Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
Монгол улсы н мэдээллийн технологийн          хєгжил                М онгол улсын        ...
Байгууллага бїр вэб хуудастайХїн бїр имэйлийн хаягтай
“Нээлттэй аймаг” хөтөлбөр  Мэдээллийн төв - INFORMATION CENTER  Албан бичгийн Е систем нэвтрүүлэх  Е хяналтын тогтол...
Мэдээлэлжсэн орон нутаг буюу бүс мэдээллийн баазыг бий болгон     бэхжүүлэх нь       П.Мөнхжаргал    Компьюте...
Зорилго: Өвөрхангай аймагт Төвийн Бүсийн мэдээллийн баазын тулгуур төвийг байгуулах замаар төвийн бүсийн мэдээллийн техно...
Сэдвийн ү ндэслэл. НэгИнтернет хэрэглэгч байгууллага хувь хү мүү сийн тоо байнга ө сө н нэмэгдэж байна.2007 оноос хойш инт...
Интернет хэрэглэгчдийн өсөлт
Сэдвийн ү ндэслэл. ХоёрИнтернетийн ү р ө гөө жийг хө дөө орон нутагт хү ртээх шаардлагатай байна.•  Төрийн үйлчилгээ, бод...
Сэдвийн ү ндэслэл. ГуравХөдөө орон нутагт бий болоод байгаамэдээллийн технологийн хөгжлийнхоцрогдлыг арилгах зүй ёснышаард...
Сэдвийн ү ндэслэл.Дө рө в  Өвөрхангай аймгийн хэмжээндмэдээллийн технологийн хөгжлийн тодорхойбодлогуудыг шат дараатайгаа...
Сэдвийн ү ндэслэл.ТавӨвөрхангай аймаг нь Монгол орны төвийн бүсэдоршидог, дэд бүтцийн хөгжил бусад алслагдсанаймагтай харь...
ИймдЭхний ээлжинд төрөлх орон нутагӨвөрхангай аймгийнхаа бүх төрийнбайгууллагуудад сүүлийн үеийнмэдээллийн технологийг нэв...
Хэрэгжүүлэх үе шат.1.  Өндөр хурдны өргөн зурвасын холболтын   шугам ашиглах2.  Интернетийн бааз-ноён нуруу сүлжээнд ...
1-р үе. Интернет холболт  Веб сервер нь олон мянган хэрэглэгчдэд  мэдээллээр тасралтгүй үйлчилж байх тул  өргөн зурв...
300 м
2-р ү е. HDSL буюу тү рээсийн шугам  ашиглах - backbone сү лжээнд нэгдэх  HDSL    Upload 2048 kb/s хү ртэл  modem...
3-р ү е. Веб сервер зохион байгуулах Сервер компьютер худалдан авах Шаардлагатай програм хангамжуудыг суурилуулах  • ...
4-р үе. Веб сайтжуулахВебжүүлэлтийн үе нь 5 дэд үе шаттай. 1. Судалгааны үе - Survey 2. Сургалтын үе - training 3. Диза...
4.1-р үе. Судалгааны үе.  Өвөрхангай аймгийнхаа 18 сумаар нийт  1600 км орчим аялаж, бүх сумдын засаг  дарга нар, ир...
4.2-р үе. Сургалтын үе.  Орон нутгийн боловсон хүчний мэдээллийн  технологийн мэдлэг чадварыг дээшлүүлэх, онол  прак...
4.3-р үе. Дизайны үе      Тухайн байгууллага бүрийн вэб       сайтын дэлгэцэнд харагдах       загварыг...
4.4-р үе. Хөгжүүлэлтийн үе.      Мэдээ, мэдээлэл, дизайн, өөрсдийн      бүтээлч  сэтгэлгээ, мэргэжлийн   ...
Веб хөгжүүлэх програм хангамжууд  HTML  MySQL database management system  Macromedia Flash 10.0  PhpMyAdmin  Fre...
4.5-р үе. Суурилуулалтын үе.       Локаль Компьютер дээр бэлэн       болсон веб сайтуудыг серверт      ...
5. Тогтвортой ү йл ажиллагааг           хангах ү е.Төвийн бүсийн мэдээллийн төвийг бий болгосны дараа түүний т...
6. Веб серверт суурилсан бусадүйлчилгээ хөгжүүлэх  Web hosting  Төвийн бүсийн албан е-шууданг хөгжүүлэх  Интернетийн...
Ач холбогдол, үр дүн Өвөрхангай аймгийн бүх төрийн байгууллагууд дэлхий нийтэд гарцтай болно. Цаашид төвийн бүсийн бүх ...
Ач холбогдол, үр дүн  Веб-д суурилсан зайны сургалтыг хөгжүүлэх,  Е-худалдааг бүс нутагт хөгжүүлэх замаар  иргэдийн ...
Ач холбогдол, үр дүн  Иргэдийн санал бодлын богино хугацаанд  хүлээн авах боломжийг бүрдүүлэх замаар бүх  төрлийн со...
Ач холбогдол, үр дүн IP-д суурилсан алсын зайны хяналтын системийг хөгжүүлэх IP-д суурилсан SMS програм хангамж хөгжүү...
Ач холбогдол, үр дүн Мэдээллийн технологийн чиглэлээр үйл ажиллагаа явуулагч хувь хүмүүс копаниудын үйл ажиллагаанд дэм...
Эдийн засгийн тооцоо Төслийн дүн
Төслийг эхлүүлэх зардал
Тогтвортой үйл ажиллагааны зардал
Төслийг эхлүүлэх ажлын санхүүжилтын        байдал
Нийт шаардлагатай санхүүжилт
АНХААРАЛ ТАВЬСАНД  БАЯРЛАЛАА.
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Мэдээлэлжсэн орон нутаг буюу бүсийн мэдээллийн баазыг байгуулах

806 views

Published on

2009 оны багш нарын эрдэм шинжилгээний бага хуралд ӨВТС-ийн багш П.Мөнхжаргалын тавьсан илтгэл

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Мэдээлэлжсэн орон нутаг буюу бүсийн мэдээллийн баазыг байгуулах

 1. 1. Монгол улсы н мэдээллийн технологийн хєгжил М онгол улсын мэдээлэл холбоо технологийн хєгжлийн 2010 он хїртэлх їзэл баримтлал Мэдээлэл холбооны технологийн їндэсний хороо
 2. 2. Байгууллага бїр вэб хуудастайХїн бїр имэйлийн хаягтай
 3. 3. “Нээлттэй аймаг” хөтөлбөр Мэдээллийн төв - INFORMATION CENTER Албан бичгийн Е систем нэвтрүүлэх Е хяналтын тогтолцоог хөгжүүлэх Мэдээлэл түгээх хэрэгсэлүүд болон реклам сурталчилгаанд Мэдээллийн Технологийг хэрэглэх Веб сайтжуулалт, Е – бизнес буюу Е ажлын байр
 4. 4. Мэдээлэлжсэн орон нутаг буюу бүс мэдээллийн баазыг бий болгон бэхжүүлэх нь П.Мөнхжаргал Компьютерийн ухааны магистр /докторант/ 2010 он
 5. 5. Зорилго: Өвөрхангай аймагт Төвийн Бүсийн мэдээллийн баазын тулгуур төвийг байгуулах замаар төвийн бүсийн мэдээллийн технологийн төв болох мэдээлэлжсэн нийгмийг орон нутагт байгуулах.
 6. 6. Сэдвийн ү ндэслэл. НэгИнтернет хэрэглэгч байгууллага хувь хү мүү сийн тоо байнга ө сө н нэмэгдэж байна.2007 оноос хойш интернэт хэрэглэгчийн тоо 2.5 дахин өсчээ.
 7. 7. Интернет хэрэглэгчдийн өсөлт
 8. 8. Сэдвийн ү ндэслэл. ХоёрИнтернетийн ү р ө гөө жийг хө дөө орон нутагт хү ртээх шаардлагатай байна.• Төрийн үйлчилгээ, бодлогын ашиг тус нээлттэй• 3айны сургалт буюу Е-сургалт• Е-худалдаа хөгжүүлэх• Реклам, сурталчилгаа• Мэдээллийн ил тод байдал• Интернетдэх монгол хэл дээрх мэдээлэлийг нэмэгдүүлэх
 9. 9. Сэдвийн ү ндэслэл. ГуравХөдөө орон нутагт бий болоод байгаамэдээллийн технологийн хөгжлийнхоцрогдлыг арилгах зүй ёснышаардлага байна.
 10. 10. Сэдвийн ү ндэслэл.Дө рө в Өвөрхангай аймгийн хэмжээндмэдээллийн технологийн хөгжлийн тодорхойбодлогуудыг шат дараатайгаархэрэгжүүлснээр бусад аймгуудаасмэдээллийн технологийн хөгжлөөрөөтэргүүлэгч байж, мэдээллийн нээлттэйбайдлыг хангах үндэс суурийг бий болгохшаардлага байсаар байна.
 11. 11. Сэдвийн ү ндэслэл.ТавӨвөрхангай аймаг нь Монгол орны төвийн бүсэдоршидог, дэд бүтцийн хөгжил бусад алслагдсанаймагтай харьцуулбал сайн, гар утас, интэрнэтийнхэрэглэгчдийн тоо өндөр, ихэнх сумдад шилэнкабель холбогдсон, аль нэгэн үүрэн холбооныоператор ашиглан интернетед холбогдохболомжтой ба цаашид өндөр хурдны интернетийнбайнгын холболтонд хамрагдах боломжтой болсонзэрэг олон сайн урьтал нөхцөл бүрдсэн байна
 12. 12. ИймдЭхний ээлжинд төрөлх орон нутагӨвөрхангай аймгийнхаа бүх төрийнбайгууллагуудад сүүлийн үеийнмэдээллийн технологийг нэвтрүүлэх,тууштай алхам хийх түүхэн цаг үебидний өмнө тулгараад байна.
 13. 13. Хэрэгжүүлэх үе шат.1. Өндөр хурдны өргөн зурвасын холболтын шугам ашиглах2. Интернетийн бааз-ноён нуруу сүлжээнд холбогдох3. Веб сервер зохион байгуулах (програм хангамж, техник хангамжийн түвшинд)4. Төр, захиргааны байгууллагуудыг веб сайтжуулах5. Тогтвортой үйл ажиллагааг хангах6. Бусад дагаладах үйлчилгээ
 14. 14. 1-р үе. Интернет холболт Веб сервер нь олон мянган хэрэглэгчдэд мэдээллээр тасралтгүй үйлчилж байх тул өргөн зурвасын, өндөр хурд бүхий дамжуулах шугам шаардлагатай учир шилэн кабел ашиглах шаардлагатай.
 15. 15. 300 м
 16. 16. 2-р ү е. HDSL буюу тү рээсийн шугам ашиглах - backbone сү лжээнд нэгдэх HDSL Upload 2048 kb/s хү ртэл modem Download 512 kb/s Дотоод сүлжээ switch Интернет түгээлтВебсерверүү д
 17. 17. 3-р ү е. Веб сервер зохион байгуулах Сервер компьютер худалдан авах Шаардлагатай програм хангамжуудыг суурилуулах • Сервер үйлдлийн систем • Apache server • Email server програм • Spam filter програм гэх мэт 14 төрлийн програм хангамж буюу нэмэлт тохиргоонууд хийгдэнэ. Гадаад IP холбох – Интернет Backbone сүлжээний IP
 18. 18. 4-р үе. Веб сайтжуулахВебжүүлэлтийн үе нь 5 дэд үе шаттай. 1. Судалгааны үе - Survey 2. Сургалтын үе - training 3. Дизайны үе - design 4. Хөгжүүлэлтийн үе - development 5. Суурилуулатын үе - deploy
 19. 19. 4.1-р үе. Судалгааны үе. Өвөрхангай аймгийнхаа 18 сумаар нийт 1600 км орчим аялаж, бүх сумдын засаг дарга нар, иргэдийн хурлын дарга нар, ард иргэдийн төлөөлөлүүдтэй уулзаж ярилцаж судалгаа авсан.
 20. 20. 4.2-р үе. Сургалтын үе. Орон нутгийн боловсон хүчний мэдээллийн технологийн мэдлэг чадварыг дээшлүүлэх, онол практик хосолсон эрчимжүүлсэн сургалт.Технологийн сургуульдээр 2010 оны 4-рсарын 7-ноос 12-ныхоорон нийт 36 цагийнсургалтын зохионбайгуулах гэж байна.
 21. 21. 4.3-р үе. Дизайны үе Тухайн байгууллага бүрийн вэб сайтын дэлгэцэнд харагдах загварыг боловсруулах үе шат. Дараах програм хангамжуудыг хэрэглэнэ. Үүнд: Marcomedia Flash Macromedia Director Adobe PhotoShop Corel Draw PhotoPaint Visual Studio Ulead Studio adobe premiere гэх мэт
 22. 22. 4.4-р үе. Хөгжүүлэлтийн үе.  Мэдээ, мэдээлэл, дизайн, өөрсдийн бүтээлч сэтгэлгээ, мэргэжлийн туршлага дээр тулгуурлан хамгийн сүүлийн үеийн интернет програмчлалын технологийг ашиглан веб шийдлийг боловсруулна. Дараах програмчлалын технологи, програм хангамжуудыг хэрэглэнэ. Үүнд: PHP script language ASP.net AJAX
 23. 23. Веб хөгжүүлэх програм хангамжууд HTML MySQL database management system Macromedia Flash 10.0 PhpMyAdmin FreeQueryBuilder DataBrowser JAVA script CSS
 24. 24. 4.5-р үе. Суурилуулалтын үе. Локаль Компьютер дээр бэлэн болсон веб сайтуудыг серверт байрлуулан, домайн нэрт холбож, google.com, yahoo.com гэх мэт дэлхийн шилдэг хайлтын системүүдэд бүртгүүлснээр дэлхий нийтэд мэдээллийн байнгынгарцтай болно.
 25. 25. 5. Тогтвортой ү йл ажиллагааг хангах ү е.Төвийн бүсийн мэдээллийн төвийг бий болгосны дараа түүний тогтвортой үйл ажиллагааг хангахын тулд эхний 2 жил дараах хоёр зардал шаардлагатай бөгөөд зардлыг 3 дахь жилээс эхлэн энэ зардлыг өөрийн үйл ажиллагаанаас олох боломжтой. 1. Веб сайтуудыг мэргэжлийн түвшинд найдвартай ажиллагааг хангах 2. HDSL холболтын сарын хураамж
 26. 26. 6. Веб серверт суурилсан бусадүйлчилгээ хөгжүүлэх Web hosting Төвийн бүсийн албан е-шууданг хөгжүүлэх Интернетийн үйлчилгээний төв Интернет холболт түгээлт. Зайны сургалт явуулах Интернет суурилсан бусад үйлчилгээ. Үүнд худалдаа, реклам сурталчилгаа Гэх мэтээр нийгэм байгаа бүхий той.
 27. 27. Ач холбогдол, үр дүн Өвөрхангай аймгийн бүх төрийн байгууллагууд дэлхий нийтэд гарцтай болно. Цаашид төвийн бүсийн бүх төрийн байгууллагуудын веб сайтуудыг байрлуулах замаар Төвийн бүс нэгдсэн мэдээллийн сантай болох. Төвийн бүсийн бүх төрийн байгууллагуудыг тусгай албан е-шуудангийн системийг хөгжүүлснээр. Байгууллагууд асар богино хугацаанд албан мэдээг солилцох боломжтой болно.
 28. 28. Ач холбогдол, үр дүн Веб-д суурилсан зайны сургалтыг хөгжүүлэх, Е-худалдааг бүс нутагт хөгжүүлэх замаар иргэдийн хөдөлмөр эрхлэлтийг дэмжих ажлын байр бий болгох. Е-зар сурталчилгааг хөгжүүлэх Мэдээллийн нээлттэй байдлыг хангах замаар аялал жуулчлалын салбарыг дэмжих Төрийн байгууллагуудын мэдээллийн ил тод байдлыг хангах
 29. 29. Ач холбогдол, үр дүн Иргэдийн санал бодлын богино хугацаанд хүлээн авах боломжийг бүрдүүлэх замаар бүх төрлийн социологийн судалгааг цаг алдалгүй авах, үр дүнг боловсруулах Иргэд албан хаагчдын мэдээллийн технологийн мэдлэгийн цар, мэдээллийн технологийн хэрэгцээг нэмэгдүүлэх замаар мэдээллийн зах зээлийн бүс нутагт бий болгох.
 30. 30. Ач холбогдол, үр дүн IP-д суурилсан алсын зайны хяналтын системийг хөгжүүлэх IP-д суурилсан SMS програм хангамж хөгжүүлэх, TV chat, TV polls, TV games
 31. 31. Ач холбогдол, үр дүн Мэдээллийн технологийн чиглэлээр үйл ажиллагаа явуулагч хувь хүмүүс копаниудын үйл ажиллагаанд дэмжлэг болох замаар ажлын байр нэмэгдүүлэх Нийт тоогоороо Өвөрхангай айгмийн мэдээллийн технологийн хөгжлийн чухал үзүүлэлт болох Гэх мэт олон талд ач холдогдолтой
 32. 32. Эдийн засгийн тооцоо Төслийн дүн
 33. 33. Төслийг эхлүүлэх зардал
 34. 34. Тогтвортой үйл ажиллагааны зардал
 35. 35. Төслийг эхлүүлэх ажлын санхүүжилтын байдал
 36. 36. Нийт шаардлагатай санхүүжилт
 37. 37. АНХААРАЛ ТАВЬСАНД БАЯРЛАЛАА.

×