Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
pm3
licensen innebär att en organisation får tillgång till modell, metoder, mallar och verktyg
i elektronisk form för att ...
Modellbeskrivning, metoder, mallar och övrigt innehåll
pm3
portföljstyrning
pm3
portföljetablering
pm3
FOA
pm3
nytta
pm3
F...
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Pm3 licensen 2015 - På AB

6,686 views

Published on

pm3 licensen innebär att en organisation får tillgång till modell, metoder, mallar och verktyg
i elektronisk form för att användas inom den egna organisationen. Alla organisationer med
pm3 licens är medlemmar i vår användarförening och får tillgång till pm3 support.

I en verklighet som ständigt förändras kan en organisation med hjälp av pm3 licensen säkerställa ett strukturerat och gemensamt arbetssätt genom hela organisationen. pm3 licensen stöttar er organisation i hela processen, från när ni står inför beslut om pm3-införande till den
årliga styrningen av uppdragsportföljen och den löpande portföljstyrningen.

Som pm3 licenskund
• Får ni tillgång till modell, metoder, mallar och verktyg i elektronisk form
• Är ni anslutna till de facto standard för förvaltningsstyrning
• Är ni alltid först med att ta del av det senaste inom området, såväl praktisk erfarenhet
som akademisk forskning inom ämnet
• Tar ni del av nytt licensmaterial årligen
• Slipper ni lägga tid och resurser på att förvalta och vidareutveckla en egen modell
• Är ni medlemmar i vår pm3 användarförening och får träffa och utbyta erfarenheter
med andra organisationer som använder pm3
• Har ni tillgång till pm3 support från På AB
• Kan ni använda allt innehåll i licensen som utbildningsmaterial

Modellbeskrivning, metoder, mallar och övrigt innehåll:

pm3 modellbeskrivning:
Modellbeskrivning av förvaltnings- och portföljstyrningsmodellen pm3.

pm3 nytta
Metoden pm3 nytta och tillhörande mallar syftar till att vara ett stöd för att fastställa vilken
nytta pm3 kan ge i organisationen.

pm3 pm3 FOA fungerar som ett stöd vid framtagande av en organisations förvaltningsobjektarkitektur (FOA) och tillhörande styrstruktur.

pm3 portföljetablering
Syftet med pm3 portföljetablering är att vara ett stöd vid etablering av hela förvaltningsportföljen.

pm3 portföljstyrning
Syftet med pm3 portföljstyrning är att stödja en organisation i såväl den årliga styrningen av
uppdragsportföljen (förvaltnings- och utvecklingsportfölj) som den löpande portföljstyrningen.

pm3 mätning
Syftet med metoden pm3 mätning är att följa upp hur väl förvaltningsstyrningen fungerar
inom en organisation.

pm3 användarförening
Som licenskund är man medlem i en användarförening för pm3. På AB anordnar två träffar för
användarföreningen per år där en halvdag tillägnas dragningar om pm3 och närliggande områden och en halvdag spenderas åt erfarenhetsutbyte mellan medlemmarna.

pm3 support

Som licenskund får organisationen tillgång till pm3 support via På AB:s hemsida www.pm3.se

Grunderna i pm3
Boken grunderna i pm3 beskriver de principer och ställningstaganden som ligger till grund för
pm3. Fungerar utmärkt som utbildningsmaterial.

Vill du veta mer om pm3 och pm3 licensen?
pm3 är en de facto standard för förvaltningsstyrning i Sve

Published in: Business
  • Login to see the comments

  • Be the first to like this

Pm3 licensen 2015 - På AB

  1. 1. pm3 licensen innebär att en organisation får tillgång till modell, metoder, mallar och verktyg i elektronisk form för att användas inom den egna organisationen. Alla organisationer med pm3 licens är medlemmar i vår användarförening och får tillgång till pm3 support. I en verklighet som ständigt förändras kan en organisation med hjälp av pm3 licensen säker- ställa ett strukturerat och gemensamt arbetssätt genom hela organisationen. pm3 licensen stöttar er organisation i hela processen, från när ni står inför beslut om pm3 -införande till den årliga styrningen av uppdragsportföljen och den löpande portföljstyrningen. pm3 licensen 2015 www.pm3.se info@pm3.se 08 - 544 961 70 ©På i Stockholm AB Som pm3 licenskund • Får ni tillgång till modell, metoder, mallar och verktyg i elektronisk form • Är ni anslutna till de facto standard för förvaltningsstyrning • Är ni alltid först med att ta del av det senaste inom området, såväl praktisk erfarenhet som akademisk forskning inom ämnet • Tar ni del av nytt licensmaterial årligen • Slipper ni lägga tid och resurser på att förvalta och vidareutveckla en egen modell • Är ni medlemmar i vår pm3 användarförening och får träffa och utbyta erfarenheter med andra organisationer som använder pm3 • Har ni tillgång till pm3 support från På AB • Kan ni använda allt innehåll i licensen som utbildningsmaterial pm3 2015 pm3 modellbeskrivning pm3 nytta pm3 FOA pm3 portföljetablering pm3 portföljstyrning pm3 mätning pm3 bilder pm3 användarförening pm3 support Grunderna i pm3 Innehåll i pm3 licensen Figuren ovan illustrerar komponenterna i pm3 licensen. pm3 licensen innehålller modell, me- toder, mallar och verktyg i elektronisk form, men innehåller även andra komponenter så som ett medlemskap i användarföreningen och tillgång till pm3 support. Mer detaljerad informa- tion om innehållet finns på nästa sida. Vad är pm3 licensen?
  2. 2. Modellbeskrivning, metoder, mallar och övrigt innehåll pm3 portföljstyrning pm3 portföljetablering pm3 FOA pm3 nytta pm3 FOA fungerar som ett stöd vid framtagande av en organisations förvaltningsobjek- tarkitektur (FOA) och tillhörande styrstruktur. Genomförandet innebär att organisationens program med ingående förvaltningsobjekt (och projekt) identifieras och beskrivs. Resultatet är en fastställd FOA och styrstruktur. Syftet med pm3 portföljetablering är att vara ett stöd vid etablering av hela förvaltnings- portföljen. Metoden innehåller även stöd för etablering av enskilda förvaltningsobjekt. Resultatet av metoden är en samlad förvaltningsportfölj. Syftet med pm3 portföljstyrning är att stödja en organisation i såväl den årliga styrningen av uppdragsportföljen (förvaltnings- och utvecklingsportfölj) som den löpande portföljstyr- ningen. Metoden innehåller strukturellt stöd för styrningen av hela uppdragsportföljen samt konkret stöd i form av mallar för styrning av förvaltningsportföljen. pm3 FOA pm3 portföljetablering pm3 portföljstyrning pm3 nytta Metoden pm3 nytta och tillhörande mallar syftar till att vara ett stöd för att fastställa vilken nytta pm3 kan ge i organisationen. Med hjälp av pm3 nytta kan man argumentera för mjuka nyttor och beräkna kostnaden för ett pm3 införande. Vill du veta mer om pm3 och pm3 licensen? pm3 är en de facto standard för förvaltningsstyrning i Sverige. Kontakta På AB som äger och utvecklar modellen om du vill veta mer om vad pm3 kan göra för din organisation! www.pm3.se info@pm3.se 08-544 961 70 ©På i Stockholm AB www.pm3.se info@pm3.se 08 - 544 961 70 ©På i Stockholm AB pm3 modellbeskrivning pm3 modellbeskrivning Modellbeskrivning av förvaltnings- och portföljstyrningsmodellen pm3 . pm3 används för att skapa ordning och reda i det enskilda förvaltningsuppdraget samt för att hantera organisa- tionens totala uppdragsportfölj avseende förvaltning och utveckling. Syftet med metoden pm3 mätning är att följa upp hur väl förvaltningsstyrningen fungerar inom en organisation. Mätmetoden kan användas för hela förvaltningsverksamheten eller för ett enskilt förvaltningsobjekt. När analysen är genomförd tas en rapport fram som beskriver mognadsnivå och förslag till åtgärder. pm3 mätning nyhet 2015 pm3 mätning Som licenskund är man medlem i en användarförening för pm3 . På AB anordnar två träffar för användarföreningen per år där en halvdag tillägnas dragningar om pm3 och närliggande om- råden och en halvdag spenderas åt erfarenhetsutbyte mellan medlemmarna. Som licenskund får organisationen tillgång till pm3 support via På AB:s hemsida www.pm3.se. Frågor ställda till supporten besvaras inom två arbetsdagar. pm3 support Boken grunderna i pm3 beskriver de principer och ställningstaganden som ligger till grund för pm3 . Fungerar utmärkt som utbildningsmaterial. Grunderna i pm3 nyhet 2015 Modellbilder från pm3 2015 för användning i presentationsmaterial. pm3 modellbilder nyhet 2015 I ändringsloggen beskrivs de nyheter och ändringar som gjorts till lansering av pm3 2015. Ändringslogg nyhet 2015 pm3 användarförening

×