Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

pm3 2015 - På AB

8,608 views

Published on

Modellpresentation pm3 2015 av På AB.

pm3 är en förvaltnings- och portföljstyrningsmodell som ägs och utvecklas av På AB.

På AB - Styrbarhet och samverkan

- Sedan 1997
- Expertis inom affärsmässig förvaltningsstyrning och portföljstyrning
- Äger och utvecklar pm3 (På Maintenance Management Model)
- Får pm3 att fungera på alla nivåer
- Erbjuder konsulttjänster och utbildningar
- Kombinerar vår spetskompetens inom pm3 med andra modeller och ramverk
- Infört pm3 i hundratals organisationer med allt från 70 till 60 000 anställda
- Mer information på www.pm3.se

pm3 - förvaltningsstyrning och portföljstyrning
- pm3 (På maintenance managemant model)
- Förvaltnings- och portföljstyrningsmodell
- Ägs och utvecklas löpande av På AB genom praktisk erfarenhet från våra konsultuppdrag och akademisk forskning
- pm3 är en De facto standard
- pm3 licens – modell, metoder, mallar och verktyg
- Mer information på www.pm3.se

Typiska förvaltningsproblem
- ad hoc styrning
- leverantörsstyrning
- svårigheter att konsolidera
- hjältekultur
- ineffektivt resursutnyttjand
- Inget förtroende mellan berörda parter
- Förväntade effekter uteblid
- Flera IT-lösningar för samma sak
- Själv genererande förvaltning
- Prioriteringsproblem

IT-lösningar med låg verksamhetsnytta!
Höga IT-kostnader!

Effekter av pm3

Förvaltning:
- Strukturerad samverkan mellan verksamhet och IT-parter
- Synliggjorda förvaltningskostnader
- Utvecklingsprojekt ger tänkt effekt
- Gemensamma arbetssätt
- Uppdragsstyrd förvaltning
- Minskat personberoende
- Proaktivt arbetssätt
- Ordning och reda

Portfölj:
- Operativa mål kopplade till övergripande strategi
- Utveckling och förvaltning har ett gemensamt uppdrag
- Samverkan över organisationsgränserna
- Verksamhetsbaserad IT-konsolidering
- Verksamhetsdriven prioritering
- Optimerat resursutnyttjande
- Styrbar uppdragsportfölj

Modellkomponenter i pm3:
- Effektiva förvaltningsobjekt
- Tydliga förvaltningsuppdrag
- Affärsmässiga förvaltningsorganisationer
- Beskrivna, förstådda och accepterade förvaltningsprocesser

Portföljstyrning genom pm3
- Förvaltningsobjektarkitektur (FOA)
- Styrbar uppdragsportfölj
- Interorganisatorisk styrstruktur
- Processer för styrning

Affärsmässighet:
Köparens ansvar - att hitta bästa lösning för sin köpare
Säljarens ansvar - att ge köparen det den behöver

Vad är förvaltningsverksamhet?
Förvaltning i pm3 innebär att kontinuerligt; stödja, vidmakthålla, vidareutveckla och tillgängliggöra förvaltningsprodukter för att leverera nytta till olika verksamheter.

Innehåll i pm3 licensen
pm3 licensen innebär att en organisation får tillgång till modell, metoder, mallar och verktyg i elektronisk form för att användas inom den egna organisationen. Alla organisationer med pm3 licens är medlemmar i vår användarförening och får tillgång till

Published in: Business
 • Login to see the comments

pm3 2015 - På AB

 1. 1. Modellpresentation pm32015 ©På i Stockholm AB Modellpresentation pm32015 ©På i Stockholm AB
 2. 2. Modellpresentation pm32015 ©På i Stockholm AB På AB –Styrbarhet och samverkan •Sedan 1997 •Expertis inom affärsmässig förvaltningsstyrning och portföljstyrning •Äger och utvecklar pm3 (På MaintenanceManagement Model) •Får pm3 att fungera på alla nivåer •Erbjuder konsulttjänster och utbildningar •Kombinerar vår spetskompetens inom pm3 med andra modeller och ramverk •Infört pm3 i hundratals organisationer med allt från 70 till 60 000 anställda •Mer information på www.pm3.se ©På i Stockholm AB 2 Införande och tillämpning av pm3 pm3:s koppling till övrig IT styrning pm3:s koppling till övrig styrning pm3 och förvaltning i praktiken pm3
 3. 3. Modellpresentation pm32015 ©På i Stockholm AB pm3-förvaltningsstyrning och portföljstyrning •pm3 (På maintenancemanagemantmodel) •Förvaltnings-och portföljstyrningsmodell •Ägs och utvecklas löpande av På AB genom praktisk erfarenhet från våra konsultuppdragoch akademisk forskning •pm3 är en De facto standard •pm3 licens –modell, metoder, mallar och verktyg •Mer information på www.pm3.se ©På i Stockholm AB 3
 4. 4. Modellpresentation pm32015 ©På i Stockholm AB Typiska förvaltningsproblem ©På i Stockholm AB 4 Ad hoc styrning Leverantörs- styrning Ineffektivt resurs- utnyttjande Flera IT- lösningar för samma sak Förtroende saknas mellan berörda parter Själv- genererande förvaltning Svårigheter att konsolidera Förväntade effekter uteblir Prioriterings-problem Hjältekultur IT-lösningar med låg verksamhetsnytta Höga IT-kostnader Mycket irritation
 5. 5. Modellpresentation pm32015 ©På i Stockholm AB Effekter av pm3 •Strukturerad samverkan mellan verksamhet och IT-parter •Synliggjorda förvaltningskostnader •Utvecklingsprojekt ger tänkt effekt •Gemensamma arbetssätt •Uppdragsstyrd förvaltning •Minskat personberoende •Proaktivt arbetssätt •Ordning och reda •Operativa mål kopplade till övergripande strategi •Utveckling och förvaltning har ett gemensamt uppdrag •Samverkan över organisationsgränserna •Verksamhetsbaserad IT- konsolidering •Verksamhetsdriven prioritering •Optimerat resursutnyttjande •Styrbar uppdragsportfölj ©På i Stockholm AB 5 Förvaltning Portfölj
 6. 6. Modellpresentation pm32015 ©På i Stockholm AB Modellkomponenter i pm3 ©På i Stockholm AB 6 pm3 Effektiva förvaltningsobjekt Tydliga förvaltningsuppdrag Affärsmässiga förvaltningsorganisationer Beskrivna, förstådda och accepterade förvaltningsprocesser •Objektbeskrivning •Förvaltningens huvud- aktiviteter •Mål och budget för perioden •Bemannad förvaltnings- organisation •Besluts-och arbetsforum Förvaltningsplan
 7. 7. Modellpresentation pm32015 ©På i Stockholm AB Portföljstyrning genom pm3 ©På i Stockholm AB 7 pm3 Förvaltningsobjektarkitektur (FOA) Styrbar uppdragsportfölj Interorganisatorisk styrstruktur Processer för styrning
 8. 8. Modellpresentation pm32015 ©På i Stockholm AB Affärsmässighet, vad innebär det? ©På i Stockholm AB 8 ADB ANV KUND LEVERANTÖR KÖPARE SÄLJARE TEKNIK VERKSAMHET Fokusera det gemensamma uppdraget -AFFÄREN Köparens ansvar: Att hitta bästa lösning för sin köpare Säljarens ansvar: Att ge köparen detden behöver
 9. 9. Modellpresentation pm32015 ©På i Stockholm AB Vad är förvaltningsverksamhet? Förvaltning i pm3innebär att kontinuerligt; stödja, vidmakthålla, vidareutveckla och tillgängliggöra förvaltningsprodukter för att leverera nytta till olika verksamheter. ©På i Stockholm AB 9 Stabilitet och förändring
 10. 10. Modellpresentation pm32015 ©På i Stockholm AB Grundsyn förvaltningsverksamhet ©På i Stockholm AB 10
 11. 11. Modellpresentation pm32015 ©På i Stockholm AB Effektiva förvaltningsobjekt ©På i Stockholm AB 11
 12. 12. Modellpresentation pm32015 ©På i Stockholm AB Förvaltningsobjektets möjliga beståndsdelar ©På i Stockholm AB 12
 13. 13. Modellpresentation pm32015 ©På i Stockholm AB Förvaltningsobjektarkitektur (FOA) ©På i Stockholm AB 13
 14. 14. Modellpresentation pm32015 ©På i Stockholm AB Uppdragsportföljens struktur och gemensamma mål ©På i Stockholm AB 14
 15. 15. Modellpresentation pm32015 ©På i Stockholm AB Struktur för uppdragsportföljen ©På i Stockholm AB 15
 16. 16. Modellpresentation pm32015 ©På i Stockholm AB Affärsmässig förvaltningsorganisation ©På i Stockholm AB 16
 17. 17. Modellpresentation pm32015 ©På i Stockholm AB Införa, styra och leda i enlighet med pm3 ©På i Stockholm AB 17
 18. 18. Modellpresentation pm32015 ©På i Stockholm AB Innehåll i pm3licensen pm3 licensen innebär att en organisation får tillgång till modell, metoder, mallar och verktyg i elektronisk form för att användas inom den egna organisationen. Alla organisationer med pm3 licens är medlemmar i vår användarförening och får tillgång till pm3 support. ©På i Stockholm AB 18
 19. 19. Modellpresentation pm32015 ©På i Stockholm AB Vill du veta mer om pm3? Kontakta På AB som äger och utvecklar pm3 om du vill veta mer om vad pm3 kan göra för din organisation! •www.pm3.se •info@pm3.se •08-544 961 70 •LinkedIn •pm3 på 5 minuter ©På i Stockholm AB 19

×