
междинно по бел мое
междинно по бел  моемеждинно по бел  мое
междинно по бел моеTatqna Nikolova
 
Грамоти, медали
Грамоти, медалиГрамоти, медали
Грамоти, медалиVili Dimova
 
Събиране и изваждане до 20 без преминаване Математика 1.клас
Събиране и изваждане до 20 без преминаване Математика 1.класСъбиране и изваждане до 20 без преминаване Математика 1.клас
Събиране и изваждане до 20 без преминаване Математика 1.класLuiza Antova
 
Правопис на и, й и ѝ
Правопис на и, й и ѝПравопис на и, й и ѝ
Правопис на и, й и ѝroryace
 
Правопис йо, ьо - работен лист
Правопис йо, ьо - работен листПравопис йо, ьо - работен лист
Правопис йо, ьо - работен листLuiza Antova
 
Видове текстови задачи 1.клас
Видове текстови задачи 1.класВидове текстови задачи 1.клас
Видове текстови задачи 1.класLuiza Antova
 
С или СЪС; гласни и съгласни 1.клас Работен лист
С или СЪС; гласни и съгласни 1.клас Работен листС или СЪС; гласни и съгласни 1.клас Работен лист
С или СЪС; гласни и съгласни 1.клас Работен листLuiza Antova
 
работен лист
работен листработен лист
работен листDani Parvanova
 

What's hot (20)

зип бел-глагол-2клас
зип бел-глагол-2класзип бел-глагол-2клас
зип бел-глагол-2клас
 
Как се решават текстови задачи
Как се решават текстови задачиКак се решават текстови задачи
Как се решават текстови задачи
 
работен лист бел
работен лист белработен лист бел
работен лист бел
 
бел 1 клас тест междинно ниво
бел 1 клас тест междинно нивобел 1 клас тест междинно ниво
бел 1 клас тест междинно ниво
 
бел писане работни листи
бел писане работни листибел писане работни листи
бел писане работни листи
 
Четене с разбиране Страхлив другар 2.клас
Четене с разбиране Страхлив другар 2.класЧетене с разбиране Страхлив другар 2.клас
Четене с разбиране Страхлив другар 2.клас
 
самостоятелна работа бел
самостоятелна работа белсамостоятелна работа бел
самостоятелна работа бел
 
работен лист 1 клас
работен лист 1 класработен лист 1 клас
работен лист 1 клас
 
Карта на България с редове за писане
Карта на България с редове за писанеКарта на България с редове за писане
Карта на България с редове за писане
 
междинно по бел мое
междинно по бел  моемеждинно по бел  мое
междинно по бел мое
 
подлог
подлогподлог
подлог
 
Грамоти, медали
Грамоти, медалиГрамоти, медали
Грамоти, медали
 
Събиране и изваждане до 20 без преминаване Математика 1.клас
Събиране и изваждане до 20 без преминаване Математика 1.класСъбиране и изваждане до 20 без преминаване Математика 1.клас
Събиране и изваждане до 20 без преминаване Математика 1.клас
 
диктовки
диктовкидиктовки
диктовки
 
Правопис на и, й и ѝ
Правопис на и, й и ѝПравопис на и, й и ѝ
Правопис на и, й и ѝ
 
Правопис йо, ьо - работен лист
Правопис йо, ьо - работен листПравопис йо, ьо - работен лист
Правопис йо, ьо - работен лист
 
БЕЛ 2 клас - гласни/съгласни
БЕЛ 2 клас - гласни/съгласниБЕЛ 2 клас - гласни/съгласни
БЕЛ 2 клас - гласни/съгласни
 
Видове текстови задачи 1.клас
Видове текстови задачи 1.класВидове текстови задачи 1.клас
Видове текстови задачи 1.клас
 
С или СЪС; гласни и съгласни 1.клас Работен лист
С или СЪС; гласни и съгласни 1.клас Работен листС или СЪС; гласни и съгласни 1.клас Работен лист
С или СЪС; гласни и съгласни 1.клас Работен лист
 
работен лист
работен листработен лист
работен лист
 

Viewers also liked

упражнение по бел 1.клас изречения, текст
упражнение по бел 1.клас  изречения, текступражнение по бел 1.клас  изречения, текст
упражнение по бел 1.клас изречения, текстLuiza Antova
 
Vms 2012-1 klas състезание
Vms 2012-1 klas състезаниеVms 2012-1 klas състезание
Vms 2012-1 klas състезаниеLuiza Antova
 
диагностика входно изходно ниво
диагностика входно изходно ниводиагностика входно изходно ниво
диагностика входно изходно нивоDani Parvanova
 
Eвропейско кенгуру 2014 1.клас
Eвропейско кенгуру 2014 1.класEвропейско кенгуру 2014 1.клас
Eвропейско кенгуру 2014 1.класLuiza Antova
 
околен свят входяща диагностика
околен свят входяща диагностикаоколен свят входяща диагностика
околен свят входяща диагностикаАдриана Стойчева
 
Оцветявки за 1 клас
Оцветявки за 1 класОцветявки за 1 клас
Оцветявки за 1 класVili Dimova
 
събиране с преминаване без анимации
събиране с преминаване без анимации събиране с преминаване без анимации
събиране с преминаване без анимации Павлина Иванова
 
Otchet za ii srok na uchebna 2014 2015 god
Otchet za ii srok na uchebna 2014 2015 godOtchet za ii srok na uchebna 2014 2015 god
Otchet za ii srok na uchebna 2014 2015 godElena Kondilova
 
Забавна математика 1.клас
Забавна математика 1.класЗабавна математика 1.клас
Забавна математика 1.класGalina Donkova
 
събиране и изваждане до 10.текстови задачи .
събиране и изваждане  до 10.текстови задачи .събиране и изваждане  до 10.текстови задачи .
събиране и изваждане до 10.текстови задачи .Павлина Иванова
 
човекът и обществото 3. клас проверка
човекът и обществото 3. клас  проверкачовекът и обществото 3. клас  проверка
човекът и обществото 3. клас проверкаVаlentina Bikova
 
входно ниво човек и общество ііі клас
входно ниво човек и общество ііі класвходно ниво човек и общество ііі клас
входно ниво човек и общество ііі класDani Parvanova
 

Viewers also liked (19)

упражнение по бел 1.клас изречения, текст
упражнение по бел 1.клас  изречения, текступражнение по бел 1.клас  изречения, текст
упражнение по бел 1.клас изречения, текст
 
Vms 2012-1 klas състезание
Vms 2012-1 klas състезаниеVms 2012-1 klas състезание
Vms 2012-1 klas състезание
 
диагностика входно изходно ниво
диагностика входно изходно ниводиагностика входно изходно ниво
диагностика входно изходно ниво
 
Eвропейско кенгуру 2014 1.клас
Eвропейско кенгуру 2014 1.класEвропейско кенгуру 2014 1.клас
Eвропейско кенгуру 2014 1.клас
 
околен свят входяща диагностика
околен свят входяща диагностикаоколен свят входяща диагностика
околен свят входяща диагностика
 
Do 8
Do 8Do 8
Do 8
 
Analiz mat whod
Analiz mat whodAnaliz mat whod
Analiz mat whod
 
Оцветявки за 1 клас
Оцветявки за 1 класОцветявки за 1 клас
Оцветявки за 1 клас
 
събиране с преминаване без анимации
събиране с преминаване без анимации събиране с преминаване без анимации
събиране с преминаване без анимации
 
вх.н. 2 кл.-математика 2014 - черно-бял
вх.н. 2 кл.-математика 2014 - черно-бялвх.н. 2 кл.-математика 2014 - черно-бял
вх.н. 2 кл.-математика 2014 - черно-бял
 
гср роден край - і клас
гср  роден край - і класгср  роден край - і клас
гср роден край - і клас
 
Analiz vhodni 8klas
Analiz vhodni 8klasAnaliz vhodni 8klas
Analiz vhodni 8klas
 
Otchet za ii srok na uchebna 2014 2015 god
Otchet za ii srok na uchebna 2014 2015 godOtchet za ii srok na uchebna 2014 2015 god
Otchet za ii srok na uchebna 2014 2015 god
 
Забавна математика 1.клас
Забавна математика 1.класЗабавна математика 1.клас
Забавна математика 1.клас
 
събиране и изваждане до 10.текстови задачи .
събиране и изваждане  до 10.текстови задачи .събиране и изваждане  до 10.текстови задачи .
събиране и изваждане до 10.текстови задачи .
 
Analiz bel vhod
Analiz bel vhodAnaliz bel vhod
Analiz bel vhod
 
Тест - ниво 1 - 1 клас
Тест - ниво 1 - 1 класТест - ниво 1 - 1 клас
Тест - ниво 1 - 1 клас
 
човекът и обществото 3. клас проверка
човекът и обществото 3. клас  проверкачовекът и обществото 3. клас  проверка
човекът и обществото 3. клас проверка
 
входно ниво човек и общество ііі клас
входно ниво човек и общество ііі класвходно ниво човек и общество ііі клас
входно ниво човек и общество ііі клас
 

Similar to изх.ниво 1 клас

олимпиада в 21 су христо ботев
олимпиада в 21 су христо ботеволимпиада в 21 су христо ботев
олимпиада в 21 су христо ботевroler_trak roler_trak
 
начален преговор 2 клас
начален преговор  2 класначален преговор  2 клас
начален преговор 2 класCveta Gergova
 
десетминутка по математика 21.11.2016
десетминутка по математика 21.11.2016десетминутка по математика 21.11.2016
десетминутка по математика 21.11.2016Лидия Ганева
 
втори математически турнир 2клас
втори математически турнир 2класвтори математически турнир 2клас
втори математически турнир 2класDani Parvanova
 
Test math 7klas_23_05_13
Test math 7klas_23_05_13Test math 7klas_23_05_13
Test math 7klas_23_05_13Stela Nikolaeva
 
8 - KOMBINACII.pptx
8 - KOMBINACII.pptx8 - KOMBINACII.pptx
8 - KOMBINACII.pptxssuserfcea28
 
математика
математикаматематика
математикаElena Minkova
 
2011 primeren test_math_7klas
2011 primeren test_math_7klas2011 primeren test_math_7klas
2011 primeren test_math_7klasStela Nikolaeva
 
Var1 matematika po_zhelanie_30-may-2012
Var1 matematika po_zhelanie_30-may-2012Var1 matematika po_zhelanie_30-may-2012
Var1 matematika po_zhelanie_30-may-2012Velikova31
 
Nvo 7klas math_23_05_2014
Nvo 7klas math_23_05_2014Nvo 7klas math_23_05_2014
Nvo 7klas math_23_05_2014Stela Nikolaeva
 
задачи от геометрията за 4 клас
задачи от геометрията за 4 класзадачи от геометрията за 4 клас
задачи от геометрията за 4 класkyuchukova
 
пробен дзи 2013
пробен дзи 2013пробен дзи 2013
пробен дзи 2013Velikova31
 
Умножение и деление с числата 2,3,5 и 10
Умножение и деление с числата 2,3,5 и 10Умножение и деление с числата 2,3,5 и 10
Умножение и деление с числата 2,3,5 и 10NinaKaneva
 

Similar to изх.ниво 1 клас (20)

олимпиада в 21 су христо ботев
олимпиада в 21 су христо ботеволимпиада в 21 су христо ботев
олимпиада в 21 су христо ботев
 
Izhodno nivo matematika
Izhodno nivo matematikaIzhodno nivo matematika
Izhodno nivo matematika
 
начален преговор 2 клас
начален преговор  2 класначален преговор  2 клас
начален преговор 2 клас
 
Sam rabota matematika_iii kлас
Sam rabota matematika_iii kласSam rabota matematika_iii kлас
Sam rabota matematika_iii kлас
 
Test math 7kl_30may2011
Test math 7kl_30may2011Test math 7kl_30may2011
Test math 7kl_30may2011
 
десетминутка по математика 21.11.2016
десетминутка по математика 21.11.2016десетминутка по математика 21.11.2016
десетминутка по математика 21.11.2016
 
Matematika Bez Marker
Matematika Bez MarkerMatematika Bez Marker
Matematika Bez Marker
 
втори математически турнир 2клас
втори математически турнир 2класвтори математически турнир 2клас
втори математически турнир 2клас
 
Test math 7klas_23_05_13
Test math 7klas_23_05_13Test math 7klas_23_05_13
Test math 7klas_23_05_13
 
Tema math
Tema mathTema math
Tema math
 
8 - KOMBINACII.pptx
8 - KOMBINACII.pptx8 - KOMBINACII.pptx
8 - KOMBINACII.pptx
 
математика
математикаматематика
математика
 
2011 primeren test_math_7klas
2011 primeren test_math_7klas2011 primeren test_math_7klas
2011 primeren test_math_7klas
 
Matematika
MatematikaMatematika
Matematika
 
Kvu
KvuKvu
Kvu
 
Var1 matematika po_zhelanie_30-may-2012
Var1 matematika po_zhelanie_30-may-2012Var1 matematika po_zhelanie_30-may-2012
Var1 matematika po_zhelanie_30-may-2012
 
Nvo 7klas math_23_05_2014
Nvo 7klas math_23_05_2014Nvo 7klas math_23_05_2014
Nvo 7klas math_23_05_2014
 
задачи от геометрията за 4 клас
задачи от геометрията за 4 класзадачи от геометрията за 4 клас
задачи от геометрията за 4 клас
 
пробен дзи 2013
пробен дзи 2013пробен дзи 2013
пробен дзи 2013
 
Умножение и деление с числата 2,3,5 и 10
Умножение и деление с числата 2,3,5 и 10Умножение и деление с числата 2,3,5 и 10
Умножение и деление с числата 2,3,5 и 10
 

More from Pepi Nikova

добре дошли в 4 клас
добре дошли в 4 класдобре дошли в 4 клас
добре дошли в 4 класPepi Nikova
 
добре дошли в 4 клас
добре дошли в 4 класдобре дошли в 4 клас
добре дошли в 4 класPepi Nikova
 
dobre doshli v 4 klas
dobre doshli v 4 klasdobre doshli v 4 klas
dobre doshli v 4 klasPepi Nikova
 
Ro music questionnaire
Ro music questionnaireRo music questionnaire
Ro music questionnairePepi Nikova
 
Bg music questionnaire
Bg music questionnaireBg music questionnaire
Bg music questionnairePepi Nikova
 
Working programme jan july 2014
Working programme jan  july 2014Working programme jan  july 2014
Working programme jan july 2014Pepi Nikova
 
Billy elliot discussion
Billy elliot  discussionBilly elliot  discussion
Billy elliot discussionPepi Nikova
 
Film preferences bg1
Film preferences bg1Film preferences bg1
Film preferences bg1Pepi Nikova
 
The student rules
The student rulesThe student rules
The student rulesPepi Nikova
 
In the classroom
In the classroomIn the classroom
In the classroomPepi Nikova
 
Imaginary boyfriend
Imaginary boyfriendImaginary boyfriend
Imaginary boyfriendPepi Nikova
 
Current activities 9 12 2013
Current activities 9 12 2013Current activities 9 12 2013
Current activities 9 12 2013Pepi Nikova
 

More from Pepi Nikova (20)

добре дошли в 4 клас
добре дошли в 4 класдобре дошли в 4 клас
добре дошли в 4 клас
 
добре дошли в 4 клас
добре дошли в 4 класдобре дошли в 4 клас
добре дошли в 4 клас
 
dobre doshli v 4 klas
dobre doshli v 4 klasdobre doshli v 4 klas
dobre doshli v 4 klas
 
Ro music questionnaire
Ro music questionnaireRo music questionnaire
Ro music questionnaire
 
Bg music questionnaire
Bg music questionnaireBg music questionnaire
Bg music questionnaire
 
Working programme jan july 2014
Working programme jan  july 2014Working programme jan  july 2014
Working programme jan july 2014
 
Billy elliot discussion
Billy elliot  discussionBilly elliot  discussion
Billy elliot discussion
 
Film preferences bg1
Film preferences bg1Film preferences bg1
Film preferences bg1
 
Film scripts
Film scriptsFilm scripts
Film scripts
 
The student rules
The student rulesThe student rules
The student rules
 
The sst
The sstThe sst
The sst
 
Math class
Math classMath class
Math class
 
Lucas
LucasLucas
Lucas
 
In the classroom
In the classroomIn the classroom
In the classroom
 
Imaginary boyfriend
Imaginary boyfriendImaginary boyfriend
Imaginary boyfriend
 
Horse monkey
Horse monkeyHorse monkey
Horse monkey
 
Forgotten
ForgottenForgotten
Forgotten
 
Alison
AlisonAlison
Alison
 
A miracle
A miracleA miracle
A miracle
 
Current activities 9 12 2013
Current activities 9 12 2013Current activities 9 12 2013
Current activities 9 12 2013
 

изх.ниво 1 клас

 • 1. САМОСТОЯТЕЛНА РАБОТА І клас ТЕМА: ЗНАНИЯ И УМЕНИЯ ПО МАТЕМАТИКА В КРАЯ НА 1. КЛАС Изходяща диагностика Зад.1. Запиши с цифри числата: дванадесет, две, двадесет. (3т.) Зад.2. Сравни и постави знаците > , = , < ? (4т.) а) 9 □ 10 б) 11 □1 в) 13 □3 г) 0 □1 Зад.3. Пресметнете сборовете: (18т.) а) 4 + 5 = ____ ж) 5 + 8 = ____ м) 18 – 17 = ____ б) 3 + 7 = ____ з) 2 + 0 = ____ н) 20 – 18 = ____ в) 10 + 6 = ____ и) 9 – 8 = ____ о) 12 – 3 = ____ г) 17 + 2 = ____ й) 10 – 7 = ____ п) 16 – 9 = ____ д) 4 + 16 = ____ к) 17 – 6 = ____ р) 20 – 0 = ____ е) 9 + 6 = ____ л) 14 – 4 = ____ с) 15 –15 = ____ Зад.4. Пресметни разликата 20 – 16. Направи проверка със събиране. (2т.) Зад.5. Измери дължината на отсечката и запиши: (1т.) □ см Зад.6. Сравнете ( > = < ?) . (4т.) 20 – 4 □ 15 15 □ 7+9
 • 2. Зад.7. Оцвети в червено - квадратите, в синьо – кръговете, и в жълто – триъгълниците. (6т.) ___________________________________________________________________________ Зад. 8. Попълни. (4т.) 12 = □ + 5; 20 – =2 □ ___________________________________________________________________________ Зад.9. Иво има 9 сини топчета и с 5 повече – бели топчета. Колко бели топчета има Иво? Реши задачата. Направи рисунка към задачата. (3т.) Решение: Отг. ……………………………………………….. Зад.10. Разгледай и запиши. (3т.) 19, 15, 11, . Скала за оценка: (Отлична) 41 – 48 т. (Много добра) 33 – 40 т. Брой точки за верни отговори: (Добра) 25 – 32 т. (Задоволителна) 17 – 24 т. (Незадоволителна) 0 – 16 т. Оценка: Уважаеми родители, Табличката ще Ви ориентира за мястото на Вашето дете в момента. Оценка 6 5 4 3 2 Брой уче- нвици
 • 3. ПОКАЗАТЕЛИ КРИТЕРИИ ТОЧКИ 1.1. Писане на числата до 20 • Записват с цифри посочените с 3 т. (зад.1). думи числа – 3 х 1 т. П 1.2. Сравняване на числата до 20 • Сравняват числата до 100, като 4 т. (зад.2). поставят знаците >, =, < – 4 х 1 т. Ъ 1.3. Събиране на числата до 10 Усвоен е алгоритъмът за събиране на 2 т. (зад.3а, 3б). числата до 10 – 2 х 1 т. 1.4. Събиране на числата до 20 Усвоени са алгоритмите за събиране на 2 т. Р без преминаване (зад.3в, 3г). числата до 20 без преминаване – 2 х 1 т. 1.5. Събиране на числата до 20 с Усвоени са алгоритмите за събиране на 3 т. В преминаване (зад.3д, 3е, 3ж). числата до 20 с преминаване – 3 х 1 т. 1.6. Събиране, когато едното Усвоен е алгоритъмът за събиране, когато 1 т. О събираемо е 0 (зад. 3з). едното събираемо е 0 – 1 х 1 т. 1.7. Изваждане на числата до 10 Усвоен е алгоритъмът за изваждане на 2 т. (зад.3и, 3й). числата до 10 – 2 х 1 т. 1.8. Изваждане на числата до 20 Усвоени са алгоритмите за изваждане на 3 т. без преминаване (зад.3к, 3л, 3м). числата до 20 без преминаване – 3 х 1 т. 1.9. Изваждане на числата до 20 Усвоени са алгоритмите за изваждане на 3 т. с преминаване (зад.3н, 3о, 3п). числата до 20 с преминаване – 3 х 1 т. Р 1.10. Изваждане на 0 от число Усвоен е алгоритъмът за изваждане на 0 1 т. (зад.3р). от число – 1 х 1 т. А 1.11. Изваждане, когато Усвоен е алгоритъмът за изваждане на 1 т. разликата е 0 (зад.3с). числата до 20, когато разликата е 0 – 1 х 1 т. В 1.12. Различаване по форма на • Могат да различават геомет- 1 т. кръг (зад.7). ричната фигура кръг – 1 х 1 т. Н 1.13. Различаване по форма на • Могат да различават геомет- 2 т. И квадрат (зад.7). ричната фигура квадрат – 2 х 1 т. 1.14. Различаване по форма на • Могат да различават геомет- 3 т. Щ триъгълник (зад.7). ричната фигура триъгълник – 3х1т. 1.15. Измерване дължината на • Могат да измерват дължина на 1 т. отсечка (зад.5). отсечка в см с помощта на черто- Е жен инструмент и да я запишат В 2.1. Проверка на изваждането • Пресмятат разлика на две числа-1т 2 т. Т (зад.4). • Знаят как да направят проверка на О действие изваждане – 1 т. Р 2.2. Сравняване на число със • Знаят да сравняват сбор и разлика 4 т. сбор и разлика (зад.6). с число като поставят знак – 2 х 2 О т. 2.3. Откриване на неизвестен • Откриват с досещане неизвестното 4 т. Р компонент при действията събираемо и неизвестния делител в А събиране и изваждане (зад.8). празното квадратче – 2 х 2 т. В 2.4. Тестова задача с едно • Умеят да анализират и решават 3 т. Н пресмятане (зад.9). проста текстова задача с едно И пресмятане – 2 т. Щ • Вярно направена рисунка – 1 т. Е 2.5. Откриване на съществени • Умеят да анализират и откриват 3 т. признаци (зад.10).
 • 4. съществени признаци Максимален брой точки: 48 т.