Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

сүлжээ шинэчлэх

576 views

Published on

Published in: Education
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

сүлжээ шинэчлэх

 1. 1. Технологийн сургуулийн дотоод сүлжээг шинэчлэх тухайП.МӨНХЖАРГАЛ
 2. 2. ҮНДЭСЛЭЛ, ӨНӨӨГИЙН БАЙДАЛ ӨВТС-ийн дотоод сүлжээг 2004 оноо хойш шинэчлээгүй. Коннектор түгжээнүүд элэгдэж контакт муутай болсон. Кабелууд шалбарч гэмтэхэд бэлэн болсон. Анхны төлөвлөлт оновчгүй тул бүх кабелиуд нэг дор бөөгнөрч эмх цэгцгүй Гэмтэл гарсан үед оношлоход цаг хугацаа алддаг
 3. 3. ҮНДЭСЛЭЛ ӨВТС-ийн бүтэц зохион байгуулалт өөрчлөгдсөөс холбоотой зайлшгүй өөрчлөх шаардлага байдаг. Дотоод сүлжээ доголдсноос болж интернет удааширдаг байх магадлал өндөр. Жич: Энэ асуудлаас болж интернетээр үйлчлэгч компанитай байнга маргаан үүсдэг.
 4. 4. ШИНЭ ТӨЛӨВЛӨЛТ Өнөөгийн нөхцөл байдалд тулгуурлан, мэдээллийн аюулгүй байдлыг чухалчлан Технологийн сургуулийн дотоод сүлжээн доорх байдлаар төлөвлөв. Тоног төхөөрөмжийн хувьд хуучин төхөөрөмжүүдээс ашиглана. Шинээр кабель болон чухал гэсэн цөөн тооны төхөөрөмжүүдийг худалдан авна.
 5. 5. ДОТООД СҮЛЖЭЭГ БҮСЧИЛНЭ. УЛААН БҮС - АЛБАН ХЭРЭГЦЭЭНИЙ БҮС ЦЭНХЭР БҮС – СУРГАЛТЫН БҮС НОГООН БҮС – ДОТУУР БАЙРНЫ БҮС
 6. 6. Micom /ADSL/ Micom /ADSL/ Mobinet optical cabel 256kb/s 512 kb/s /1024кб/с/ Lab №25 Dormitory I ДЭЭД С/АЛБА 20PC 3PC Lab №24 MCYT С/АЛБА Dormitory II 15PC 5PC Lab №48 ЗАХИРГАА,СМ 20PC Lab АЛБА 10PC Wireless 20PC №Цахим ТЭНХИМҮҮД 20PC Оюутны 8 PCДотуур байрны зөвлөл 1- DATA CENTER бүс 2PC Шинэ 3 SERVER ухамсар 1- 2PC Wireless Wireless 10PC 10PC Сургалтын бүс /77-80 Албан хэрэгцээний бүс /30-40 PC/ PC/
 7. 7.  3 БҮСИЙН ЭХ ҮҮСВЭР БАЙГАА ХУУЧИН СҮЛЖЭЭНИЙ 40% ОРЧИМ ХЭСГИЙГ АШИГЛАХ БОЛОМЖТОЙ.
 8. 8. ГАРАХ ҮР 1. МЭДЭЭЛЛИЙН АЮУЛГҮЙ БАЙДЛЫГ ХАНГАЖ ЧАДНА. 2. СҮЛЖЭЭНИЙ АЧААЛАЛ БАГАСНА. 3. ХУРД НЭМЭГДЭНЭ. 4. ЭМХ ЦЭГЦТЭЙ БОЛНО. 5. ИНТЕРНЕТИЙН ХУРДЫН ХЭСЭГЧЛЭН НЭМЭХ БОЛОМЖТОЙ БОЛНО. 6. MANAGE SWITCH АШИГЛАХ ТУЛ СҮЛЖЭЭГ УДИРДАХ БОЛОМЖТОЙ БОЛНО.
 9. 9. ЦААШИД ГАРЧ БОЛОХ ЭРСДЭЛ ТҮҮНИЙГШИЙДВЭРЛЭХ АРГА ЗАМ Цаашид интернетийн үнэ хямдарч урсгалын хэмжээ нэмэгдэх үед нэг эх үүсвэрээс авах шаардлага урган гарна.
 10. 10. ШИЙДЭЛ ROUTER 4096 кб/с Manage Switch хурд хуваарилна. 512 кб/с 1024 кб/с 2056 кб/с НОГООН БҮС ХӨХ БҮС УЛААН БҮС
 11. 11. АНХААРАЛ ТАВЬСАНД БАЯРЛАЛАА

×