SlideShare a Scribd company logo
1 of 15
Download to read offline
CC BY-SA 4.0
Instrukce pro žadatele o cestovní granty
na 15. plenární zasedání RDA v Melbourne
Informace o grantech:
Call for Early Careers & Call for Experts
17/01/2020 www.rd-alliance.org - @resdatall
CC BY-SA 4.0
Cestovní granty na 15. plenární zasedání RDA v Melbourne
Call for Early Careers & Call for Experts
17/01/2020 www.rd-alliance.org - @resdatall
CC BY-SA 4.0
Program „Early Careers“- přehled
17/01/2020 www.rd-alliance.org - @resdatall
RDA Europe Early Career je program sloužící výzkumným pracovníkům,
kteří jsou na počátku své kariéry. Jde o místo, kde si mohou vzájemně
vyměňovat nápady, zkušenosti a předávat si praktické rady a zároveň se
dozvědět, na čem v současné době přední vědci a odborníci z oblasti dat
pracují. Tento program nabízí vítězům grantů příležitost přímo se zapojit
a podporovat práci pracovních a zájmových skupin RDA, učit se, přispívat
a stát se součástí globální komunity pro sdílení dat.
Cestovní granty ve 4 vlnách:
❖ Červenec – srpen 2018
❖ Listopad – únor 2019
❖ Červen – srpen 2019
❖ Prosinec – únor 2020
PŘEHLED OTEVŘENÝCH VÝZEV - https://grants.rd-alliance.org/
Očekávané výstupy:
❖ Aktivní účast na RDA plenárních
zasedání
❖ Připojení se k RDA komunitě –
učit se a přispívat
❖ Podpora RDA uvnitř vlastních
organizací a komunit
RDA Europe nabízí finanční podporu 7 výzkumným pracovníkům pracujících v
oblasti dat a jsou na počátku své kariéry, aby se mohli zúčastnit 15. plenárního
zasedání pořádaného v Melbourne (Austrálie) v termínu 18. – 20. března.
CC BY-SA 4.0
Podmínky pro „Early Career“ uchazeče
❖ V současné době vykonává bakalářské, magisterské, doktorské nebo
postdoktorandské studium – uchazeč musí být zapsán na vysoké škole nebo smí
mít maximálně 5 let ukončené doktorské studium;
❖ Studium probíhá na vysoké škole nebo výzkumné instituci se sídlem v jedné z
členských zemí EU nebo přidružených zemí (odkaz na příručku Horizon2020 je k
dispozici na webových stránkách výzvy);
❖ Studia mají význam pro RDA doporučení a výstupy a zahrnují oblast minimálně
jedné z pracovních skupin RDA;
17/01/2020 www.rd-alliance.org - @resdatall
CC BY-SA 4.0
❖ Předchozí vítězové programu „Early Career“ nemají oprávnění znovu žádat o
tento grant.
❖ Není možné žádat o oba granty „Early Career“ programu a „Expert support“
programu zároveň
❖ RDA velvyslanci nejsou způsobilí žádat o grant v rámci programu „Early Career“.
❖ Členové správních orgánů nejsou způsobilí žádat o grant v rámci programu
„Early Career“.
❖Lidí pracující na projektu RDA Europe 4.0 nejsou způsobilí žádat o grant v rámci
programu „Early Career“.
17/01/2020 www.rd-alliance.org - @resdatall
Další podmínky pro uchazeče programu „Early Career“
CC BY-SA 4.0
Žádosti budou posouzeny jmenovanými externími hodnotiteli podle
následujících kritérií:
❖ profil kandidáta, oblast zaměření, význam jejich práce pro RDA
a předpokládané přínosy RDA (váha kritéria: 60%)
❖ znalost anglického jazyka (váha kritéria: 20%)
❖ porozumění prostředí evropských datových struktur, zahrnuje iniciativy
jako EOSC (European Open Science Cloud), FAIR data a znalost agendy
Open Science a jejich vývoj v Evropě (váha kritéria: 20%)
17/01/2020 www.rd-alliance.org - @resdatall
Hodnocení a výběr žádostí
CC BY-SA 4.0
V rámci podpory účasti na 15. plenárním zasedání RDA bude rozdáno sedm grantů v maximální výši 2400
euro
Pro úhradu grantů platí účetní postupy Univerzity v Göttingenu.
Hrazeny budou následující náklady:
❖Lety, vlaky a veřejná doprava spojené s dopravou na místo konání konference a zpět (pouze v
ekonomické třídě)
❖Ubytování na maximálně 5 nocí v Melbourne
❖Hotelové náklady jsou hrazeny pouze do výše 158 euro za noc (bez snídaně)
❖Konferenční poplatek („early bird rate“)
❖Náklady na licencovanou taxi službu jsou proplaceny jen v případě, že není k dispozici veřejná doprava
❖Denní kapesné se neproplácí
Náklady budou uhrazeny na základě předložení původních účtů po uskutečnění cesty.
Kontakt: rda.europe-grants@sub.uni-goettingen.de
17/01/2020 www.rd-alliance.org - @resdatall
Finanční příspěvek
CC BY-SA 4.0
17/01/2020 www.rd-alliance.org - @resdatall
Jak podat žádost?
Další detaily o výzvě a přihláška jsou k dispozici na následujících stránkách:
https://grants.rd-alliance.org/OpenCalls/call-early-careers-rda-15th-plenary
RDA vyzívá zájemce, aby vyplnili své žádosti prostřednictvím
online přihlášky nejpozději do 3. února 2020, 17:00 CET.
O výsledcích žádostí budou zájemci informováni do 21. února
2020.
CC BY-SA 4.0
Program „Experts“- přehled
17/01/2020 www.rd-alliance.org - @resdatall
Jedná se o finanční podporu evropským vědcům pracujících v oblasti
dat. Finanční podpora se týká nákladů spojených s cestou na 15.
plenární zasedání RDA. Účelem grantu je podpořit kvalifikovanou
dobrovolnickou činnost a odborné příspěvky na plenárních zasedání.
Cestovní granty ve 4 vlnách:
❖ Červenec – srpen 2018
❖ Listopad – únor 2019
❖ Červen – srpen 2019
❖ Prosinec – únor 2020PŘEHLED OTEVŘENÝCH VÝZEV - https://grants.rd-alliance.org/
Očekávané výstupy:
❖ Aktivní účast na RDA plenárních
zasedání
❖ Šíření výstupů z plenárních
zasedání
❖ Podpořit přispívání odborníků do
pracovních a zájmových skupin
RDA Europe nabízí finanční podporu 5 odborníkům, aby se mohli zúčastnit 15.
plenárního zasedání pořádaného v Melbourne (Austrálie) v termínu 18. – 20.
března.
CC BY-SA 4.0
❖ „Experts“ jsou obecně definováni jako profesionálové nebo vědci zabývající se daty a jsou alespoň ve
střední části své profesní dráhy;
❖ Jsou zapojeni do RDA jako aktivní členové, předsedové nebo přispěvatelé pracovních nebo zájmových
skupin, zejména v posledních 12 – 18 měsících;
❖Jsou proaktivní a jsou ochotni přispívat při testování a přijímání RDA doporučení a výstupů;
❖Aktivně se zapojují do plenárních zasedání, národních nebo regionálních workshopů a souvisejících iniciativ
❖Jsou součástí aktivní datové komunity a rozumí prostředí evropských datových struktur, zahrnujícího
iniciativy jako EOSC (European Open Science Cloud), FAIR data a znalost agendy Open Science a jejich vývoj
v Evropě
❖Pobývají nebo pracují v jedné ze členských zemí EU nebo přidružených zemí (odkaz na příručku
Horizon2020 je k dispozici na webových stránkách výzvy);
17/01/2020 www.rd-alliance.org - @resdatall
Podmínky pro uchazeče „Experts“ programu
CC BY-SA 4.0
❖ Předešlí vítězové programu „Experts“ nejsou oprávnění znovu žádat o tento grant.
❖ Není možné žádat o oba granty „Early Career“ programu a „Expert support“ programu
současně.
❖ RDA velvyslanci nejsou způsobilí žádat o grant v rámci programu „Expert support“.
❖ Členové správních orgánů nejsou způsobilí žádat o grant v rámci programu „Expert
support“.
❖Lidí pracující na projektu RDA Europe 4.0 nejsou způsobilí žádat o grant v rámci
programu „Expert support“.
17/01/2020 www.rd-alliance.org - @resdatall
Další podmínky pro uchazeče„Experts“ programu
CC BY-SA 4.0
Žádosti budou posouzeny jmenovanými externími hodnotiteli a posouzeny podle
následujících kritérií:
❖ prohlášení popisující jejich zájem a závazek vůči vizi RDA, plány o jejich
budoucím zapojení a očekávané výhody jejich zapojení (váha kritéria: 35%);
❖ souhrn předchozích a současných aktivit prokazujících jejich zapojení a
přispívání RDA, pracovní a zájmové skupiny, ve kterých je žadatel zapojen,
vývoj, propagace a přijímání RDA doporučení a výstupů v evropských
institucích (váha kritéria: 35%);
❖ širší zapojení v oblasti dalších iniciativ a národních aktivitách, zahrnuje
iniciativy jako EOSC (European Open Science Cloud), FAIR data a vývoj a
implementace agendy Open Science na evropské úrovni (váha kritéria: 30%)
17/01/2020 www.rd-alliance.org - @resdatall
Hodnocení a výběr žádostí
CC BY-SA 4.0
Žádosti budou dále posouzeny z hlediska následujících kritérií, aby bylo
zajištěno vyvážené a rozmanité rozdělení grantů (např. geografická a
genderová vyváženost):
❖ upřednostněni budou zejména zájemci, kteří nebyli dříve financováni
RDA;
❖ upřednostněni budou zájemci pohybující se v málo zastoupených
oblastech RDA
Cílem RDA Europe je vyvážené rozdělení grantů napříč celou Evropou a
silná podpora žádostí přijatých ze zemí EU13.
Mezi země EU13 patří: Bulharsko, Řecko, Kypr, Česká republika, Estonsko,
Maďarsko, Lotyšsko, Litva, Malta, Polsko, Rumunsko, Slovensko a Slovinsko.
17/01/2020 www.rd-alliance.org - @resdatall
Hodnocení a výběr žádostí
CC BY-SA 4.0
V rámci podpory účasti na 15. plenárním zasedání RDA bude rozdáno sedm grantů v maximální výši 2400
euro
Pro úhradu grantů platí účetní postupy Univerzity v Göttingenu.
Hrazeny budou následující náklady:
❖Lety, vlaky a veřejná doprava spojené s dopravou na místo konání konference a zpět (pouze v
ekonomické třídě)
❖Ubytování na maximálně 5 nocí v Melbourne
❖Hotelové náklady jsou hrazeny pouze do výše 158 euro za noc (bez snídaně)
❖Konferenční poplatek („early bird rate“)
❖Náklady na licencovanou taxi službu jsou proplaceny jen v případě, že není k dispozici veřejná doprava
❖Denní kapesné se neproplácí
Náklady budou uhrazeny na základě předložení původních účtů po uskutečnění cesty.
Kontakt: rda.europe-grants@sub.uni-goettingen.de
17/01/2020 www.rd-alliance.org - @resdatall
Finanční příspěvek
CC BY-SA 4.0
17/01/2020 www.rd-alliance.org - @resdatall
Jak podat žádost?
Další detaily o výzvě a přihláška jsou k dispozici na následujících stránkách:
https://grants.rd-alliance.org/node/1293
RDA vyzívá zájemce, aby vyplnili své žádosti prostřednictvím
online přihlášky nejpozději do 3. února 2020, 17:00 CET.
O výsledcích žádostí budou zájemci informováni do 21. února
2020.

More Related Content

More from plan4all

Agrihub INSPIRE Hackathon 2021: Challenge #7: Analysis, processing and standa...
Agrihub INSPIRE Hackathon 2021: Challenge #7: Analysis, processing and standa...Agrihub INSPIRE Hackathon 2021: Challenge #7: Analysis, processing and standa...
Agrihub INSPIRE Hackathon 2021: Challenge #7: Analysis, processing and standa...plan4all
 
Agrihub INSPIRE Hackathon 2021: Challenge #6 Drones Utilization for Crop Prot...
Agrihub INSPIRE Hackathon 2021: Challenge #6 Drones Utilization for Crop Prot...Agrihub INSPIRE Hackathon 2021: Challenge #6 Drones Utilization for Crop Prot...
Agrihub INSPIRE Hackathon 2021: Challenge #6 Drones Utilization for Crop Prot...plan4all
 
Agrihub INSPIRE Hackathon 2021: Challenge #4 Irrigation Management
Agrihub INSPIRE Hackathon 2021: Challenge #4 Irrigation ManagementAgrihub INSPIRE Hackathon 2021: Challenge #4 Irrigation Management
Agrihub INSPIRE Hackathon 2021: Challenge #4 Irrigation Managementplan4all
 
Agrihub INSPIRE Hackathon 2021: Challenge #2 Crop status monitoring
Agrihub INSPIRE Hackathon 2021: Challenge #2 Crop status monitoringAgrihub INSPIRE Hackathon 2021: Challenge #2 Crop status monitoring
Agrihub INSPIRE Hackathon 2021: Challenge #2 Crop status monitoringplan4all
 
Agrihub INSPIRE Hackathon 2021: Challenge #1 Crop detection
Agrihub INSPIRE Hackathon 2021: Challenge #1 Crop detectionAgrihub INSPIRE Hackathon 2021: Challenge #1 Crop detection
Agrihub INSPIRE Hackathon 2021: Challenge #1 Crop detectionplan4all
 
Challenge #3 agro environmental services final presentation
Challenge #3 agro environmental services final presentationChallenge #3 agro environmental services final presentation
Challenge #3 agro environmental services final presentationplan4all
 
Sieusoil e-brochure (Feb 2021)
Sieusoil e-brochure (Feb 2021)Sieusoil e-brochure (Feb 2021)
Sieusoil e-brochure (Feb 2021)plan4all
 
Webinar 4 Agronode - autonomni telemetricka io t stanice
Webinar 4 Agronode - autonomni telemetricka io t staniceWebinar 4 Agronode - autonomni telemetricka io t stanice
Webinar 4 Agronode - autonomni telemetricka io t staniceplan4all
 
Webinar 3 senslog-otevrene reseni pro integraci senzoru a spravu senzorovyc...
Webinar 3  senslog-otevrene reseni pro integraci senzoru a spravu senzorovyc...Webinar 3  senslog-otevrene reseni pro integraci senzoru a spravu senzorovyc...
Webinar 3 senslog-otevrene reseni pro integraci senzoru a spravu senzorovyc...plan4all
 
Webinar 2 sdileni prostorovych dat
Webinar 2 sdileni prostorovych datWebinar 2 sdileni prostorovych dat
Webinar 2 sdileni prostorovych datplan4all
 
Calculation of agro climatic factors from global climatic data
Calculation of agro climatic factors from global climatic dataCalculation of agro climatic factors from global climatic data
Calculation of agro climatic factors from global climatic dataplan4all
 
Digitalization of indigenous knowledge in African agriculture for fostering f...
Digitalization of indigenous knowledge in African agriculture for fostering f...Digitalization of indigenous knowledge in African agriculture for fostering f...
Digitalization of indigenous knowledge in African agriculture for fostering f...plan4all
 
Atlas of Best Practice
Atlas of Best PracticeAtlas of Best Practice
Atlas of Best Practiceplan4all
 
Euxdat newsletter 10_2020
Euxdat newsletter 10_2020Euxdat newsletter 10_2020
Euxdat newsletter 10_2020plan4all
 
Karel charvat map-compositions-format-intro-presentation-by-karel (1)
Karel charvat map-compositions-format-intro-presentation-by-karel (1)Karel charvat map-compositions-format-intro-presentation-by-karel (1)
Karel charvat map-compositions-format-intro-presentation-by-karel (1)plan4all
 
Karel charvat map-whiteboard-collaborative-map-making-breakout-session
Karel charvat map-whiteboard-collaborative-map-making-breakout-sessionKarel charvat map-whiteboard-collaborative-map-making-breakout-session
Karel charvat map-whiteboard-collaborative-map-making-breakout-sessionplan4all
 
Bridging the Digital Divide Through Consumer Driven Agricultural FarmHub Data...
Bridging the Digital Divide Through Consumer Driven Agricultural FarmHub Data...Bridging the Digital Divide Through Consumer Driven Agricultural FarmHub Data...
Bridging the Digital Divide Through Consumer Driven Agricultural FarmHub Data...plan4all
 
Codes of conduct for farm data sharing
Codes of conduct for farm data sharing Codes of conduct for farm data sharing
Codes of conduct for farm data sharing plan4all
 
Mobilizing Capacity Development in Agriculture for Smallholder Farmers - How ...
Mobilizing Capacity Development in Agriculture for Smallholder Farmers - How ...Mobilizing Capacity Development in Agriculture for Smallholder Farmers - How ...
Mobilizing Capacity Development in Agriculture for Smallholder Farmers - How ...plan4all
 
Ethical and legal questions about smart farming. How do farmers feel about th...
Ethical and legal questions about smart farming. How do farmers feel about th...Ethical and legal questions about smart farming. How do farmers feel about th...
Ethical and legal questions about smart farming. How do farmers feel about th...plan4all
 

More from plan4all (20)

Agrihub INSPIRE Hackathon 2021: Challenge #7: Analysis, processing and standa...
Agrihub INSPIRE Hackathon 2021: Challenge #7: Analysis, processing and standa...Agrihub INSPIRE Hackathon 2021: Challenge #7: Analysis, processing and standa...
Agrihub INSPIRE Hackathon 2021: Challenge #7: Analysis, processing and standa...
 
Agrihub INSPIRE Hackathon 2021: Challenge #6 Drones Utilization for Crop Prot...
Agrihub INSPIRE Hackathon 2021: Challenge #6 Drones Utilization for Crop Prot...Agrihub INSPIRE Hackathon 2021: Challenge #6 Drones Utilization for Crop Prot...
Agrihub INSPIRE Hackathon 2021: Challenge #6 Drones Utilization for Crop Prot...
 
Agrihub INSPIRE Hackathon 2021: Challenge #4 Irrigation Management
Agrihub INSPIRE Hackathon 2021: Challenge #4 Irrigation ManagementAgrihub INSPIRE Hackathon 2021: Challenge #4 Irrigation Management
Agrihub INSPIRE Hackathon 2021: Challenge #4 Irrigation Management
 
Agrihub INSPIRE Hackathon 2021: Challenge #2 Crop status monitoring
Agrihub INSPIRE Hackathon 2021: Challenge #2 Crop status monitoringAgrihub INSPIRE Hackathon 2021: Challenge #2 Crop status monitoring
Agrihub INSPIRE Hackathon 2021: Challenge #2 Crop status monitoring
 
Agrihub INSPIRE Hackathon 2021: Challenge #1 Crop detection
Agrihub INSPIRE Hackathon 2021: Challenge #1 Crop detectionAgrihub INSPIRE Hackathon 2021: Challenge #1 Crop detection
Agrihub INSPIRE Hackathon 2021: Challenge #1 Crop detection
 
Challenge #3 agro environmental services final presentation
Challenge #3 agro environmental services final presentationChallenge #3 agro environmental services final presentation
Challenge #3 agro environmental services final presentation
 
Sieusoil e-brochure (Feb 2021)
Sieusoil e-brochure (Feb 2021)Sieusoil e-brochure (Feb 2021)
Sieusoil e-brochure (Feb 2021)
 
Webinar 4 Agronode - autonomni telemetricka io t stanice
Webinar 4 Agronode - autonomni telemetricka io t staniceWebinar 4 Agronode - autonomni telemetricka io t stanice
Webinar 4 Agronode - autonomni telemetricka io t stanice
 
Webinar 3 senslog-otevrene reseni pro integraci senzoru a spravu senzorovyc...
Webinar 3  senslog-otevrene reseni pro integraci senzoru a spravu senzorovyc...Webinar 3  senslog-otevrene reseni pro integraci senzoru a spravu senzorovyc...
Webinar 3 senslog-otevrene reseni pro integraci senzoru a spravu senzorovyc...
 
Webinar 2 sdileni prostorovych dat
Webinar 2 sdileni prostorovych datWebinar 2 sdileni prostorovych dat
Webinar 2 sdileni prostorovych dat
 
Calculation of agro climatic factors from global climatic data
Calculation of agro climatic factors from global climatic dataCalculation of agro climatic factors from global climatic data
Calculation of agro climatic factors from global climatic data
 
Digitalization of indigenous knowledge in African agriculture for fostering f...
Digitalization of indigenous knowledge in African agriculture for fostering f...Digitalization of indigenous knowledge in African agriculture for fostering f...
Digitalization of indigenous knowledge in African agriculture for fostering f...
 
Atlas of Best Practice
Atlas of Best PracticeAtlas of Best Practice
Atlas of Best Practice
 
Euxdat newsletter 10_2020
Euxdat newsletter 10_2020Euxdat newsletter 10_2020
Euxdat newsletter 10_2020
 
Karel charvat map-compositions-format-intro-presentation-by-karel (1)
Karel charvat map-compositions-format-intro-presentation-by-karel (1)Karel charvat map-compositions-format-intro-presentation-by-karel (1)
Karel charvat map-compositions-format-intro-presentation-by-karel (1)
 
Karel charvat map-whiteboard-collaborative-map-making-breakout-session
Karel charvat map-whiteboard-collaborative-map-making-breakout-sessionKarel charvat map-whiteboard-collaborative-map-making-breakout-session
Karel charvat map-whiteboard-collaborative-map-making-breakout-session
 
Bridging the Digital Divide Through Consumer Driven Agricultural FarmHub Data...
Bridging the Digital Divide Through Consumer Driven Agricultural FarmHub Data...Bridging the Digital Divide Through Consumer Driven Agricultural FarmHub Data...
Bridging the Digital Divide Through Consumer Driven Agricultural FarmHub Data...
 
Codes of conduct for farm data sharing
Codes of conduct for farm data sharing Codes of conduct for farm data sharing
Codes of conduct for farm data sharing
 
Mobilizing Capacity Development in Agriculture for Smallholder Farmers - How ...
Mobilizing Capacity Development in Agriculture for Smallholder Farmers - How ...Mobilizing Capacity Development in Agriculture for Smallholder Farmers - How ...
Mobilizing Capacity Development in Agriculture for Smallholder Farmers - How ...
 
Ethical and legal questions about smart farming. How do farmers feel about th...
Ethical and legal questions about smart farming. How do farmers feel about th...Ethical and legal questions about smart farming. How do farmers feel about th...
Ethical and legal questions about smart farming. How do farmers feel about th...
 

Informace o RDA Europe grantech

 • 1. CC BY-SA 4.0 Instrukce pro žadatele o cestovní granty na 15. plenární zasedání RDA v Melbourne Informace o grantech: Call for Early Careers & Call for Experts 17/01/2020 www.rd-alliance.org - @resdatall
 • 2. CC BY-SA 4.0 Cestovní granty na 15. plenární zasedání RDA v Melbourne Call for Early Careers & Call for Experts 17/01/2020 www.rd-alliance.org - @resdatall
 • 3. CC BY-SA 4.0 Program „Early Careers“- přehled 17/01/2020 www.rd-alliance.org - @resdatall RDA Europe Early Career je program sloužící výzkumným pracovníkům, kteří jsou na počátku své kariéry. Jde o místo, kde si mohou vzájemně vyměňovat nápady, zkušenosti a předávat si praktické rady a zároveň se dozvědět, na čem v současné době přední vědci a odborníci z oblasti dat pracují. Tento program nabízí vítězům grantů příležitost přímo se zapojit a podporovat práci pracovních a zájmových skupin RDA, učit se, přispívat a stát se součástí globální komunity pro sdílení dat. Cestovní granty ve 4 vlnách: ❖ Červenec – srpen 2018 ❖ Listopad – únor 2019 ❖ Červen – srpen 2019 ❖ Prosinec – únor 2020 PŘEHLED OTEVŘENÝCH VÝZEV - https://grants.rd-alliance.org/ Očekávané výstupy: ❖ Aktivní účast na RDA plenárních zasedání ❖ Připojení se k RDA komunitě – učit se a přispívat ❖ Podpora RDA uvnitř vlastních organizací a komunit RDA Europe nabízí finanční podporu 7 výzkumným pracovníkům pracujících v oblasti dat a jsou na počátku své kariéry, aby se mohli zúčastnit 15. plenárního zasedání pořádaného v Melbourne (Austrálie) v termínu 18. – 20. března.
 • 4. CC BY-SA 4.0 Podmínky pro „Early Career“ uchazeče ❖ V současné době vykonává bakalářské, magisterské, doktorské nebo postdoktorandské studium – uchazeč musí být zapsán na vysoké škole nebo smí mít maximálně 5 let ukončené doktorské studium; ❖ Studium probíhá na vysoké škole nebo výzkumné instituci se sídlem v jedné z členských zemí EU nebo přidružených zemí (odkaz na příručku Horizon2020 je k dispozici na webových stránkách výzvy); ❖ Studia mají význam pro RDA doporučení a výstupy a zahrnují oblast minimálně jedné z pracovních skupin RDA; 17/01/2020 www.rd-alliance.org - @resdatall
 • 5. CC BY-SA 4.0 ❖ Předchozí vítězové programu „Early Career“ nemají oprávnění znovu žádat o tento grant. ❖ Není možné žádat o oba granty „Early Career“ programu a „Expert support“ programu zároveň ❖ RDA velvyslanci nejsou způsobilí žádat o grant v rámci programu „Early Career“. ❖ Členové správních orgánů nejsou způsobilí žádat o grant v rámci programu „Early Career“. ❖Lidí pracující na projektu RDA Europe 4.0 nejsou způsobilí žádat o grant v rámci programu „Early Career“. 17/01/2020 www.rd-alliance.org - @resdatall Další podmínky pro uchazeče programu „Early Career“
 • 6. CC BY-SA 4.0 Žádosti budou posouzeny jmenovanými externími hodnotiteli podle následujících kritérií: ❖ profil kandidáta, oblast zaměření, význam jejich práce pro RDA a předpokládané přínosy RDA (váha kritéria: 60%) ❖ znalost anglického jazyka (váha kritéria: 20%) ❖ porozumění prostředí evropských datových struktur, zahrnuje iniciativy jako EOSC (European Open Science Cloud), FAIR data a znalost agendy Open Science a jejich vývoj v Evropě (váha kritéria: 20%) 17/01/2020 www.rd-alliance.org - @resdatall Hodnocení a výběr žádostí
 • 7. CC BY-SA 4.0 V rámci podpory účasti na 15. plenárním zasedání RDA bude rozdáno sedm grantů v maximální výši 2400 euro Pro úhradu grantů platí účetní postupy Univerzity v Göttingenu. Hrazeny budou následující náklady: ❖Lety, vlaky a veřejná doprava spojené s dopravou na místo konání konference a zpět (pouze v ekonomické třídě) ❖Ubytování na maximálně 5 nocí v Melbourne ❖Hotelové náklady jsou hrazeny pouze do výše 158 euro za noc (bez snídaně) ❖Konferenční poplatek („early bird rate“) ❖Náklady na licencovanou taxi službu jsou proplaceny jen v případě, že není k dispozici veřejná doprava ❖Denní kapesné se neproplácí Náklady budou uhrazeny na základě předložení původních účtů po uskutečnění cesty. Kontakt: rda.europe-grants@sub.uni-goettingen.de 17/01/2020 www.rd-alliance.org - @resdatall Finanční příspěvek
 • 8. CC BY-SA 4.0 17/01/2020 www.rd-alliance.org - @resdatall Jak podat žádost? Další detaily o výzvě a přihláška jsou k dispozici na následujících stránkách: https://grants.rd-alliance.org/OpenCalls/call-early-careers-rda-15th-plenary RDA vyzívá zájemce, aby vyplnili své žádosti prostřednictvím online přihlášky nejpozději do 3. února 2020, 17:00 CET. O výsledcích žádostí budou zájemci informováni do 21. února 2020.
 • 9. CC BY-SA 4.0 Program „Experts“- přehled 17/01/2020 www.rd-alliance.org - @resdatall Jedná se o finanční podporu evropským vědcům pracujících v oblasti dat. Finanční podpora se týká nákladů spojených s cestou na 15. plenární zasedání RDA. Účelem grantu je podpořit kvalifikovanou dobrovolnickou činnost a odborné příspěvky na plenárních zasedání. Cestovní granty ve 4 vlnách: ❖ Červenec – srpen 2018 ❖ Listopad – únor 2019 ❖ Červen – srpen 2019 ❖ Prosinec – únor 2020PŘEHLED OTEVŘENÝCH VÝZEV - https://grants.rd-alliance.org/ Očekávané výstupy: ❖ Aktivní účast na RDA plenárních zasedání ❖ Šíření výstupů z plenárních zasedání ❖ Podpořit přispívání odborníků do pracovních a zájmových skupin RDA Europe nabízí finanční podporu 5 odborníkům, aby se mohli zúčastnit 15. plenárního zasedání pořádaného v Melbourne (Austrálie) v termínu 18. – 20. března.
 • 10. CC BY-SA 4.0 ❖ „Experts“ jsou obecně definováni jako profesionálové nebo vědci zabývající se daty a jsou alespoň ve střední části své profesní dráhy; ❖ Jsou zapojeni do RDA jako aktivní členové, předsedové nebo přispěvatelé pracovních nebo zájmových skupin, zejména v posledních 12 – 18 měsících; ❖Jsou proaktivní a jsou ochotni přispívat při testování a přijímání RDA doporučení a výstupů; ❖Aktivně se zapojují do plenárních zasedání, národních nebo regionálních workshopů a souvisejících iniciativ ❖Jsou součástí aktivní datové komunity a rozumí prostředí evropských datových struktur, zahrnujícího iniciativy jako EOSC (European Open Science Cloud), FAIR data a znalost agendy Open Science a jejich vývoj v Evropě ❖Pobývají nebo pracují v jedné ze členských zemí EU nebo přidružených zemí (odkaz na příručku Horizon2020 je k dispozici na webových stránkách výzvy); 17/01/2020 www.rd-alliance.org - @resdatall Podmínky pro uchazeče „Experts“ programu
 • 11. CC BY-SA 4.0 ❖ Předešlí vítězové programu „Experts“ nejsou oprávnění znovu žádat o tento grant. ❖ Není možné žádat o oba granty „Early Career“ programu a „Expert support“ programu současně. ❖ RDA velvyslanci nejsou způsobilí žádat o grant v rámci programu „Expert support“. ❖ Členové správních orgánů nejsou způsobilí žádat o grant v rámci programu „Expert support“. ❖Lidí pracující na projektu RDA Europe 4.0 nejsou způsobilí žádat o grant v rámci programu „Expert support“. 17/01/2020 www.rd-alliance.org - @resdatall Další podmínky pro uchazeče„Experts“ programu
 • 12. CC BY-SA 4.0 Žádosti budou posouzeny jmenovanými externími hodnotiteli a posouzeny podle následujících kritérií: ❖ prohlášení popisující jejich zájem a závazek vůči vizi RDA, plány o jejich budoucím zapojení a očekávané výhody jejich zapojení (váha kritéria: 35%); ❖ souhrn předchozích a současných aktivit prokazujících jejich zapojení a přispívání RDA, pracovní a zájmové skupiny, ve kterých je žadatel zapojen, vývoj, propagace a přijímání RDA doporučení a výstupů v evropských institucích (váha kritéria: 35%); ❖ širší zapojení v oblasti dalších iniciativ a národních aktivitách, zahrnuje iniciativy jako EOSC (European Open Science Cloud), FAIR data a vývoj a implementace agendy Open Science na evropské úrovni (váha kritéria: 30%) 17/01/2020 www.rd-alliance.org - @resdatall Hodnocení a výběr žádostí
 • 13. CC BY-SA 4.0 Žádosti budou dále posouzeny z hlediska následujících kritérií, aby bylo zajištěno vyvážené a rozmanité rozdělení grantů (např. geografická a genderová vyváženost): ❖ upřednostněni budou zejména zájemci, kteří nebyli dříve financováni RDA; ❖ upřednostněni budou zájemci pohybující se v málo zastoupených oblastech RDA Cílem RDA Europe je vyvážené rozdělení grantů napříč celou Evropou a silná podpora žádostí přijatých ze zemí EU13. Mezi země EU13 patří: Bulharsko, Řecko, Kypr, Česká republika, Estonsko, Maďarsko, Lotyšsko, Litva, Malta, Polsko, Rumunsko, Slovensko a Slovinsko. 17/01/2020 www.rd-alliance.org - @resdatall Hodnocení a výběr žádostí
 • 14. CC BY-SA 4.0 V rámci podpory účasti na 15. plenárním zasedání RDA bude rozdáno sedm grantů v maximální výši 2400 euro Pro úhradu grantů platí účetní postupy Univerzity v Göttingenu. Hrazeny budou následující náklady: ❖Lety, vlaky a veřejná doprava spojené s dopravou na místo konání konference a zpět (pouze v ekonomické třídě) ❖Ubytování na maximálně 5 nocí v Melbourne ❖Hotelové náklady jsou hrazeny pouze do výše 158 euro za noc (bez snídaně) ❖Konferenční poplatek („early bird rate“) ❖Náklady na licencovanou taxi službu jsou proplaceny jen v případě, že není k dispozici veřejná doprava ❖Denní kapesné se neproplácí Náklady budou uhrazeny na základě předložení původních účtů po uskutečnění cesty. Kontakt: rda.europe-grants@sub.uni-goettingen.de 17/01/2020 www.rd-alliance.org - @resdatall Finanční příspěvek
 • 15. CC BY-SA 4.0 17/01/2020 www.rd-alliance.org - @resdatall Jak podat žádost? Další detaily o výzvě a přihláška jsou k dispozici na následujících stránkách: https://grants.rd-alliance.org/node/1293 RDA vyzívá zájemce, aby vyplnili své žádosti prostřednictvím online přihlášky nejpozději do 3. února 2020, 17:00 CET. O výsledcích žádostí budou zájemci informováni do 21. února 2020.