Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
ПҮРЭВДОРЖИЙН МӨНХЖАРГАЛ
  Чанартай сургалт. Оюутан бүр орчин үеийн  техник ашиглаж, одоогийн амьдралд  шаардагдаж байгаа мэдээллийг цаг алда...
  Шуурхай үйлчилгээ.  Мэргэжлийн сургалт үйлдвэрлэлийн төвүүдийн сургалтын үйл  ажилагааг шуурхай зохион байгуулж, ү...
 Ангикабинетийн сургалт. Зөвхөн багшаас хараат мэдээлэл. Өөрөөр хэлбэл оюутнуудын мэдээллийн хангамж багшийн мэдлэг, мэдэ...
  Цаасан технологи. Оюутнууд, багшийн бүртгэл,  сургалтын бичиг баримтууд, (хичээлийн стандарт,  оюутандын дүн, хичэ...
    Харин одоо бид илүү их нэгдмэл, нэг  стандарттай, илүү үр өгөөжтэй, олныг хамарсан  мэдээллийн технологи-д суу...
Мэдээлэлжсэн нийгэм гэдгийг товчоор тодорхойлбол, төр болон нийгмийн үйлчилгээнүүд            нь электрон,  э...
 Электрон сургалт гэдэг нь сүлжээний технологийг ашиглан засварлах, хүртээх, сонгох, илгэ эх, удирдах боломжийг бүрдүүлсэ...
 МБС-иудын УМС нь сургалтын болон удирдлагын бүхий л бичиг баримт, тэдгээртэй холбоотой мэдээллийг(Багшийн бүртгэл, Оюу...
Энэхүү системийг үндэс 2 үе шаттайгаар хөгжүүлнэ. I үе шат. Үндэс мэдээллийн системийг байгуулах. Энэ үе шатад мэргэжил ...
  Цаас багатай технологи –  Мэдээллийн нэгдсэн орчин үүсэнэ. Ингэснээрээ мэдээллийн  давхардал үгүй болж элдэв алдаа...
АНХААРАЛ ТАВЬСАНД  БАЯРЛАЛАА
мэргэжлийн боловсролын сургуулиудын үйл ажиллагаанд электрон бүртгэл мэдээллийн
мэргэжлийн боловсролын сургуулиудын үйл ажиллагаанд электрон бүртгэл мэдээллийн
мэргэжлийн боловсролын сургуулиудын үйл ажиллагаанд электрон бүртгэл мэдээллийн
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

мэргэжлийн боловсролын сургуулиудын үйл ажиллагаанд электрон бүртгэл мэдээллийн

799 views

Published on

Мэргэржлийн Боловсролын сургуулиудын VIII сарын IV бага хуралд ӨВТС-ийн багш П.Мөнхжаргалын тавьсан илтгэл

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

мэргэжлийн боловсролын сургуулиудын үйл ажиллагаанд электрон бүртгэл мэдээллийн

 1. 1. ПҮРЭВДОРЖИЙН МӨНХЖАРГАЛ
 2. 2.  Чанартай сургалт. Оюутан бүр орчин үеийн техник ашиглаж, одоогийн амьдралд шаардагдаж байгаа мэдээллийг цаг алдалгүй олж авахыг зорих болсон. Сургалтын уян хатан технологи. Өөрийн авъяас чадварт тохирсон, ажил амьдралын цагийг үр бүтээлтэй өнгөрүүлэх, сургалтын дарааллыг сонгох шаардлага зүй ѐсоор гарлаа.
 3. 3.  Шуурхай үйлчилгээ. Мэргэжлийн сургалт үйлдвэрлэлийн төвүүдийн сургалтын үйл ажилагааг шуурхай зохион байгуулж, үр бүтээмж муутай цаг их зарцуулах нүсэр бичиг цаасны ажилд биш сургалтандаа гол анхаарлаа хандуулах, оюутнууд, эцэг эхчүүд иргэдэд хүнд суртал гаргахгүй, сайн сургууль болохыг эрмэлздэг. Хүн бүрийн хэрэгцээ шаарлагад нийцсэн бүтээгдэхүүн үйлчилгээ. Өнөө үед оюутан бүр өөрт шаардлагатай, хууль дүрмээр зөвшөөрөгдсөн мэдээлэлээ хэнээс ч хамааралгүйгээр, хэн нэгний туслалцаагүйгээр богино хугацаанд олж авах нэхэмжлэх эрхтэй.
 4. 4.  Ангикабинетийн сургалт. Зөвхөн багшаас хараат мэдээлэл. Өөрөөр хэлбэл оюутнуудын мэдээллийн хангамж багшийн мэдлэг, мэдээллээр хязгаарлагдах болсон. Сонголт хийх боломж хязгаарлагдмал. Оюутнууд, багш, нэгэн загварт баригдсан улиг болсон арга зүйтэй.
 5. 5.  Цаасан технологи. Оюутнууд, багшийн бүртгэл, сургалтын бичиг баримтууд, (хичээлийн стандарт, оюутандын дүн, хичээлийн хуваарь гм) нь цаасан дээр эсвэл хагас компьютержсэн байдалд байгаа нь сургалтын үйл ажиллагааг шуурхай удирдахад хүндрэл учруулдаг. Хязгаарлагдмал мэдээлэл. Мэргэжил сургалт үйлдвэрлэлийн төвүүдийн дотоод гадаад мэдээлэл түгээх орчин бүрэлдээгүйгээс цаг алдах, хүмүүсийн дунд үл ойлголцох байдал бий болох, зохион байгуулалт алдагдах гэх мэт олон сөрөг үр дүнг авчирдаг.
 6. 6.  Харин одоо бид илүү их нэгдмэл, нэг стандарттай, илүү үр өгөөжтэй, олныг хамарсан мэдээллийн технологи-д суурилсан сургалтын цоо шинэ орчин, цоо шинэ материаллаг баазыг бий болгох шаардлагатай. Үүний тулд бидэнд Түүнийг тогтвортой хөгжүүлэх шинэ орчин, шинэ хөрс шороо хэрэгтэй юм. Энэ хөрс шороог бий болгох хамгийн оновчтой бөгөөд цорын ганц гэж хэлж болох зам бол МБСургуулиудын сургалт үйл ажиллагааны электор бүртгэл мэдээллийн системийг бий болгох явдал юм
 7. 7. Мэдээлэлжсэн нийгэм гэдгийг товчоор тодорхойлбол, төр болон нийгмийн үйлчилгээнүүд нь электрон, электронжсон хэлбэрээр явагддаг, хүн бүр мэдээллийн хэрэглээг ажил амьдралдаа хэрэглэж чаддаг, мэдээлэл олж авах, дамжуулах, хандах техник технологийн боломж бүрдсэн байдлыг ойлгож болно.
 8. 8.  Электрон сургалт гэдэг нь сүлжээний технологийг ашиглан засварлах, хүртээх, сонгох, илгэ эх, удирдах боломжийг бүрдүүлсэн өргөтгөсөн хэлбэрийн сургалт юм.
 9. 9.  МБС-иудын УМС нь сургалтын болон удирдлагын бүхий л бичиг баримт, тэдгээртэй холбоотой мэдээллийг(Багшийн бүртгэл, Оюутны бүртгэл, Хичээлийн, бүртгэл стандарт, Дүнгийн бүртгэл гэх мэт.) хадгалах, түгээх, дамжуулах бүхий л нөхцөл боломжийг бий болгосон компьютерийн цогц програм юм.
 10. 10. Энэхүү системийг үндэс 2 үе шаттайгаар хөгжүүлнэ. I үе шат. Үндэс мэдээллийн системийг байгуулах. Энэ үе шатад мэргэжил сургалт үйлдвэрлэлийн төвүүдийн дотоод дэд системүүдийг зөв тодорхойлох, тэдгээрийн харилцан уялдаа холбоог оновчтойгоор тодорхойлж түүн дээр тулгуурлан системийг бүрдүүлж мэдээллийн нэгдсэн баазыг бий болгох ажлууд хийгдэнэ. Энэ нь МБС-ийн УМСистемийг цаашид хөгжүүлэх үндэс “ЦАХИМ” орчины хөрс нь болох юм. II үе шат. е-МБС байгуулах. МБСөвөөс оюутандад үзүүлэх сургалтын, мэдээллийн болон бусад бүх үйлчилгээг веб сайтаар дамжуулан үзүүлэх. Энд багш нарын сургалтанд хэрэглэгдэх файлуудыг электрон хэлбэрт шилжүүлэх түүнийг системд байршуулах, е-тестийн програм боловсруулах гэх мэт ажлууд хийгдэнэ.
 11. 11.  Цаас багатай технологи – Мэдээллийн нэгдсэн орчин үүсэнэ. Ингэснээрээ мэдээллийн давхардал үгүй болж элдэв алдаа эндүүрэл үгүй болно. Шинэ мэдээ, мэдээллийг олон хүнд хурдан түгээх боломжтой болно. Системийг цаашид өөрчлөн сайжруулах хөгжүүлэхэд хялбар. Шинэ төрлийн сургалт, үйлчилгээ, төлбөр тооцооны системийг нэвтрүүлэх өргөн боломж нээгдэнэ. Орон төсөв, мөнгөний хэмнэлт гарна. Мэдээллийн хадгалалт, хамгаалалт, аюулгүй байдал сайжирна. Мэдээллийн урсгал ойлгожтой эмх цэгцтэй болно. Гэх мэт олон ач холбогдолтой.
 12. 12. АНХААРАЛ ТАВЬСАНД БАЯРЛАЛАА

×