Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Pm3 och agila metoder - inbjudan frukostseminarium - På AB

2,910 views

Published on

Hur kan modellen pm3 och agila metoder fungera tillsammans?Frukostseminarium hos På AB onsdag 14 oktober i Mörby/Danderyd.

Published in: Business
  • Login to see the comments

Pm3 och agila metoder - inbjudan frukostseminarium - På AB

  1. 1. pm3 och agila metoder - Struktur och lättrörlighet i samverkan Anmäl dig nu! Begränsat antal platser På AB bjuder in till frukostseminarium i Stockholm! Samverkan & styrning med hjälp av pm3 www.pm3.se info@pm3.se 08 - 544 961 70 ©På i Stockholm AB Anmälan krävs och sker till Evelina Obäck, evelina.oback@pm3.se, 070-346 72 47 14 oktober pm3:s koppling till övrig IT styrning På bjuder in till frukostseminarium! Under denna morgon ligger fokus på hur modellen pm3 och agila metoder kan fungera ihop. Kan det lättrörliga/agila metoderna samexistera med struk- turen i pm3? Vilka nyttor kan man vinna genom att göra så och vilka fallgropar ska man akta sig för? Varmt välkommen på vårt frukostseminarium om pm3 och agila metoder som grundar sig på vårt whitepaper inom ämnet. Datum: 14 oktober Plats: Vårt kontor på Svärdvägen 23 Tider: Frukost från 7.30, Seminarium och mingel 8.00 - 10.00 Talare: Ted Timm På AB, FÖRVALTNING UTVECKLING VIDMAKTHÅLLANDE VIDAREUTVECKLING NYUTVECKLING SCRUM pm3 DRIFT

×