Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Tuslah uil ajillagaanii orlogo burduuleh juram

605 views

Published on

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Tuslah uil ajillagaanii orlogo burduuleh juram

 1. 1. Захирлын 2013 оны .... дугаар сарын ......-ны өдрийн ..... тоот тушаалын....дугаар хавсралт МСҮТ-ийн туслах үйл ажиллагааны орлого бүрдүүлэлтийн журам. Нэг: Нийтлэг үндэслэл 1.1. Өвөрхангай аймаг дахь МСҮТ нь өөрийн орлогыг /туслах үйл ажиллагааны/ бүрдүүлэхэд бусад байгууллагуудтай гэрээний дагуу харилцан ажиллах нийтлэг харилцааг зохицуулахад оршино. 1.2. Сургууль өөрийн өмч хөрөнгийг захиралын шийдвэрээр /захирлын эзгүйд дэд захирлын шийдвэрээр/ түрээслэх эрхийг ЗАААлбаны дарга олгоно. 1.3.МСҮТ-ийн эдэлгээний хугацаа дууссан эвдэрч гэмтсэн эд хөрөнгийг төрийн өмчийн хорооны зөвшөөрөлтэйгөөр актлах буюу хямдруулан зарж болно. 1.4Өөрийн эзэмшилд байгаа Анги танхим, Спорт болон Урлаг зал, зарим техник тоног төхөөрөмжийг сургалтын бус цагаар бусад байгуулагад түрээсийн гэрээний дагуу ашиглуулж болно. Энэ нь тусгай журмаар зохицуулагдана. Үүнд: Биеийн тамирын зал, Урлаг зал, Анги танхим, сургалтын машин, /автогредер, кран, өрмийн машин, замын индүү, бага оврын трактор, хадуур, тармуур/ тоног төхөөрөмжийг сургалтанд болон сургуулийн шаардлагатай ажил үйлчилгээ өөрийн орлого бүрдүүлэхэд техникийн ашиглалтын журмын дагуу ашиглуулж болно. 1.5. Туслах үйл ажиллагаанаас олох орлого. Үүнд: Дулаан, цэвэр усны хангамж, түр сургалт үйлдвэрлэл, авто жолооны сургалт, авто дром, авто оношлогоо, үйлдвэр сургалт, каноны үйлчилгээ, фермер, газар тариалан туслах аж ахуй, хоол, авто-засварын газар, хүнс үйлдвэрлэл, шахмал тэжээл, блокны үйлдвэрлэл, суралцагсдын бүртгэлийн орлого, зочид буудлын орлого, бусад орлогууд багтана. 1.6. Сургуулийн өөрийн орлогыг Төсөвийн тухай хууль, санхүү нягтлан бодох бүртгэлийн тухай холбогдох хуулиудын дагуу зарцуулна.
 2. 2. А. Биеийн тамирын залны ашиглалт, “зал” цагаар ажиллуулах журам. Хоёр: Сургуулийн спорт залны зориулалт, түрээсийн үнэлгээ 2.1. Биеийн тамирын зал нь суралцагсдыг биеийн тамирын хичээлийн стандарт, төлөвлөгөөний дагуу сургах, тэдний бие бялдрыг хөгжүүлэх, чөлөөт цагийг зөв боловсон өнгөрүүлэх, уралдаан тэмцээн зохион байгуулахад ашиглах үндсэн зориулалттай. 2.2. Энэхүү журмын 2.1-д заасан зориулалтаар багш, ажиллагсад ашиглаж болно. 2.3. Сургуулийн захиргаа, албадуудаас “зал”-ыг зориулалт бусаар ашиглах бол зөвхөн хичээлийн бус цагуудад зөвшөөрнө. 2.4. Чөлөөт цагаа зөв боловсон өнгөрүүлэх зорилгоор /хичээл сургуулийг тасалдуулалгүй/ “Зал”-ыг цагаар түрээсэлж болно. № Өдөр, сар, улирал Үнэ Тайлбар 1 1 цаг 10.000 Хүний тоо харгалзахгүй 2 Сар 50.000 7 хоногт 1 удаа 2 цаг 3 Улирал 130.000 Улиралд 12, 7 хоногт 1 удаа 2 цаг 2.5. Гадны байгууллага, аж ахуйн нэгж спортын тэмцээн уралдаан зохион байгуулах зорилгоор “Зал”-ыг ашиглавал, өдрийн /өглөө 09 цагаас оройн 22 цаг хүртэл/ 1 цагийн 70.000₮-ийн хураамж авна. Шүүгчийн болон чанга яригч ажиллуулсны хөлс, бусад зайлшгүй зардлуудаа зохион байгуулагч тал хариуцна. 2.6. Спортын тэмцээн уралдаанаас бусад зориулалтаар ашиглах бол 1 цагийн 50.000 ₮-ийн, харин гэрээт албан байгууллага 1 цагийн 40.000₮-ийн үнэлгээтэй 2.7. Бөхийн дэвжээ, теннисний ширээг бусад байгууллага ашигласан тохиолдолд өдрийн 50 000 ₮-ийн хураамж авна. 2.8. Түрээсийн төлбөрт тухайн зориулалтын хэрэглэл багтана. Үүнд бөмбөг, волейболийн тор, онооны самбар
 3. 3. Гурав: Ашиглалтын горим 3.1. Биеийн тамирын залны ашиглалт болон төлбөр хураалтын үйл ажиллагааг биеийн тамирын багш /зал хариуцсан багш/ зохион байгуулна. 3.2. Залны техник, тоног төхөөрөмжийн бүрэн бүтэн байдал, уралдаан тэмцээний үеийн эмх цэгц, дэг журмыг зал хариуцсан багш хариуцна. 3.3. Дотуур байрны хүүхдүүд бямба, ням гаригт, 1130-1330 , 1530-1730 цаг хүртэл спорт залыг ашиглана. 3.4. Сургуулийн багш, ажиллагсад баасан гариг бүр 1700-аас 2100 цаг хүртэл спорт залыг ашиглана. 3.5. Спорт заланд сургуулиас зохион байгуулж буй тэмцээн, уралдаан, түүний бэлтгэл болон бусад арга хэмжээ нь гэрээт байгууллага болон түрээслэгчид ашиглуулахаар тохирсон цагтай давхацвал тухайн байгууллагыг дараа нөхөн тоглуулна. 3.6. Залыг зөвхөн зориулалтын гутал, хувцастайгаар ашиглана. 3.7. Сургуулийн залыг ашиглах хугацаандаа спортын хэрэглэл, эд зүйлийг эвдэж гэмтээхгүй байхыг эрхэмлэнэ. Хэрэв эвдэж гэмтээсэн тохиолдолд хэн буруутай этгээдээр засуулах буюу 2 нугалж төлүүлнэ. Хэрвээ буруутай эзнийг тогтоож чадаагүй буюу хохирлоо барагдуулаагүй тохиолдолд хариуцагч багш хариуцлагыг хүлээнэ. 3.8. Гадны байгууллага, аж ахуин нэгжүүд оройн 22,00 цагаас хойш МСҮТ-ийн спорт заланд аливаа үйл ажиллагаа явуулахыг хориглоно. 3.9. Тэмцээн уралдаан дууссаны дараа спорт залыг хариуцсан багшаас хүлээж авна. Дөрөв: Хариуцлага 4.1. Спорт залыг ашиглаж байгаа иргэд, суралцагсад, ажиллагсад /хэрэглэгч/ сургуульд хүчин төгөлдөр мөрдөгдөж буй дүрэм журмуудыг дагаж мөрдөнө. 4.2. Хэрэглэгч нь ашиглах хугацаа дуусмагц залыг чөлөөлөх үүргийг хүлээнэ.
 4. 4. 43. Зал ашиглаж байгаа гадны байгууллагын хүмүүс сургуулийн бусад хэсгээр сэлгүүцэхийг хориглоно. 4.5. Залыг ашиглах явцад согтууруулах ундаа болон бусад мансууруулах үйлчилгээтэй бодис хэрэглэх, тамхи татахыг хориглоно. Хэрэглэсэн тохиолдолд хэн буруутай этгээдэд зохих хууль дүрмийн дагуу хариуцлага хүлээлгэнэ. 4.6. Зал хариуцсан багш, сургуулийн жижүүр зохих журмын дагуу хяналт, шаардлагыг тавьж дэг журмыг мөрдүүлэх үүргийг хүлээнэ. 4.7. Спорт залны хувцаслалт, цаг ашиглалт төлбөр хураалтыг ЗАААлбаны дарга хянана Тав: Ашиглалтын орлого 5.1. Залыг ашигласны орлого МСҮТ-ийн /Төрийн сангийн банкны/ 100037005 тоот дансанд орсон байна. 5.2. Зал ашигласны орлого тухайн дансанд орсоноор ашиглах эрх нээгдэнэ. Гэрээгээр ашиглаж байгаа тохиолдолд гэрээний заалтыг дагаж мөрдөнө. 5.3. Зал ашиглалтын бэлэн мөнгөний тасалбартай байна. Тасалбарыг төлбөр хураалтын ажилтан тухайн хариуцсан багшид хүлээлгэж өгөөд сарын эцэст тооцоог хийнэ. Зургаа: Урамшуулал 6.1. Сургууль өөрийн орлогоосоо тухайн объктыг хариуцагчийг урамшуулж болно. Б. Урлагийн залны ашиглалтын журам. Зургаа. Сургуулийн урлаг залны зориулалт, түрээсийн үнэлгээ 6.1. Суралцагсдын авъяас чадварыг нээн хөгжүүлэх, стандарт төлөвлөгөөний дагуу сургаж төлөвшүүлэх, чөлөөт цагийг үр ашигтай өнгөрүүлэх, тэмцээн уралдаан,
 5. 5. шоу цэнгүүн зохион байгуулахад ашиглах үндсэн үүрэг зориулалттай. Түүнчлэн дээрхтэй адил зориулалтаар багш, ажиллагсад ашиглаж болно. 6.2. Сургуулийн захиргаа, албадуудаас “урлаг зал”-ыг сургалтын бус цагаар ашиглаж болно. 6.3. Гадны байгууллага, аж ахуйн нэгжүүд чөлөөт цагаа зөв боловсон өнгөрүүлэх зорилгоор /хичээл сургуулийг тасалдуулалгүй/ залыг цагаар түрээсэлж болно. Ашигласан 1 цаг дутам 30 000₮ хураамж төлнө. 6.4. Бусад байгууллага урлагийн арга хэмжээ, тэмцээн уралдаан зохион байгуулах зорилгоор залыг түрээслэхэд, өдрийн /өглөө 09,00 цагаас оройн 22,00 цаг хүртэл/150 000₮-ийн хураамж авна. Чанга яригч, техник хэрэгсэл болон бусад зайлшгүй зардлуудаа, зохион байгуулах тал хариуцна. Үүнд цахилгааны зардал хамаарахгүй. 6.5. Урлагийн зориулалтаас бусад зориулалтаар ашиглах бол 1 цагийн 30 000 ₮ийн үнэлгээтэй байна. 6.6. Дотоодын хэрэгцээнээс бусад цагт чанга яригч бусад техник, хэрэгсэл ашиглах бол 1 цагт 50 000 ₮-ийн ашиглалтын хөлс төлнө. Долоо: Ашиглалтын горим 7.1. Урлаг Залыг соёл урлаг хариуцсан нийгмийн ажилтан хариуцан ажиллана. 7.2. Урлагийн арга хэмжээ, тэмцээн уралдаан, аливаа хэлбэрээр ашиглахад хариуцсан ажилтаны зөвшөөрлөөр залыг нээж, хаана. 7.3. Багш, ажиллагсад чөлөөт цагийг үр ашигтай өнгөрүүлэх зорилгоор урлаг зал ашиглах бол албан ёсны арга хэмжээнээс бусад цагт зөвшөөрнө. 7.4. Бусад байгууллага 24,00 цагаас хойш урлаг заланд аливаа үйл ажиллагаа явуулахыг хорилоно. 7.5. Арга хэмжээ дууссаны дараа урлаг залыг жижүүр, хариуцсан багшаас хүлээж авна. Найм: Хариуцлага
 6. 6. 8.1. Урлаг залыг ашиглаж байгаа бүх хүмүүс сургуулийн дотоод журмыг дагаж мөрдөнө. 8.2. Урлаг залыг ашиглах хугацаандаа техник хэрэгсэл, эд зүйлийг эвдэлгүй гэмтээлгүй бүрэн бүтэн байдлыг хангаж ажиллана. Хэрэв эвдэж хэмхэлсэн тохиолдолд хэн буруутай этгээдээр засуулах буюу 2 нугалж төлүүлнэ. Хэрвээ буруутай эзнийг тогтоож чадаагүй буюу хохирлоо барагдуулаагүй тохиолдолд хариуцагч этгээд хариуцлагыг хүлээнэ. 8.3. Хэрэглэгч нь ашиглах хугацаа дуусмагц залыг чөлөөлөх үүргийг хүлээнэ. 8.4. Зал ашиглаж байгаа гадны байгууллагын хүмүүс сургуулийн бусад хэсгээр сэлгүүцэхийг хориглоно. 8.5. Залыг ашиглах явцад согтууруулах ундаа болон бусад мансуурлын зүйл хэрэглэх, тамхи татахыг хориглоно. 8.6. Хариуцсан ажилтан, сургуулийн жижүүр зохих журмын дагуу хяналт, шаардлагыг тавьж дүрэм, журмыг мөрдүүлэх үүргийг хүлээж, дэг журмыг хангана. Ес:Ашиглалтын орлого 9.1. Урлаг залыг ашигласан орлого МСҮТ-ийн /Төрийн сангийн банкны/ 100037005 тоот дансанд орсон байна. 9.2. Урлаг зал ашигласан орлого тухайн дансанд орох буюу төлбөрөө барагдуулсан тохиолдолд ашиглах эрх нээгдэнэ. Гэрээгээр ашиглаж байгаа тохиолдолд гэрээний холбогдох заалтыг дагаж мөрдөнө. 9.3. Зал ашиглалтын бэлэн мөнгөний тасалбартай байна. Хариуцсан ажилтан дээр дурдсан дансанд бэлэн мөнгийг тухай бүрд нь тушаана. Тасалбарыг төлбөр хураалтын ажил хариуцсан ажитанд хүлээлгэж өгөөд сарын эцэст тооцоог хийнэ. Арав: Урамшуулал 10.1. Сургууль өөрийн олсон орлогоос хариуцсан этгээдийг урамшуулж болно. Анги, танхимын ашиглалтын журам Арван нэг: Анги, танхимын зориулалт, ашиглалт
 7. 7. 11.1. МСҮТ-ийн анги, танхим, лабраториуд нь суралцагсдад стандартаар өгөгдсөн сургалтын үйлчилгээ үзүүлэхэд болон тэдний суралцах нөхцлийг бүрдүүлэх орчин юм. Эдгээр нь зохих стандарт шаардлагыг хангасан байна. 11.2. Суралцагсдын амралт, хичээлийн бус чөлөөтэй сул цагуудад сургалтын болон бусад зорилгоор анги танхимыг ашиглаж болно. 11.3. Сургуулийн захиргаа, албадуудаас анги, танхимийг ашиглах бол, зөвхөн хичээлийн бус цагуудад зөвшөөрнө. 11.4. Бусад байгууллагаас анги, танхимыг ашиглах бол цагаар түрээсэлж болно. Проектор бусад техник, хэргэсэл ашиглавал ашигласан 1 цаг тутам тус тус 20 000₮-ийн үнэлгээ авна. Арван хоёр: Ашиглалтын горим 12.1. Анги, танхимыг түрээслэхэд тухайн хариуцсан багш түрээслэх эрх эдлэнэ. 12.2. Анги, танхимыг ашиглах хугацаандаа техник хэрэгсэл, танхимын эд зүйлийг эвдэлгүй, гэмтээлгүй бүрэн бүтэн байдлыг хангаж ажиллана. Хэрэв эвдэж хэмхэлсэн тохиолдолд хэн буруутай этгээдээр засуулах буюу 2 нугалж төлүүлнэ. Хэрвээ буруутай эзнийг тогтоож чадаагүй буюу хохирлоо барагдуулаагүй тохиолдолд хариуцагч этгээд хариуцлагыг хүлээнэ. 12.3. Анги танхимыг өглөө 8,00 цагаас оройн 24,00 цаг хүртэл ашиглаж болно. 12.4. Энэ заалтууд Уншлагын танхимд мөн хамаарна 12.5. Арга хэмжээ дууссаны дараа анги, танхимын түлхүүрийг зохих журмын дагуу жижүүр хариуцсан багшаас хүлээж авна. Арван гурав: Хариуцлага 13.1. Анги, танхимыг ашиглаж байгаа бүх хүмүүс сургуулийн дотоод журмыг дагаж мөрдөнө. 13.2. Хэрэглэгч нь ашиглах хугацаа дуусмагц түрээсэлж байгаа обекътоо чөлөөлөх үүргийг хүлээнэ.
 8. 8. 13.3. Түрээсэлж байгаа гадны байгууллагын хүмүүс сургуулийн бусад хэсгээр сэлгүүцэхийг хориглоно. Ийм дохиолдол гарсан даруй сургуулийн жижүүр таслан зогсооно. 14.4 Анги, танхимыг ашиглах явцад согтууруулах ундаа болон бусад мансуурлын зүйл хэрэглэх, тамхи татахыг хориглоно. Хэрэглэсэн тохиолдолд зохих хууль дүрмийн дагуу арга хэмжээ авна. 14.5. Хариуцсан ажилтан, сургуулийн жижүүр зохих журмын дагуу хяналт, шаардлагыг тавьж хуулийг мөрдүүлэх үүргийг хүлээж, дэг журамыг хангана. Арван дөрөв: Ашиглалтын орлого 14.1. Түрээсийн орлогыг МСҮТ-ийн /Төрийн сангийн банкны/ 100037005 тоот дансанд тушаана. 14.2. Түрээсийн орлого тухайн дансанд орох буюу төлбөрөө барагдуулсан тохиолдолд ашиглах эрх нээгдэнэ. Гэрээгээр ашиглаж байгаа тохиолдолд гэрээний заалтыг дагаж мөрдөнө. 14.3. Хариуцсан ажилтан дээр дурдсан дансанд бэлэн мөнгийг тухай бүрд нь тушаана. Төлбөр хураалтын ажилтан сарын эцэст тооцоог хийнэ. Арван тав: Зарцуулалт 15.1. Сургалтын тоног төхөөрөмж авах, анги, танхимын засварт зарцуулагдана. В. Авто болон машин, механизмуудыг ашиглах журам Арван зургаа: Авто машин, механизмуудын зориулалт ба ашиглалт 16.1. Сурагсдад мэдлэг чадвар, дадал олгох зорилгоор сургалтын авто болон хүнд машин, механизмуудыг сургалт, дадлагын цагаар ашиглана. 16.2. Сургууль сургалтын машин, механизмуудаа өөрийн орлого олох зорилгоор хичээл сургалтын бус цагаар гэрээ хийсэн тохиолдолд түрээсэлж болно. Машин, техникийн ашиглалт, техникийн аюулгүй байдал болон бусад нөхцөл нь гэрээгээр зохицуулагдсан байна.
 9. 9. 16.3. Авто болон машин, механизмууд нь хариуцсан эзэнтэй байна. Шаардлагатай засвар үйлчилгээг ашиглалтын горимын дагуу цаг хугацаанд нь гүйцэтгэнэ. Арван долоо: Аюулгүй ажиллагаа 17.1. Сургалт, дадлагын үед сургалтын техник, тоног төхөөрөмжтэй ажиллахад осол, аюулгүй ажиллагааны дүрэм журмаар зохицуулагдана. /Дээрх заалт машин, техник түрээслэхэд мөн хамаарна/ 17.2. Сургалтын болон түрээслэх явцад согтууруулах ундаа болон бусад мансуурлын зүйл хэрэглэхийг хориглоно. Хэрэглэсэн тохиолдолд зохих хууль дүрмийн дагуу арга хэмжээ авна. Арван найм: Түрээсийн үнэлгээ  Авто гредр, замын индүү, кран тус бүр нь 1 цагт 70 000₮  Өрмийн машин 1м 100 000₮  Бага оврын трактор, тармуур тус бүр нь 1 өдрийн 50 000₮  Авто машины үйлчилгээ 1 цагийн 10 000 ₮ Арван ес: Ашиглалтын орлого 19.1. Түрээсийн орлогыг МСҮТ-ийн /Төрийн сангийн банкны/ 100037005 тоот дансанд тушаана. 19.2. Түрээсийн орлого тухайн дансанд орох буюу төлбөрөө барагдуулсан тохиолдолд ашиглах эрх нээгдэнэ. Гэрээгээр ашиглаж байгаа тохиолдолд гэрээний холбогдох заалтыг дагаж мөрдөнө. 19.3. Хариуцсан ажилтан дээр дурдсан дансанд бэлэн мөнгийг тухай бүрд нь тушаана. Төлбөр хураалтын ажилтан сарын эцэст тооцоог хийнэ. Хорь: Урамшуулал 20.1. Сургууль өөрийн олсон орлогоос хариуцсан этгээдийг урамшуулж болно. ЗАААлба

×