Estreles d'Aïda, Ania i Paula

2,325 views

Published on

Treball de CMC 1r Batx

Published in: Education
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Estreles d'Aïda, Ania i Paula

 1. 2. LES ESTRELLES <ul><li>Sempre veiem les estrelles iguals, perque la seua vida és massa llarga perque pugam observar els canvis en l' evolució estelar .
 2. 3. Les estrelles naixen de les nebuloses galàctiques, compostes de H i He.
 3. 4. La vida de cadas estrella depén de la seua masa </li><ul><li>- Les menudes acaben “apagant-se”
 4. 5. - Les mes grans exploten. </li></ul></ul>
 5. 6. EL COL·LAPSE <ul><li>Quan la nebulosa comença a contraer-se s'inicia el proces de formació de les estreles.
 6. 7. La nebulosa és un núvol de gas estable i per 2 motius comença la contració:
 7. 8. 1. El núvol gira al voltant del centre de la Galàxia i les parts més propers del centre giren més depresa i les llunyanes més lentes.
 8. 9. 2. l'energia de l'explosió de la Supernova que va formar les estrelles de la primera generació espenta i facilita el col·lapse. </li></ul><ul><li>Perquè un núvol s'expandixca o es contraga fa falta la força de la gravetat i presió.
 9. 10. Per a la contracció la masa de gas ha de ser 30 000 vegades major que la del Sol.
 10. 11. D'una nebulosa naixen millons d'estrelles. </li></ul>
 11. 12. FRAGMENTACIÓ <ul><li>El núvol es contrau i la densitat augmenta. La gravetat actúa amb + força.
 12. 13. El núvol es trenca i es va fragmentant i col·lapsant individualment.
 13. 14. Amb aquest procés es formen núvols negres de molta densitat. No deixen passar llum ni escapar calor en forma de radiació i comencen a calentar-se.
 14. 15. La temperatura tan alta converteix el núvol en un núvol brillant.
 15. 16. Amb més calor el col·lapse és més lent. Per això el col·lapse provoca l'augment de “T” y de la “p” que s'oposa a la gravetat. </li><ul><ul><li>p ·V=n·R·T </li></ul></ul></ul><ul><li>La nebulosa de Orión. Foto treta de la NASA. </li></ul><ul><li>El cor de la nebulosa de Orión. La foto de treta de la NASA. </li></ul>
 16. 17. PROTOESTRELLES <ul>· El núvol brillant emet radiació electromagnètica i perd energía. Això refreda el núvol, disminueix la pressió i torna a obeïr a la gravetat: torna a començar el col·lapse. · Ara el núvol té una forma esfèrica pareguda a la estrella però encara no es una estrella ni tampoc una nebulosa, es denomina protoestrella. · Moltes apareixen rodejades d'un residu del col·lapse de gas i pols nomenat disc protoplanetari. La enfosqueix. </ul>
 17. 18. DE PROTOESTRELLA A ESTRELLA <ul><li>En la contracció (com ja sabem) la temperatura augmenta. Quan arriba prop dels 10 000 000 ºC s'inicien les reaccions nuclears.
 18. 19. Les primeres converteixen 2 nuclis d'H en un nucli d'He. </li></ul><ul><li>La reacció nuclear té lloc quan 2 protons (la mateixa carga electrica, pocitiva) s'unixen provocats per la força nuclear forta.
 19. 20. Este fenomen ocorre solament quan la temperatura és altíssima perquè els àtoms s'exciten sufiecientment i vagen apropant-se fins que xoquen i s'unixen 2 protons. </li></ul>
 20. 21. HA NASCUT UNA ESTRELLA <ul><li>Raccions nuclears pel nucli de la protoestrella.
 21. 22. La col·lapsació es deté.
 22. 23. Forma un estrella.
 23. 24. Produeix energia estable.
 24. 25. Pressió igualada a la força de la gravetat. </li></ul>
 25. 26. EL LÍMIT SUBESTELAR: LES NANES MARRONS <ul>PROTOESTRELLES: <li>No aconsegueixen reaccions químiques del interior, seran protoestrelles tota la vida.
 26. 27. Mai seran estrelles.
 27. 28. En la seua juventud obtenen energía del col·lapse gravitatori.
 28. 29. Seran calents i brillants.
 29. 30. Es converteixen en nanes marrons. </li></ul>
 30. 31. Per a convertir-se en estrella... <ul><li>Perquè una protoestrella puga convertir-se en estrella: </li><ul><li>Temperatura sufiecient.
 31. 32. La massa 0,075 vegades major que la del Sol: límit subestelar. </li></ul><li>Amb el límit subestelar s'inicien reaccions nuclears i es converteix en una estrella. </li></ul><ul><li>Amb una massa inferior es queda en nana marró.
 32. 33. Es forma un disc protoplanetari, fracció del col·lapse i dóna voltes al voltant d'una estrella. Així es converteix en un planeta. </li></ul>
 33. 34. VIDA DE L'ESTRELLA <ul><li>Les estrelles no varien massasinó el tamany.
 34. 35. Estrctura més o menys estable </li><ul><li>Nucli: al centre.
 35. 36. - genera energía.
 36. 37. - on es produeixen reaccions nuclears.
 37. 38. Zona inerta: al voltant del nucli. </li></ul><li>Segons la seua massa l'estrella viu d'una manera
 38. 39. Vegem què ocòrre si </li><ul><ul><li>m> límit subestelar. </li></ul></ul></ul>
 39. 40. Estrelles gegants <ul>Gengant roja nebulosa planetaria <ul><ul><ul><ul><ul><ul><li>nana blanca --> nana negra </li></ul></ul></ul></ul></ul></ul><li>Expansió estrella </li><ul><li>Capes exteriors de l'estrella es trobes lluny del nucli: es refreden i enrogeixen.
 40. 41. Forma una gegant roja: </li><ul><li>Forma nebulosaplanetària </li><ul><ul><li>ó </li></ul></ul><li>Forma nana blanca: estrella freda estable, sense front d'energia </li><ul><ul><li>i </li></ul></ul><li>Forma nana negra: més freda que nana blanca. No té cap energía (ni llum ni calor) </li></ul></ul></ul><ul>Gegant roja </ul>
 41. 42. Estrelles supergegants (I) <ul><ul><ul><ul><ul><ul><ul><ul><li>Nana blanca </li></ul></ul></ul></ul></ul></ul></ul><li>Supergegant roja </li><ul><ul><ul><ul><ul><ul><ul><li>Estrella de neutrons --> Supernova </li></ul></ul></ul></ul></ul></ul></ul></ul><ul><li>Estrella supergegant </li><ul><li>Es contrau i fa reaccions nuclears (O, C)
 42. 43. Estrella supergegant roja </li><ul><li>Forma nana blanca
 43. 44. Fa noves reaccions nuclears (Si, Fe) </li><ul><li>Fotodissocicació del Fe : Nucli de Fe calent es converteix en àtoms de H fred. Este canvi brusc fa que l'estrella es col·lapse ràpidament. Els electrons i els protons xoquen formant neutrons.
 44. 45. Forma una estrella de neutrons </li></ul></ul></ul></ul>
 45. 46. Estrelles supergegants(II) <ul><li>L'estrella de neutrons és molt densa i rígida.
 46. 47. La materia que l'envolta cau cap ella.
 47. 48. Quan l'estrella no pot aguantar tanta pressió, la materia que que cau rebota produint una explosió </li><ul><ul><ul><ul><ul><ul><ul><li>Supernova </li></ul></ul></ul></ul></ul></ul></ul></ul>
 48. 49. Forats negres <ul><li>Forat negre: Regió de l'espai amb molta gravetat. Tanta, que res no pot eixir d'ell, al tindre molta velocitat de fuga.
 49. 50. Format a partir d'estrella de neutrons: </li><ul><li>La pressió del gas pot augmentar fins una quantitat de pes, i si la supera, els neutrons es trenquen.
 50. 51. Estrella de neutrons es col·lapsa fins l'infinit, formant un forat negre. </li></ul></ul>
 51. 52. FI

×