Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

La guerra freda

345 views

Published on

Un resum dels fets més importants de la guerra freda, sense entrar en molts detalls

Published in: Education
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

La guerra freda

 1. 1. La guerra fredaL’enfrontament que va impactar almón, però mai va succeir
 2. 2. 6 d’agost de 1945• Després del desastre de les bombes atòmiquesd’Hiroshima i Nagasaki, acaba la segona guerramundial.
 3. 3. • Amb la fi de la segona guerra mundial , acabal’hegemonia europea, i neixen dues novespotències mundials:Els Estats UnitsLa Unió Soviètica
 4. 4. • Després de la guerra, Alemanya vaquedar sotmesa a una profunda misèria idesmoralització, amb una economia arruïnada.• El seu territori va quedar dividit en quatre zones:3 zones occidentals, dominades per EEUU, Anglaterra iFrança.1 zona d’Alemanya central dominada per la Uniósoviètica.
 5. 5. 1946• S’autoritza la unitat política, monetària ieconòmica de les tres zones occidentalsd’Alemanya.
 6. 6. 23 de maig de 1949• Sota laprovació de la “Llei Fundamental” neixla “República federal Alemanya”.
 7. 7. Octubre de 1949,• Es forma la “República DemocràticaAlemanya”, sota l’organització política de laUnió Soviètica.
 8. 8. 9 de febrer de 1946• Stalin pronuncia un discurs en que diu que lavictòria de la segona guerra mundial es deu ala superioritat del sistema comunista, i queaquest i el capitalisme eren incompatibles.
 9. 9. • Amb la divisió d’Alemanya i aquest discurs deStalin, comença la guerra freda, un estat detensió política i social mundial que es vaprolongar més de 40 anys.
 10. 10. 1947• Harry Truman, el president dels Estats Units,inicia una activa política exterior per frenarl’expansió soviètica.• La “Doctrina Truman” prometia ajut econòmicals pobles lliures, als que lluitessin per unademocràcia capitalista.
 11. 11. 5 de juny de 1947• Neix el “Eurepean Recovery Program” o plaMarshall, destinat a recuperar de la misèriaeconòmica als països europeus i frenar elcomunisme.
 12. 12. • En resposta a la doctrina Truman i el plaMarshall, Stalin crea la “Oficina d’ Informaciódels Partits Comunistes”, amb l’objectiu dedefensar la pau del imperialisme bel·licistanord-americà.
 13. 13. 24 de juny de 1948• Primera crisi greu:El “Bloqueig del Berlín occidental” per part delssoviètics, que obliga a alimentar a la població peraire.
 14. 14. • Després de la segona guerra mundial, elspaïsos vencedors shavien desmilitaritzat,excepte la URSS.Arrel d’aquesta tensió política les potènciesoccidentals tornen a militaritzar-se, neix aixì la“carrera armamentista”.
 15. 15. 4 d’abril de 1949• Es firma a Washington el tractat de l’“Organització del Atlàntic Nord”, la OTAN, unaforma d’organització i suport militar entrepaïsos occidentals envers l’amenaça de laURSS i el comunisme.
 16. 16. 1955• La URSS i els seus païsossatèl·lits firmen el “pactede Varsòvia”, on totes lesforces militars vanquedar subjectes a uncomandament supremde Moscou.
 17. 17. • Amb aquesta nova militarització, esdesenvolupen avions cada cop més ràpids ipotents, coets i míssils intercontinentals queamenaçaven tot el món.
 18. 18. 1952• Els Estats Units obtenen la bomba d’hidrogen,un any abans de que la URSS també l’obtingui.
 19. 19. 1950• Segona crisi:Guerra de Corea, en la que s’enfronten nord-americans i soviètics.Acaba en armistici al 1953.
 20. 20. 4 d’octubre de 1957• La URSS envia a l’espai l’Sputnik, el primersatèl·lit artificial, que comença a donar voltessobre la Terra, causant molta impressió.
 21. 21. 1957• Com a resposta, els Estats Units creen la NASA(“National Aeronautic and SpaceAdministration”).• Al gener de 1958, la NASA envia l’Explorer I al’espai, el primer satèl·lit nord-americà, quedóna peu a la cursa espacial.
 22. 22. 1959• El comunisme triomfa a Cuba (primer triomf alnou món).• Fidel Castro i les forces revolucionàriesderroquen a Fulgencio Batista, establint aixìun règim comunista de base marxista.
 23. 23. 1961• El govern socialista de l’ Alemanya Demòcrataaixeca a la ciutat de Berlín una línia fortificadaentre les dues Alemanyes, el mur de Berlín,que es va convertir en el símbol de la guerrafreda i la bipolaritat econòmica del món.
 24. 24. Octubre de 1962• Tercera i pitjor de les crisis:La “ Crisi dels míssils”.El món sencer va estar en tensió durant varieshores, en el que va ser l’apropament més directed’una guerra entre ambdues potències.
 25. 25. • Avions d’Estats Units van detectar que la URSSestava instal·lant coets a Cuba per convertir lailla en una base militar i atacar als Estats Unitsen qualsevol moment. El president Kennedyva establir un bloqueig naval sobre Cuba i vaposar en alerta lexèrcit i les forces aèries.Finalment, Nikita Kruschev cedeix i retira elsseus coets.
 26. 26. • Vist el que ha passat a Cuba, s’instal·la unalínia telefònica directa (telèfon vermell) entrela Casa Blanca i Moscou, amb la finalitat queels dos líders d’aquestes potències poguerenresoldre qüestions polítiques directament ievitar el perill d’un possible guerra.
 27. 27. • Però els enfrontamentsindirectes van continuar.• Entre 1964 i 1975, es va dur a terme la guerrade Vietnam, on van confluir novamentaquestes dues superpotències i on va morirmolta gent.
 28. 28. • Posteriorment a la guerra de Vietnam, es vaviure una decadència del sistema capitalista iun renaixement del bloc soviètic:Xina emergia com una gran potència, mentrestant aNicaragua triomfava el sandinisme sobre basemarxista (1979).
 29. 29. 1970• A Xile passa el mateix i el president electe ésSalvador Allende, amb el clar propòsitd’establir un règim socialista sobre basemarxista.
 30. 30. • Malgrat tot, vindria un nou gir intel·lectual:Entre els joves, es va revaloritzar la democràcia, isorgeix el neoliberalisme i la seva crítica a lamassiva intervenció econòmica del estat,condemnant aixì la teoria central planificada aperla URSS i els seus estats satèl·lits.
 31. 31. • A la URSS, entremig del seu grandesenvolupament militar i tecnològic, es viviauna crisi social, on la producció agrícola nopodia satisfer les demandes econòmiques, lagent vivia afamada, en mig d’una forta inflaciói amb salaris estancats.
 32. 32. 1985• Mijail Gorbachov assumeix el càrrec desecretari general del PCUS:Planteja que la URSS es liberalitzi i democratitzar lesseves institucions, plantejant la convivència entreel socialisme i la democràcia.
 33. 33. • El seu programa es basa en dos plantejaments– La “Perestroika” -> reestructuració econòmica.– “Glasnost” -> transparència en laexecució i informació .
 34. 34. 9 de novembre de 1989• Cau el mur de Berlín, i amb ell es fa imminentla caiguda soviètica i la fi de la guerra freda.
 35. 35. 3 d’octubre de 1990• Es ratifica la reunificació d’Alemanya.
 36. 36. • Diversos països es revelen contra el llargdomini soviètic, com Txecoslovàquia, Polònia,Hongria, Romania..., aguditzant encara més lacaiguda del gegant soviètic.
 37. 37. 8 de desembre de 1991• Es dissol la Unió Soviètica, donant origen a la“Unió de les Repúbliques Independents”,conformada per 12 membres, que es van unira les nacions unides al 1992.
 38. 38. • Acaba aixì un període en el qual el món va viuresumis en l’esperança de no afrontar una altravegada la catàstrofe de la segona guerra mundiali on es va viure en una completa bipolaritateconòmica i política.• Triomfant el capitalisme, esperant que algun diala intel·ligència i la modernitat humana no ensporti a acabar amb la nostra pròpia espècie i ambella, la nostra història i aspirem a forjar un mónmillor, esborrant les desigualtats i avarícies depoder.

×