Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

De spilfunctie van Xplora binnen het nieuwe onderwijs bij Avans Hogeschool

456 views

Published on

Informatie 2007, 13 en 14 september 2007 georganiseerd door de VVBAD, de Vlaamse vereniging voor Bibliotheek-, Archief- en Documentatiewezen,.

Published in: Education
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

De spilfunctie van Xplora binnen het nieuwe onderwijs bij Avans Hogeschool

 1. 1. De spilfunctie van Xplora binnen het nieuwe onderwijs bij Avans Hogeschool Rien Brouwers en Ellen Simons Leer- en InnovatiecentrumInformatie 2007 13 september 2007 1
 2. 2. Leer- en InnovatiecentrumInhoud• Context van Avans Hogeschool• Ontwikkelingen in het onderwijs• Gevolgen voor de mediatheek• Van mediatheek naar Xplora – Organisatorische consequenties – Huisvesting – Cultuuromslag• Resultaten gebruikersonderzoek• ConclusiesInformatie 2007 13 september 2007 2
 3. 3. Leer- en InnovatiecentrumAvans Hogeschool• 3 locaties: Breda, Tilburg, ‘s Hertogenbosch• 60 bachelor programma’s in economie, techniek, ict, sociale studies, gezondheidszorg, educatie en kunst• 7 master programmas in economie, gezondheidszorg en kunst• 19.000 studenten• 19 academies• 3 ondersteunende diensten• Leer- en Innovatiecentrum• 1.800 medewerkersInformatie 2007 13 september 2007 3
 4. 4. Leer- en InnovatiecentrumVan traditioneel onderwijs….• Docent centraal• Cursussen gebaseerd op de inhoudsopgave van een of twee studieboeken• Rol van de mediatheek is niet benoemd• Docent voelt zich niet verantwoordelijk voor de kwaliteit van de collectievorming• Leeractiviteiten van de student zijn vaak beperkt tot de voorgeschreven literatuurInformatie 2007 13 september 2007 4
 5. 5. Leer- en Innovatiecentrum …naar modern onderwijs• De student centraal• Verandering van passief naar actief leren (probleemgestuurd leren, projectonderwijs)• Cursusinhoud gebaseerd op leerdoelen/competenties• Studenten kiezen hun eigen leermiddelen• Voorbereiden van studenten op een continu veranderende professionele omgeving waarin vele informatiebronnen beschikbaar zijn die variëren in kwaliteit Informatie 2007 13 september 2007 5
 6. 6. Leer- en InnovatiecentrumLeren doe je mét anderen en ván anderen, samen en individueel.Leren is een actief proces van brengen en halenLeren is bewust worden, leren is betekenis geven aan wat je meemaaktDe omgeving creëert de mogelijkheden tot lerenDe leeromgeving zorgt ervoor dat studenten binding voelen met AvansDoor kennis competent Informatie 2007 13 september 2007 6
 7. 7. Leer- en InnovatiecentrumOnderwijs en mediatheek:twee belangrijke invloeden• Invloed van de leeromgeving• Rol van kennisInformatie 2007 13 september 2007 7
 8. 8. Leer- en InnovatiecentrumDe invloed van de leeromgeving“We know that space can have a significant impacton teaching and learning. Exactly how we bringtogether space, technology, and pedagogy willcontinue to evolve.”Diane G. Oblinger, Space as a change agent, in LearningSpaces, Educause, 2006“Spaces are themselves agents for change.”“Changed spaces will change practice.”JISC, Designing Spaces for Effective Learning: A guide to 21stcentury learning space design, 2006Informatie 2007 13 september 2007 8
 9. 9. Leer- en InnovatiecentrumInvloed van de rol van kennisInformatie 2007 13 september 2007 9
 10. 10. Leer- en Innovatiecentrum Learning vs. learning environment Formal learning work lectures placement learning room (at elo centre Uncontrollable home) Controllable space space work placement learning centre job social social (virtual) spaces communitiesLIC, 2007 Informal learning Informatie 2007 13 september 2007 10
 11. 11. Leer- en InnovatiecentrumVan mediatheek naar leercentrumHet concept van een leercentrum als een fysieke omgeving isontwikkeld in de jaren 90.Vorm en doel1Een leercentrum voorziet in sociale ontmoetingsplaatsen,studentvoorzieningen en studiefaciliteiten, informatiebronnen,toegang tot ict-voorzieningen en verschillende werkplekken, vancomfortabele opstellingen voor groepswerk tot board roomsvoor presentaties, etcetera.Een leercentrum is het sociale en academische hart van decampus.Informatie 2007 13 september 2007 11
 12. 12. Leer- en InnovatiecentrumFaciliteit of strategischinstrument?“A learning space should be able to motivate learners andpromote learning as an activity, support collaborative as well asformal practice, provide a personalised and inclusiveenvironment, and be flexible in the face of changing needs.”“What is important is that designs of physical spaces are linkedto the institution’s strategic vision for teaching and learning,and that this is articulated in every detail of the design andshared with all stakeholders, including learners.”JISCInformatie 2007 13 september 2007 12
 13. 13. Leer- en InnovatiecentrumKeuze van Avans• Leer- en Innovatiecentrum (LIC)• XploraInformatie 2007 13 september 2007 13
 14. 14. Leer- en InnovatiecentrumPositie binnen Avans Hogeschool• Xplora is onderdeel van het Leer- en Innovatiecentrum (LIC)• Het Leer- en Innovatiecentrum – Draagt zorg voor een geïntegreerde leeromgeving – Adviseert academies over het aanpassen van onderwijsprogramma’s gericht op het optimaal gebruik maken van de leeromgevingInformatie 2007 13 september 2007 14
 15. 15. Leer- en Innovatiecentrum Xplora Ontdek ‘t zelf Xplora Ontdek t ZelfInformatie 2007 13 september 2007 15
 16. 16. Leer- en InnovatiecentrumOnderzoeksresultaten:Bezoekersaantallen per maand 70000 60000 50000 Den Bosch 6000 students 40000 Breda 30000 5000 students 20000 Tilburg 10000 1500 students 0 jan feb mrt mei juni aprilInformatie 2007 13 september 2007 16
 17. 17. Leer- en InnovatiecentrumOrganisatorische consequenties• De positie van het Xplora ten opzichte van het onderwijs verandert: van de zijlijn naar de middenstip• De rol van informatiespecialisten (nieuwe functie) is vergelijkbaar met die van onderwijskundigen: beiden ondersteunen onderwijsontwikkeling en -uitvoering• De mediatheek wordt onderdeel van een Leer- en Innovatiecentrum Informatie 2007 13 september 2007 17
 18. 18. Leer- en InnovatiecentrumPartner in onderwijs• Intensieve en goede contacten met academies zijn belangrijk voor een goede aansluiting van de dienstverlening op de wensen van gebruikers• Om op de behoeften van de academies in te kunnen spelen is het belangrijk een goede relatie Xplora - academie op de bouwen en deze relatie te onderhouden• Binnen het Xplora is hiervoor een nieuwe functie (informatiespecialist) gecreëerd. Kerntaak van deze nieuwe functie: vertaling van de wensen van de academies richting Xplora en advisering van academies over mogelijkheden van Xplora voor ondersteuning van het onderwijs Informatie 2007 13 september 2007 18
 19. 19. Leer- en Innovatiecentrum Informatiespecialist• Adviseren over mogelijkheden Xplora• Inventariseren/analyseren informatiebehoeften klanten• Participeren in Onderwijs-ontwikkelteams• Opbouwen en onderhouden van netwerken• Ontwikkelen en evalueren van producten en diensten Xplora• Opstellen collectieprofielen, ontwikkelen en uitvoeren collectie-evaluaties• Bijdragen leveren aan positionering Xplora door presentatie en promotie diensten en producten• Verzorgen van specialistische instructies Informatie 2007 13 september 2007 19
 20. 20. Leer- en Innovatiecentrum Nieuwe manier van werken • Vaste, herkenbare contactpersonen per academie (informatiespecialisten) • Team van informatie-adviseurs gekoppeld aan een academie en themavloer • Deelname aan onderwijs-ontwikkelteams • Gebruikersonderzoeken en klankbordgroepenOndersteund door uitgebreid scholingsprogramma Informatie 2007 13 september 2007 20
 21. 21. Leer- en InnovatiecentrumOndersteuning bij het leren• als gevolg van afname van aantal contact-uren werken studenten meer zelfstandig• Xplora biedt nadrukkelijk faciliteiten aan voor alle docent- ongebonden activiteiten die een centrale plaats innemen in het huidige curriculum• sterk gewijzigde informatiebehoefte. Niet alleen meer vraag om informatie of hulp bij een ICT probleem, maar bij afwezigheid van docenten ook andere meer inhoudelijke vragen.• in het Xplora zijn vrijwel alle generieke pcs van de Avans Hogeschool geplaatstInformatie 2007 13 september 2007 21
 22. 22. Leer- en Innovatiecentrum Huisvesting• Inrichting ruimte afstemmen op de activiteiten – Minder lokalen – Meer groepsplekken en individuele plekken afgestemd op behoefte• Rijke leeromgeving: integratie van informatie-, ICT- en multimedia- ondersteuning en thematische plaatsing van de collecties; per verdieping worden geïntegreerd aangeboden: Informatie 2007 13 september 2007 22
 23. 23. Leer- en InnovatiecentrumInrichting Xplora • 2.100 studieplekken (70% groeps- en 30% individueel) verdeeld over Breda (1.100), ‘s-Hertogenbosch (800), Tilburg (200) • 800 pc’s, draadloos netwerk, laptopaansluitingen • Informatiebalie en servicebalie • Docentenbalie • Multimedia-studio en multimediawerkplekken • Koffiecorners • Thematische inrichting • Internetcafé • Mogelijkheid tot 24-uur openstellingInformatie 2007 13 september 2007 23
 24. 24. Leer- en InnovatiecentrumCultuuromslag aan twee kanten• Bezoek aan mediatheek is voor docenten vaak geen eerste optie• Docenten hebben vaak eigen mini-bibliotheekjes• Mediathecarissen niet betrokken bij onderwijsontwikkeling en onderwijsuitvoering• Docenten zijn professionals op hun eigen terrein en zijn gewend individueel te werken• Probleemdefinitie: Docenten en mediathecarissen hebben gescheiden werkterreinenInformatie 2007 13 september 2007 24
 25. 25. Leer- en InnovatiecentrumStelling• De kwaliteit van onderwijs kan worden verbeterd door het inschakelen van de verschillende expertises van docenten en medewerkers Xplora in onderwijsontwikkeling en onderwijsuitvoering• Andere manieren van samenwerken noodzakelijkInformatie 2007 13 september 2007 25
 26. 26. Leer- en InnovatiecentrumGevolgen voor mediatheekmedewerker• Relatie naar de student• Docent• Andere competenties, andere functies – Scholingstraject (adviesvaardigheden, onderwijskunde, cultuuromslag van beheersen naar student-centraal stellen, resultaatgericht- en klantgericht, IDM-opleiding)Informatie 2007 13 september 2007 26
 27. 27. Leer- en InnovatiecentrumConclusies• Tevreden gebruikers• Verder investering in scholing personeel noodzakelijk• Verder investeren in samenwerking met academiesInformatie 2007 13 september 2007 27
 28. 28. Leer- en InnovatiecentrumConclusies (1) Gebruikersonderzoek:• Hoge gebruikersgraad• Vooral gebruikt voor werken in groepen en pc-applicaties• Attractieve en uitnodigende omgeving• Hoog niveau van services• Grote vraag naar aanwezigheid docenten• Vraag naar meer groepswerkplekken• Vraag naar meer pc’sInformatie 2007 13 september 2007 28
 29. 29. Leer- en InnovatiecentrumGebruikersonderzoek onderstudenten• Locatie ‘s-Hertogenbosch• april 2007, één jaar na de opening• 1.000 respondentenInformatie 2007 13 september 2007 29
 30. 30. Leer- en InnovatiecentrumOnderzoeksresultaten:bezoekers frequentie 500 400 300 Count 200 100 0 bijna nooit 1 x per maand 1 x per week een paar dagen bijna dagelijks per week v2 Hoe vaak bezoekt u Xplora gemiddeldInformatie 2007 13 september 2007 30
 31. 31. Leer- en Innovatiecentrum 300 250 200Count 150 100 50 0 minder dan een half tot 1 uur 1 tot 2 uur 2 tot 3 uur 3 tot 4 uur meer dan 4 uur half uur v3 Hoeveel tijd brengt u gewoonlijk per dag door in Xplora Informatie 2007 13 september 2007 31
 32. 32. Leer- en Innovatiecentrum Onderzoeksresultaten: meest gebruikte faciliteiten5432 4,101 3,731 3,802 3,883 3,489 3,499 3,514 3,52910 4 6 1 7 2 8 3 5 In G PC P E In M E ri m le ro S tr te -g n kt -O ai ep a te rn e n l ro ff n b sw et v et ic n ru o is e o e vo ik r rk ch o st e r u st le d ie e u ro d ie m g e vi n g Informatie 2007 13 september 2007 32
 33. 33. Leer- en Innovatiecentrum Onderzoeksresultaten: hoogst gewaardeerde aspecten5432 3,923 3,704 3,585 3,56610 1 4 2 3 O S A O e tm p n rv e tw n o ic in e sf e rp g e su e r re n Informatie 2007 13 september 2007 33
 34. 34. Leer- en Innovatiecentrum Onderzoeksresultaten: laagst gewaardeerde aspecten5432 2,4161 2,067 2,143 2,109 1,9830 1 2 5 3 4 A A A T A e a a a a n n n n d ta ta w ta ru e l l l k zi w g P g ro C e h rk e e p p id sw le d k e o k rk ce e n p n le te m k e n k t e p n c Informatie 2007 13 september 2007 34
 35. 35. Leer- en InnovatiecentrumConclusie (2): Scholing personeel• E-learning• Adviesvaardigheden en onderhandelingstechnieken• Onderwijskunde• Inhoudelijke verdieping Leeromgeving• EngelsInformatie 2007 13 september 2007 35
 36. 36. Leer- en InnovatiecentrumConclusie (3): Samenwerking metacademies• Betrekken van de docenten bij Xplora• Aantal Pilot met academies in multi-disciplinaire teams gericht op het beter gebruik maken van de leeromgeving• Inloopworkshops voor studenten en medewerkersInformatie 2007 13 september 2007 36

×