Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Sistem organa za cirkulaciju: krv i limfa

Dunja i Andrijana VII3

 • Login to see the comments

Sistem organa za cirkulaciju: krv i limfa

 1. 1. Шта је крв?• Течно ткиво• Црвене је боје због хемоглобина,беланчевине која садржи гвожђе• Има улогу:1. Да од плућа до сваке ћелије односикисеоник, а у плућа враћа угљен-диоксид2. Да од танког црева преносихранљиве материје у све ћелије3. Да одржава телесну температуручовека
 2. 2. Састав крви• Састоји се од:1. Крвних ћелија:a) Црвена крвна зрнца(еритроцити)b) Бела крвна зрнца (леукоцити)c) Крвне плочице (тромбоцити)2. Крвна плазма (међућелијскатечност)
 3. 3. Црвена крвна зрнца(еритроцити)• Настају у коштаној сржи• Животни век 90 – 120 дана• Транспортују угљен-диоксид и кисеониккроз цело тело (везују се за хемоглобин)• Једине су ћелије у људском телу којенемају једро• Нормални број еритроцита кодмушкараца је 4,5 - 6,3 x 10 нa 12/l, а коджена 4,2 - 5,4 x 10 нa 12/l• Нормална количина хемоглобина кодмушкараца је 140 - 180 g/l, а код жена120 - 160 g /l
 4. 4. Бела крвна зрнца(леукоцити)• Настају у коштаној сржи• Имају улогу заштите организма одинфекција• Постоје неколико врста: гранулоцити,лимфоцити и моноцити који имајуразличите улоге• Увећава им се број када организамнападну микроорганизми• Крећу се амебоидно излазећи изкапилара у ткиво• Нормалан број леукоцита у крви је• 4 - 10 x 10 нa 9/l
 5. 5. Крвне плочице(тромбоцити)• Настају у коштаној сржи• Учествују у згрушавањукрви – коагулација• Када се повредимо,тромбоцити се слепљују иправе крвни угрушак(тромб) око кога се стваракраста• Нормалан број тромбоцита укрви је 150 - 400 x 10 нa 9/l
 6. 6. Крвна плазма• Жућкаста течност• Састоји се од:1. Воде2. Соли3. Беланчевина4. Шећера5. Масти6. Неких киселина
 7. 7. Лимфа• Састоји се од:1. Крвне плазме2. Белих крвних зрнаца• За разлику од крви, у лимфи нема:1. Црвених крвних зрнаца2. Мање беланчевина• Лимфа тече лимфним судовима узкоје се налазе лимфни чворови укојима лимфоцити стврају антитела
 8. 8. Крвне групеКрвнагрупаБеланчевине на површиницрвеног крвног зрнцаАнтителаО Нема Алфа и бетаА Беланчевина А БетаB Беланчевина В АлфаАB Беланчевина А и В Нема
 9. 9. Која сте ви крвна група?
 10. 10. Транфузила крви• Трансфузија крви је уношењекрви даваоца у крвотокпримаоца• При трансфузији крвинеопходно је водити рачуна оподударности крвних групадаваоца и примаоца• Давањем погрешне крвнегрупе може доћи до смртипримаоца
 11. 11. Омбрамбенеспособности организма(имунолошки систем)• Чине га бела крвна зрнца(леукоцити)• Лимфоцити стврајубеланчевине - антитела• Када организам створидовољан број антитела, онпостаје отпоран наодређеног узрочникаболести• Таква отпорност се називаимунитет
 12. 12. Имунитет• Разликујемо природни и вештачки у активном ипасивном виду1. Активни природни - настаје када се у крви створеантитела после прележане заразне болести (трајнаили привремена заштита од исте болести)2. Пасивни природни – настаје примањем готовихантитела из природног извора (са мајке нановорођенче и путем мајчиног млека)3. Активни вештачки – настаје давањем вакцине штоизазива организам да ствара антитела, али не долазидо обољевања4. Пасивни вештачки – настаје давањем готовихантитела (имонусерума и гамаглобулина)
 13. 13. Вакцине• Користе се за спречавањезаразних болести• Вакцине садрже делове илицеле микроорганизме који суусмрћени или умртвљени (неизазивају болест)• Лимфоцити вакцинисанеособе стварају антитела иантитоксине који особу чинеотпорном на болест
 14. 14. Имуносеруми• Даје се оболелим особама• Праве се у лабараторијама одпречишћене крви оболелихживотиња• Познати серуми су против:дифтерије, тетануса и змијскогуједа.
 15. 15. Гламаглобулин• То су беланчевине којепружају висок степензаштите• Даје се када је потребнопојачати имунитет нпр. Кодзаушака, жутице и богиња
 16. 16. Хвала на пажњи!Андријана Милошевић VII3Дуња Ерцеговчевић VII3

×