Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Oinarrizko ikus - elementuen azterketa

918 views

Published on

Aurkezpen honetan lerroak eta koloreen erabilera aztertzeko irudiak erakusten dira. Irudiak DBHko 3. mailako ikasleek Plastika arloko Natura Mugimenduan proiektuan burututakoak dira guztiak.

Published in: Education
  • Login to see the comments

  • Be the first to like this

Oinarrizko ikus - elementuen azterketa

  1. 1. Oinarrizko ikus - elementuen azterketa
  2. 2. Irudi bakoitzean ondorengo gaiak aztertuko ditugu: 1.Lerro motak, hauen ezaugarriak eta hauen bitartez adierazten diren efektuak. 2.Kolore motak, hauen ezaugarriak eta hauen bitartez adierazten diren efektuak. 3. Irudian sortzen diren efektuak. 4. Irudiaren mezua. 5. Harremandu irudiaren mezua ikus - elementuen erabilerarekin. OINARRIZKO IKUS - ELEMENTUEN AZTERKETA

×