Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

0

Share

Download to read offline

MT4 2016-2017 ikasturteko ikasleek sortutako ariketa txostena

Download to read offline

DBHko 4. mailako Marrazketa Teknikoa arloan, 2016-2017 ikasturtean, ikasleek oinarrizko forma geometrikoen (zirkulua, karratua eta triangelua) barneko banaketa ariketa landu zuten. Ariketan oinarrizko trazadura geometrikoak aplikatu zituzten; erdibitzaileak, erdikariak, Thalesen teorema... Eurek sortutako irudiak urratsez urrats azaldu zituzten eta txosten batean bildu ditugu, beste ikasleentzako ariketa bezala erabiltzeko.

Related Books

Free with a 30 day trial from Scribd

See all
 • Be the first to like this

MT4 2016-2017 ikasturteko ikasleek sortutako ariketa txostena

 1. 1. ARIKETA TXOSTENA Oinarrizko forma geometrikoen barneko zatiketa DBHko 4. mailako Marrazketa Teknikoa. 2016-2017 ikasturtea
 2. 2. Marrazkien AURKIBIDEA eta zailtasun MAILA: Marrazkiaren egilea Zailtasun maila Erabilitako trazadurak 1. I�igo A. ** 2. Lander A. *** Erdikaria. 3. Jon A. ** Erdibitzailea, erdikaria. 4. Lander B. *** Erdibitzailea, erdikaria. 5. Unai C. ** Erdibitzailea. 6. Ander De C. *** Erdibitzailea. 7. Unai De I. ***** Erdibitzailea, Thalesen teorema. 2
 3. 3. Marrazkien AURKIBIDEA eta zailtasun MAILA: Marrazkiaren egilea Zailtasun maila Erabilitako trazadurak 8. Mikel Del H. *** Erdibitzailea, ukitzaileak. 9. Maialen E. **** Perpendikularra, Thalesen teorema. 10. Ane G. *** Erdibitzailea. 11. Ander G. *** Erdibitzailea, ukitzaileak. 12. Alesander Ll. **** Thalesen teorema. 13. Ane M. **** Erdibitzailea, ukitzaileak. 14. Tania M. ***** Erdikaria. 15. Aitor M. ** Erdibitzailea. 3
 4. 4. Marrazkien AURKIBIDEA eta zailtasun MAILA: Marrazkiaren egilea Zailtasun maila Erabilitako trazadurak 16. Martin M. ** Erdibitzailea. 17. Ander O. *** Perpendikularra. 18. Oier P. ** Edibitzailea, ukitzaileak. 19. June R. **** Paraleloak, Thalesen teorema. 20. Jon S. *** Erdibitzailea. 21. I�igo S. *** Erdibitzailea, Thalesen teorema. 22. Jon U. ** Thalesen teorema. 23. Ander V. ** Erdibitzailea, ukitzaileak. 4
 5. 5. 5 Oinarrizko forma geometrikoen barneko zatiketa
 6. 6. 1. 5 cm-ko erradioa duen zirkunferentzia marraztu. 2. Zentro bera erabiliz, 2,5 cm-ko erradioa duen beste zirkunferentzia bat marraztu. 3. Zirkunferentzien diametro horizontal eta bertikalak marraztu, asko markatu gabe, gero ezabatu ahal izateko. 4. Diametroek zirkunferentzia txikia mozten dituzten puntuak elkartu karratu bat marraztuz. 5. Diametro bertikalak zirkunferentzia handiarekin mozten duen beheko puntua zentroa izanik eta zirkunferentzia txikiaren goiko erpinera dagoen distantzia erradio bezala hartuta, zirkunferentziaren barnean arku bat marraztu. 6. Azkenengo urrats hau errepikatu goiko puntutik. 7. Azkenik, diametroak ezabatu. 6 1. ariketa. I�igo Abadie **
 7. 7. 1. 10 cm-ko aldea duen triangelu aldekidea marraztu, A, B eta C puntuak triangeluaren erpinak dira. 2. Triangeluaren 3 angeluen erdikariak egin. 3. Lortutako 6 angelu berrien erdikariak egin, guztira 12 angelu lortuz. 4. Egin ditugun lehenengo 3 erdikariak, (A, B, C erpinetako angeluena) luzatu eta aurrez aurreko aldearekin lotu; D, E eta F puntuak lortuz. 5. A erpina zentrua izanik, ondoko bi aldeetako erdiko punturainoko erradioa duen arku bat marraztu triangeluaren barnean. 6. Errepikatu prozedura beste bi erpinetatik. 7 2. ariketa. Lander Arangiz ***
 8. 8. 8 3. ariketa. Jon Arteagoitia ** 1. 10 cm-ko aldea duen karratua marraztu. 2. Ondoren, aldeen erdibitzaileak marraztu. Aldeen erdiko puntuak lotu karratuaren barnean beste karratu txikiago bat osatuz. 3. Karratua handiaren lau angeluen erdikariak marraztu eta luzatu. 4. Erdikari hauek barneko karratuaren aldeetan gurutzatzerakoan sortzen diren puntuak lotu barnean beste karratu txikiago bat marrazteko.
 9. 9. 1. 10 cm-ko aldea duen karratua marraztu. 2. Karratuaren aldeen erdibitzaileak marraztu. 3. Karratuaren erdiko puntua zentro bezala erabiliz, bi zirkunferentzia marraztu, bata 4 cm-ko erradioarekin, eta bestea 2 cm- ko erradioarekin. 4. 90�ko angeluen erdikariak marraztu. 5. Erdikariak eta erdibitzaileak zirkunferentziekin mozten diren puntuak bi oktogonoren erpinak izango dira. Zirkunferentzia handian oktogono handia marraztuko dugu, eta zirkunferentzia txikian oktogono txikia. Epinak lotuz bi oktogonoak marraztu. 9 4. ariketa. Lander Blanco ***
 10. 10. 1. 10 cm-ko aldea duen karratua marraztu (ez markatu asko, aldeak gero ezabatu behar dira eta) eta A, B, C eta D erpinak izendatu. 2. Aldeen erdibitzaileak marraztu. 3. A puntua zentrua izanik, eta AB edo AC erradioarekin, zirkunferentzia laurdeneko arku bat marraztu. 4. B, C eta D erpinetatik prozedura berbera errepikatu, karratuaren barnean lau arku lortuz. 5. Ereduko irudia lortzeko, behar diren lerroak gehiago markatu. 10 5. ariketa. Unai Calvo ** A B C D
 11. 11. 1. 10 cm-ko aldea duen karratua marraztu. 2. Aldeen erdibitzaileak marraztu, aldeen erdiko puntuak lortuz. 3. Alde bakoitzaren erdiko puntua kontrako bi erpinekin lotu. 4. Lehen erabilitako erdibitzaileak lagunduta, karratuaren zentrua markatu. 5. Karratuaren zentruan zentimetro bateko erradioa duen zirkunferentzia marraztu. 6. Ereduko irudia lortzeko, behar diren lerroak gehiago markatu. 11 6. ariketa. Ander De Carlos ***
 12. 12. 1. 5 cm-ko erradioa duen zirkunferentzia marraztu. 2. Zirkunferentziaren bi diametroak marraztu, bata horizontala eta bestea bertikala. 3. Thalesen teorema aplikatuz, zirkunferentziari inskribatutako oktogonoaren erpinak zehaztu. 4. Oktogonoaren erpin bakoitza zentrua izanik, eta ondoko erpineraino dagoen distantziako erradioarekin, ondoko bi erpinetaraino arku bat marraztu. 5. Ereduko irudia lortzeko, behar diren lerroak gehiago markatu. 12 7. ariketa. Unai De Irala *****
 13. 13. 1. 10 cm-ko aldea duen karratua marraztu. 2. Karratuaren diagonalak marraztu zentrua lortzeko. 3. Aldeen erdibitzaileak marraztu alboetako erdiko puntuak zehaztuz. 4. Karratuaren zentrotik goiko aldeari ukitzailea den arkua marraztu, diagonalen artean besterik ez. 5. Aurreko urratsa errepikatu, baina oraingoan beheko aldeari ukitzailea den arkua marraztuz. 6. Erpinak zentruak izanik, 4 cm-ko erradioa duten arkuak marraztu, aldearen erdiko puntutik diagonala jo arte. 7. Beste lau erpinetatik prozedura errepikatu. 13 8. ariketa. Mikel Del Hoyo ***
 14. 14. 14 9. ariketa. Maialen Etxebarria **** 1. 5 cm-ko erradioa duen zirkunferentzia marraztu. 2. Diametro horizontala eta bertikala marraztu. 3. Zentrutik zentimetro bateko erradioa duen zirkunferentzia marraztu. 4. Zirkunferentzia txikia eta diametroak gurutzatzen diren puntuak elkartuko ditugu karratu bat marraztuz, eta karratuaren aldeen lerroak zirkunferentzia handiaraino luzatuko ditugu. 5. Karratuaren erpinetatik zirkunferentzia handira sortzen diren segmentuak 3 zatitan bananduko ditugu Thalesen teorema aplikatuz. 6. Karratuaren erpinak zentrua izanik, eta aurreko segmentuak zatitzen dituzten puntuetarainoko distantzia erradioa izanik, arkuak marraztuko ditugu. 7. Behin arkuak marraztuta, 90�ko angelu horiek hiru zatitan bananduko ditugu, banaketa zehazten duten lerroak zirkunferentziaraino marraztuz. 8. Azkenik, ereduko irudia lortzeko, behar diren lerroak gehiago markatu.
 15. 15. 1. 10 cm-ko aldea duen triangelu aldekidea marraztu. 2. Aldeen erdibitzaileak marraztuko ditugu kontrako erpinetaraino. 3. Erdibitzaileak gurtutzatzen diren puntuan triangeluaren erdiko puntua dugu. 4. Erdiko puntua zentrua izanik, eta alderainoko distantzia duen erradioarekin zirkunferentzia bat marraztuko dugu. 5. Zirkunferentzia erdibitzaileekin gurutzatzen diren puntuak elkartuz hexagonoa marraztuko dugu. 6. Ereduko irudia lortzeko, behar diren lerroak gehiago markatu. 15 10. ariketa. Ane Galdeano ***
 16. 16. 16 11. ariketa. Ander G�mez *** 1. 10 cm-ko aldea duen karratu bat marraztu. Karratuaren aldeen erdibitzaileak lortu. Erdibitzaileek gurutze bat sortuko dute karratuaren barruan. 2. Gurutzearen zentrotik, alde bakoitzera doan 5 cm-ko segmentuaren erdibitzaileak marraztu. 3. Ondoren, segmentu erdi bakoitzaren erdibitzaileak marraztu, segmentu bakoitza 4 zatitan banatuz. 4. Orain bi motatako zirkuluak marraztuko ditugu: 2,5 cm-ko erradioa duten 4 zirkulu eta 1,25 cm-ko erradioa duten 8 zirkulu. 5. Segmentu bakoitzaren erdiko puntuak zentroa izanik, 2,5 cm-ko erradioa duten 4 zirkulu marraztu. 6. Segmentu erdi bakoitaren erdiko puntuak zentroa izanik, 1,25 cm-eko erradioa duten 8 zirkulu egin. 7. Lauburua marrazteko, egindako zirkuluetatik, behar diren zirkulu erdiak birpasatu.
 17. 17. 1. 5 cm-ko erradioa duen zirkunferentzfia marraztu. 2. Thalesen teorema aplikatuz, erradioa 5 zatitan bananduko dugu. 3. Erradioa bost zatitan banatzen duen puntu bakoitza zentrua izanik, eta zirkunferentziaraino dagoen distantzia erradioa izanik, lau zirkunferentzia marraztuko ditugu. Zirkunferentzia guztiak ukitzaileak izango dira. 17 12. ariketa. Alesander Llabori ****
 18. 18. 18 13. ariketa. Ane Mart�n **** 1. 10 cm-ko aldea duen karratu bat marraztu. Karratuaren aldeen erdibitzaileak lortu. Erdibitzaileek gurutze bat sortuko dute karratuaren barruan. 2. Gurutzearen zentrotik, alde bakoitzera doan 5 cm-ko segmentuaren erdibitzaileak marraztu. 3. Ondoren, segmentu erdi bakoitzaren erdibitzaileak marraztu, segmentu bakoitza 4 zatitan banatuz. 4. Orain bi motatako zirkuluak marraztuko ditugu: 2,5 cm-ko erradioa duten 4 zirkulu eta 1,25 cm-ko erradioa duten 8 zirkulu. 5. Segmentu bakoitzaren erdiko puntuak zentroa izanik, 2cm-ko erradioa duten 4 zirkulu marraztu. 6. Segmentu erdi bakoitaren erdiko puntuak zentroa izanik, 1,25 cm-eko erradioa duten 8 zirkulu egin. 7. Lauburua marrazteko, egindako zirkuluetatik, behar diren zirkulu erdiak birpasatu.
 19. 19. 1. 5 cm-ko erradioa duen zirkunferentzia marraztu. 2. Zirkunferentziaren diametro horizontala eta bertikala marraztu, 90 graduko lau angelu lortuz. 3. Goiko bi angeluak lau zatitan zatitu, erdikariak aplikatuz. Erdikariak luzatu zirkunferentzia osoa 16 zatitan zatitu arte. 4. Zirkunferentzia erdikariekin gurutzatzerakoan sortzen diren arkuen erdiko puntuak lortu erdikarien bitartez. 5. Erdiko puntu hauek zentru izanik, eta erdikariraino dagoen distantzia erradioa izanik, zirkunferentzia erdiak marraztu. 6. Zentrutik, arku berriekin ukitzailea den beste zirkunferentzia handiago bat marraztu irudi osoa inguratuz. 7. Ereduko irudia lortzeko, behar diren lerroak gehiago markatu. 19 14. ariketa. Tania Mart�n *****
 20. 20. 1. 10 cm-ko aldea duen triangelu aldekidea marraztu. 2. Triangeluaren aldeen erdiko puntuak lortu erdibitzaileen bitartez. 3. Aldeen erdiko puntu hauek elkartuz beste triangelu txikiago bat marraztu, hasierako triangeluaren barnean eta kontrako norabidean. 4. Bigarren triangelua egindako metodo berarekin beste triangelu txikiago bat marraztu lehenengoaren norabide berean. 20 15. ariketa. Aitor Monje **
 21. 21. 1. 10 cm-ko aldea duen karratua marraztu. 2. Aldeen erdibitzaileak marraztu eta kontrako aldeetaraino luzatu. Karratuaren barnean beste lau karratu lortuko ditugu. 3. Lau karratu berri hauen barneko aldeen erdibitzaileak marraztu erdiko puntuak lortzeko. 4. Barneko aldeen erdiko puntuak lotu beste karratu txikiago bat lortuz. 5. Ereduko irudia lortzeko, behar diren lerroak gehiago markatu. 21 16. ariketa. Martin Mujika **
 22. 22. 1. 5 cm-ko erradioa duen zirkunferentzia marraztu. 2. Diametro bertikala marraztu. 3. Zirkunferentziaren zentru berberan 2,5 cm-ko erradioa duen zirkunferentzia marraztu. 4. Zirkunferentzia txikia diametroaren beheko aldean ebakitzen duen puntutik diametro bertikalari zuzen perpendikularra marraztu zirkunferentzia handiarekin ebaki arte. Bi ebakidura puntu horiek triangelu aldekidearen oinarriaren erpinak izango dira. 5. Triangeluaren goiko erpina diametroak zirkunferentzia handiarekin goian ebakitzen duen puntua izango da. 6. Amaitzeko, triangeluaren erpinak lotu. 22 17. ariketa. Ander Olaortua ***
 23. 23. 1. 10 cm-ko aldea duen karratua marraztu. 2. Aldeen erdibitzaileak marraztu, karratuaren azalera lau karratu txikitan bananduz. Goiko eskuineko karratu txikiaren irudia mantenduko dugu. 3. Erdibitzaileak ebakitzen diren puntua karratuaren zentrua izango da. 4. Goiko eskuineko erpinetik beheko ezkerreko erpinera sortzen den diagonala marraztu. 5. Goiko ezkerreko erpina zentrua izanik, eta karratuaren erdiko puntura dagoen distantzia erradioa izanik, arku bat marraztu karratuaren barnean. Beheko eskuineko erpina zentrua izanik, prozedura errepikatu. 6. Ereduko irudia lortzeko, behar diren lerroak gehiago markatu. 23 18. ariketa. Oier Pera ** A C D B
 24. 24. 1. 10 cm-ko aldea duen karratua marraztu. 2. Thalesen teorema erabiliz aldeak 6 zatitan banatu. Alde bakoitzean lortutako sei puntuak aurreko aldekoaekin lotu. 3. Karratuaren diagonalak marraztu. 4. Diagonal bakoitzaren bi aldeetara, 5 mm- tara zuzen paraleloak marraztuko ditugu. 5. Diagonalekiko lerro paralelo hauek mantenduko ditugu. 6. Marraztu ditugun lerroak erabiliz ereduko irudia lortu. 24 19. ariketa. June Rodr�guez ****
 25. 25. 1. 10 cm-ko diametroa duen zirkunferentzfia marraztu. 2. Ondoren, diametro horizontala eta bertikala marraztu. 3. Erradioen erdibitzaileak marraztuko ditugu hauen erdiko puntuak lortzeko. 4. Erradioen erdiko puntu hauek zentruak izanik, eta zentimetro bateko erradioarekin, zirkunferentzia erdiak marraztuko ditugu ereduan bezala. 5. Zirkunferentzia erdiak erradioaren barnekaldean ebakitzen dituen puntuak elkartuz karratu bat marraztuko dugu. 25 20. ariketa. Jon Saitua ***
 26. 26. 1. 10 cm-ko aldea duen triangelu aldekidea marraztu. 2. Triangeluaren hiru aldeen erdibitzaileak marraztu eta hauek erpinetarantza luzatu. 3. Erdibitzaileak gurutzatzen diren puntua zentrua izanik, eta alderaino dagoen distantzia erradioa izanik, triangeluari inskribatutako zirkunferentzia marraztu. 4. Ondoren, zirkunferentziaren erradioa lau zatitan banandu Thalesen teorema aplikatuz. 5. Erdiko puntua zentrua izanik, eta erradioa lau zatitan banatzen duten puntuetaraino erradioak izanik, hiru zirkunferentzia gehiago marraztu. 26 21. ariketa. I�igo San Juan ***
 27. 27. 1. 5 cm-ko erradioa duen zirkunferentzia bat marraztu. 2. Thalesen teorema aplikatuz, erradioa lau zatitan bananduko dugu. 3. Jatorrizko zirkunferentziaren zentru berbera erabiliz, eta erradioa zatitzen duten puntuetarainoko erradioak erabilita, beste hiru zirkunferentzia marraztuko ditugu. 27 22. ariketa. Jon Urrutia **
 28. 28. 28 23. ariketa. Ander Viteri ** 1. 10 cm-ko aldea duen triangelu aldekidea marraztu. 2. Triangeluaren aldeen erdibitzaileak marraztu aldeen erdiko puntuak lortzeko. 3. Aldeen erdiko bi puntu lotzen baditugu, erdibitzaile batekin gurutzatuko da. Erdiko puntutik erdibitzaileraino dagoen distantzia erradio bezala erabiliz, eta aldeen erdiko puntuak zentruak izanik, hiru arku ukitzaile marraztuko ditugu triangeluaren barnean. 4. Hiru arku hauek euren artean ukitzaileak izango dira.
 29. 29. ARIKETA TXOSTENA Oinarrizko elementu GEOMETRIKOAK MT4 2016 - 2017

DBHko 4. mailako Marrazketa Teknikoa arloan, 2016-2017 ikasturtean, ikasleek oinarrizko forma geometrikoen (zirkulua, karratua eta triangelua) barneko banaketa ariketa landu zuten. Ariketan oinarrizko trazadura geometrikoak aplikatu zituzten; erdibitzaileak, erdikariak, Thalesen teorema... Eurek sortutako irudiak urratsez urrats azaldu zituzten eta txosten batean bildu ditugu, beste ikasleentzako ariketa bezala erabiltzeko.

Views

Total views

377

On Slideshare

0

From embeds

0

Number of embeds

0

Actions

Downloads

1

Shares

0

Comments

0

Likes

0

×