Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Trakia University Coaching Seminar for Directors- 17.06.2013

510 views

Published on

Коучинг семинар за директори на училища в Тракийския университет, гр. Стара Загора на 17.06.2013

  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

Trakia University Coaching Seminar for Directors- 17.06.2013

  1. 1. “Коучинг в управлението на училището”Практически семинар с Гергана Павлова и Пламен ПетровЗа кого?Директори на училища в БългарияТози практически семинар е за всички директори и зам. директори,които желаят да придобият или задълбочат познанията си за коучингподхода при управление на училищата. Ще се запознаете с основникоучинг модели и възможностите за практичекото им приложение приподобряване ефективността на управление.Кога?17 юни 2013 (понеделник), 10.00 - 16.00 часаКъде?Тракийски УниверситетДепартамент за информация и повишаване квалификацията научителите, ул. Армейска 9, гр. Стара ЗагораЗаписванеMоля свържете се с:Доц. Д-р Галя Кожухарова, тел. 0889 399 903www.equinox-partners.bg | www.uni-sz.bg
  2. 2. За фасилитаторитеГергана ПавловаИзследовател, креативист и вдъхновител.След повече от 12 години опит в големи имеждународни компании, Гергана сега сенаслаждава на работата си като коуч ифасилитатор в Екуинокс Партнърс, следпреминато професионално коучинг обучениекъм The Coaches Training Institute (CTI) вЛондон.За нея бизнесът е изцяло въпрос на човешкивзаимоотношения, а прилагането нахолистичния подход във всяка една сфера от живота – обикновеноправилното решение. Вярва, че в пътя е истината, личното осъзнаване –катализатор на желаната промяната, а стремежът към съвършенство–двигателят на тази промяна.Пламен ПетровПламен Петров е партньор и съучредител вЕкуинокс Партнърс, където работи заразширяване на приложението на бизнескоучинга в България. Преди това е работил вIBM, където се е занимавал отново с проекти,свързани с използването на добри коучингпрактики от САЩ и приложението им наместна почва.Вярва, че в следващите години коучингиндустрията може да се превърне в едно отконкурентните предимства на страната ни свисока добавена стойност на международния пазар. Има MBA от CityUniversity of Seattle и преминато професионално коучинг обучение къмThe Coaches Training Institute (CTI) в Лондон.www.equinox-partners.bg | www.uni-sz.bg

×