Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

San pedro de ancorados

750 views

Published on

Published in: Travel, News & Politics
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

San pedro de ancorados

  1. 1. SAN PEDRO DE ANCORADOS San Pedro de Ancorados é una parroquia da Estrada. Esta parroquia é do arcisprestado de Tabeirós e Diócese de Santiago de Compostela. A parroquia de San Pedro é como o comezo dun gran val aberto cara O Ulla . Podendo ver Arnois, Remesar, Agar e terras ribeireñas do Ulla e Riobó
  2. 2. San Pedro conta con 290 habitantes distribuídos nos lugares de Barro, o Foxo, Mamoela, a Pena da Riba, Pousadela, Ribas, San Pedro e Ventosela.
  3. 3. A FESTA GRANDE DA PARROQUIAO día do patrón, San Pedro, é o 29 de xuño
  4. 4. a igrexa de san pedro de ancorados A igrexa é de estilo románico, das poucas que hai pola zona. Conta cunha ábsida pentagonal. A entrada é de arcos de medio punto.
  5. 5. As mámoas de San Pedro San Pedro de Ancorados conta con cinco mámoas no monte Molide , dándolle nome a un lugar da parro quia: Mamoela
  6. 6. 1º A

×