Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Moi quan he trong quan ly nha chung cu

76 views

Published on

Để việc quản lý chung cư được hiệu quả, yêu cầu xây dựng và hoàn thiện hệ thống pháp luật quản lý nhà chung cư đang trở nên cấp bách, đặc biệt là các vấn đề liên quan đến quyền sở hữu. Bởi đây chính là nguồn gốc và cơ sở để các chế định pháp luật cụ thể xoay quanh việc quản lý nhà chung cư. Đối với một dự án nhà chung cư thông thường sau khi đưa vào quản lý, vận hành sẽ tồn tại mối quan hệ giữa 03 chủ thể chính gồm: Chủ đầu tư - Cư dân (đại diện thông qua Ban quản trị) - Đơn vị cung cấp dịch vụ quản lý nhà chung cư.

Mối quan hệ giữa các bên này có bản chất như thế nào và có tác động gì đến việc thực hiện các quyền, nghĩa vụ của từng chủ thế?
Hãy liên hệ 19001769
Rất mong các bạn cùng với đội ngũ chuyên gia chúng tôi cùng trao đổi thảo luận đưa ra những giải pháp thích hợp.

Published in: Law
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

Moi quan he trong quan ly nha chung cu

  1. 1. TƯ VẤN PHÁP LUẬT
  2. 2. b ĐỘI NGŨ CHUYÊN GIA Ls. TRẦN VŨ HẢI Trường Văn Phòng Luật Sư Trần Vũ Hâi Ls. NGUYỄN QUỲNH MAI Đoàn Luật sư Thành phố Hà Nội Mr. NGUYỄN QUANG HUY Cố vấn pháp luật, Chuyên gia tư vấn các lĩnh vực liên quan đến Bất động sân Chuyên gia tư vấn các vấn đề về nhà ở, Luật Dân sự Phó Tổng Giám đốc PMC Phụ trách Khối Quân lý Hoạt động Mr. LÊ TIẾN TRUNG Giám đốc Ban Quân lý Tòa nhà
  3. 3. ̉ ̀ ̉ ̣ ̣ ́ ̣ ̣ ̉

×