Successfully reported this slideshow.

Cultivating Emotional Balance i affärsvärlden

1

Share

Loading in …3
×
1 of 18
1 of 18

Cultivating Emotional Balance i affärsvärlden

1

Share

Download to read offline

Känslofärdigheter och Kontemplativa tekniker för företag.
CEB bygger på Neurovetenskap, modern psykologi och erfarenheterna från 2500 år av kontemplativa traditioner.

Känslofärdigheter och Kontemplativa tekniker för företag.
CEB bygger på Neurovetenskap, modern psykologi och erfarenheterna från 2500 år av kontemplativa traditioner.

More Related Content

Related Books

Free with a 14 day trial from Scribd

See all

Related Audiobooks

Free with a 14 day trial from Scribd

See all

Cultivating Emotional Balance i affärsvärlden

 1. 1. Cultivating Emotional Balance i affärsvärlden Pål Dobrin Tere, Beate, Andrej, Fernando, Anna, Duda, Etienne
 2. 2. Kan CEB göra min organisation mer framgångsrik?
 3. 3. Mål med presentationen • Utforska om CEB kan hjälpa din organisation att bli mer framgångsrik • Ge dig grunderna för att avgöra om CEB kan vara rätt program för att implementera i din organisation.
 4. 4. Vad är nyckeln till framgång i affärer? Framgång = Strategi + Utförande
 5. 5. Vad är nyckeln till framgång? Framgång = ( Strategi + Utförande ) x Emotionell Balans
 6. 6. “För högpresterande individer - på alla sorters arbeten, - inom alla affärsområden, är Känslofärdigheter dubbelt så viktiga som rent kognitiva färdigheter. För framgång på de allra högsta nivåerna står Känslofärdigheter för praktiskt taget alla fördelar. “ Daniel Goleman
 7. 7. 0,77%Ledare som får höga poäng på både IQ och EQ mätningar (Source: Dr. David Rock, Neuroleadership institute, 2014)
 8. 8. “Jag har märkt att om hastigheten på yttre / materiella framsteg överträffar utvecklingen av inre kunskaper, så verkar människor lida av djupa känslomässiga konflikter, utan att ha de inre teknikerna för hur de skall hantera dem... Yttre distraktioner gör att människor tappar kontakten med sina inre liv. “ Yongey Mingur Rinpoche
 9. 9. CEB översikt • En träning för att utveckla mental och känslomässig balans för att bli mer effektiva på arbetet och i privatlivet och öka välmående i allmänhet. • Modern psykologi och neurovetenskap kombinerat med erfarenheterna från 2500 år av kontemplativa traditioner. • Evidensbaserat (Vetenskapligt beprövat) • Utvecklat av Dr. Paul Ekman and Dr. Alan Wallace.
 10. 10. CEB kompetenser Nya kunskaper, redskap och vanor för livet: • Stresshantering • Mindfulness / uppmärksamhetsträning • Utforska värderingar och ett meningsfyllt liv. • Känslomässig medvetenhet och reglering • Pro-socialt beteende / empati
 11. 11. Metodologi inom CEB • Teori och praktik • Individuell reflektion, gruppövningar, diskussioner • Praktiska redskap (t.ex känslorapporter, tidslinje för känsloepisoder) • Kontemplativa övningar (meditation) • Utvärderingar före och efter programmet
 12. 12. Intelligenser inom CEB Känslomässig balans Kognitiv Balans Balanserad uppmärksamhet Balanserad strävan / motivation
 13. 13. Användningsområden CEB • Hantera press på jobbet / stress • Förebygga utmattningssyndrom • Ledarskapsutveckling • Hantering av kris och förändringar • Öka samarbete och sammanhållning • Ökad grad av innovation till följd av kreativitet • Förbättrade kundrelationer • Förbereder anställda för förändringar • Sammanslagningar / Uppköp EMPATICUS AB
 14. 14. Förväntade resultat av CEB (inom 8 veckor & efter 5 månader) • Större medvetenhet om mentala processer • Minskat ältande, ångest och stress • Ökad medvetenhet om känslor • Fler positiva känslor • Ökat grad av pro-socialt beteende • Ökat allmänt välbefinnande (Contemplative / emotion training reduces negative emotional behavior and prosocial behavior, Kemeny et. al, 2011, American psychological association)
 15. 15. 31%Ökning i produktivitet Tack vare bättre hjärnfunktion när uppmärksamheten är fokuserad i nuet på ett positivt sätt (Source: Shawn Anchor, The happiness advantage, 2012)
 16. 16. Undersökning av engagemang bland anställda 72% 9% Source: Gallup 2012, 25.000 employees worldwide
 17. 17. Vad är nyckeln till framgång? Framgång = ( Strategi + Utförande ) x Emotionell Balans
 18. 18. Tack för din uppmärksamhet!

×