Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Ikas Unitateak AURKEZPENA

1,251 views

Published on

Aurkezpen honetan Ikas Unitateei buruz dudan ikuspegia azaltzen dut. Ikas Unitateak arlo eta mailako Programazioa garatzeko tresna egokia bezala kontsideratuta, hauek burutzeko aholkuak eta ereduak erakusten ditut aurkezpenean.

Published in: Education
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Ikas Unitateak AURKEZPENA

 1. 1. IKUSPEGI OROKORRAIKAS UNITATEA eta PROGRAMAZIOAIKAS UNITATEA eta HURBILEKOERAGILEAKIKAS UNITATEAREN ONDORIOBATZUK
 2. 2. HELBURU DIDAKTIKOAK PROGRAMAZIOA KONPETENTZIAK IKAS EDUKIAK METODOLOGIA EBALUAZIOA BALIABIDEAK DENBORALIZAZIOA IKAS IRAKASKUNTZAN GAI DESBERDINAK SORTZEN DIREN IKAS LANTZEKO AUKERA: beste METODOLOGIAK: lan UNITATEA arlo, maila eta etapakoekin kooperatiboa, irakurketa… harremana. Konpetentziak. PLASTIKA IKASTOLAKO GELAREN PROIEKTUAK EZAUGARRIAK IKASLEEN EMAITZAK Wikiak ARTE ADIERAZPENEN(ERAKUSKETAK): Ikas Unitatea EGUNERATZEAK: Internet,AZTERTU ETA HOBEKUNTZAK teknologia berriak… EZARTZEKO AUKERA
 3. 3. IKUSPEGI OROKORRAIKAS UNITATEA eta PROGRAMAZIOAIKAS UNITATEA eta HURBILEKOERAGILEAKIKAS UNITATEAREN ONDORIOBATZUK
 4. 4. IKAS UNITATEA eta PROGRAMAZIOAIkas Unitatea egiteko gai hauek izaten ditut kontuan:• PROGRAMAZIOA:• HELBURU DIDAKTIKOAK, IKAS EDUKIAK eta EBALUAZIOA.• KONPETENTZIAK, METODOLOGIA eta BALIABIDEAK.• DENBORALIZAZIOA.Gai guztiak Programazioaren baitan biltzen dira.
 5. 5. IKAS UNITATEA eta PROGRAMAZIOA
 6. 6. IKAS UNITATEA eta PROGRAMAZIOANik egindako Ikas Unitateak nire lan egiteko moduaeta izaeraren, sistematizazioa bilatzearen, Plastikaarloaren, oinarritzen naizen programazioaren etabeste baldintza batzuen araberakoak dira.Mintegi edo irakasle bakoitzak, bere arloa, ikasgelarenegitura, metodologia, baliabideak, epeak, hau da,Programazioaren arabera antola ditzake bere IkasUnitateak. Ikusi eredua.Norberaren izaerak eta sistemak eragina izangodute bai Ikas Unitateetan, bai Programazioetan.
 7. 7. IKAS UNITATEA eta PROGRAMAZIOAIkas Unitatea Programazioan oinarritzen denez, haugaratzeko tresna da. Mailako programazioa ikasturteanlantzen diren ikas unitateen artean garatu daiteke.Hau da, lantzen diren ikas unitate guztien artean,programazioan zehaztutako helburu didaktiko, ikas eduki etaabar guztiak landu ahal dira.Ikas Unitateak eta Programazioaren artean lotura zuzenaegon behar du beti, era honetan, Ikas Unitatea Programazioagaratzeko tresna egokia bilakatuko da.
 8. 8. IKAS UNITATEA eta PROGRAMAZIOATresna honek, hau da, Ikas Unitateak, programazioaegunetik egunera nola lantzen eta garatzen dugun ikusteko,aztertzeko eta ebaluatzeko balio digu. Programazioanzehaztutako helburu didaktikoak, ikas edukiak, metodologia,baliabideak, konpetentziak, denboralizazioa, ebaluaziosistema, konpetentziak eta abar ikasleek nola lantzendituzten aztertzeko eta baloratzeko tresna bilakatzen da ikasunitatea.
 9. 9. IKUSPEGI OROKORRAIKAS UNITATEA eta PROGRAMAZIOAIKAS UNITATEA eta HURBILEKOERAGILEAKIKAS UNITATEAREN ONDORIOBATZUK
 10. 10. IKAS UNITATEA eta HURBILEKO ERAGILEAKHauek dira Ikas Unitatearekin harreman zuzena duteneragile batzuk:• IKAS – IRAKASKUNTZAN SORTZEN DIREN METODOLOGIAK: lan kooperatiboa, konpetentzien bidezko proiektuak, irakurketa…• GAI DESBERDINAK LANTZEKO AUKERA: beste arlo, maila eta etapakoekin harremana. Konpetentziak.• IKASTOLAKO PROIEKTUAK.• PLASTIKA GELAREN EZAUGARRIAK.
 11. 11. IKAS UNITATEA eta HURBILEKO ERAGILEAKIKAS – IRAKASKUNTZAN SORTZEN DIRENMETODOLOGIAK: Ikas Unitateetan informazio guztia etaelementu guztien arteko harremana agerian izateak askoerrazten du metodologia edo eduki berriak jardueretanintegratzea.Denboralizazioa egokitu ahal izan ezkero, eta helburuakkontuan izanik, jarduerak gehitu edo alda daitezke:Irakurketa jardueraren adibidea.Ereduko irakurketa jarduerak gaiaren kontzeptuakbirpasatzeko eta azaltzeko balio izan digu.
 12. 12. IKAS UNITATEA eta HURBILEKO ERAGILEAKIKAS – IRAKASKUNTZAN SORTZEN DIRENMETODOLOGIAK: Lan kooperatiboa modu errazean integradaiteke ikas Unitatearen jarduera batzuetan.Lan kooperatiboaren eredu honetan, 1 – 2 – 4 teknikarenegokitzapen ikusiko dugu irakurketa jarduera batean.Ereduko irakurketa jarduera honek gaiaren edukiakbirpasatzeko eta azaltzeko eta ikasleen arteko elkar lanaburutzeko balio izan digu.
 13. 13. IKAS UNITATEA eta HURBILEKO ERAGILEAKGAI DESBERDINAK LANTZEKO AUKERA,KONPETENTZIAK eta IKASTOLAKO PROIEKTUAK:Ikas Unitatean ere, lantzen diren beste gai eta arlo batzuekindagoen harremana azaltzen da. Beste arloekin bateraproiektu edo lanak burutzea konpetentziak lantzeko aukeraezin hobea dira:• Beste arlo eta etapekin batera burututako proiektuak.• Jarduera bakoitzean landuko dena ongi zehaztuta eta azalduta izateak konpetentzia bat ala beste egokitu, sakondu eta indartzeko balio digu.
 14. 14. IKAS UNITATEA eta HURBILEKO ERAGILEAKGAI DESBERDINAK LANTZEKO AUKERA,KONPETENTZIAK eta IKASTOLAKO PROIEKTUAK:Ondoren ikus ditzakegun beste arloekin landutako proiektuenadibideak, bakoitzak bere Ikas Unitatean du jatorria :• Migrazioari buruzko iritzia adierazten. Gizarte DBH 3.• flashgetxo. Lengua Castellana DBH 4.• Naturaren koloreak. Natur Zientziak DBH 4.• Haur Hezkuntzako alfabetorako irudiak sortzen. Haur Hezkuntza eta DBH 4.
 15. 15. IKAS UNITATEA eta HURBILEKO ERAGILEAKGAI DESBERDINAK LANTZEKO AUKERA,KONPETENTZIAK eta IKASTOLAKO PROIEKTUAK:• DBH 4. mailako Plastika eta Lengua Castellana 2009 – 2010.• Eskolako Agenda 21 proiektua. Programazioan azalduta dagoen bezala.Ikas Unitatearen egiturak harreman hauek bilatu eta lortzekotresna egokia dira.
 16. 16. IKAS UNITATEA eta HURBILEKO ERAGILEAKPLASTIKA GELAREN EZAUGARRIAK:• Ikas Unitateetan ikasgelaren erabilera zehazten da. Ikasgelako kortxoek azalpenak ikusi, kontsultak egin eta ereduak bilatu eta aztertzeko ematen duten aukera Metodologiako Baliabideak atalean azalduta dago.• Ikasgelako baliabide eta bitartekoak arloaren beharrizanei egokituta daude, eta hauek nola erabili Metodologiako Baliabideak atalean azalduta dago baita.
 17. 17. IKUSPEGI OROKORRAIKAS UNITATEA eta PROGRAMAZIOAIKAS UNITATEA eta HURBILEKOERAGILEAKIKAS UNITATEAREN ONDORIOBATZUK
 18. 18. IKAS UNITATEAREN ONDORIO BATZUKOndorengo gaiek Ikas Unitatearekin harreman zuzena dutenondorioak dira:• IKASLEEN EMAITZAK (ERAKUSKETAK): Ikas Unitatea aztertu eta hobekuntzak ezartzeko aukera.• Wikiak: Ikas Unitateak eta hauen inguruko guztiak erakusteko balio du. Lauroko webgunearekin lotura.• ARTE ADIERAZPENEN EGUNERATZEAK: Internet, teknologia berriak…
 19. 19. IKAS UNITATEAREN ONDORIO BATZUKIKASLEEN EMAITZAK (ERAKUSKETAK):Ikas Unitateak, duen egituragatik, eta bertan dena argizehaztuta izateagatik, bere azterketa egin eta hobekuntzakezartzeko aukera ematen digu.PDCA zikloa aplikatzeko erraztasuna ematen digu.Azterketa honen bitartez lortzen ditugun ondorioak hurrengoikas unitateetan modu errazean aplikatu ahal izango ditugu.Egokitzapen hauek programazioan ere bere eragina izandezakete.
 20. 20. IKAS UNITATEAREN ONDORIO BATZUKIKASLEEN EMAITZAK (ERAKUSKETAK):Ikas Unitate bakoitzeko emaitzak (lanak – erakusketak)ikasturteka kontsultatu eta alderatu ezkero, Ikas Unitatearenberaren eraginkortasuna ulertzeko balioko digu.Ikas Unitate baten emaitzak ez badira egokiak, beraubirplanteatzeko, moldatzeko edo aldatzeko aukera izanendugu ukitu batzuk eginez.Hobekuntzak non ezarri behar diren jakiteko tresna egokiada ikas unitatea.
 21. 21. IKAS UNITATEAREN ONDORIO BATZUKWikiak:Arlo eta mailako ikas unitate guztiak, eta hauen ingurukoa(Programazioak, ikas edukien aurkezpenak, irakurketatestuak, ikasleen lanak – erakusketak eta abar) erakustekoerabiltzen ditut plastika arloko wikiak.Interneten daude.Ikas Unitateak wikietan izateak momentuan lantzen ari garenhelburuak, edukiak, bitartekoak, metodologia, ebaluaziorakoirizpideak… zeintzuk diren ezagutzeko aukera ematen digu.
 22. 22. IKAS UNITATEAREN ONDORIO BATZUKARTE ADIERAZPENEN EGOKITZAPENAK:Internet eta teknologia berriek eskaintzen dituztenberrikuntzak modu errazean egokitu daitezke Plastika arlokoikas unitateetan.Gai honek eragin zuzena du Plastika arloan erabilitakobaliabide eta bitartekoekin.

×