Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Kennemercollege technologieroute 20130417

477 views

Published on

Published in: Education
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Kennemercollege technologieroute 20130417

 1. 1. herstructurering bovenbouw tl verbetering doorstroom
 2. 2. leerlingenpopulatietotaal aantal leerlingen 2012-2013: 857• leerlingen met h in het advies: 386 (40%)• leerlingen met een zuiver havo of een havo/vwo- advies:
 3. 3. havo havo/vwoKlas 1 5Klas 2 19 3Klas 3 29 6Klas 4 24 12Totaal 77 21Aantal leerlingen met h of hv-advies op de tl = 87(=10%)
 4. 4. doorstroomgegevens• 15 % van de leerlingen stroomt door naar havo-4• 83 % stroomt door naar mbo• 3 % doubleert
 5. 5. aanleiding totherstructurering• Landelijke gegevens uitval gediplomeerde leerlingen tl op mbo niveau 3 + 4 en havo• Onderzoeksresultaten eigen tl -geslaagden op uitval niveau 3 + 4 en havo• Veel leerlingen vanuit havo of vwo missen de uitdaging en presteren onder niveau
 6. 6. aanleiding totherstructurering
 7. 7. doel herstructurering• Verbetering doorstroom mbo en havo• Leerlingen de mogelijkheid bieden om naast de havo binnen 2 of 3 jaar door te stromen naar het hbo
 8. 8. Hoe van start? (1)• Contact mbo (Nova College) op directieniveau - doorstroomgegevens mavo-leerlingen KC - afspraken op directieniveau• Installatie werkgroep doorstroom havo• Contact havo
 9. 9. organisatie directeur vmbo directeur mbo locatiedirecteur projectleider projectleider lid werkgroep mbo lid werkgroep beroeps lid werkgroep mavo slo
 10. 10. herinrichting bovenbouw mavo HBO HBOMBO (3 of 4 jaar) MBO (3 of 4 jaar) Havo (2 jaar) Verkort MBO4 (2 jaar) 7 theorievakken & 1 6 theorievakken 7 theorievakken Normaal verzwaard praktijkvak (verzwaard programma lesprogramma 1 praktijkvak (verzwaard programma Ne, En & wi) Ne, En & wi) 6 theorievakken & 1 7 theorievakken 8 theorievakken verzwaard praktijkvak8 theorievakken (verzwaard programma 1 praktijkvak (verzwaard programma Ne, En & wi) Ne, En & wi) VMBO doorstroom VMBO T VMBO T praktijk VMBO doorstroom havo verkort MBO VMBO leerjaar 1 en 2
 11. 11. leerjaar 3doorstroom havo doorstroom verkort mbo• 8 theorievakken • 7 theorievakken• verzwaard programma • verzwaard programmaNederlands, Engels en Nederlands, Engels enwiskunde wiskunde • praktijkvak op locatie vmbo
 12. 12. leerjaar 4doorstroom havo doorstroom verkort mbo• 7 theorievakken • 6 theorievakken (6 x 3 uur)• verzwaard programmaNederlands, Engels en • verzwaard programmawiskunde Nederlands, Engels en wiskunde • praktijkvak op locatie mbo
 13. 13. Verkorten vmbo-mbo-hbomogelijk door:• Aanpassen praktijkvakken door indikken met als resultaat dat in leerjaar 4 met mbo- projecten gestart kan worden• Verzwaring Nederlands, Engels en wiskunde door havo stof te integreren met als streefniveau 3F einde leerjaar 4• Tijd na examen benutten
 14. 14. Aantal leerlingen begin cursus• 28 leerlingen zonder praktijkvak• 31 leerlingen met praktijkvak - 14 economie - 8 techniek - 9 horeca
 15. 15. Mavo+ techniek en thbo 2012-2013• Leerjaar 3 23 leerlingen mavo+ techniek metaal en elektro 7 leerlingen thbo metaal en elektro• Leerjaar 4 16 leerlingen mavo +
 16. 16. Mavo+ techniek en thbo 2012-2013 NOVA College - Instroomprofiel leerjaar 2 Opleiding Werktuigbouwkunde en Electrotechniek - crebo 94421 Wat moet de student minimaal hebben gedaan en kennen/kunnen om (buiten het vmbo diploma) het tweede jaar mbo in te mogen en kunnen stromen? Kwalificatiedossier Kwalificatiedossier (kwalificatiedossier) De leerling is 2 dagen op het mbo en Mechanica-sterkteleer 2 uur volgt dan 7 uur hiernaast beschreven Materialenkennis 1 uur vakken. Overige uren hebben zij Basis elektrotechniek 1 uur toegang tot het Internet en werken aan de AVO vakken voor hun examen Basis energietechniek 1 uur vmbo. Basis besturingstechniek 1 uur Onderhoud 1 uur Cad tekenen 2 D wordt geleerd in vmbo leerjaar 3 Cad tekenen 2D Burgerschap Hier wordt aan gewerkt vanuit zowel vmbo als mbo. Ook de ruimte na het examen kan hiervoor ingezet worden. Burgerschap Twee componenten van de totaal vier componenten Loopbaanleren Model van loopbaanleren van mbo in laten dalen in jaar 4 vmbo. Overige aandachtspunten Loopbaanleren (vaardigheden en wat nog meer) Manier van werken aan loopbaanleren volgens mbo integreren in bestaande vmbo onderwijs jaar 3 en 4. Welke vaardigheden moeten ze bezitten? Vakvaardigheden MEI (praktijkcomponent mbo) Wat nog meer? Technisch denken Kunnen werken met grotere opdrachten Zelfstandig kunnen werken, waar onder plannen en organiseren Niveau Nederlands Mondelinge taalvaardigheid, leesvaardigheid en schrijfvaardigheid 2F Niveau Engels Spreken, schrijven, luisteren, lezen B1, gesprekken voeren A2 Niveau rekenen Getallen, verhoudingen, meten en meetkunde, verbanden 2F Te behalen eindniveaus opleiding Nederlands Mondelinge taalvaardigheid: , Leesvaardigheid: , Schrijfvaardigheid: Engels Spreken, gesprekken voeren, schrijven, luisteren en lezen Rekenen Getallen , Verhoudingen: , Meten en meetkunde: , Verbanden:
 17. 17. Indruk klassen• Presteren mag• Concentratie hoog• Cognitief sterker dan andere groepen• Zelfstandigheid minimaal (in december gaan werken met weektaken e.d.)
 18. 18. neveneffecten• Leerlingen doen examen in klas 3 5 wiskunde 1 Nederlands 1 biologie 2 Duits 1 Engels• Ook verzwaring bij overige vakken
 19. 19. Hoe presteren ze?• Alle leerlingen gaan naar verwachting over• 4 tot 5 leerlingen stoppen met de verzwaarde route (motivatie of te zwaar)• De sfeer is goed• Ze zijn gewend aan weektaken en planning
 20. 20. Keuze voor volgend jaar• 5 leerlingen kiezen thbo economie handel en administratie (mbo Nova College)• 6 leerlingen kiezen thbo techniek (mbo Nova College)• 6 leerlingen kiezen mode en commercie (beroepsgericht)• 8 leerlingen kiezen horeca (beroepsgericht)• 26 leerlingen houden havo open
 21. 21. Waar nu mee bezig?• Beleidsplan schrijven met SLO• Determinatie-instrumenten verbeteren in samenwerking met het SLO• Vaststelling programma beroepsgericht curriculum in overleg met Nova• Vullen ELO is een noodzaak

×