Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Màster Universitari Potenciació Digital (Digital Empowertment

 • Login to see the comments

 • Be the first to like this

Màster Universitari Potenciació Digital (Digital Empowertment

 1. 1. Màster Universitari en Potenciació Digital “Digital Empowerment” Gener 2014
 2. 2. Màster en “Digital Empowerment” Capacitació Digital Nivell III: Competència Digital Avançada (transformació, innovació i creativitat) Màster :“Digital Empowerment” Nivell II: Competència Digital Bàsica (us acadèmic i professional) Assignatures Grau i Postgrau Nivell I: Alfabetització Digital (bretxa digital) Tercera dimensió de la universitat: Alfabetització Digital http://www.ics.heacademy.ac.uk/italics/vol5iss4/martin-grudziecki.pdf)
 3. 3. Competències digitals "Competències digitals són un conjunt de coneixements, habilitats, actituds, estratègies i sensibilització que es requereixen quan s'utilitzen les TIC i els mitjans digitals per realitzar tasques, resoldre problemes, comunicar-se, gestionar informació, col·laborar, crear i compartir continguts, construir coneixement de manera efectiva, eficient, adequada, de manera crítica, creativa, autònoma, flexible, ètica, reflexiva per al treball, l'oci, la participació, l'aprenentatge, la socialització, el consum i l‘empodarement” Digital Competences in practice: An Analysis of Frameworks 2012 (http://ftp.jrc.es/EURdoc/JRC68116.pdf.
 4. 4. Competències digitals
 5. 5. Noves alfabetitzacions Flexibilitat i adaptabilitat Efectiva i eficient Responsabilitat Comunicacionals Tecnològiques ICT literacy Iniciativa i autonomia Creativitat Gilster, P. (1997) Informacionals Multimèdia Information literacy Media literacy Ètica Critica
 6. 6. Àmbits de coneixemnt Flexibilitat i adaptabilitat Tecnologia Iniciativa i autonomia Gestió informació Ètica Responsabilitat Comunicació Creativitat Multimèdia Critica
 7. 7. Accés i informacions 1. Requisits 1. Títol universitari oficial • Grau (EEES) • Llicenciat • Altres títols amb nivell de formació equivalent 2. Anglès bàsic a nivell A2 o equivalent (marc comú europeu de llengües) 3. Ús de les TIC a nivell d’usuari Acreditació de competències en TIC (ACTIC, ECDL o similar) 2. Idioma: català 3. Model d’avaluació continuada (no hi ha proves finals ) 7
 8. 8. Objectiu Formar a persones qualificades i autònomes en l'ús de les Tecnologies digitals per a que siguin capaces d’integrar informació, tecnologia, creativitat e innovació per a la resolució de problemes reals i en contextos específics de seva vida professional. Es a dir empoderar-los transformar la realitat. digitalment per
 9. 9. Destinataris Totes aquelles persones i professionals de qualsevol àmbit que vulguin convertir-se en usuaris avançats de les tecnologies digitals i adquirir una visió integrada i global d’aquestes tecnologies en seu àmbit personal i professional per tal de resoldre problemes i impulsar processos d’innovació i millora.
 10. 10. Destinataris: perfils Col·lectius – Col·lectius professionals (sanitat, lleure, turisme, restauració, arquitectes, educació...) – Professionals liberals i despatxos professionals (banca, finances, dret, economia, ...) – Càrrecs de l’administració pública – Càrrecs i directius d’empreses (Gerents de PIME, responsables d’empreses d’I+D, responsables de RRHH) Persones – Autònoms – Membres d’ONG – Emprenedors que volen crear una empresa – Professionals que han d’impulsar projectes d’innovació a les seves empreses en l'ús de les TIC – Persones que es vulguin reorientar professionalment. – Persones interessades en tenir coneixements avançats de competències digitals
 11. 11. Presentació • Titulació oficial en català • Orientació: professional • Crèdits: 60 ECTS Màster transversal aplicat a la professió de cada un dels estudiants. El Màster no és un màster tècnic, sinó que aplica les TIC i els mitjans digitals integrats en els coneixements, metodologies i actituds necessàries aplicables a la teva professió en la societat d’avui. Per reforçar aquesta aplicació s’inicia amb una assignatura de gestió de projectes en xarxa on es definirà el projecte final de màster, així el resultat de cada una de les assignatures ja serà part del projecte final. 11
 12. 12. Competències 12
 13. 13. Competències • Comprendre i valorar l'impacte de les tecnologies digitals en la societat en general i de manera especial a les organitzacions. • Seleccionar i utilitzar les tecnologies digitals en processos individuals i de col·laboració per implementar millores i innovació en l'activitat professional • Planificar, gestionar i avaluar projectes i processos d'innovació usant les TIC en la seva activitat laboral. • Prendre decisions i resoldre problemes vinculats a l'adopció de solucions tecnològiques orientades a la gestió eficient de la informació en les organitzacions. • Aplicar amb criteri i sistemàticament les estratègies de recerca, accés, selecció i avaluació de la informació digital. • Tractar, elaborar i difondre la informació en diferents formats i llenguatges. • Utilitzar de manera efectiva les TIC per seguir formant-se i actualitzant al llarg de la vida per adequar-se a un entorn professional i social canviant. • Ser capaç d'utilitzar la xarxa com a mitjà de comunicació de manera efectiva fent ús de diverses eines i llenguatges.
 14. 14. Competències digitals Efectiva i eficient Cercar, captar i seleccionar informació Flexibilitat i adaptabilitat Comunicar Col·laborar Tractar i elaborar Àmbits: privat/ públic Usos: personal/ professional Autoria: individual/ col·lectiva Perfils: comunicador/ productor Iniciativa i autonomia Publicar i difondre informació Ètica Responsabilitat Gestionar tractar i elaborar informació Presentar i difondre informació Produir i presentar informació Critica Creativitat
 15. 15. Pla d’estudis Mòdul transversal (Obligatori) Cultura, economia i societat digital Disseny i gestió de projectes en xarxa 12 ECTS Mòduls fonamental (Obligatori) Tecnologia digital en les organitzacions 24 ECTS Mòduls fonamental (Optatiu) 12 crèdits Pràctiques +TFM 12 ECTS Gestió de la Informació Comunicació a la xarxa i xarxes socials Tecnologies i llenguatges multimedia Laboratori digital Administració de sistemes i seguretat informàtica Sistemes de Informació per a les organitzacions Pràctiques Presencia de les organitzacions a la xarxa Aplicacions multimèdia Treball Final de Màster 15
 16. 16. Empoderament digital Metodologies • • • • • • • • Col·laboració en xarxa Creació de coneixement col·laboratiu Innovació i adaptació al canvi Resolució de problemes des d’una perspectiva multidisciplinar Aplicació de coneixements a la pràctica Reutilització de recursos en obert,estratègies, ... Anàlisi de casos Aprenentatge al llarg de la vida
 17. 17. Empoderament digital Tecnologies digitals Presentacions Blocs Xarxes socials vídeo Mapes conceptuals Wikis Aplicacions mòbils Marcadors socials 17
 18. 18. Empoderament digital Tecnologies digitals Critica Metodologies Creativitat Xarxes socials Mapes conceptuals Responsabilitat Aplicacions mòbils Marcadors socials Blocs Ètica Iniciativa i autonomia Digital Empowerment Flexibilitat i adaptabilitat Efectiva i eficient Wikis vídeo •Col·laboració en xarxa •Creació de coneixement col·laboratiu •Innovació i adaptació al canvi •Resolució de problemes des d’una perspectiva multidisciplinar •Aplicació de coneixements a la pràctica •Reutilització de recursos en obert, resultats, estratègies, ... •Aprenentatge al llarg de la vida Presentacions 18
 19. 19. Per més informació Màster digital empowerment Àrea de Capacitació Digital En Clau de TIC Montse Guitert mguitert@uoc.edu

×