Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
Levande
statusrapportering
Proaktiv och drivande förvaltningsledning
Statusrapporten i pm3 online genereras enkelt med ett...
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Statusrapporten - pm3 online - www.pm3online.se - På AB

4,404 views

Published on

Statusrapporten är en av modulerna i pm3 online. Tillgänglig via www.pm3online.se. Kontakta På AB, för mer information och demo. www.pm3.se, info@pm3.se, 08-544 961 70

Levande statusrapportering

Proaktiv och drivande förvaltningsledning Statusrapporten i pm3 online genereras enkelt med ett knapptryck och ger en snabb överblick över det aktuella läget i förvaltningsobjektet. Förvaltningsledningen sparar tid genom att löpande följa upp objektets status i pm3 online och får som resultat ett tydligt och klart underlag, för bättre beslut och uppföljning.

Status och trend
Måluppfyllnad, kostnad och tid visualiseras med ett “trafikljus” som automatiskt genereras
utifrån faktiskt utfall i objektet. Med hjälp av pilarna kan förvaltningsledaren visa på
trenden framåt för förvaltningsobjektet.

Värdering och prioritering av risker
Lyft fram, värdera och prioritera risker som kan påverka förvaltningsobjektet framöver. Vilka åtgärder
behövs? Statusrapporten gör det lätt att argumentera och fatta rätt beslut.

Statusrapporten online
• Status för måluppfyllnad, tid & kostnad
• Risk - hantering, värdering & prioritering
• Budget - utfall och prognos
• Måluppföljning
• Beslutsagenda
• Trend

Levande statusrapportering
• Bättre dialog med större gehör
• Proaktiv förvaltningsledning
• Drivande arbetssätt
• Framåtblickande
• Tidsbesparande
• Spårbarhet

Published in: Business
  • Login to see the comments

  • Be the first to like this

Statusrapporten - pm3 online - www.pm3online.se - På AB

  1. 1. Levande statusrapportering Proaktiv och drivande förvaltningsledning Statusrapporten i pm3 online genereras enkelt med ett knapptryck och ger en snabb överblick över det aktuella läget i förvaltningsobjektet. Förvaltningsledningen sparar tid genom att löpande följa upp objektets status i pm3 online och får som resultat ett tydligt och klart underlag, för bättre beslut och uppföljning. MÅL KOSTNAD TID Måluppfyllnad, kostnad och tid visualiseras med ett “trafikljus” som automatiskt genereras utifrån faktiskt utfall i objektet. Med hjälp av pilarna kan förvaltningsledaren visa på trenden framåt för förvaltningsobjektet. Status och trend Värdering och prioritering av risker Beskrivning Riskvärde Förfallodag Ansvarig Status Överenskommen lösning HÖG HÖG 03/08/2015 15/10/2015 Active Active Lyft fram, värdera och prioritera risker som kan påverka förvaltningsobjektet framöver. Vilka åtgärder behövs? Statusrapporten gör det lätt att argumentera och fatta rätt beslut. Statusrapporten online Levande statusrapportering • Status för måluppfyllnad, tid & kostnad • Risk - hantering, värdering & prioritering • Budget - utfall och prognos • Måluppföljning • Beslutsagenda • Trend • Bättre dialog med större gehör • Proaktiv förvaltningsledning • Drivande arbetssätt • Framåtblickande • Tidsbesparande • Spårbarhet Vill du veta mer? pm3online@pm3.se 08 - 544 961 70 ©På i Stockholm AB Kontakta På AB för mer information och demo! www.pm 3online.se www.pm3online.se

×