Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Innoveren Vergt Structuur

930 views

Published on

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Innoveren Vergt Structuur

 1. 1. dr. L.A. Plugge - SURF/WTR Het ontstaan van een innovatie vergt geen structuur, innoveren wel Kan innoveren effectiever en efficiënter?
 2. 2. Stichting SURF Hogescholen, Universiteiten, KB, KNAW, Politie Academie, NWO, TNO
 3. 3. De missie van SURF is… <ul><li>… het exploiteren en innoveren </li></ul><ul><li>van een gezamenlijke geavanceerde ICT   infrastructuur, zodat de mogelijkheden die ICT biedt om de kwaliteit van het hoger onderwijs en onderzoek te verbeteren, </li></ul><ul><li>ten volle worden benut. </li></ul>
 4. 4. Wat wil SURF bereiken? <ul><li>Tastbare, duurzame vernieuwing / verbetering </li></ul><ul><li>Gerealiseerd met inzet van ICT </li></ul><ul><li>Globaal twee varianten: </li></ul><ul><li>Generiek: Vrij beschikbaar voor alle instellingen </li></ul><ul><li>Specifiek: Centrale dienst voor alle instellingen </li></ul>
 5. 5. Wetenschappelijk Technische Raad (WTR) Dr. K.L.L.M. Dittrich (voorzitter) Prof.dr. J. van den Berg (adviseur) Ir. J.R.W. Blom Prof.dr.ir. E. Duval Dr.ir. M.S. Heemstra-de Groot Ir. C.C.M. Hendriks (adviseur) Prof.drs. J.S. Mackenzie Owen Prof.dr. P.R.J. Simons Prof.dr. P.M.A. Sloot Prof.mr.dr. J.M. Smits Prof.dr.ir. A.J. Udink ten Cate Prof.dr. M. Valcke Drs. Y.M. van der Veen Dr. L.A. Plugge (secretaris) De WTR is een onafhankelijk adviesorgaan van Stichting SURF. De primaire taak: het gevraagd en ongevraagd adviseren van Stichting SURF en haar dochters. De WTR ook beschikbaar voor de aangesloten instellingen en de overheid. Iedere vier jaar een trendrapport.
 6. 6. SURF-methode voor innoveren <ul><li>Onderzoek en advies door WTR </li></ul><ul><li>Meerjarenplan: visie op dominante thema’s </li></ul><ul><li>Kader invulling door SURF-platforms </li></ul><ul><li>Call for tenders </li></ul><ul><li>Invulling met concrete voorstellen vanuit instellingen </li></ul><ul><li>Ondersteuning door platforms </li></ul><ul><li>Toetsing door de WTR </li></ul><ul><li>Monitoring door Commissie Projectbewaking </li></ul><ul><li>Disseminatie door SURF & deelnemers </li></ul>
 7. 7. Vensters op de toekomst - revisited SURF als Europese teamspeler SURF als internationaal bedrijf SURF als vanouds SURF als onderzoeksfacilitator
 8. 8. Scenario-overstijgende trends <ul><li>Technologische trends </li></ul><ul><li>Ontstaan Europese onderwijsruimte </li></ul><ul><li>Ontstaan Europese onderzoeksruimte </li></ul><ul><li>Toenemende heterogeniteit onder studenten </li></ul><ul><li>Toenemende heterogeniteit organisatietypen van instellingen </li></ul><ul><li>Toenemende verzakelijking </li></ul>
 9. 9. Vier pijlers voor samenwerking <ul><li>Infrastructurele voorzieningen en (Plus)diensten </li></ul><ul><ul><li>Technische- & informatie-infrastructuur – voor (vrijwel) iedereen </li></ul></ul><ul><ul><li>Plusdiensten – voor groepen instellingen </li></ul></ul><ul><li>Management Innovatielevenscyclus </li></ul><ul><ul><li>Externe ontwikkelingen -> Scouting & Beeldvorming klantbehoeften -> Haalbaarheidstudies -> Dienstontwikkeling -> Productie -> Uitfasering </li></ul></ul><ul><li>Disseminatie </li></ul><ul><ul><li>Resultaten uit de Innovatielevenscyclus </li></ul></ul><ul><li>Samenwerkende universitaire rekenfaciliteiten </li></ul><ul><ul><li>Gedistribueerde rekenfaciliteiten </li></ul></ul>
 10. 10. Informatie-infrastructuur Technische infrastructuur Informatie-infrastructuur (services) Instelling Instelling SURFgroepen Instelling DAREnet EduRoam Consortium SURFnet6 LOREnet StudieLink Europese / Internationale Profilering
 11. 11. Het ontstaan van een innovatie vergt geen structuur, innoveren wel Kan innoveren effectiever en efficiënter?
 12. 12. The Dragons’ Den (BBC) <ul><li>Doug: </li></ul><ul><li>Ask yourself who benefits from your product and what benefit will they derive from it. </li></ul><ul><li>You should do as much as you can without having to raise capital at all. When you do need to raise it, raise all the capital you need at once. </li></ul><ul><li>Think, plan, research, understand. Take the time necessary to know what you are doing before you begin to do it and once you begin, don't stop. </li></ul>Doug Richard Rachel Elnaugh Duncan Bannatyne Peter Jones Theo Paphitis
 13. 14. Information Management: A Proposal “ This proposal concerns the management of general information about accelerators and experiments at CERN. It discusses the problems of loss of information about complex evolving systems and derives a solution based on a distributed hypertext system.”                                                                                                                                                         Tim Berners-Lee, CERN March 1989, May 1990 This division [storage and display] also is important in order to allow the heterogeneity which is required at CERN (and would be a boon for the world in general) .
 14. 15. Innovatiesubsidie = balanceren Een goed idee krijgt investeerders en heeft geen subsidie nodig Een slecht idee krijgt geen investeerders, en moet geen subsidie krijgen GRIJS GEBIED
 15. 16. Lukt dat ook? <ul><li>Ja: </li></ul><ul><li>De meeste projecten zijn succesvol; </li></ul><ul><li>Aantoonbaar effect op strategisch beleid (Van Hooff 2002 en 2003) ; </li></ul><ul><li>Vernieuwing vindt plaats. </li></ul><ul><li>Maar: </li></ul><ul><li>Veel ideeën zijn niet erg vernieuwend; </li></ul><ul><li>Projecten blijven hangen in proof of conceptfase ; </li></ul><ul><li>Slechte aansluiting innovatieproject – praktijk; </li></ul><ul><li>De mate van adoptie is beperkt; </li></ul><ul><li>Resultaten versnipperd, zonder duidelijke strategie; </li></ul><ul><li>Te weinig verband tussen onderzoek en innovatieprojecten. </li></ul>
 16. 17. Innovatieprojecten, resultaten
 17. 18. Klant Ouders Student AIO / OIO Opdrachtgevers Onderwijs (primair) Onderzoek (primair) Onderzoek (secundair) Onderwijs (secundair) Werving Voorlichting Inschrijving Studiebegeleiding Monitoren Uitschrijven / diplomeren Werving Contracten Promotiebegeleiding Monitoren Uitschrijven / promoveren Onderwijs geven Onderwijsprogrammering Evaluatie Onderzoek uitvoeren Onderzoeksprogrammering Wet. Informatievoorziening (primair) Collectie beheer Ontsluiting Evaluatie Voorlichting Sturing en verantwoording Bedrijfsvoering Financieel beheer Logistiek / Materieel Personeel Communicatie Vastgoedbeheer Facilitair beheer ICT-dienstverlening medezeggenschap Post– en Archiefzaken Relatiebeheer Wet. Informatievoorziening (secundair) Octrooi & patentbeheer Contractadvisering Licentie & abonn. beheer Externe Verantwoording Interne Verantwoording Bestuur Onderwijs Onderzoek Personeels - management Facilitair - management Planning / Budgettering Budget - verificatie Instellingsplan Convenanten Man . rapportage Budgettering Visitatie Jaarverslag Budgettering Visitatie Jaarverslag Onderwijs Kengetallen onderwijs Bekostiging informatie Voortgang informatie Accreditatie Onderzoek Kengetallen onderzoek Promotie- rendement Output en rendement Accreditatie Financieel jaarverslag Bestuurlijk jaarverslag Personeelsinformatie gegevens
 18. 19. Probleempunten: <ul><li>Beeldvorming over klantbehoeften; </li></ul><ul><li>Matching behoefte aan technologische ontwikkelingen; </li></ul><ul><li>Beslissing tot experiment: planvorming – businesscase; </li></ul><ul><li>Dienstontwikkeling; </li></ul><ul><li>Bekendheid van een dienst. </li></ul>
 19. 20. Innovatielevenscyclus Technologie- scouting 2 3 4 5 1 Dienst- ontwikkeling Haalbaarheid studies Productie Uitfasering Technologie- ontwikkeling Klantbehoeften Planvorming Business case Vrijgeven dienst Uitfaseren dienst Uitschakelen dienst Terugkoppeling Fasen levenscyclus Externe ontwikkelingen Beeldvorming Klantbehoeften DARE LOREnet SURFnet6 Licenties Tenders Licenties
 20. 21. Vraagstukken: <ul><li>Hoe organiseren we zicht op klantbehoeften? </li></ul><ul><li>Hoe organiseren we matching tussen </li></ul><ul><li>Klantbehoeften – Scoutingresultaten? </li></ul><ul><li>Hoe zorgen we voor portfoliomanagement? </li></ul><ul><li>Alles regisseren (aanbesteding) of oproepen voor ideeën (tenderen)? </li></ul>

×