Successfully reported this slideshow.

Māori Proverbs

19

Share

Upcoming SlideShare
Whakatauki
Whakatauki
Loading in …3
×
1 of 39
1 of 39

Māori Proverbs

19

Share

Download to read offline

I am neither Māori nor Kiwi, so this presentation is an outsider’s summary of New Zealand’s awesome Māori culture, particularly its language. Comments are welcome and so are embeds, likes and shares.

More proverbs online the Planeta Wiki
http://planeta.wikispaces.com/maoriproverbs

Also see
http://planeta.wikispaces.com/maori
http://www.planeta.com/ecotravel/newzealand/indigenousnz.html

Slideshare
http://www.slideshare.net/planeta/maori

I am neither Māori nor Kiwi, so this presentation is an outsider’s summary of New Zealand’s awesome Māori culture, particularly its language. Comments are welcome and so are embeds, likes and shares.

More proverbs online the Planeta Wiki
http://planeta.wikispaces.com/maoriproverbs

Also see
http://planeta.wikispaces.com/maori
http://www.planeta.com/ecotravel/newzealand/indigenousnz.html

Slideshare
http://www.slideshare.net/planeta/maori

More Related Content

Related Books

Free with a 14 day trial from Scribd

See all

Related Audiobooks

Free with a 14 day trial from Scribd

See all

Māori Proverbs

 1. 1. @ronmader planeta.com/maori • 08.2017 Photo: Hubble Telescope
 2. 2. I am neither Māori nor Kiwi, so this presentation is an outsider’s summary of New Zealand’s awesome Māori culture, particularly its language. You are welcome to adapt and reuse the materials with the attribution-sharealike license. We welcome your interaction -- comments, questions, suggestions, shares, clips, favorites, likes and hearts. - Ron Mader (Las Vegas, 2017) p l a n e t a . c o m / m a o r i • p l a n e t a . w i k i s p a c e s . c o m / m a o r i About This Presentation
 3. 3. planeta.com/maori
 4. 4. WHAKATAUKI qrFqr! qrFqr! -
 5. 5. Whiria te tangata ka puta he oranga, whiria nga mahi toi ka puta he tino rangatiratanga. Weaving people promotes well-being, weaving the arts promotes excellence. Tejiendo la gente promueve el bienestar, tejiendo las artes promueve la excelencia.
 6. 6. Kāore te kūmara e kōrero ana mo tōna ake reka. The kūmara does not speak of its own sweetness.
 7. 7. Kia Kawea tātou e te rēhia. Let us enjoy the spirit of entertainment.
 8. 8. Patua te taniwha o te whakama. Do not let shyness overcome you.
 9. 9. Mā tātou katoa e atawhai i te tāonga ao turoa Everyone has a role to play in conservation
 10. 10. Mauria te pono Believe in yourself
 11. 11. Aroha ki te tangata, Ahakoa ko wai te tangata Love people, in spite of who they are
 12. 12. Mai i te Kōpae ki te Urupa, tātou ako tonu ai. From the cradle to the grave we are forever learning.
 13. 13. Ko au te awa, Ko te awa ko au. I am the river and the river is me.
 14. 14. Kia hora te marino, Kia whakapapa pounamu te moana, kia tere te Kārohirohi i mua i tōu huarahi. May the calm be widespread, may the ocean glisten as greenstone, may the shimmer of light ever dance across your pathway.
 15. 15. Tōku reo, Tōku Ohooho, Tōku reo, Tōko Mapihi Maurea My language is my awakening, my language is the window to my soul
 16. 16. Hapaitia te ara tika pumau ai te rangatiratanga mo nga uri whakatipu. Foster the pathway of knowledge to strength, independence and growth for future generations.
 17. 17. He aha te kai ō te rangatira? He Kōrero, he kōrero, he kōrero. What is the food of the leader? It is knowledge. It is communication.
 18. 18. Ma tini ma mano ka rapa te whai. Many hands make light work.
 19. 19. Toitū te marae a Tāne-Mahuta, Toitū te marae a Tangaroa, Toitū te tangata. If the land is well and the sea is well, the people will thrive.
 20. 20. Whiria te tangata. Weave the people together.
 21. 21. Mau ano e to mai te ika ki a koe. Ki te tino wawata koe ki te ika ka haere mai ki a koe! You create your own luck. If you wish it the fish will come!
 22. 22. He aroha whakatō, he aroha puta mai. If kindness is sown then kindness you shall receive.
 23. 23. He ora te Whakapiri, He mate te whakatariri. There is strength in unity, Defeat in anger.
 24. 24. Toitu he kainga, whatungarongaro he tangata. The land still remains when people have disappeared.
 25. 25. Ka pū te rūhā, ka hao te rangatahi. The old net is exhausted and the new net goes fishing.
 26. 26. He aha te mea nui ki tēnei ao? Māku e ki atu. He tangata, he tangata, he tangata. What is the most important thing in the world? I would reply that it is people, people, people.
 27. 27. Ka mate kāinga tahi, ka ora kāinga rua. There is more than one way to achieve an objective.
 28. 28. Kia mate ururoa, kei mate whekeo. Fight like a shark, not like an octopus.
 29. 29. Aroha mai, aroha atu. Love towards us, love going out from us.
 30. 30. Ahakoa he iti he pounamu Despite being small it is of great value
 31. 31. Whaowhia te kete mātauranga. Fill your basket of knowledge.
 32. 32. Tangata takahi manuhiri, he marae puehu A person who mistreats a guest has a dusty marae
 33. 33. planeta.wikispaces.com/maoriproverbs
 34. 34. slideshare.net/planeta/maoriproverbs Please Share
 35. 35. @ronmader

×